PIERWSZY KRĘG KRĘGOSŁUPA KRĘGOWCÓW, POCZĄWSZY OD PŁAZÓW, ZESTAWIAJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CZASZKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĘG SZCZYTOWY to:

pierwszy kręg kręgosłupa kręgowców, począwszy od płazów, zestawiający się bezpośrednio z czaszką (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY KRĘG KRĘGOSŁUPA KRĘGOWCÓW, POCZĄWSZY OD PŁAZÓW, ZESTAWIAJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CZASZKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.810

ZAPOBIEGLIWOŚĆ, FILOLOGIA, DIASTOLE, KRÓCIEC, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PRZELEW, MISIO, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PODSTAWKA, AKOMODACJA, PARADOKSOGRAF, DWUTLENEK SIARKI, NAWALANKA, KONTUR, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, GADACZ, NURNIK, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, WIADRO, STOLARKA OTWOROWA, JASTRZĘBNIK, IZBA, SSAK OWADOŻERNY, DEBIUT ZAMKNIĘTY, TENOR LIRYCZNY, REDA, DAGLEZJA SINA, OKRES, TEMPO, ROŻEK, INTERAKTYWNOŚĆ, POPIELEC, KULTURA KRETEŃSKA, PŁOW, PRAWO MOORE'A, PLASTYKA, ZASYP, BAJRONISTA, DŁUGOŚĆ, POSTERUNEK, SAMORZUTNOŚĆ, RIGAUDON, NEOTENIA, CZARNY KARZEŁ, PRAŻONKA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, STRAJK GŁODOWY, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, POSKRZYP, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ULTRAPRAWICA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MORS, KUZYN, ANON, ANIMATOR, PRZEDDZIEŃ, KLERK, FLORYSTA, WYMIANA, ODDANIE, PAMPA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, VOTUM SEPARATUM, PIPA, GAMEPLAY, SHONEN-AI, PERIOD, KUPLER, ADAPTER CUMOWNICZY, NORMANDZKI, RÓW TEKTONICZNY, PANEWKA, NUWORYSZ, CZARNY PIOTRUŚ, WĘZEŁ WINDSORSKI, TUNIKA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, ANAKREONTYK, WERTEBROPLASTYKA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SEZON, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ZLEWKA, TITOW, KARTOGRAFIA, NIEODZOWNOŚĆ, FILEMON SZARY, HARD CORE, POPRZECZNOZĘBNE, ŁOŻYSKO, SILNIK CZTEROSUWOWY, PARAROTACYZM, DYPTYK, TEFILIN, NIESPRAWNOŚĆ, RACHUNKI, CZŁAPAK, FILEMON SĘPIOGŁOWY, OBRĘCZ BARKOWA, WARKOCZ DOBIERANY, WIĄZANIE, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, CHOROBA DUCHENNE'A, MODEL AMERYKAŃSKI, KADŹ ZALEWNA, OWOC, ANTYKWARNIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, AKUMULACJA, SUTERYNA, ODROSTY, ODSTRZAŁ, ZAWÓD, PARÓWKA, RZEKOTKOWATE, ZŁÓG WAPNIOWY, BRUDNICA MNISZKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, WYGIBAS, CYBERNETYZACJA, WALC WIEDEŃSKI, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, BRUTALIZM, SIÓDEMKA, RODZAJ ŻEŃSKI, SIODEŁKOWCE, ZWIĄZANIE SIĘ, CHOCHELKA, RADIOELEKTRYKA, OKRES PÓŁTRWANIA, MIKROSOCZEWKA, DYSTONIA TORSYJNA, DZIECIĘCOŚĆ, FOTEL ROZKŁADANY, SZCZERBAKI, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŁAZĘGA, DYKTATURA PROLETARIATU, TOLERANCJA, REAKTOR JĄDROWY, BANAT, LASKA, CRO-MAGNON, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PCHEŁKI, FATYGANT, ROZPIĘTOŚĆ, POLIPTYK, FRAKCJA, DRAPACZ, PORTE-PAROLE, PORTRECISTA, PIĘTKA, PRZECIWSTAWIENIE, PIECZONKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, DZIKUSKA, ODJAZD, UCZELNIA, KONKURS ŚWIADECTW, NADGORLIWOŚĆ, ALGI, STACJA, GRYMAŚNIK, GEOFIT CEBULOWY, DUNBAR, CZAKRA, MIKSER PLANETARNY, LUZACKOŚĆ, PROBIERNIA, KARTUZJA, STAROŻYTNICTWO, CIELĘCE LATA, WARZELNICTWO, BÓBR KANADYJSKI, MAŁPI GAJ, ARPAD, ZWODNICZOŚĆ, BIOGEOGRAFIA, STATEK GŁĘBINOWY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ZEBRA, PORODÓWKA, PRÓŻNIAK, KAPISZONÓWKA, CZUWANIE, CYBORIUM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, PIENIĄDZ REZERWOWY, ZBÓJNIK, AUKSYNA, POCKET PC, GARNITUR, FOTOKSIĄŻKA, WIĘZADŁO KARKOWE, WSPOMNIENIE, ŁAŃCUSZEK, POŁYKACZ, PUCH, NIEOBLICZALNOŚĆ, GRAFIKA, POZIOM MORZA, POMROK, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, INKOHERENCJA, PRZEJAZD, FUZJA JĄDROWA, BABA-JĘDZA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, SPADOCHRON, STROFA ALCEJSKA, ŻÓŁTLICA, PALEOORNITOLOGIA, SANDINISTA, PROGRAM, GEEK, CHOROBA LEVA, PIĘKNOŚĆ, CHOROBA FONGA, DOŚWIADCZENIE, MISIACZEK, WZROST GOSPODARCZY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, NIEPOKALANEK MNISI, WĘZEŁ SA, FLASZECZKA, PYRA, LINIA ŚRUBOWA, PRZEWIĄZKA, PANNICA, DŹWIĘCZNOŚĆ, MŁOTNIK, SMERFETKA, SZCZELINA BRZEŻNA, WARUGA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, KARMAN, BIEGUN GALAKTYCZNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, ADAPTACJA SPOŁECZNA, GATUNEK AGAMICZNY, HALLING, ZŁOTY DESZCZ, EWANGELICYZM, KWAS, OBRONA PHILIDORA, SAŁATA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, WĘZEŁ KOLEJOWY, RAGLAN, AWIZO, ZNAJOMY Z WIDZENIA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ANGLOSASKI, OBIPIĘTA, RYNEK PRACY, SZKUTNIK, RADIANT, MONSTRUM, ŻERDNIK, OBRONA SYCYLIJSKA, TĘŻYCZKA, WELUR, TRYBADYZM, BABIE LATO, OPOZYCJA, CUDA NA KIJU, ANTROPOLOGIZM, WIELOMIESZEK, ROŚLINY NASIENNE, STAGNACJA GOSPODARCZA, ELEKTROMEDYCYNA, NERWIAK ZARODKOWY, GERIATRIA, KWADRANT, KREOL, MINA, KRUŻA, GERMANISTYKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SZYBKI PANCERNIK, CHARLESTON, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, KARCYNOLOGIA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, POMÓR, BRODAWKA SUTKOWA, LUSITANO, REMONT BIEŻĄCY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, CZWARTACZKA, ?TEATR EPICKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.810 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY KRĘG KRĘGOSŁUPA KRĘGOWCÓW, POCZĄWSZY OD PŁAZÓW, ZESTAWIAJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CZASZKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY KRĘG KRĘGOSŁUPA KRĘGOWCÓW, POCZĄWSZY OD PŁAZÓW, ZESTAWIAJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CZASZKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĘG SZCZYTOWY pierwszy kręg kręgosłupa kręgowców, począwszy od płazów, zestawiający się bezpośrednio z czaszką (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĘG SZCZYTOWY
pierwszy kręg kręgosłupa kręgowców, począwszy od płazów, zestawiający się bezpośrednio z czaszką (na 13 lit.).

Oprócz PIERWSZY KRĘG KRĘGOSŁUPA KRĘGOWCÓW, POCZĄWSZY OD PŁAZÓW, ZESTAWIAJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CZASZKĄ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PIERWSZY KRĘG KRĘGOSŁUPA KRĘGOWCÓW, POCZĄWSZY OD PŁAZÓW, ZESTAWIAJĄCY SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CZASZKĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x