OZNACZONA LICZBA BAJTÓW ZNAJDUJĄCA SIĘ W OBSZARZE PAMIĘCI KOMPUTERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOK to:

oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLOK

BLOK to:

mieszkalny wielopiętrowy budynek o powtarzającym się schemacie konstrukcyjnym (na 4 lit.)BLOK to:

urządzenia spełniające określone funkcje; zestaw takich urządzeń (na 4 lit.)BLOK to:

duży krążek, bloczek (na 4 lit.)BLOK to:

duża, kształtna, regularna bryła (na 4 lit.)BLOK to:

zeszyt do prac plastycznych (na 4 lit.)BLOK to:

zbiór jednorodnych elementów tworzących całość (na 4 lit.)BLOK to:

kilka audycji radiowych, programów telewizyjnych, także kilka referatów, artykułów na podobny temat, tworzących określoną całość (na 4 lit.)BLOK to:

blok kontynentalny (na 4 lit.)BLOK to:

związek państw, partii, a także ugrupowań politycznych (na 4 lit.)BLOK to:

podstawowy element blokady kolejowej; zamek uruchamiany zdalnie z nastawni (na 4 lit.)BLOK to:

barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej (na 4 lit.)BLOK to:

w informatyce: część programu zawierająca deklaracje zmiennych (na 4 lit.)BLOK to:

przeszkoda w przewodzeniu bodźców nerwowych, zwłaszcza w układzie przedsionkowo-komorowym serca (na 4 lit.)BLOK to:

w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking (na 4 lit.)BLOK to:

blok startowy (na 4 lit.)BLOK to:

część budynku wydzielona ze względu na pełnioną funkcję (na 4 lit.)BLOK to:

objaw jąkania polegający na niewłaściwym wstrzymaniu wymowy głosek zwartych oraz przepływu powietrza, często powiązany z zesztywnieniem języka, ust oraz strun głosowych (na 4 lit.)BLOK to:

ludzie znajdujący się w bloku, mieszkańcy bloku (na 4 lit.)BLOK to:

krążek linowy wraz z obudową (na 4 lit.)BLOK to:

podstawowy element blokady kolejowej; zamek w urządzeniu nastawczym lub sygnalizacyjnym (na 4 lit.)BLOK to:

(akumulatorowy) wielokomorowe naczynie przeznaczone do umieszczenia w komorach zestawy płyt akumulatorowych (na 4 lit.)BLOK to:

(konstrukcyjny) zespół konstrukcyjny zbudowany z elementów połączonych nierozłącznie (na 4 lit.)BLOK to:

w górnictwie tama podsadzkowa stanowiąca ocios sztucznego wyrobiska (na 4 lit.)BLOK to:

poeta rosyjski, przedstawiciel symbolizmu (1880-1921), liryki, poematy; „Dwunastu” (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZNACZONA LICZBA BAJTÓW ZNAJDUJĄCA SIĘ W OBSZARZE PAMIĘCI KOMPUTERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.968

SUBSTANCJA ODŻYWCZA, FERMENTACJA MLEKOWA, LAWINA GRUZOWA, ISTOTA SZARA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, FILOLOGIA, PYCHA, AMFIPRION, MEZOZAURY, SAKRAMENT, MARUDERSTWO, NAKŁADKA, GRABBE, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, HANIEBNOŚĆ, TYFUS PLAMISTY, ROZTOCZE, ZBIÓR, WDROŻENIOWIEC, ODSTRZAŁ, PRZEŁĄCZNICA, IDENTYFIKACJA, ŻABA ŚMIESZKA, WJAZD, POGODA, MASZYNA CIEPLNA, NATRĘCTWO, ELIMINACJE, PODUSZKOWIEC, FILEMON CIEMNY, GLORIETKA, KAPOK, PATENA, WSPÓLNOŚĆ, TAKTYKA, PROBLEM, MINA, POPITA, AEROLIT, SOSJERKA, CYGAŃSKIE DZIECKO, PUSZCZALSKA, MACHNIĘCIE KOZŁA, UJŚCIE, RADIOSTACJA, SZCZUR, NIEWIERNOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, KRENELAŻ, GOŁĘBIĄTKO, ZACHOWAWCZOŚĆ, WZGÓREK NASIENNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, OCHOTNIK, DROGÓWKA, CYTYDYNA, ZŁOŻENIE UKŁONU, CAŁUSEK, MOD, SEPARATYZM, EKOSFERA, KORPUS, ZLEWKA, ODPRAWA CZASOWA, OGON, NACJA, MANIERY, PSYCHOGERIATRIA, KLEJNOT HERBOWY, SKURCZ, ODLEWARKA, KUMOTERSTWO, RONDO, ODBIJANIE, FORMA, MIODOJAD, GZA, ROŚLINY NASIENNE, GEOPATIA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, PRZEPOJA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, EKRANOPLAN, GEOFIT RYZOMOWY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, GLORIA, ŁOWCA, ALUZJA LITERACKA, ESSEŃCZYCY, PISANKA, KAPOK, WEDYZM, NOWOBOGACKI, BLOK, POŻYWIENIE, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, WARSTWA OZONOWA, PIECZONA ALASKA, DESZCZ METEORÓW, BIELIŹNIARSTWO, KOMEDIANTKA, WYSADEK, SAMORZUTNOŚĆ, ADRES DOCELOWY, CRO-MAGNON, OCZKO POLODOWCOWE, FUNGICYD, KUFEL, POTERNA, WURŚCIK, RUCH PROSTOLINIOWY, LATANINA, KOSZYKÓWKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, TRÓJKOMBINACJA, MATERIALNIA, STYL KOLONIALNY, LASKA, MEDYCYNA PERSONALNA, PENSUM, ENDEMIZM, OMLET, HARTOWNOŚĆ, ZAKŁADKA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, ARYJSKOŚĆ, ODKRYTY ATAK, METAMORFIZM WSTECZNY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PRZEBIERANIEC, GRUSZKA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, BOMBA WODOROWA, DZIESIĄTKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, ASPIRANT, BAR SAŁATKOWY, LENIUCHOWANIE, ŚLIZGAWICA, ŁONO, PROSTNICA, MISTRZU, SOPEL, ZAMYKANIE USZU, NIEOBYCZAJNOŚĆ, OSTRYGOJAD, METODA AGLOMERACYJNA, KONFEDERACJA, POWIĄZANIE, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ARBORETUM, OCHRONA KATODOWA, SYGNIFIKATOR, KUCHNIA, HIPERTEKST, NIEŻYT, DZISIEJSZOŚĆ, TRZECIE OKO, SYSTEM JĘZYKOWY, SAWANTERIA, ANGOBA, INDIE, STULEJARZ, KARKAS, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, OKRES AMAZOŃSKI, WALKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, ZAWARTOŚĆ, RZĄD MACIERZY, PRECYPITAT, POPRAWNOŚĆ, ROK OBROTOWY, CUKIER MLEKOWY, NORMA REAKCJI, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, ANOMALIA UHLA, POJAWIENIE SIĘ, SĄD OSTATECZNY, KORONKARZ, SZCZELINA DYLATACYJNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, HARMONIA, LINOWIEC, TWIERDZENIE RAMSEYA, PALLASYT, NIEDYSPONOWANIE, INDUKCJA WŁASNA, OPONA PAJĘCZA, ŁĄCZNOŚĆ, BIBLIOTEKA, METEOR, SŁONIOWATE, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, GARBNIK, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ARAB, FRUCZAK BUJANKOWIEC, DEZINSTALACJA, PRĄD GALWANICZNY, SKLEROZA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, GEOCHEMIA ORGANICZNA, GÓWNOZJADZTWO, POSTĘPAK, NIERUCHAWOŚĆ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ZERÓWKA, SZARLATAN, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRANSPOZON, PALATOGRAFIA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, DOM WIELORODZINNY, IZDEBNIK, HOBBISTA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, CHYTROŚĆ, MYKOLOGIA, TASIEMIEC, SUCHA IGŁA, KŁĄB PSZCZELI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, SEN NA JAWIE, GRZYB NADRZEWNY, KONTRETYKIETA, NASADKA, GRAF EULEROWSKI, KAMIEŃ, MYSZ DOMOWA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, BĘBNICA, PEJZAŻ, SZTYWNIAK, KOTYLION, USTNOŚĆ, BLOK, DUKLA WIERTNICZA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, MŁODZIEŻÓWA, PASAŻ, POLEWA, EKSPERIENCJA, POJEMNIK, ZDENERWOWANIE, BILOKACJA, DROŻNOŚĆ, NUR LODOWIEC, GWIAZDA WIELOKROTNA, FOTOEDYTOR, MIEDZIOWNIK, JĄDRO CZERWIENNE, TEMPERATURA NÉELA, ZAGRODNIK, BELKOWANIE, RUCHY EPEJROGENICZNE, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, GIDRAN, SKOK, NOCEK BECHSTEINA, ŻABI SKOK, CZESALNIA, NAOS, BUT, DOMOFON, JEDYNA, KRĄŻEK PRZESUWNY, WARSTWA KOLCZYSTA, OKRĄGŁY STÓŁ, PRZEDSIĘBIORCZYNI, DOTHRACKI, SEKRECJA, DŻINN, DROBINA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, LICZBA NIEPARZYSTA, ZASTRZYK, RZEKOTKA TRAWNA, OGNIWO STĘŻENIOWE, SATURACJA, STACJA POMP, RÓŻNICA, SKARANIE BOSKIE, WASAL, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, GOSPODARKA RYNKOWA, POLAROGRAFIA, FILOLOGIA POLSKA, ROLADA, MIĘTA, KRATA PODGRUP, POCIĄG OSOBOWY, PTERION, NIENASYCENIEC, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, ENERGETYKA JĄDROWA, WĘŻOWIDŁO, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ?TRANSLATORYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZNACZONA LICZBA BAJTÓW ZNAJDUJĄCA SIĘ W OBSZARZE PAMIĘCI KOMPUTERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZNACZONA LICZBA BAJTÓW ZNAJDUJĄCA SIĘ W OBSZARZE PAMIĘCI KOMPUTERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOK oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOK
oznaczona liczba bajtów znajdująca się w obszarze pamięci komputera (na 4 lit.).

Oprócz OZNACZONA LICZBA BAJTÓW ZNAJDUJĄCA SIĘ W OBSZARZE PAMIĘCI KOMPUTERA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OZNACZONA LICZBA BAJTÓW ZNAJDUJĄCA SIĘ W OBSZARZE PAMIĘCI KOMPUTERA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast