URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WĘŻA ZAKOŃCZONEGO KOŃCÓWKĄ NATRYSKOWĄ (TZW. SŁUCHAWKĄ), KTÓRE SŁUŻY DO POLEWANIA CIAŁA PODCZAS KĄPIELI, PRZEDMIOTÓW LUB POWIERZCHNI, KTÓRE MAJĄ BYĆ NP. UMYTE WODĄ WYPŁYWAJĄCĄ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYSZNIC to:

urządzenie składające się z węża zakończonego końcówką natryskową (tzw. słuchawką), które służy do polewania ciała podczas kąpieli, przedmiotów lub powierzchni, które mają być np. umyte wodą wypływającą z instalacji wodociągowej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYSZNIC

PRYSZNIC to:

element wyposażenia najczęściej łazienki (specjalnie przystosowane miejsce w łazience) służący głównie do urządzania kąpieli, polegającej na polewaniu się wodą wypływającą z instalacji wodociągowej poprzez wąż zakończony końcówką natryskową, w której jest specjalne sitko, mające na celu rozbicie strumienia wody na drobne kropelki (na 8 lit.)PRYSZNIC to:

krótka kąpiel, obmycie się pod urządzeniem o tej samej nazwie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WĘŻA ZAKOŃCZONEGO KOŃCÓWKĄ NATRYSKOWĄ (TZW. SŁUCHAWKĄ), KTÓRE SŁUŻY DO POLEWANIA CIAŁA PODCZAS KĄPIELI, PRZEDMIOTÓW LUB POWIERZCHNI, KTÓRE MAJĄ BYĆ NP. UMYTE WODĄ WYPŁYWAJĄCĄ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.806

PRZENOŚNIK TAŚMOWY, WĄSKOŚĆ, REDA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KORDONEK, JAPOŃSKOŚĆ, ARESZT IZOLACYJNY, PŁYWACZEK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, KOMBUCZA, CHWALCA, DOBRY ZNAJOMY, FAZA ROZKWITU, SKOPEK, OTWORNICA, BEZAN, NOMENKLATURA BINOMINALNA, KARELIA, KOTEW, CZEPLIWOŚĆ, CUKIER MLEKOWY, KOMODOR, POPRĘG, OSZCZĘDNOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, OKAP, NABIEG KORZENIOWY, BLUZA, WYSPA BARIEROWA, ALIANCI, PIĘCIOZŁOTÓWKA, TEMPO, REKOMENDACJA, CIEMNOBLASZEK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, WYWROTNICA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KULTUROWOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, CUKIER ZŁOŻONY, MADZIARSKI, PIEC, SYSTEM, ANTRYKOT, ZASTANOWIENIE, RAGOUT, LÓD MORSKI, PRAŻUCHA, KOŃ BERBERYJSKI, HALOTRON, FILOZOFIA JOŃSKA, KURWIARZ, INTERFEJS, WĘZEŁ GORDYJSKI, PISTOLET, KRZYŻMO, STAN POSIADANIA, STACJA REDUKCYJNA, AGNOSTYCYZM, MECHANIZM ŚRUBOWY, ROŻEK, WIZJER, MEBLOWÓZ, TANIUS, BOCZEK, KOŃ TROJAŃSKI, GAWIALOWATE, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ŻYWA LEKCJA, PRZYLEPKA, EMANACJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, SKRZYPOWE, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, MARGARYNA, CZĘBOREK, KUMOTERSTWO, STEWIA, KAMERALNOŚĆ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, BYK Z BRĄZU, MANKIETY, POJAZD SPECJALNY, PISMO LINEARNE, BLUSZCZ, URAN, ANTYNATURALIZM, LITERATURA PIĘKNA, GEMMULA, TYP TURAŃSKI, JUMPSALING, ODGROMNIK, FLADROWANIE, SALAMI, PLAN, SZWEDZKI, GROTESKA, OSAD, OBROŻA, BĘBNICA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, STATUS, ENERGETYKA CIEPLNA, JODŁA, ICHNOLOGIA, KLESZCZE MIĘKKIE, MENISK, GRYMAŚNIK, OSTRACYZM, CENTRUM, CYKORIA, HEROS, WIETRZENIE FIZYCZNE, NADŻERKA, BRAHMS, WIĆ ROŚLINNA, ZIELENINA, KOD DWÓJKOWY, HIPOMANIA, DOZYMETR, OBIEKT, PROWINCJA, RYGIEL, WIRTUOZOSTWO, PREPARAT, ARTYSTKA, MANGANIAN, NISKOŚĆ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, ANKIETA PERSONALNA, AUTOWIZERUNEK, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, UCHWAŁA, FILOLOGIA ROSYJSKA, GRA KOMPUTEROWA, METEOROID, ZAKONNICZKA, REGUŁA, CZŁONY, KOŁOWROTEK, PIĘĆDZIESIĄTKA, SPŁYW, KANAŁ PÓŁKULISTY, DROGA, KODYFIKATORKA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ZAWIKŁANIE, NIMFA, ŁYŻKA, MOKASYNY, POŚCIELÓWKA, OWOC POZORNY, GRZEBIEŃ FALI, BAON, ABIOGENEZA, MOSKALIK, WARIOGRAF, PASZTETOWA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, KWASJA, BACHATA, DYSRUPCJA, ZAPLECZE SANITARNE, OLEJARSTWO, IRYS, KAMIEŃ NAGROBNY, SKAPULIMANCJA, KOCIE OKO, WYRZEKANIE, BRZMIENIE, ROMANISTYKA, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, ŻABIA LASKA, CZŁON POŚREDNI, TRĘBACZE, CUKIERNIA, ORŁORYB, OKO, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, OBELGA, FURDYMENT, UKŁAD MOCZOWY, WŁÓCZNIA, SILNIK UNIWERSALNY, NORMALIZACJA, MATERIAŁ JĄDROWY, WSTECZNY BIEG, KRATOWNICA, SWETER, KONTUR, MARMOLADA, PISMO RYSUNKOWE, OPÓR WZNIESIENIA, OPAD, POSKROM, RÓG, TERMOS, TROMPA, SKRAPLARKA, MYJNIA, ÓSMY, PRZEPYCHACZKA, CIŚNIENIE, ZARZUTKA, KOJEC, AMERYKAŃSKOŚĆ, SPOT, SZUBIENICA, KLESZCZE, WARTOWNIK, ZŁA PRASA, TEST PASKOWY, KONEW, PIĘTNASTY, CHORIAMB, STAUROPIGIA, BATERIA, ANGLISTYKA, BALSAM, RYNEK, FURIERYZM, DYSKRECJA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ROSA, TRZONKÓWKI, SREBRNA PAPROĆ, PRĄTNIKOWCOWE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PUNKT, TUBA, CZANKA, HYDROCHEMIA, WARSTWA EUFOTYCZNA, SAROS, MATEMATYKA STOSOWANA, KOMONICA, LINIA ROZUMU, ŻYWY POMNIK, ANOMALIA POLANDA, PRAWO GŁOSOWE, REFORMA ROLNA, ANALIZATOR WIDMA, RZĄD, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KONDYCJONALIZM, SZTUKA LUDOWA, FUNGICYD, ZNAK DIAKRYTYCZNY, HIPOSTAZA, MAMMOLOGIA, TENIS ZIEMNY, MOŻNOŚĆ, CHRABĄSZCZ, SYGNAŁ, BAŃKA SPEKULACYJNA, ODKRYCIE DUSZY, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, LUFA, GRZECHOTKA, GLAZURA, DAN, LOSOWOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, BUTLA, MĘŻNOŚĆ, SERWETKA, METAL CIĘŻKI, WSZARZ, PŁÓCIENNICA, BREW, AMPUŁA, WAGA ELEKTRONICZNA, KANAŁ, SUKCESJA, PERMISYWNOŚĆ, UPRZĄŻ, ŻYŁKA, INDUKCJA WŁASNA, EMENTALER, MUS, WIDMO CZĄSTECZKOWE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SPUSZCZENIE, CZARNE, ZASÓB, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AKROBATYKA SPORTOWA, ŻYŁKA, AYER, PROMOCJA, DŹWIGNICA, KĘPA, KAMIENNE SŁOŃCE, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, PANDA, PACHOLĘ, ?ANTROPOLOGIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.806 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WĘŻA ZAKOŃCZONEGO KOŃCÓWKĄ NATRYSKOWĄ (TZW. SŁUCHAWKĄ), KTÓRE SŁUŻY DO POLEWANIA CIAŁA PODCZAS KĄPIELI, PRZEDMIOTÓW LUB POWIERZCHNI, KTÓRE MAJĄ BYĆ NP. UMYTE WODĄ WYPŁYWAJĄCĄ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WĘŻA ZAKOŃCZONEGO KOŃCÓWKĄ NATRYSKOWĄ (TZW. SŁUCHAWKĄ), KTÓRE SŁUŻY DO POLEWANIA CIAŁA PODCZAS KĄPIELI, PRZEDMIOTÓW LUB POWIERZCHNI, KTÓRE MAJĄ BYĆ NP. UMYTE WODĄ WYPŁYWAJĄCĄ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYSZNIC urządzenie składające się z węża zakończonego końcówką natryskową (tzw. słuchawką), które służy do polewania ciała podczas kąpieli, przedmiotów lub powierzchni, które mają być np. umyte wodą wypływającą z instalacji wodociągowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYSZNIC
urządzenie składające się z węża zakończonego końcówką natryskową (tzw. słuchawką), które służy do polewania ciała podczas kąpieli, przedmiotów lub powierzchni, które mają być np. umyte wodą wypływającą z instalacji wodociągowej (na 8 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WĘŻA ZAKOŃCZONEGO KOŃCÓWKĄ NATRYSKOWĄ (TZW. SŁUCHAWKĄ), KTÓRE SŁUŻY DO POLEWANIA CIAŁA PODCZAS KĄPIELI, PRZEDMIOTÓW LUB POWIERZCHNI, KTÓRE MAJĄ BYĆ NP. UMYTE WODĄ WYPŁYWAJĄCĄ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WĘŻA ZAKOŃCZONEGO KOŃCÓWKĄ NATRYSKOWĄ (TZW. SŁUCHAWKĄ), KTÓRE SŁUŻY DO POLEWANIA CIAŁA PODCZAS KĄPIELI, PRZEDMIOTÓW LUB POWIERZCHNI, KTÓRE MAJĄ BYĆ NP. UMYTE WODĄ WYPŁYWAJĄCĄ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast