WYCINEK PRZESTRZENI, KTÓRY JEST OGRANICZONY I MA SWOJE PRZEZNACZENIE, JEST PRZEZNACZONY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIEJSCE to:

wycinek przestrzeni, który jest ograniczony i ma swoje przeznaczenie, jest przeznaczony dla kogoś lub czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIEJSCE

MIEJSCE to:

część przestrzeni lub pomieszczenie, gdzie coś się odbywa, coś/ktoś przebywa lub to miejsce służy określonym celom (na 7 lit.)MIEJSCE to:

fragment ciała, miejsce na powierzchni ciała (na 7 lit.)MIEJSCE to:

pozycja wśród innych, w grupie osób, rzeczy lub zjawisk; ranga, osiągnięta lokata (na 7 lit.)MIEJSCE to:

konkretny moment, chwila (na 7 lit.)MIEJSCE to:

przestrzeń, obszar do zapełnienia czymś (na 7 lit.)MIEJSCE to:

stanowisko pracy wykonywanej odpłatnie; posada (na 7 lit.)MIEJSCE to:

pozycja w osobistej hierarchii, gdy coś zajmuje czyjąś uwagę (na 7 lit.)MIEJSCE to:

przenośnie: część komuniaktu lub wytworu umysłu (pojmowanych jako rzeczy posiadające objętość), która zwykle funkcjonuje w jakimś uporządkowanym szeregu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYCINEK PRZESTRZENI, KTÓRY JEST OGRANICZONY I MA SWOJE PRZEZNACZENIE, JEST PRZEZNACZONY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.693

WARUGA, NIEWYRAZISTOŚĆ, AUTOR, KANONIERKA, ADRES, EKSTRUZJA, ANGLOFOBIA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, COMBER, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, UWERTURA, MAJSTER, STATEK POWIETRZNY, WSPÓŁKRÓL, SILNIK TŁOKOWY, BRUDAS, BOJA, ZAGOŃCZYK, KANCELARYZM, MANAGER, STRATEG, ROZKRZEWICIEL, STACJONARIUSZ, RZECZ PRZYSZŁA, PALIUM, ULISTNIENIE, PEDAGOG SPECJALNY, MARTWIAK, KIELICH, PAŁANKA, TREPY, KLASA, EGZORCYZM, BŁĘDNOŚĆ, BIELINEK RUKIEWNIK, GALON, WIDOWNIA, STENWANTA, SZPERACZ, KIEŁBA, PEDAŁÓWKA, OBLADER, TRYBUNA, SASZETKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, ŁUNNIK, OFLAG, PASJA, OSET SINY, PAŁA, SYSTEM WBUDOWANY, FORMA DRUKOWA, WZW G, BUTELKA, BIAŁE PLAMY, ŁĘG OLSZOWY, KWAS, RÓWNOLATEK, OBÓZ KONCENTRACYJNY, BATAGURY, NIEDOSTATECZNY, ŻAL, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, CIS POŚREDNI, OBIEG, BESTIARIUSZ, INHALACJA, ZNAMIĘ, FIGURA, WERBLISTKA, KACZKA, BON VIVANT, KANAŁ, ZWIEDZAJĄCY, BODARZ, OSĘKA, SAMOJEDZI, NISZA EKOLOGICZNA, TERAPIA, GAZIARZ, WYŁAPYWACZ, PICUŚ, PAPIER KANCELARYJNY, HENNA, STAN POSIADANIA, POIDŁO, GAD, NACHALNOŚĆ, URBARIUM, BALON, HODOWLA ZARODOWA, PODGRZEWACZ, HALA, KSIĘŻUNIO, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ZDROJEK POSPOLITY, ZAMIŁOWANIE, LARWA, FARMAKOTERAPIA, ROMANS, GODZINA WYCHOWAWCZA, WAZELINIARZ, LIST OTWARTY, KUC, MAGIEL, KRZYWA, PALIWO GAZOWE, KOŁOWRÓT, FIORD, PRZEKAZ, BEZLIST, ŁUK SKRZELOWY, CHLUBNOŚĆ, KOCIAK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, KOMBAJN GÓRNICZY, KOLABORANT, ODROŚLE, KATAFALK, DEBILNOŚĆ, BARANIA GŁOWA, OCHRONA, PIRAT, TONALNOŚĆ, NIEPOSPOLITOŚĆ, KANA, STWORZENIE NIEBOŻE, HISTERYK, PASSIVUM, KWASZONKA, LICZBA, DOKTOR, SPECYFIKACJA, PASZTETNIK, ORBITA, ARKEBUZER, INKA, BYSTRZACHA, CZAS STREFOWY, TEKA, HASHTAG, WĘGAREK, GRUPA IMIENNA, PÓŁOKRĄG, STRZAŁECZKA, DZIELNOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, MALUNEK, POUFNOŚĆ, TAMPON, WODOCIĄGOWNIA, KONTRASYGNATURA, KREACJONIZM, AUTOKEMPING, FAŁSZYWOŚĆ, DEMENTI, SERPENTYNA, WRAK, PRZYZWOITOŚĆ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ODCHYLENIE, ŹRÓDŁO, DOBRO POZYCJONALNE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, MAŁPA, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, KOMISARZ WOJSKOWY, KELT, NURKOWIEC, ADOPCJA, PŁÓCIENNIK, CIERŃ, OWOC, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, KRATER UDERZENIOWY, STATUS SPOŁECZNY, CZARNUCH, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, KOMPUTER OSOBISTY, SŁOWA, CIĘŻAREK, PRĄŻEK, DODATEK RODZINNY, GWAREK, NIECELOWOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, DOSTAWA, ABOLICJA, SIEKIERA, WSPORNIK, DZIEDZINA, FAZA, PARA, EUFORBIA, BASISTA, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, NOWINKARSTWO, PRÓBNIK, HALO, ZABAWIACZ, BAWOLE OKO, STANOWISKO, OSCYLACJA, BRZĘKACZ, DZIÓB, NOCNICZEK, ŚMIECIARZ, KARP PO KRÓLEWSKU, PODRÓŻ, ZALOTNIK, WYWÓD, KIEROWNIK, MANTYLA, ODPRYSK, OWOCOSTAN, BEZCIELESNOŚĆ, GIGA, PRZYKRYCIE, DOBOSZKA, LINIA ZABUDOWY, WYCHÓD, WYROK PRAWOMOCNY, AGNOSTYK, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ZAJĘCIE, INFORMACJA, SILNIK REPULSYJNY, ANONIMIZACJA, PUSZCZA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, KOPARKA CHWYTAKOWA, POWIEŚĆ RZEKA, OKLUZJA, PŁYTKA, MORALIZACJA, GADŻET, PAMPUCH, USZAK, KOLCZATKOWATE, INSTYTUCJA KREDYTOWA, ROK KOŚCIELNY, KARABELA, BEZDENNOŚĆ, KECZ, SZTABSOFICER, NOCEK WĄSATEK, ZASOBNOŚĆ, ESTRADA, UNIWERSAŁ, KROSOWNICA WIZYJNA, SÓL, DIVA, ŁAPACZKA, CZABAN, BURAK STOŁOWY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, UMIŁOWANIE, MAJONEZ, NIESTOSOWNOŚĆ, APETYT, DECYZJA OPTYMALNA, VALYRIA, TAPIR CZARNY, MEDALION, GRZYB PASOŻYTNICZY, REKOMENDACJA, MANIAK, POLE ELEKTRYCZNE, KĘS, NOWOTWÓR ŁAGODNY, GWARA, ENERGIA, FIOLET GENCJANOWY, ADRES INTERNETOWY, CZEP, HUMOR, PÓŁPĘTLA, WCZASY POD GRUSZĄ, WSCHÓD, CZARNY PIOTRUŚ, INIEKCYJNOŚĆ, TUNICZKA, DWUZŁOTÓWKA, PAPILOT, PALMA, REZYDENT, PODATEK TONAŻOWY, DUSZNICA, FOTOTROPIZM DODATNI, GRAJCAR, KONTRDEMONSTRACJA, DZIAŁANIE, FORMULARZ, TERMOS BUFETOWY, BAJRONISTA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, STRUNA, ?STRZELANINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYCINEK PRZESTRZENI, KTÓRY JEST OGRANICZONY I MA SWOJE PRZEZNACZENIE, JEST PRZEZNACZONY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYCINEK PRZESTRZENI, KTÓRY JEST OGRANICZONY I MA SWOJE PRZEZNACZENIE, JEST PRZEZNACZONY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIEJSCE wycinek przestrzeni, który jest ograniczony i ma swoje przeznaczenie, jest przeznaczony dla kogoś lub czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIEJSCE
wycinek przestrzeni, który jest ograniczony i ma swoje przeznaczenie, jest przeznaczony dla kogoś lub czegoś (na 7 lit.).

Oprócz WYCINEK PRZESTRZENI, KTÓRY JEST OGRANICZONY I MA SWOJE PRZEZNACZENIE, JEST PRZEZNACZONY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - WYCINEK PRZESTRZENI, KTÓRY JEST OGRANICZONY I MA SWOJE PRZEZNACZENIE, JEST PRZEZNACZONY DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x