DWA LUB WIĘCEJ DÓBR, KTÓRE SĄ RÓWNOWAŻNE WOBEC SIEBIE, ZASPAKAJAJĄ TĘ SAMĄ POTRZEBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRA SUBSTYTUCYJNE to:

dwa lub więcej dóbr, które są równoważne wobec siebie, zaspakajają tę samą potrzebę (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWA LUB WIĘCEJ DÓBR, KTÓRE SĄ RÓWNOWAŻNE WOBEC SIEBIE, ZASPAKAJAJĄ TĘ SAMĄ POTRZEBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.829

ZALEWA, ŚCISKACZ, JADZICA, JABŁOŃ KWIECISTA, REJESTRANT, RÓŻA, PRAWO MATERIALNE, ZNACZEK, PANKREATYNA, BRAZYLIJSKOŚĆ, KAMIEŃ, KONTENER, MIASTO UMARŁYCH, SCYT, NACISK, CYNGIEL, ZMOWA CENOWA, PROTISTY, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, SOBÓR, ZŁOTY CIELEC, INWOLUCJA, MENU, PORA, PATYCZAK, BRAT MNIEJSZY, JAGODÓWKA, ZAMEK NA PIASKU, STOŻEK WULKANICZNY, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, BRAK, GOLF, LISTA PROSKRYPCYJNA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, HARCAP, SAMOISTNOŚĆ, UDERZENIE, ORION, STROLLER, MAGIERKA, TEKA, ŁAGIEW, ISKIERNIK, MIĘSO RYBY, JĘZYK ANGIELSKI, NIEŚPIESZNOŚĆ, MROK, PRZYŚPIEW, AUTODESTRUKCJA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, DRABINA, PRZEKĄSKA, TURBULENCJA, KARABIN PLAZMOWY, PIERWOTEK, CZARCIK, MOZAIKA, CYKL, REGRES, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, DZIEWUSZKA, BAŃKA, CHIMICHANGA, KANAŁ, MIESZANINA, RZEMYK, TELESKOP, ŁUPACZKA, OBIONE, NERWICA SPOŁECZNA, ALARM BOJOWY, HISZPAŃSKOŚĆ, TYTUŁ NAUKOWY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, CZASZA, PODŁOWCZY, ZIARNO, ASOCJATYWNOŚĆ, KOMPLEKS ŻYTNI, GOŁĘBIE SERCE, SER, PÓŁKRUCHE CIASTO, KANONIERKA, OSTENTACYJNOŚĆ, ANITA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, TYRAN, BOLERO, ZASZŁOŚĆ, BRAJTSZWANC, ARGUMENT, PADWAN, KAWA, PLAN SYTUACYJNY, POLE, PROLIFERACJA, INDUKTOR, SZCZYT, STARY BYK, OPCJA POLITYCZNA, TECHNIKA GRAFICZNA, KĄPIEL OŁOWIANA, NADZIEMNOŚĆ, JEZIORO WYDMOWE, OKRES ZALICZALNY, ROZDRABNIACZ, SMERFETKA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, HOMOGENIZACJA, LYCRA, PRZEDROST, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, LOKAL SOCJALNY, PŁAWINA, OBRĘCZ, KOŁPAK, GAD, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ABONAMENT, POUFNOŚĆ, POLE STACJONARNE, POŁYKACZ, GONDOLA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PODWYMIAR, LIŚCIONOGI, RACA, KASZANKA, KIJEK, KONTYNGENT TARYFOWY, CUKIER WANILIOWY, RAJDER, PODGLĄD, CZAS FABULARNY, NIKIELINA, DEFLEKTOR, POCHODNA FORMALNA, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, FILET, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, RAKIETA, TRANSMISJA, RAUT, OLEJ, NIEDOKRWIENIE, MYŚLIWIEC, TŁUMACZ, SIŁY POKOJOWE, OKULARY, AMH, WYLEW, FIRMA WYDMUSZKA, KŁOBUK, PAPILOTKA, URWIS, CANCA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, OMER, LAND, DRUGA POŁOWA, MIRABELKA, BARYKADA, IMPLIKATURA, BLOKADA