SAMOCZYNNA ZMIANA, MAJĄCA NA CELU OSIĄGNIĘCIE LEPSZEGO STANU CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOREGULACJA to:

samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.)SAMOREGULACJA to:

samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUTOREGULACJA

AUTOREGULACJA to:

samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.)AUTOREGULACJA to:

zachodzący samoczynnie proces zmierzający do osiągnięcia optymalnego stanu równowagi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOCZYNNA ZMIANA, MAJĄCA NA CELU OSIĄGNIĘCIE LEPSZEGO STANU CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.038

PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, PEWNOŚĆ, ANTYPOLSKOŚĆ, BUTWA, POZIOM, SYTUACYJNOŚĆ, WYCINEK, OCHOTNIK, MIJANKA, PĘD, OPERACJA, KOPRODUKCJA, TRUTKA, DWORSKOŚĆ, ATOM, ZDANIE, CZŁOWIEK, REKOMENDACJA, PUBLIKA, PROFIL, ROZKRZEWICIEL, ZUBOŻANIE, POSTAĆ, OCENIACZ, SPÓD, RUMOWISKO, ŚLAD, REPREZENTACJA, FUNDUSZE UNIJNE, NOM, NARYBEK, MODROŚĆ, BLIŻSZOŚĆ, FALKA DAUBECHIES, SPRZĘT, OKOWY, UCHYB, PATNA, PĘTELKA, ANTYTETYCZNOŚĆ, TARCZA, ODWAGA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SZTUKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, WALKA, LEGACJA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, POPYT INWESTYCYJNY, ŻAGIEW, ŚWIECA, KAJDANY SKEFFINGTONA, KOLOSALNOŚĆ, TORREJA KALIFORNIJSKA, OMNIPOTENCJA, RANT, ŚWIADECTWO, BOMBARDOWANIE, DEGENERACJA, CECHA RELEWANTNA, BISMARCK, TEORIA GEOTEKTONICZNA, STRZAŁ, DROBNOŚĆ, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, ANTURAŻ, PROMIEŃ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, RZUTKI, ZAINTERESOWANA, PORTFEL, NOWOŚĆ, WIZUALIZACJA, METABOLIA, ŁEBEK, PROCES KANONIZACYJNY, DOSŁOWNOŚĆ, WYROŚLE, RATOWNICTWO MEDYCZNE, STANOWISKO, KOSZT, PODZIAŁKA, KATOLICKOŚĆ, ŚCIÓŁKOWANIE, MAŁOPOLSKOŚĆ, KOŁNIERZYK, WYPUST, DINGS, NARADA, BANGALUR, NAZWISKO ZNACZĄCE, ZADASZENIE, WYSŁANIE, KOMISJA NADZWYCZAJNA, KASZUBSKOŚĆ, CIĄG, KOMENTARZYK, ŚCIANA WSPINACZKOWA, PYTANIE RETORYCZNE, IDIOTYZM, PACYFOTRYTON KALIFORNIJSKI, ŁOPATKA, PRZYKRYCIE, ŚLAD PAMIĘCIOWY, ZAKRĘT, KRES, ZŁA PRASA, PRZEZIERNIK, PRZYPŁYW, FORMALIZACJA, BŁYSK W OKU, KABLOWIEC, SZCZENIACKOŚĆ, ZMNIEJSZENIE, OPERATOR, MARTWICA, ZAGRYWKA, SYTK, WYROCZNICA, SEMINARIUM, WPIS, RELACYJNOŚĆ, OBLAT, NAMIĘTNOSTKA, KOLEJ, STANDARD, KOPIEC, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, FALSYFIKACJA, WYMIANA, HERB, NATRĘTNOŚĆ, DWUWARSTWOWOŚĆ, TRZYDZIESTKA, BIOPLAZMA, MEETING, SUKCESYWNOŚĆ, PĘTLA, UŚCISK, ŻYCIODAJNOŚĆ, ZATYKANIE USZU, TRYMOWANIE, ADMIRACJA, SAJAN, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, WRZÓD TWARDY, CZARNA DZIURA, ODMIERZANIE, CZUJNIK INDUKCYJNY, ROBOTA, SKRÓCENIE, NIEWIDZENIE, STRATYFIKACJA, KWASKOWATOŚĆ, ŚRODEK, BEZNADZIEJNOŚĆ, ODKUP, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SMAK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PODATEK EKOLOGICZNY, BEZDNIA, APOGEUM, SIEDEMDZIESIĄTKA, SKRĘT, PODRÓŻ, GŁOWA, OCZYSZCZALNIK, RACHUNEK SUMIENIA, BIEGUN, MEDIALNOŚĆ, DNO, PORCJA, PALEC, NIENOWOCZESNOŚĆ, GATUNEK, ASPAZJA, NATAL, ALMAWIWA, CHOCHOŁ, OSUWISKO, DĄŻNOŚĆ, FUNDUSZ PREWENCYJNY, POWTÓRZENIE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, KONSERWIARNIA, SZTORC, SYLWETKA, ABLACJA, PODPINKA, KLASTER KOMPUTEROWY, RUCH, JAKOŚĆ, PLAY-OFF, SPUST, GOLFIK, FORMA, ROJENIE, PRAWA STRONA, WARIANT NORMY, KLAPA, WIERZCHNICA, BADANIE, WŁAM, POSTAWA, OBJAW ZWIASTUNOWY, PORUSZENIE, ZNICZ, TRZEŹWOŚĆ, BELEM, ZAPORA, CAMPECHE, MUZYKA, HOLTER EKG, PARTYJKA, DOBRE SŁOWO, WENESEKCJA, NAPROTECHNOLOGIA, NAWILŻACZ, ODŁUPEK, POMINIĘCIE, POSZUKIWACZ, RETARDACJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, GRAJCAR, OBERLUFT, MANEWR, PLASTEREK, WOLITYWNOŚĆ, JAKLA, PODRYG, CŁO ZAPOROWE, PARKA, KPINA, KONTROLA DOSTĘPU, ADOPCJA, PODCHLEBSTWO, LEK ANTYARYTMICZNY, PRZERABIACZ, BADANIE PRZESIEWOWE, DZIEDZINA, UDERZENIE, RYCERZ, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, WIWISEKCJA, CZUBATOŚĆ, KOD IDENTYFIKACYJNY, BOWLS, MAKROPOLECENIE, ARESZT DEPORTACYJNY, MIT, POLEWKA, NIEZALEŻNOŚĆ, DŻIHAD, PREPARACJA, PERSONALNOŚĆ, TUSZ, SPINKA, PRYZMA, FETA, BYSTROŚĆ, ROŚLINA TRANSGENICZNA, ŁĄCZYNA, DZIURA BUDŻETOWA, MELDUNEK, ICE, MONOCHROMATYZM, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, POLITYKA PIENIĘŻNA, DWUSTRONNOŚĆ, NIEWYPAŁ, NAUKA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, NOCKA, DESZCZ, STOSUNEK, REWOLUCJA, LEGAT PAPIESKI, MORELIA, SĄSIEDZKOŚĆ, DRABINKA POŻAROWA, MALARSKOŚĆ, LICENCJAT, OBSYPISKO, BRAMKA SAMOBÓJCZA, DZIESIĘCIOLECIE, ŚRODKOWOŚĆ, ALARM POWODZIOWY, MUSZKA, CZERPAK PATALASA, BIOSTYMULACJA, PRZYBORY, REMONTA, SELEKTOR NEUTRONÓW, PŁYNNOŚĆ, RUCH, CZŁOWIECZOŚĆ, IMPLIKACJA, MACHANIE RĘKĄ, ?OSKROBYWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOCZYNNA ZMIANA, MAJĄCA NA CELU OSIĄGNIĘCIE LEPSZEGO STANU CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SAMOCZYNNA ZMIANA, MAJĄCA NA CELU OSIĄGNIĘCIE LEPSZEGO STANU CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOREGULACJA samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.)
SAMOREGULACJA samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOREGULACJA
samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.).
SAMOREGULACJA
samoczynna zmiana, mająca na celu osiągnięcie lepszego stanu czegoś (na 13 lit.).

Oprócz SAMOCZYNNA ZMIANA, MAJĄCA NA CELU OSIĄGNIĘCIE LEPSZEGO STANU CZEGOŚ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SAMOCZYNNA ZMIANA, MAJĄCA NA CELU OSIĄGNIĘCIE LEPSZEGO STANU CZEGOŚ. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x