Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FAŁD SKÓRY, KTÓRY JEST ROZCIĄGNIĘTY NA KOŃCZYNACH LUB MIĘDZY KOŃCZYNAMI PTAKÓW, NIETOPERZY I INNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT; UMOŻLIWIA IM WYKONYWANIE DŁUGICH SKOKÓW LUB LOTÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁONA LOTNA to:

fałd skóry, który jest rozciągnięty na kończynach lub między kończynami ptaków, nietoperzy i innych gatunków zwierząt; umożliwia im wykonywanie długich skoków lub lotów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAŁD SKÓRY, KTÓRY JEST ROZCIĄGNIĘTY NA KOŃCZYNACH LUB MIĘDZY KOŃCZYNAMI PTAKÓW, NIETOPERZY I INNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT; UMOŻLIWIA IM WYKONYWANIE DŁUGICH SKOKÓW LUB LOTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.549

DYSKRETKA, ZEFIR, JUFER, KRYSZTAŁ, KARMIENIE, LIŚCIEC, PIECZARKOWA, WYŁADOWANIE KORONOWE, ZAMEK, OSTROGI, NAGOLENNIK, SPRAWNOŚĆ, PREZYDENTKA, BAJOS, TOALETA, SREBRNY EKRAN, NAGOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, WATA, HERBATA CZARNA, NAJEZDNIK, DŻET, PRZESMYK, GENERACJA, KONWENT, ANTRYKOT, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, KOLOKACJA, IKEBANA, POŁYSK, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, EMISJA, IMPERTYNENCKOŚĆ, CZARNY DĄB, DZIKA KARTA, OGNIWO GAZOWE, KWATERODAWCA, CHROMOSFERA, ULGA BUDOWLANA, POLONISTYKA, POLAJ, MYŚLIWIEC, GUJAWA, DARWIN, RZEŹWOŚĆ, ŻONGLER, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, TYŁÓWKA, NIESTANOWCZOŚĆ, KAPLICZKA, ASEKURANTKA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, TEMPO, WIELORDZENIOWOŚĆ, SPÓJNIK WYNIKOWY, OFICER PRASOWY, SPAMIK, WĘŻOWIDŁA, WYMIAROWOŚĆ, KOSTKA BRUKOWA, GRZECHOTKA, ROZŁUPNOGŁOWCE, PIERWSZY, WYŚCIGI KONNE, SINICA, KOLONADA, HAK, BALECIK, MECZ MISTRZOWSKI, POLICHLOREK, PRZEJŚCIÓWKA, POSŁUCH, SALAMANDROWATE, NIECIĄGŁOŚĆ, ROZPIS, MIEJSCE, ROSŁOŚĆ, CHEMIK, STRZELECTWO SPORTOWE, MAGNETYCZNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, KOWALNOŚĆ, OPERATOR ARYTMETYCZNY, SSAKI JAJORODNE, RACZYNA, WICEHRABIA, PODGATUNEK, GOŹDZIANKA, ŁĄCZYNA, PALTO, MANTELLOWATE, HANDEL WYMIENNY, PANEGIRYSTA, WARZĘCHA MAŁA, KATAPLAZM, KOMÓRECZKA, PALMETA, BŁOTNIAK, SYGNAŁ DYSKRETNY, KUPON, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, SADZAK, CHŁODNIK, PANTOGRAF, KIPI KASZA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MAGIERA, BEZBOLESNOŚĆ, LISTEK, IMPEDIMENTA, OLIWA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, WYTWÓRCZOŚĆ, ZGIEŁK, DEPILACJA, DEASEMBLACJA, RUBELLIT, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, EFFIGIA, TARCZA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, TRAGIZM, ZWÓJKOWATE, SMUKLENIOWATE, KUKUŁCZE JAJO, ZESTAW KINA DOMOWEGO, SIATKA GEOGRAFICZNA, SŁUŻKA, ZAWÓR, SYMETRALNA, KABAT, ŻABKA, PROSTOSKRZYDŁE, SKŁAD PODATKOWY, ROGI, SIARCZEK, ROZPIERACZ, WYCISKANIE, DYWIZJA, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, KLASER, KOŁOWIEC, DZIEŃ DZISIEJSZY, KOSODRZEWINA, RELATYWIZM MORALNY, ZŁA PRASA, MOBIL, EKRAN, BEZGŁOWOŚĆ, POKRZYWKA, PRODUKT, FINAŁ, KLASYFIKACJA, CHOROBOWE, SEPTET, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, METALICZNOŚĆ, PADAŁKA, TEMPERATURA, STOPIEŃ, ŁĄCZNIK, GRACZ, KWADRATURA, TABLICA ASOCJACYJNA, CIĄG, CHLEBODAWCA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PRAWORZĄDNOŚĆ, ABLACJA LODOWCOWA, TELETECHNIKA, PRZEWIĄSŁO, TRASA, KĄPIEL POWIETRZNA, KÓZKI, MAKARONIARZ, WYŚMIENITOŚĆ, SKRZYDŁO, ANTYRAKIETA, ZAPISYWACZ, NIESPOKOJNOŚĆ, GALAS, RETORYCZNOŚĆ, PRZYBYSZKA, PRESKRYPTYWIZM, KRZYŻODZIÓB, IMPLIKACJA MATERIALNA, CZARNA KSIĘGA, WIGILIA, POLE WIROWE, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MARKETING SKOJARZENIOWY, KAROLINKA, AKOLITA, JARZĄB GRECKI, KALKA JĘZYKOWA, PRACA SPOŁECZNA, OBŁĘK, MARUDA, PODAŻ, WILK, ROK, POPRAWKA, ŚWIĘTA, WIERTŁO, CYKL PALIWOWY, ZAPALENIE, PAS, TEATRZYK, FILTR POWIETRZA, FOTOTROPIZM DODATNI, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, POLE ELEKTRYCZNE, DRAMAT GANGSTERSKI, DZIURA, SZUM NADMIAROWY, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, SKANER BĘBNOWY, LODOWIEC HIMALAJSKI, GIMBOPATRIOTA, PUNKT ASEKURACYJNY, LITEWSKOŚĆ, CUDOTWÓRCZYNI, LAMPA FLUORESCENCYJNA, OGRANICZENIE WIEKOWE, KĄT, OBRÓT PIENIĘŻNY, ORZECH, WARTOŚĆ DODANA, ZABURZENIE UROJENIOWE, PROKSEMIKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, WYPAD, OPUKIWANIE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, WIELKOGŁOWOWATE, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, NARZĄD ŚWIETLNY, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, TRĄBKA, KLINIEC, GRANT, ŁĄCZNIK, BECZKOWÓZ, SZCZUR, PIERWSZA JASKÓŁKA, PODWODA, DZIAŁANIE, PRZEDRUK, WYSPY JOŃSKIE, SARNA EUROPEJSKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, EKWILIBRYSTYKA, OPONA, SZPIGIEL, LOTNIK, NEPER, CZERWONOSKÓRY, BAT, FARBA DRUKARSKA, HADŻI, AKWEN, GEN EPISTATYCZNY, OSTAJNICA, FILOLOGIA NIEMIECKA, POPLECZNICTWO, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SZYBKOZŁĄCZE, OWCA KANADYJSKA, SPAMER, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, GRAB, CEROFERARIUSZ, LUŹNOŚĆ, RELISH, WYDZIELANIE, BRODAWKA, KREW, KORPORACYJNOŚĆ, MARA, EDYCJA, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, MORS, GWARANCJA, WOAL, GONADA, RUCH IZOSTATYCZNY, STREFA ODRUCHOWA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, JON KARBONIOWY, MONTER, CEZURA, KOZIOŁEK, MAZUREK, TRUPIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.549 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: fałd skóry, który jest rozciągnięty na kończynach lub między kończynami ptaków, nietoperzy i innych gatunków zwierząt; umożliwia im wykonywanie długich skoków lub lotów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAŁD SKÓRY, KTÓRY JEST ROZCIĄGNIĘTY NA KOŃCZYNACH LUB MIĘDZY KOŃCZYNAMI PTAKÓW, NIETOPERZY I INNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT; UMOŻLIWIA IM WYKONYWANIE DŁUGICH SKOKÓW LUB LOTÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
błona lotna, fałd skóry, który jest rozciągnięty na kończynach lub między kończynami ptaków, nietoperzy i innych gatunków zwierząt; umożliwia im wykonywanie długich skoków lub lotów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁONA LOTNA
fałd skóry, który jest rozciągnięty na kończynach lub między kończynami ptaków, nietoperzy i innych gatunków zwierząt; umożliwia im wykonywanie długich skoków lub lotów (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x