ZWIĄZEK ORGANICZNY BĘDĄCY REZULTATEM KONDENSACJI KWASU I ALKOHOLU LUB FENOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ESTER to:

związek organiczny będący rezultatem kondensacji kwasu i alkoholu lub fenolu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ESTER

ESTER to:

jest nim tłuszcz dla chemika (na 5 lit.)ESTER to:

maślan etylu (na 5 lit.)ESTER to:

gdy połączysz kwas z alkoholem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK ORGANICZNY BĘDĄCY REZULTATEM KONDENSACJI KWASU I ALKOHOLU LUB FENOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.404

HIPOTEZA ZEROWA, PAWIĄZ, DANE, TRZEWIKODZIÓB, PRODUKT LECZNICZY, FRAZA NOMINALNA, PAŃSTWO, RZECZ NIERUCHOMA, ANGIOPLASTYKA, KIT, FAMOTYDYNA, SZPILKA, SYFON, STANOWISKO, DESKA ŚNIEŻNA, DWUWIERSZ, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, FAZA, AUTOMAT, AUTOMOBILKLUB, BIDULA, SPEKTAKL, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PÓŁKLUZA, INHIBICJA, KONFEDERACJA KANADY, PŁYWACZEK, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PEPTYD, SODA OCZYSZCZONA, NIECZUŁOŚĆ, LUBASZKA, INTELIGENCJA WERBALNA, BLIŹNIACZOŚĆ, KWAS KARBOLOWY, INTERCEPCJA, ZAGROŻENIE, RAKIETA, SKLEPIENIE PALMOWE, SZLAUF, RADA, POLIMORFIZM, NIEWRAŻLIWOŚĆ, EDYCJA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, OBUSTRONNOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, ROPUCHA BLOMBERGA, NABÓJ ĆWICZEBNY, JARZENIÓWKA, PUDDING, BEZPOWROTNOŚĆ, OPAŁ, MEMORIAŁ, ZAJĄKNIĘCIE, KANCELARYZM, KRĄG, NUDZIARZ, ANTENA KIERUNKOWA, PRADZIAD, BRZOSKWINIA, WIELOKROTNOŚĆ, ILUZJA PIENIĄDZA, FUTURE SIMPLE, CHLOROFIL, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ZBROJENIE, STYPENDIUM SOCJALNE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, MARGINALNOŚĆ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZECHOWANIE, BINDA, MANES, CZYNNIK NIECENOWY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DENDRODOA, EKSPLANTAT, ZACIĘCIE, RZĄD, BIBLIZM, PODSTAWA, ŚWIAT, KOGA, DEPESZOWIEC, SZCZEP, BAŁKAŃSKOŚĆ, STATEK KORSARSKI, METRESA, CZYNNIK SYTUACYJNY, KASA, ZIELE, PŁATNIK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, NISKOŚĆ, MILANEZ, AKSAMIT, EKSPLOATACJA, CHŁODNIK, CYSTA BAKERA, MAKART, METALICZNOŚĆ, ANTYSZTUKA, TYMPAN, KASZKIET, SZTYFT, OKRZEMKI, ADIUTANT, PATRONKA, OKRĘŻNOŚĆ, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, AMFIPRION, KOMANDOR, JAZDA, FIRMA WYDMUSZKA, CYNADRY, MORENA KOŃCOWA, PAPAD, ŚLEPA AMUNICJA, ZGŁAD, EDYCJA, EKONOMIKA, ALLOSTERIA, SCHADOW, URETAN, PASKUDA, CZTEROTAKT, KWAS, PRODROM, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KAZALNICA, ZWARCIE, WULKAN CZYNNY, PROGRAMOTWÓRCA, MUZA, GWARA, PAS, WIZYTÓWKA, PACHWINA, GORCZYCZNIK, POJAZD SPECJALNY, KOMPANIA, BUTLA, MONOPOL, BISIOR, MOBIL, WYŁADOWANIE KORONOWE, WYROCZNIA, OPŁATA CZYNSZOWA, ILOCZAS, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PAMPUCH, COKÓŁ, PODŁOGA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SZTUKA