TKANINA (CZĘSTO BAWEŁNIANA LUB LNIANA), DOŚĆ GRUBA, POWLEKANA Z JEDNEJ STRONY GRUBĄ WARSTWĄ SUBSTANCJI IMPREGNUJĄCEJ I DODATKOWO ZWYKLE ZADRUKOWANA WZOREM ORAZ LAKIEROWANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CERATA to:

tkanina (często bawełniana lub lniana), dość gruba, powlekana z jednej strony grubą warstwą substancji impregnującej i dodatkowo zwykle zadrukowana wzorem oraz lakierowana (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CERATA

CERATA to:

struktura anatomiczna występująca u ślimaków morskich podrzędu Nudibranchia; wiele grzbietowych lub bocznych wypustków na ciele (na 6 lit.)CERATA to:

zamiast obrusa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA (CZĘSTO BAWEŁNIANA LUB LNIANA), DOŚĆ GRUBA, POWLEKANA Z JEDNEJ STRONY GRUBĄ WARSTWĄ SUBSTANCJI IMPREGNUJĄCEJ I DODATKOWO ZWYKLE ZADRUKOWANA WZOREM ORAZ LAKIEROWANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.586

WIEŚ, MUCHOMOR BULWIASTY, GWIAZDKA, MEDALION, AFISZ, PANKREATYNA, ŚWIDEREK, POLICJA DROGOWA, BIELISTKA SIWA, NICIANKA, POLIGAMIA, POLIGYNANDRIA, OLEJ Z OLIWEK, PUCHAR, PORZĄDEK SPOŁECZNY, DĄBROWIANIN, CZYSTKA, ADWENTYSTA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, WYNURZENIE, PŁOMIEŃ, PASKOWNIK ZMIENNY, REKREACJA, PŁEĆ, PRZYSŁÓWEK, STACJA, SYSTEMIK, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, POLIMER FLUOROWY, METADANE, SINIAK, PAŹDZIERZ, RESTRYKCJA, MELANIZM, GAŁĘZIAK, PÓŁPIĘTRO, SZYNA, OBRÓT, CZAPLA BIAŁOLICA, SZCZENIACZEK, MASWERK, PŁYTKA POSADZKOWA, MIESIĄC, NISZA, GRZYB NADRZEWNY, MOSTOWNICA, EMERYTURA POMOSTOWA, SAKIEWNIK, PLEKTRON, HERB, GOŹDZIENIEC, ZAJĄC, LOGIKA ZDAŃ, SZYNA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, ORSZADA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, SZARE PŁÓTNO, MŁAKA, OKO, KOLPOSKOP, SER, NAJEM, NIESPAW, INKAS, UCZESTNIK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, AKOMODACJA, EWALUACJA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, TYP, KOZAK, PATYK, KORYTKO, MOTOR, PREFEKT, NAPÓJ WINOPOCHODNY, BRZOZÓWKA, STATYKA, KLEROMANCJA, BUTLA, KLAWIATURA, NIERÓWNOŚĆ, PŁYTA, ANTOLOGIA, ODEZWA, NOTKA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, BEATA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, CIBOTIOWATE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, SKŁADAK, BITWA, ROLADA, ACEFALIA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KRĘGOWIEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, TROJACZEK, ZRĘBICA, PODWODA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, DZIERŻAWCZOŚĆ, TRANSLACJA, LEKTURA, FIŃSKI, BYCZEK, KUPNO, EFEDRA, SMOCZEK, DIAKONAT, DERP, JUTA, DONOSIK, LITEWSKOŚĆ, KULT SOLARNY, ŁOMOT, BRAT SYJAMSKI, KATEDRA, KASA REJESTRUJĄCA, OGRANICZNIK, STROBILANT, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, CZAS, PARA, DZIAŁ WÓD, GÓRKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, AZOTEK KRZEMU, POLITYCZNY, PIERÓG, PĄCZEK, AUTYZM, RZEKOTKA DRZEWNA, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, TOWARZYSZKA BRONI, KWASEK, ZMORA, GRUSZKA, TAPER, KOŁTRYNA, HUCPA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SALTARELLO, CHOMIK SYRYJSKI, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PŁASZCZKA NAGA, INFORMATYK, KRYZA, JEZIORO EUTROFICZNE, GORYCZKA CHMIELOWA, ŻAKIET, SZEWRON, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ANTYDOGMATYZM, POWÓZ, SULFOTLENEK, HAGIOGRAF, ŻEBERKA, TRUFLA, WYKŁADZINA, KRIS, FIŃSKI, IMPREGNATOR, DIVA, MLEKO W PROSZKU, KSIĘŻNICZKA, NIECZUŁOŚĆ, STERLET, RAJTUZY, OSTROGA PIĘTOWA, ŻYŁA, PODGORZELEC, SER PARMEŃSKI, KLASA, PLATYKLADUS, WUZETKA, OBCHODOWY, AKRYL, GRA WYŚCIGOWA, KATAKUMBY, DZWONNICA, DEKALKOMANIA, WIELOKĄT, ITIHASA, PĘCHERZYK, ZAMIANA, PŁACHTA, NAKIEROWANIE SIĘ, PULPIT, CHWYTACZ, MAGIERA, OPCJA ZEROWA, SSAK, PUGILARES, BEŁKOT, MORDWIN, TARCZA, SZERŻA, AUTOBUS SZYNOWY, ŻYWOPŁOT, SZMAT, KANAŁ ENERGETYCZNY, PAWĘŻ, BENCHMARK, OPERA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, FENELZYNA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, PIEC, NADKOBIETA, DRÓŻKA, ZRAZ, CARAT, ALKOWA, LIST KREDYTOWY, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, KOLOR, ORLĘ, KWASICA, KOLEJKA GÓRSKA, KOSZT RODZAJOWY, KONWERTOR, MEDALIK, AEROZOL, ŚRÓDBŁONEK, BRYŁOWATOŚĆ, HEPTAPTYK, AFERA, NIECKA BASENOWA, RYGIEL, WILCZY BILET, RUG, APSYDA, SYSTEM POWIERNICZY, ADHEZJA, SYSTEM KRAKOWSKI, KULTURA FIZYCZNA, DRĄGAL, SPIRYTUS SKAŻONY, SKALA, KASZUBSKI, FIGURA GEOMETRYCZNA, MASCARPONE, PTASZYNA, BERET, FASOLKA MUNG, WCISTEK, PÓŁŚWIATEK, WÓŁ, PRZEBŁYSK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PAPIER, GODZINA WYCHOWAWCZA, STAROSTA GENERALNY, ACHTERPIK, SALEP, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, AUTOPARODIA, DUCHOWY OJCIEC, WITAMINKA, AMPUŁA, AC, ZNAK MUZYCZNY, KRÓLIK FLORYDZKI, KRYPTOREKLAMA, ZEWŁOK, MIMOZA, KAJMAKAM, IMACZ, ROZTRUCHAN, ROTA, JASZCZUR, RURA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CZŁONEK, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, WYPALANKA, GALASÓWKA, DESMAN PIRENEJSKI, OGIEŃ I WODA, SKAFOGNATY, SZYSZKA, WEBMASTER, BIRIANI, TELESKOP, ŻOŁĘDNICA, SPLOT, WYRĘB, KRZYŻAKOWATE, KREDKA WOSKOWA, KRUTON, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, TETRAMER, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, PERYPETIA, ?SPRZEDAWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.586 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA (CZĘSTO BAWEŁNIANA LUB LNIANA), DOŚĆ GRUBA, POWLEKANA Z JEDNEJ STRONY GRUBĄ WARSTWĄ SUBSTANCJI IMPREGNUJĄCEJ I DODATKOWO ZWYKLE ZADRUKOWANA WZOREM ORAZ LAKIEROWANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA (CZĘSTO BAWEŁNIANA LUB LNIANA), DOŚĆ GRUBA, POWLEKANA Z JEDNEJ STRONY GRUBĄ WARSTWĄ SUBSTANCJI IMPREGNUJĄCEJ I DODATKOWO ZWYKLE ZADRUKOWANA WZOREM ORAZ LAKIEROWANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CERATA tkanina (często bawełniana lub lniana), dość gruba, powlekana z jednej strony grubą warstwą substancji impregnującej i dodatkowo zwykle zadrukowana wzorem oraz lakierowana (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CERATA
tkanina (często bawełniana lub lniana), dość gruba, powlekana z jednej strony grubą warstwą substancji impregnującej i dodatkowo zwykle zadrukowana wzorem oraz lakierowana (na 6 lit.).

Oprócz TKANINA (CZĘSTO BAWEŁNIANA LUB LNIANA), DOŚĆ GRUBA, POWLEKANA Z JEDNEJ STRONY GRUBĄ WARSTWĄ SUBSTANCJI IMPREGNUJĄCEJ I DODATKOWO ZWYKLE ZADRUKOWANA WZOREM ORAZ LAKIEROWANA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TKANINA (CZĘSTO BAWEŁNIANA LUB LNIANA), DOŚĆ GRUBA, POWLEKANA Z JEDNEJ STRONY GRUBĄ WARSTWĄ SUBSTANCJI IMPREGNUJĄCEJ I DODATKOWO ZWYKLE ZADRUKOWANA WZOREM ORAZ LAKIEROWANA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x