ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁKA to:

znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁKA

STRZAŁKA to:

kość strzałkowa (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

Sagitta - bezkręgowiec morski z typu szczecioszczękich, ważny składnik planktonu (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

Sagittaria - rodzaj roślin z rodziny żabieńcowatych (Alistamatceae) (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

w matematyce: morfizm - jeden z elementów kategorii (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

w geometrii: odcinek stanowiący różnicę promienia koła prostopadłego do cięciwy ograniczającej odcinek koła oraz wysokości trójkąta wyznaczonego przez ramiona kąta środkowego i tę cięciwę (na 8 lit.)STRZAŁKA to:

szermierz, srebrny medalista olimpijski z Moskwy w turnieju drużynowym szpady (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.481

WELUR, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, MORFOGENEZA, TŁO, SOSNA MASZTOWA, OKOLICA SZLACHECKA, GARDEROBIANA, POTĘPICIEL, SKNERSTWO, OKRASA, GÓWNOJAD, PROLOG, PŁONNIKOWATE, API, ZAJOB, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, TEMPERATURA UPAŁU, PLAMISTOŚĆ, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, MEDYCYNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, TĘŻYCZKA, SIATKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, CYKL MIESIĄCZKOWY, NARZĄD WYDALNICZY, MIMETYZM, BADANIE JAKOŚCIOWE, NOWOBIOCYNA, PISMO GRECKIE, WIKARYZM, WZÓR WILCOXA, SZTUKA MINOJSKA, ÓSEMKA, WYNURT, PRĄD ZWARCIOWY, NAROST, SKALEŃ AWENTURYNOWY, REKRUTER, TRANSMISJA, SZLAK ŻEGLUGOWY, BYTNOŚĆ, PYLICA TALKOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, DUSZA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, GATUNEK PRZYPADKOWY, GIĘTKOŚĆ, TRUST, WEŁNA SZKLANA, TRZEPACZ, FISZBINOWIEC, INDUKTOR, UBOŻENIE, PANOWANIE, MIENIE ZAMIENNE, KRÓTKOŚĆ, PARAMEDYK, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, FELINOLOGIA, ANDROFAG, FAŁD, WARKOCZ DOBIERANY, PEDOFIL, PLUS, UZWOJENIE WTÓRNE, MIRAŻ, SARDELOWATE, INFLACJA JAWNA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, RZEP, EDYKUŁA, ZAPITA, PRZEWODNICZKA, SZORSTKOŚĆ, MISTRZU, ŻAGIEW, POJAZD SILNIKOWY, SZEW STRZAŁKOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PSYCHOBIOLOGIA, BABIMÓR, WSPOMNIENIE, WZORNIK, KOSZARY SZYJOWE, FIZYKA STATYSTYCZNA, DEFICYT, SZEREG NEPTUNOWY, GERMAŃSKI, TOPSPIN, DZIESIĘCIONOGI, SKRZYNIA, DONARYT, KREDYCIK, STAN ŚREDNI, KROPKA, ANTYCYPACJA, ADDYCJA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, UPADEK, BIOLOG, EKSTRAWAGANCJA, MINA, OPOZYCJA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ZGORZEL GAZOWA, RURA, WIEŻA CIŚNIEŃ, RESET, SZABROWNIK, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PERŁOZ, SĄD OSTATECZNY, CZYSTE RĘCE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, JADŁOSPIS, SPÓD, ANALITYK, WIĄZANIE JONOWE, ZABIEG KOSMETYCZNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KIEROWCA, ALWALKERIA, ANONIMAT, ODDZIAŁYWANIE, HANIEBNOŚĆ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PUNICKI, DOBRO PUBLICZNE, TRZY KRÓLE, DZIADZIENIE, DESKA KLOZETOWA, KULA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, WAŻNOŚĆ, NEGACYJNOŚĆ, AMYLOFAGIA, CHOMIK DŻUNGARSKI, FAJERWERKI, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KARBIDKA, MYKOLOGIA, SZKOŁA, MAMUT CESARSKI, MIÓD, CHOROBA CAFFEYA, ŁOMOTANIE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, LATANINA, ŻÓŁTODZIÓB, STROIK, TRANSPOZYCJA, GOŁĄBECZEK, POSTAĆ BIBLIJNA, ATRYBUCJA, APOKRYF, USTNOŚĆ, GROSZKI, KLINOPIROKSEN, PAŃCIA, STRESIK, DŻINS, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ZWIERZĘ, BIURO ŁĄCZNIKOWE, SYNANTROPIZACJA, OKAZ, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, NIZIOŁEK, DZIDZIA PIERNIK, BRYNDZA, ŻEBRO, ZĘBY NOWORODKOWE, AUTOSANIE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, MAKROPIERWIASTEK, KRYSTALIZACJA, PANKREATYNA, CYKL POETYCKI, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WYLĘG, PRANK, STAROGERMAŃSKI, ŚWIADEK KORONNY, WIECZÓR PANIEŃSKI, EFEKT FISHERA, CYGAŃSKIE DZIECKO, KAKAO, AKCENT OSTRY, SKRZYWDZONY, DRAMAT OBYCZAJOWY, FLESZ, PAPILOTKA, SAMARKA, ZUBOŻENIE, KROK SKRZYŻNY, INNA PARA KALOSZY, PRODUCENT, HARD ROCK, SĄD KOŚCIELNY, SZMALEC, MOBIL, PLANETA WEWNĘTRZNA, HISTORIA, ZACHŁYST, SETKA, KUMOSZKA, MŁYNOWY, WSKAŹNIK UBÓSTWA, DZIDA, ADAPTOWANIE SIĘ, IMIGRANT, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PRZYCZYNKARZ, BĄK, KRET, TYP TURAŃSKI, ŁOŻE BOLEŚCI, ZATOKA, ALEJA SZTYWNYCH, DOKUMENTALISTYKA, SEN ZIMOWY, SZCZĘKA, FALA, ZACHOWAWCA, SAMOZATRACENIE, AKCENT SŁABY, LOSOWANIE PROSTE, ELITARYSTA, SLAJS, POWIĄZANIE, ZAPIS, EPIZOOTIOLOGIA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KOŚĆ CZOŁOWA, BURŻUJSTWO, TYRANIA, AUTOSKLEP, WROTKARSTWO FIGUROWE, KAROLINGOWIE, LIŚCIONOGI, RUBASZNOŚĆ, ŚMIAŁEK, MERKAPTOPURYNA, ULEPSZACZ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, WYCIĄG, JEŁOP, ŚCIANA OGNIOWA, ROZPAD, ASZKENAZYJCZYK, PIÓRO, SALA PLENARNA, PATRON, BERA, OPONA, TORBA, KARTKA, PAPIEREK, WIELKI STEP, DŁUŻNIK, ZWROT, IDIOGRAFIZM, FULMAR, PARKINGOWY, REALISTYCZNOŚĆ, KAMIEŃ OZDOBNY, SYSTEM AUTONOMICZNY, UBOGI KREWNY, POTENCJAŁ, CYKL JAJNIKOWY, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, KORDYT, WABIK, EKONOMIK, NIEUCHWYTNOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, DŁAWIEC, FRAJER, JEDYNKA, POŁOŻENIE, NÓŻ NA GARDLE, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, CZAS URZĘDOWY, PAPIEREK LAKMUSOWY, WAMPIRZYCA, GRAWIMETRIA, COLEMANIT, KOCIEŁ, HULK, CLERK, INŻYNIER DUSZ, PŁOMIEŃ, DESIGNER, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ?SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁKA znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁKA
znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 8 lit.).

Oprócz ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast