Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMINAL to:

budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.)TERMINAL PASAŻERSKI to:

budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TERMINAL

TERMINAL to:

budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.)TERMINAL to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 8 lit.)TERMINAL to:

punkt docelowy (port, stacja) w sieci komunikacji lotniczej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.699

STOPIEŃ ETATOWY, GŁĘBSZY, GAZ SYNTEZOWY, TARNOWIANKA, CUGOWIEC, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, NATURALNY SATELITA, CHAŁUPA, KOSMETYK, REKONWERSJA, NAWIGACJA SATELITARNA, KREW, KOGA, SZCZOTKA, STRONA, MUSLI, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, MIKROMIERZ, ŻACHWY, TRASA ŚREDNICOWA, TRACZ DŁUGODZIOBY, KOŃ TROJAŃSKI, DYMARKA, RADIO TAXI, SPUSZCZANIE, DOROSŁOŚĆ, KASZA MANNA, BABULINKA, TUŁACZ, LAMPA, WIĘZADŁO KARKOWE, POR, GŁOWA, ZASILANIE SIECIOWE, PLOTER TNĄCY, NIEWYDOLNOŚĆ, MUSZTRA, KANAPA, GRA KOMPUTEROWA, OTWÓR, POTENCJAŁ, BLUZA, KROPELKA, ŚWIECA, KURE, STEROWNIK URZĄDZENIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, POCIĄG, KURAWONGA ZMIENNA, GRUPA WSPARCIA, KIESZEŃ, NIERÓWNOŚĆ, SZUBIENICA, POŁAĆ, SYFON, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, OBUSTRONNOŚĆ, WOZÓWKA, PLATFORMA CYFROWA, TOPIELISKO, METR, HISZPAN, SANDINISTA, SAKWA, ŁOWIECTWO, STADIONIK, SUBDOMENA, SOK, WARTOŚĆ MODALNA, ROZWOLNIENIE, RENOMA, SYSTEM ALARMOWY, SKRZYNIA, NAKŁAD, WSKAZÓWKA, IDIOMATYZM, RAKIJA, EKRAN AKUSTYCZNY, WZROK, WIOSŁO, CZWÓRKA, NADAWCA PUBLICZNY, BERGENIA, MARYNISTYKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, FIGURA, OBRÓT SPECJALNY, OBYWATEL, AKORD, HALA MASZYN, NAZWA KODOWA, ROBOTY BUDOWLANE, PAŁKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, CENOTWÓRCA, OBORA DWORSKA, ZIARENKOWIEC, KABINA, PORĘCZ, KORPUS, ZABUDOWANIE, INSTYTUT, TOYAMA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, VLORA, PRAWDA, DING, LEGOWISKO, BRUDAS, KAMIEŃ NERKOWY, ZBROJNIK, TALERZ, RÓŻA BAZALTOWA, SOCZI, OBIEKTYW, WERDIURA, ZESPÓŁ BEHRA, TRUP, PANIKA BANKOWA, KREDKA, ASFODEL, RUCH, WARZYWO, APARAT, GODZINA, DOK, BLISKOZNACZNIK, POCZWARA, PŁÓD, EKSPOZYCJA, WCISTEK, PURUSZA, HUMORESKA, SZTYFT, UŻYTEK, PEDAŁÓWKA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ŁYKACZ, PRZYSTAŃ, LAWA PODUSZKOWA, MNICH, DEKLARANT, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KALIMBA, NAPIĘCIE, NIESPORCZAK, MARMURKOWANIE, RODZAJ, DŁAWICA, WSZYSTKOŻERCA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KURACJA SZOKOWA, ADEN, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, STATEK, HORYZONT, DRESZCZE, HERETYK, CUKIER, MAPA TEMATYCZNA, KOMODOR, TRZECI, MODYFIKACJA, LARYNGEKTOMIA, ROZTWÓR WZORCOWY, KWINTET SMYCZKOWY, GWIAZDA, WÓZKOWY, PASJA, ZESPÓŁ DELECJI 18P, ANTAŁEK, AFERA, WATA, GRZECH POWSZEDNI, NISKOŚĆ, ŻYTO, STARZEC, MAKATA, ADALINA, BODZIEC, TRZYDZIESTY, ODDZIAŁ, PALETA, EWOKACJA, SPLOT, ATONIA, SOLIDARUCH, LIBRA, FOTOTROPIZM DODATNI, EDYKUŁ, SZTAFAŻ, JAMA, EKSYKATOR, EFEKT SNOBA, KAPITUŁA GENERALNA, KOLOR, OSPAŁOŚĆ, WZÓR, PLOMBA, AWARIA, KOMODOR, BATERIA KOKSOWNICZA, BARWNIK, RUCH WSTECZNY, WYKONAWCA, IZBA, DŻET, KUCZBAJA, SZTYCH, STRZAŁKA, SKRAJNOŚĆ, NIEPOKOJENIE SIĘ, LEGENDA, KONFIGUROWANIE, KWASEK, ROZETKA, PIĘTRO, BRZEG, KANAŁOPATIA, WSTĘŻNIAKI, NACZYNIE, NALEŚNIK, GRUSZKA, DEWOLUCJA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, WĘGLIK, KOMPOTIERA, NIECZUCIE, IZOMER, REKREACJA, STATYKA, FALKA, PATRON, PATRYLINEARNOŚĆ, IRRADIACJA, PRZYRODOLECZNICTWO, BRISTOL, NAJDUCH, SELEKCJA, ROZSZCZEPIENIE, IMAGE, PÓŁSKÓREK, ELIKSIR ŻYCIA, SYSTEMIK, ASFI, OPERATOR KABLOWY, SATYNA, KABAT, TOP, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, BITLES, KOMISANT, RAJSKI PTAK, WEDETA, ŻUŻLOBETON, OCZKO, DOPPELGANGER, NIEWYPARZONA GĘBA, PLEŚNIAK, KRATY, CZEREŚNIA, PRASOWANIE, SAO LUIS, SYSTEMATYKA, KAPITALISTKA, OKŁADKA, ROZBÓJNICTWO, ŁOBUZIAK, DZIEWIĘTNASTKA, SZTURMAK, ZABYTEK RUCHOMY, PARTIA, DIASYSTEM, PAS, PAJACYK, SUCHOWIEJ, PIESZCZOCH, AGROWŁÓKNINA, FUKUOKA, KOŹLAREK, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, IZOLACJA, SKRZYDŁA, MIEJSCE, MECHANIZM ZWROTNICZY, KALKUTA, REAKCJA SPRAWCZA, FILOLOGIA SERBSKA, MANIFESTACJA, POCIĄGŁOŚĆ, SZAJS, ATTYKA, ALT, NIEBO, RZECZNIK PATENTOWY, ŁÓŻECZKO, OKAP, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, URZĘDNIK NADWORNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.699 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
terminal, budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.)
terminal pasażerski, budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMINAL
budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.).
TERMINAL PASAŻERSKI
budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x