KINETYCZNA, AMPUŁA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, BIURO TECHNICZNE, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ZYSK, KWAS PIORUNOWY, UKŁAD WIELOKROTNY, SPOIWO BUDOWLANE, GIMBAZA, SPUSZCZANIE, ASYSTENT, ORTEZA, CZTERY KÓŁKA, ŁĄCZNOŚĆ, WIGONIA, FOSFORAN(V), BAZA ODSETKOWA, SPIRYTUS SKAŻONY, JERZY, DEZERTER, WITRYNA, NACISK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, DEMONSTRACJA, SŁOMA TARGANA, REGION STREFOWY, EMERYTURA POMOSTOWA, BUROŚĆ, TARAN, HERETYK, SCHEDA, WYBIEG, GLEBA KOPALNA, PASTEL, OSAD DELUWIALNY, BIOMARKER, PLEBISCYT TERYTORIALNY, HANZA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, REGENERACJA, FACET, ŁUK ELEKTRYCZNY, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SPEKTROSKOPIA, DYMISJA, KOSZMAR, KLOSZ, KAUKAZ, PIÓROSZ PIERZASTY, AKCJA IMIENNA, PUL, DZIANET, PIĘTNASTKA, ROZROST, POLISIARCZEK, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KONTYNGENT, SETKA, ORLICZKOWATE, MIKSER, BRAND, SAMOAKTUALIZACJA, MYJKA, BITWA, JACHT, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, STRZELBA, POPLECZNICTWO, ROKIET, WARCHOŁ, KORYTARZYK, STROP, BALET, SKALA, CHARAKTERYSTYKA, LAWATERZ, JEZIORO GLACJALNE, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, KONTUR MELODYCZNY, ROZKŁAD, PESTO, EKSPLOATATOR, GŁUCHY TELEFON, NAJDUCH, RUBASZNICA, CZAPKA WĘGIERSKA, WIDMO SYGNAŁU, TILAKA, KULE, SZCZYTÓWKA, KOSTKA BRUKOWA, KOTONINA, EMBARGO, PIĘDŹ, MANKIETY, SIKAWKA, CYJANEK POTASU, REKUPERATOR CIEPŁA, ADWENTYZM, WYŻYNY, BENTAL, ŁOPATACZ, FRONTYSPIS, ROSTBEF, RODAMINA, BAGAŻOWY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, BORAN, PARAROTACYZM, OLIWA Z OLIWEK, GRODZISZCZANKA, NABRZEŻE, ANNA, WIEŚ, DZIECIACZEK, HETERODYNA, SCHABOWY, KWAS GLUKONOWY, EMPORA, KRĄG KULTUROWY, KASZA KUKURYDZIANA, RÓJ, DYFUZJA, ARMILLA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ŁAMACZ BLOKADY, ZUPA, KAMIENICA, CHOWANIEC, ESKADRA, ALFRED, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, LODOWICA, TĘSKLIWOŚĆ, TROLLING, INTERNACJONALIZM, RUCH, PRĄTNIKOWE, UBOGI KREWNY, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ATRAZYNA, ?OSTATNIE POŻEGNANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK ORGANICZNY BĘDĄCY REZULTATEM KONDENSACJI KWASU I ALKOHOLU LUB FENOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK ORGANICZNY BĘDĄCY REZULTATEM KONDENSACJI KWASU I ALKOHOLU LUB FENOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ESTER związek organiczny będący rezultatem kondensacji kwasu i alkoholu lub fenolu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ESTER
związek organiczny będący rezultatem kondensacji kwasu i alkoholu lub fenolu (na 5 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK ORGANICZNY BĘDĄCY REZULTATEM KONDENSACJI KWASU I ALKOHOLU LUB FENOLU sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ZWIĄZEK ORGANICZNY BĘDĄCY REZULTATEM KONDENSACJI KWASU I ALKOHOLU LUB FENOLU. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast