OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ REALIZACJĄ STRONY ELEKTROAKUSTYCZNEJ LUB POSTPRODUKCJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z DŹWIĘKIEM, W TYM: MIKSOWANIEM DŹWIĘKÓW W CAŁOŚĆ, NAGRYWANIEM, OBRÓBKĄ I REKONSTRUKCJĄ DŹWIĘKU, MASTERINGIEM, MONTAŻEM, NAGŁAŚNIANIEM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKSER to:

osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, w tym: miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIKSER

MIKSER to:

mikser kuchenny - urządzenie służące do rozcierania, urabiania, ubijania ciast lub innych produktów spożywczych (na 6 lit.)MIKSER to:

podstawowe narzędzie pracy realizatorów dźwięku oraz DJ'ów służące do łączenia ze sobą różnych dźwięków lub obrazów (na 6 lit.)MIKSER to:

barman zajmujący się fachowym przygotowywaniem drinków (na 6 lit.)MIKSER to:

urządzenie do rozdrabniania, mieszania, ubijania składników potraw lub napojów (na 6 lit.)MIKSER to:

układ elektryczny o kilku wejściach, służący do płynnego przechodzenia z jednego źródła sygnału na inne, stosowany w technice radiowej, telewizyjnej, filmowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ REALIZACJĄ STRONY ELEKTROAKUSTYCZNEJ LUB POSTPRODUKCJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z DŹWIĘKIEM, W TYM: MIKSOWANIEM DŹWIĘKÓW W CAŁOŚĆ, NAGRYWANIEM, OBRÓBKĄ I REKONSTRUKCJĄ DŹWIĘKU, MASTERINGIEM, MONTAŻEM, NAGŁAŚNIANIEM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.132

BODOR, KASZTELAN DRĄŻKOWY, WERBENA, OBRZEŻEK, TĘGA GŁOWA, ADOLF, REDEMPTOR, TYCZKA, SIEDZIBA, ARETOLOGIA, CIOS PROSTY, NEPALSKI, DZBANEK NA KWIATY, STARORUSKI, OBŁĘK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, FILEMON BIAŁOKARKOWY, LUMBALIZACJA, NOKAUT TECHNICZNY, ROZMIAR, NAWALANKA, WĄŻ OSTROGŁOWY, MARKA, ŻEGLUGA, NIEŚWIADOMOŚĆ, SCHAB, BALONET, MATOWOŚĆ, KILLER, NARAMIENNIK, MOWA WIĄZANA, KOŚĆ KULSZOWA, PYCHOTA, MORWA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, MUCHY W NOSIE, JĘZYK ALEUCKI, ZACHWALACZ, FONETYKA, BRUTALNOŚĆ, POMADKA, KUMOTER, GOTHIC METAL, SOGDYJSKI, NIEWYPARZONY JĘZYK, PIWONIA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, BAR, JĘZYK KENTUM, ALLOMETRIA, ELEW, PLOTTER, CZARNA DZIURA, RANEK, CHINE, PASZTET, KRĄG, BOLIMUSZKA, ZGRUPOWANIE, ZAKOLE, PRZYLEPNOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, DRĘTWA, INWIGILACJA, KĄPIEL, DERESZ, AUREOLA, KORYNCKA, SYRENA OKRĘTOWA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, WIECZÓR KAWALERSKI, MIKROPRZEŁĄCZNIK, SZLACHAR, FILOZOF, PISZCZAŁKA ORGANOWA, TRANSLATORYKA, KAMERDYNER, DOBRO PRAWNE, COCIDO, ZUPA NA GWOŹDZIU, AEROFON, WIELKA JEDNOSTKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, AGREGATOR TREŚCI, PEDOSFERA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KRYSTALIZACJA, BATERIA ANODOWA, CIEPLUCH, KASZA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, GERYLASI, ROCZNIKARZ, KISZKA PASZTETOWA, HALA, GARNUSZEK, RZUTKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, POLEWACZKA, CHARYZMATYK, WYLĘGARNIA, KASZA MANNA, KICAJ, DWORAK, PANORAMA, KRĘG SZCZYTOWY, LASKOWANIE, UCZELNIA, IBERYSTYKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, PIEKŁO, KOŁO PODBIEGUNOWE, BÓJ SPOTKANIOWY, AMBRAZURA, SARDELOWATE, LENA, FOKMASZT, DYKTATORSTWO, JASŁO, PUBLIKA, TRĄBKA POCZTOWA, POKRĘTKA, SŁAWIANKA, CZARNY RYNEK, KRĄŻNIK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, DRAMATYZM, BICIE CZOŁEM, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SMOLUCH, INTERWENCJA PROCESOWA, WAMPIR, EKONOMIA, SOKOLE OKO, MILICJA, KOCIOŁEK SKALNY, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, OWCA MERYNOSOWA, REGIONALISTA, REAL, PĘDNIK CYKLOIDALNY, PARÓWKA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, KRWIOŻERCZOŚĆ, PRZEDMORZE, ZLEW, KONFORMER, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, KAPELMAJSTER, MOSKIT, FLUWIOGLACJAŁ, WYLĘG, OBOWIĄZEK SZKOLNY, EDYTORSTWO NAUKOWE, AEDICULA, TURBOSŁOWIANIN, CROSSING-OVER, KRUP, PRZEMYT MRÓWKOWY, KAWKA, BÓR, BABA-CHŁOP, DWUPODZIAŁ, METFORMINA, MADRASA, RAFAŁ, KOMBINATOR ALPEJSKI, BAROSKOP, ZAŚWIATY, MIKROSILNIK, CIĄG, SILNIK SPALINOWY, SIEROTA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KATALOG DZIAŁOWY, FUNT, PIKIEL, MARZENIE SENNE, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, PREPAID, NOWICJUSZ, PRZYKRYWKA, MIKROFON DYNAMICZNY, MENISK, SMOŁOWIEC, DUSZA, TRIANGULACJA, POLIPTYK, MOTYLEK, ŻYWA MOWA, FARMAKOKINETYKA, KONCHYLIOLOGIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, GOTOWIEC, TEKA, PODJAZD, MEDYCYNA, BIOZA, AKOMODACJA, ZWYCZAJOWOŚĆ, PROLIFERACJA, SZMER, TARCZA KONTYNENTALNA, POCIĄG EKSPRESOWY, EKSPEDYTURA, DROGA, PRZEJEMCA, PORZĄDNOŚĆ, DZIABA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, TELETECHNIKA, PISMO FONETYCZNE, KONIK, BLOKADA, FRAZA, PARATHA, DRUT, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, WALOŃSKI, ŁACINA, CYGARETKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, FOWIZM, MENEDŻER, PLIK, LUTNIA, PLASTYKA, DOROTA, URBARIUM, ZAWISAK, JACHT ŻAGLOWY, AMINOKWAS, KATASTROFISTA, STYLIZACJA, SZCZĘŚCIARA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, HARMONIA, MUSZTARDA DIJON, PTASIE MLECZKO, KOŻUSZYSKO, OSIOŁ DOMOWY, AKRYL, DROGI ODDECHOWE, DIAGONAL, BARIATRA, OCZKO W GŁOWIE, SHAKER, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, STACJA, LIŚĆ ZŁOŻONY, ZAPIS, NAWYK, MATERAC, ROŻEK, KUC KASPIJSKI, WŁADZA, WIDMO SYGNAŁU, KOŁO, ARON, NIRWANA REZONANSOWA, KROPLA, TESSERA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, FALABELLA, VOLKSDEUTSCH, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZAKRĘCENIE SIĘ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KANADYJKA, USPOKAJACZ, BROMELIA, PORTUGALSKI, TOPIELEC, DROZD, ALGEBRA, SPOWIEDŹ, BEANIA, PRYMITYW, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ALABASTRON, GRA WYŚCIGOWA, SANKCJA, ZMOWA CENOWA, PIEPRZ CZERWONY, OKULARY, BATAGURY, LENIWIEC, FAŁD GŁOSOWY, DOBROĆ, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, OKNO, MORA, DENAT , ZDARZENIE PRAWNE, ESSEŃCZYCY, RAJZA, TRANSWESTYTA, ?LOŻA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.132 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ REALIZACJĄ STRONY ELEKTROAKUSTYCZNEJ LUB POSTPRODUKCJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z DŹWIĘKIEM, W TYM: MIKSOWANIEM DŹWIĘKÓW W CAŁOŚĆ, NAGRYWANIEM, OBRÓBKĄ I REKONSTRUKCJĄ DŹWIĘKU, MASTERINGIEM, MONTAŻEM, NAGŁAŚNIANIEM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ REALIZACJĄ STRONY ELEKTROAKUSTYCZNEJ LUB POSTPRODUKCJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z DŹWIĘKIEM, W TYM: MIKSOWANIEM DŹWIĘKÓW W CAŁOŚĆ, NAGRYWANIEM, OBRÓBKĄ I REKONSTRUKCJĄ DŹWIĘKU, MASTERINGIEM, MONTAŻEM, NAGŁAŚNIANIEM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKSER osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, w tym: miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKSER
osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, w tym: miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp (na 6 lit.).

Oprócz OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ REALIZACJĄ STRONY ELEKTROAKUSTYCZNEJ LUB POSTPRODUKCJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z DŹWIĘKIEM, W TYM: MIKSOWANIEM DŹWIĘKÓW W CAŁOŚĆ, NAGRYWANIEM, OBRÓBKĄ I REKONSTRUKCJĄ DŹWIĘKU, MASTERINGIEM, MONTAŻEM, NAGŁAŚNIANIEM ITP sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ REALIZACJĄ STRONY ELEKTROAKUSTYCZNEJ LUB POSTPRODUKCJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z DŹWIĘKIEM, W TYM: MIKSOWANIEM DŹWIĘKÓW W CAŁOŚĆ, NAGRYWANIEM, OBRÓBKĄ I REKONSTRUKCJĄ DŹWIĘKU, MASTERINGIEM, MONTAŻEM, NAGŁAŚNIANIEM ITP. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x