EKONOMICZNA, PALETA, KLASTER, RADA, CZERWONA KARTKA, ZNAK LICZBY, MARSKOŚĆ, TUNIKA, DOM HANDLOWY, ARCHEOLOGIA, PEWNIAK, SENIORIA, PIŁA, SZKLARKA, KOJEC, GEST, PRZYJEZDNA, ROCZNICA, ŁUPIEŻ PSTRY, ANTURAŻ, DUMP, PRZETWÓR, PROGRAM, RADZIECKOŚĆ, CZERPNIA POWIETRZA, OSTANIEC KRASOWY, ZAPLECZE SANITARNE, RELACJA, ANAGLIF, PACZKA, FUGA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PRZYWILEJ LOKACYJNY, POWIKŁANIE, WATÓWKA, ELIPSA, WYPADEK, CIERPLIWOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, ŚMIERDZIEL, UŻYTEK ZIELONY, GRUPA NACISKU, ŁOPATA, POKŁAD, TRIO, KARIN, RODZINA KATYŃSKA, PLECHA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, AUTOBUS, PODWÓJNA HELISA, MONETKA, AHISTORYCYZM, WYCISK, ZABORCA, PŁASKOSZ, WYMIANA, PAKA, GEN WIELOKROTNY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ADOLF, KORUPCJA, PĘDRAK, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, BIAŁE NOCE, OMEGA, ŻAD, BAŃKA MYDLANA, FRYKANDO, TERYNA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, POZIOM, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, NAKAZ, MOSTEK, PRZESYŁACZ, KOŁNIERZ, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, PASIERB, SOLO, POLITYCZNY, WOJNA DOMOWA, NIEBIOSY, PROSTOSKRZYDŁE, WKŁAD, RAPORT, ZNAK PISARSKI, CHARAKTERYSTYKA, SMOLT, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KWAS NAFTENOWY, ABSOLUT, EFEKT VEBLENA, ŁUSZCZAK, TWIERDZENIE WILSONA, WĘDZIDŁO, BOMBIARZ, LABORATORIUM, ODKŁACZACZ, SZTUCIEC, OBRONA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, STOPA DOCHODU, USTERZENIE PIONOWE, DYL, IMPOST, PRZEWRÓT, NARYS POLIGONALNY, KRAJKA, SPRYCIULA, BOGACTWO, BUJANIE, EUTEKTYKA, ANTYDOGMATYZM, SZARADA, CARL, PASEK, ELIZJA, ZAŚLEPIENIE, URAN, KICAJ, AURA, ŁABĘDZI ŚPIEW, PASSA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, REWERENCJA, WĘGLÓWKA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, GRABINA, TRESA, DIAPSYDY, OZDOBNIK, RUBLÓWKA, DIAGONAL, PATROLOWIEC, LOT NURKOWY, ?CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWA LUB WIĘCEJ DÓBR, KTÓRE SĄ RÓWNOWAŻNE WOBEC SIEBIE, ZASPAKAJAJĄ TĘ SAMĄ POTRZEBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWA LUB WIĘCEJ DÓBR, KTÓRE SĄ RÓWNOWAŻNE WOBEC SIEBIE, ZASPAKAJAJĄ TĘ SAMĄ POTRZEBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRA SUBSTYTUCYJNE dwa lub więcej dóbr, które są równoważne wobec siebie, zaspakajają tę samą potrzebę (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRA SUBSTYTUCYJNE
dwa lub więcej dóbr, które są równoważne wobec siebie, zaspakajają tę samą potrzebę (na 18 lit.).

Oprócz DWA LUB WIĘCEJ DÓBR, KTÓRE SĄ RÓWNOWAŻNE WOBEC SIEBIE, ZASPAKAJAJĄ TĘ SAMĄ POTRZEBĘ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DWA LUB WIĘCEJ DÓBR, KTÓRE SĄ RÓWNOWAŻNE WOBEC SIEBIE, ZASPAKAJAJĄ TĘ SAMĄ POTRZEBĘ. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast