WYKONYWANIE W JAKIMŚ MATERIALNE SERII REGULARNYCH OTWORÓW W CELU REALIZACJI OKREŚLONEJ FUNKCJI, NP. UŁATWIENIA PRZESUWANIA, ODRYWANIA, WPINANIA W SEGREGATOR, MOCOWANIA, PRZEPUSZCZANIA JAKICHŚ SUBSTANCJI, ZASIEWU, PROGRAMOWANIA PROCESÓW OBLICZENIOWYCH ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERFORACJA to:

wykonywanie w jakimś materialne serii regularnych otworów w celu realizacji określonej funkcji, np. ułatwienia przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania, przepuszczania jakichś substancji, zasiewu, programowania procesów obliczeniowych itp (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERFORACJA

PERFORACJA to:

wytworzenie się nieprawidłowego otworu na powierzchni narządu wewnętrznego, czyli jego przedziurawienie, pęknięcie (na 10 lit.)PERFORACJA to:

otwory wykonane w jakimś materiale, spełniające różne funkcje, np. ułatwienie przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania, przepuszczania jakichś substancji, zasiewu, programowania procesów obliczeniowych itp (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONYWANIE W JAKIMŚ MATERIALNE SERII REGULARNYCH OTWORÓW W CELU REALIZACJI OKREŚLONEJ FUNKCJI, NP. UŁATWIENIA PRZESUWANIA, ODRYWANIA, WPINANIA W SEGREGATOR, MOCOWANIA, PRZEPUSZCZANIA JAKICHŚ SUBSTANCJI, ZASIEWU, PROGRAMOWANIA PROCESÓW OBLICZENIOWYCH ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.695

KONFRONTACJA, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, KASZYCA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, WYKROCZENIE SKARBOWE, LEJ, NARZĘDZIE, REFPATENT, METABOLIT, BIOLIT, PARLANDO, METODA STYCZNYCH, ŚREDNIA KWADRATOWA, OBRÓT PIERWOTNY, ŚRODEK KONTAKTOWY, LICZBA CAŁKOWITA, INSTRUKCJA, KLIENT KORPORACYJNY, TŁUMIENNOŚĆ, CALENDARIUM, KOTEWKA, SZARY RYNEK, SKŁADNIK POKARMOWY, FASETA, EDYCJA, EKSPRES, FORMA, TEKS, KLEJONKA, OTWÓR KULSZOWY, STRAŻ MIEJSKA, KOKTAJL, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, SAMOPOMOC, RÓW PRZECICZOŁGOWY, BAZA, STARSZYZNA, FIZJOGNOMIKA, ŻELBET, PRAŻNIA, DZIECKO WIEKU, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ROZRZĄD, FUNKCJA ODWROTNA, CAŁKA PETTISA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, SPALONY, ŚRODKOWIEC, AMPLIFIKACJA, ASPOŁECZNOŚĆ, REZONANS, NIEFACHOWIEC, POLIGON, ANTYUTLENIACZ, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WSKAŹNIK SIMPSONA, METAFRAZA, CIĘGNIK, MAGISTERKA, SEN LETNI, PONTON, PRACA, WODA PODZIEMNA, PIKNOMETR, OKOLICZNIK CELU, KOMISJA REWIZYJNA, GRYGLEWSKI, GRUCZOŁ KUPROWY, CEGŁA SITÓWKA, PODJAZD, KOMPOZYCJA, FALA HARMONICZNA, APOLOGETYK, PERIODYK, MIESZADŁO, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, PROCES KARNY, STRATEGIA, PISMO, SANKCYJNOŚĆ, RĘKAW, BUŁKI, DEWALUACJA, KUMBERLAND, KOMBINACJA, ŚWIECA, REPRESJA, MIEJSCE, FARMA, TREND, E, ŚRODEK PRAWNY, KISZKA, USKOK, ATRAKTANT, ANGLOSASKA, NACIEK, EGZORCYZM, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KIEROWNIK BUDOWY, FIZYKA MOLEKULARNA, NAPAŚĆ, SEN ZIMOWY, BIOAKTYWNOŚĆ, BIAŁA SZKOŁA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, FOTOMECHANIKA, DIAPAUZA LETNIA, SERIA WYDAWNICZA, SKAJ, BANK GENÓW, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, KORPUS, MONITORING, GETRY, SŁOWO KLUCZOWE, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, NYLON, KOSZT, FAB LAB, DYSEKCJA, SKOK KWANTOWY, ORIENTACJA, MASZT, PIONIZACJA, SPOWIEDŹ, TERAPIA AWERSYJNA, PRODUCENT, DRZEWORYT, MIOTEŁKA, OBRONA, KANONIK REGULARNY LATERAŃSKI, WCINAK, ELABORACJA, STANDARDZIK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, PRZYKRYCIE, MIKROFILM, DRINK, WARIANCJA FENOTYPOWA, KONSERWACJA, KREDKA ŚWIECOWA, DOBRA KONSUMPCYJNE, KOMPAS GEODEZYJNY, ROZGŁOŚNIA RADIOWA, NULKA, KUCHNIA, ENDOTERMIA, SZRAF, DYSFUNKCJA, AEROLOGIA, MEDYCYNA SPORTOWA, TAUTOLOGIA, POŻEGNANIE, HEADHUNTER, WYDMUCHIWACZ, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, MOTYW, ZBIÓRKA, LELANIE, PUKNIĘCIE, SELEKTOR NEUTRONÓW, LICYTACJA, STOP-KLATKA, NEUTRALNOŚĆ, KAPITUŁA, SOBÓR POWSZECHNY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, SOLO, UBÓJ, PODCAST, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, CELTA, ENIGMATYCZNOŚĆ, KANAŁ DERYWACYJNY, ODDYCHANIE, SZKŁO MĄCONE, ŚRUBSZTAK, FUNKCJA SINC, KOMERCJALIZACJA, WYDOLNOŚĆ, PRZEŻYCIE, ŁĄCZNOŚĆ, TENDENCJA, ZASTRZAŁ, LEK PRZECIWARYTMICZNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, DYSTRYBUTOR, DĘBNIK, PIEC, ZŁOTA FUNKCJA, ZGRUPOWANIE, REZYGNACJA, DZIEDZICZNOŚĆ, ROZGŁOŚNIA, PRZEŚLADOWANIE, PRĄD INDUKCYJNY, REAKCJA ORIENTACYJNA, LEASING, BAWOLE OKO, ROZDZIELCA, NEBULIZATOR, PRÓŻNIAK, NEUROOBRAZOWANIE, PRAWO FARMACEUTYCZNE, KONOTATKA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, APARAT KRYTYCZNY, MISJA STABILIZACYJNA, WYSKLEPEK, LITERATURA PIĘKNA, CZOP ZATOROWY, ATELIER, SOLAMNIA, EKRAN, UBEZPIECZENIE, ZANĘTA, MARCHWIANE RĘCE, KRĄŻENIE OBOCZNE, SZMATKA, SHOPPING, KIEŁBAŚNICA, KABOTYNKA, NADAWA, KIERUNEK, PACHOLĘ, WSPÓŁLAUREAT, POLITYKA PIENIĘŻNA, POSEŁ, WYDATKI BIEŻĄCE, KUPON, BĄBEL, KRETYŃSKOŚĆ, INIEKCJA, NEKROBIZNES, SKUTEK PRAWNY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, WARSTWA, SCENARIUSZ FILMOWY, DIABELEC, BRAMKARZ, GŁÓWKA, ODDZIELANIE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, MONITOR, FUNKCJA CIĄGŁA, UCHO IGIELNE, APOLOGETA, MINERALIZACJA, AFERZYSTA, SAMORÓBKA, PRAKTYKANT, KRĄG, NIECKA WYPADOWA, ARC SIN, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, PAPIER PERGAMINOWY, PETRYFIKACJA, DUPOLIZ, ASTRONOMIA, BAROTROPIA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, JOSZT, DZIAŁALNOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, PLAN, MIESZACZ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, WNIOSEK, LOTNOŚĆ, KONKURENCJA, BROKAT, CZARNY PAS, ZARYBIENIE, GEN HIPOSTATYCZNY, PRACE USTAWODAWCZE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, NARZĄD JACOBSONA, SPADEK, NASZYWKA, BAL, WENEROLOGIA, BAGAŻ, TERMOLUMINESCENCJA, MARSZ, SKAŁA METAMORFICZNA, NARKOTYK, PROLONGACJA, PAŁAC, KARMA, BADANIE PRZESIEWOWE, DRASTYCZNOŚĆ, RYT, KLIRING, TAMA MŁYŃSKA, KANONIK LATERAŃSKI, RAJFURKA, ?BASIC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONYWANIE W JAKIMŚ MATERIALNE SERII REGULARNYCH OTWORÓW W CELU REALIZACJI OKREŚLONEJ FUNKCJI, NP. UŁATWIENIA PRZESUWANIA, ODRYWANIA, WPINANIA W SEGREGATOR, MOCOWANIA, PRZEPUSZCZANIA JAKICHŚ SUBSTANCJI, ZASIEWU, PROGRAMOWANIA PROCESÓW OBLICZENIOWYCH ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKONYWANIE W JAKIMŚ MATERIALNE SERII REGULARNYCH OTWORÓW W CELU REALIZACJI OKREŚLONEJ FUNKCJI, NP. UŁATWIENIA PRZESUWANIA, ODRYWANIA, WPINANIA W SEGREGATOR, MOCOWANIA, PRZEPUSZCZANIA JAKICHŚ SUBSTANCJI, ZASIEWU, PROGRAMOWANIA PROCESÓW OBLICZENIOWYCH ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERFORACJA wykonywanie w jakimś materialne serii regularnych otworów w celu realizacji określonej funkcji, np. ułatwienia przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania, przepuszczania jakichś substancji, zasiewu, programowania procesów obliczeniowych itp (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERFORACJA
wykonywanie w jakimś materialne serii regularnych otworów w celu realizacji określonej funkcji, np. ułatwienia przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania, przepuszczania jakichś substancji, zasiewu, programowania procesów obliczeniowych itp (na 10 lit.).

Oprócz WYKONYWANIE W JAKIMŚ MATERIALNE SERII REGULARNYCH OTWORÓW W CELU REALIZACJI OKREŚLONEJ FUNKCJI, NP. UŁATWIENIA PRZESUWANIA, ODRYWANIA, WPINANIA W SEGREGATOR, MOCOWANIA, PRZEPUSZCZANIA JAKICHŚ SUBSTANCJI, ZASIEWU, PROGRAMOWANIA PROCESÓW OBLICZENIOWYCH ITP sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - WYKONYWANIE W JAKIMŚ MATERIALNE SERII REGULARNYCH OTWORÓW W CELU REALIZACJI OKREŚLONEJ FUNKCJI, NP. UŁATWIENIA PRZESUWANIA, ODRYWANIA, WPINANIA W SEGREGATOR, MOCOWANIA, PRZEPUSZCZANIA JAKICHŚ SUBSTANCJI, ZASIEWU, PROGRAMOWANIA PROCESÓW OBLICZENIOWYCH ITP. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast