OTWARTY, A CZASEM PÓŁOTWARTY LUB ZAMKNIĘTY HEŁM RENESANSOWY WYWODZĄCY SIĘ KONSTRUKCYJNIE ZE ŚREDNIOWIECZNEJ ŁEBKI, ALE TEŻ NAWIĄZUJĄCY DO PEWNYCH FORM ANTYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTURMAK to:

otwarty, a czasem półotwarty lub zamknięty hełm renesansowy wywodzący się konstrukcyjnie ze średniowiecznej łebki, ale też nawiązujący do pewnych form antycznych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZTURMAK

SZTURMAK to:

garłacz - odprzodowa broń palna wyposażona w lufę z rozszerzeniem przy wylocie (na 8 lit.)SZTURMAK to:

ręczna broń palna z lufą rozszerzoną u wylotu używana w XVII/XVIII w (na 8 lit.)SZTURMAK to:

hełm używany w XVI/XVII w. przez piechotę, rajtarię i arkebuzerów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWARTY, A CZASEM PÓŁOTWARTY LUB ZAMKNIĘTY HEŁM RENESANSOWY WYWODZĄCY SIĘ KONSTRUKCYJNIE ZE ŚREDNIOWIECZNEJ ŁEBKI, ALE TEŻ NAWIĄZUJĄCY DO PEWNYCH FORM ANTYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.558

KONCENTRAT, POSIEDZENIE, HYDROFIT, BORSUK, KOREK, DEKONCENTRACJA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, KIELICH, SZPILECZKA, POLEWANIE SIĘ, ADVOCATUS DIABOLI, OBIEKT MOSTOWY, WAPER, LAUDATOR, KUWERTURA, PREIMPLANTACJA, BALET, ABORTERKA, OLIWA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, TEFILIM, WYROCZNIA, DAKTYLOGRAFIA, ŁANIA, DOLMAN, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, SZCZYTNICA, TROLL, FINAŁ, TURGOR, REPREZENTACJA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, DRUGA NATURA, ZAPOZNANIE, KUCIE, BOB, DZIEŁO OTWARTE, NAPINACZ, PĘTLA, WSPÓŁUCZEŃ, AULA, EMFAZA, TROFOBLAST, MIESIĄCZNICA, PRÓBA JĄDROWA, KRAJNIK, SZKŁO, FENOLOGIA, DELFIN CZARNY, MISIEK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CHOROBA KENNEDY'EGO, REFLEKSOLOG, KOŁTRYNA, RZUT PROSTOKĄTNY, EKSPOZYCJA, OSTRA REAKCJA NA STRES, DRACHMA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, FONDUE, ALUMN, OGNISKO, TRANSEKT, NAKŁADKA, PÓŁDZIEWICA, CZARODZIEJ, ZABAWA, IMACZ, SUPERNOWA TYPU IC, CASUAL, BLOK, POPYCHŁO, WILK BRYTYJSKO-KOLUMBIJSKI, KRA, SADŹ, CLERK, FORMANT, WIECZÓR, SZCZAPA, DIALEKTYKA, BUJANIE, MOHORYCZ, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, NARYS KLESZCZOWY, ULUBIENIEC MUZ, STRZELEC WYBOROWY, DOŁEK OSIOWY, MIRABELKA, KOMPANIA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, KOŁO PODBIEGUNOWE, PUNKT WYPADOWY, TATRA, BEZPARDONOWOŚĆ, KLONOWANIE, ACID WESTERN, FULAR, LOKATA DYNAMICZNA, TĘPOZĘBNE, BEZPIECZNE ZAPASY, ŁAPADŁO, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, POJAZD KONNY, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, DENATURACJA BIAŁKA, PRODUCENT, WSCHÓD, FILIŻANKA, BULLA, STEREOIZOMER, KAZUISTA, ROBOTA, ROZCHWIEJ, KOŻUSZYSKO, IKAROWE SKRZYDŁA, WIECZNA ZMARZLINA, WĘGLIK SPIEKANY, STAGNACJA GOSPODARCZA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, TARCZA, LB, KOMPETYCJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PIRAMIDKA, PUB, NAPALENIEC, GUMNO, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, INTRATA, GEODEZJA LEŚNA, DRZEWCE, ŁUK TRIUMFALNY, WYCIĄGARKA, TRAUMATYCZNOŚĆ, EPIC TRANCE, WYCIĄG TALERZYKOWY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, LUGIER, SEN, PIASKOWIEC KWARCOWY, OBIEG, PRĘGA, PSYLOFIT, BLANKOWANIE, PRAWO MAJĄTKOWE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, JANUSZ, SIEDZISKO, PRZYPŁYW, NIEŚPIESZNOŚĆ, KLEJÓWKA, AUTOMAT TELEFONICZNY, SALA, ARAB, KOSMETYK, PODWOIK, ZNAK, WJAZD, RELIKT, POWIERNICTWO, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, CUGANT, WULKAN, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, OSTATNIE PODRYGI, BRACTWO RYCERSKIE, GLORIETA, TELEFONIA STACJONARNA, MONIT, HANGAR, POROŚLE, DŹWIGNIA, PASEK MAGNETYCZNY, AKATALEKSA, SEKWENCJA TATA, KACZKA, BULION, LODOWIEC SZELFOWY, OŚLE UCHO, ROBEREK, SEITAN, PAS POOPERACYJNY, DZIAŁ, ACEFALIA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, MAMMOLOGIA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, REKINY, TURANIE, GORĄCZKA, MALARSTWO TABLICOWE, MOTYLEK, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, STELMACH, WĘGLÓWKA, PSYCHUSZKA, WIDZENIE BARWNE, AGRESJA INSTRUMENTALNA, AGREGAT, EKSYKATOR, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, BOTULIZM PRZYRANNY, POZA, PROTEKTORAT, OSOBA TRZECIA, PAPIER BEZDRZEWNY, NIEGOSPODARNOŚĆ, PELAGRA, WAPORYZACJA, TYP, RYZYKO INWESTYCYJNE, DOBRA WIARA, WRÓBEL POLNY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, CYWILNOŚĆ, POWIEŚCIOPISARZ, REUMATOLOGIA, RZECZOWNIK POSPOLITY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KONSERWACJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, CABAN, KIEROWNICTWO, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, GRZĘDA, PŁASTUGA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PRERAFAELITYZM, ZAŁOM, OPASANIE, BEZCIELESNOŚĆ, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, KOREKTOR, WĘGIERKA, WĘZEŁ CIEPLNY, EGZOSZKIELET, TUBA, TEORIA DOMINA, KĄT, DOROŻKARSTWO, NAMASZCZENIE CHORYCH, INTERPRETACJA, BESTIA, KLINIEC, FRATER, NAWIGACJA SATELITARNA, CZERWONY NADOLBRZYM, KADZIDEŁKO, KONTYNGENT TARYFOWY, DEMOBILIZACJA, WURŚCIK, ASTRAGAL, SACHARYD, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, GOŹDZIANKA, REKRUTER, SKAŁA PLUTONICZNA, KITEL, WŁÓKIENKO, OSADA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, BROŃ, DRYBLAS, PROROK, REAL, OZONEK, KANOE, TUNIKA, BAZA TRANSPORTOWA, SYSTEM JĘZYKOWY, LIŚCIEŃ, KLATKOWIEC, ZARYCIE NOSEM, SAMIEC, BRACTWO SZPITALNE, KOBYŁA, DYSTRYBUTOR, PRYSZNIC, SIEĆ KOLEJOWA, SERNICA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PODWÓJNOŚĆ, KOPROFIL, WATAHA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, WIZJA LOKALNA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, SKAJLAJT, STYL GRZBIETOWY, PERKAL, ZBOWID, SSANIE, RÓJ, KAMICA, ANATOMIA, KOPROFAGIA, AKCENT, ?RYNEK TERMINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWARTY, A CZASEM PÓŁOTWARTY LUB ZAMKNIĘTY HEŁM RENESANSOWY WYWODZĄCY SIĘ KONSTRUKCYJNIE ZE ŚREDNIOWIECZNEJ ŁEBKI, ALE TEŻ NAWIĄZUJĄCY DO PEWNYCH FORM ANTYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWARTY, A CZASEM PÓŁOTWARTY LUB ZAMKNIĘTY HEŁM RENESANSOWY WYWODZĄCY SIĘ KONSTRUKCYJNIE ZE ŚREDNIOWIECZNEJ ŁEBKI, ALE TEŻ NAWIĄZUJĄCY DO PEWNYCH FORM ANTYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTURMAK otwarty, a czasem półotwarty lub zamknięty hełm renesansowy wywodzący się konstrukcyjnie ze średniowiecznej łebki, ale też nawiązujący do pewnych form antycznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTURMAK
otwarty, a czasem półotwarty lub zamknięty hełm renesansowy wywodzący się konstrukcyjnie ze średniowiecznej łebki, ale też nawiązujący do pewnych form antycznych (na 8 lit.).

Oprócz OTWARTY, A CZASEM PÓŁOTWARTY LUB ZAMKNIĘTY HEŁM RENESANSOWY WYWODZĄCY SIĘ KONSTRUKCYJNIE ZE ŚREDNIOWIECZNEJ ŁEBKI, ALE TEŻ NAWIĄZUJĄCY DO PEWNYCH FORM ANTYCZNYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OTWARTY, A CZASEM PÓŁOTWARTY LUB ZAMKNIĘTY HEŁM RENESANSOWY WYWODZĄCY SIĘ KONSTRUKCYJNIE ZE ŚREDNIOWIECZNEJ ŁEBKI, ALE TEŻ NAWIĄZUJĄCY DO PEWNYCH FORM ANTYCZNYCH. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast