BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMINAL to:

budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.)TERMINAL PASAŻERSKI to:

budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TERMINAL

TERMINAL to:

budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.)TERMINAL to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 8 lit.)TERMINAL to:

punkt docelowy (port, stacja) w sieci komunikacji lotniczej (na 8 lit.)TERMINAL to:

część dworca lotniczego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.424

SĘDZIA, SAKLA, WERDIURA, SERENADA, DRGANIE AKUSTYCZNE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ZREKOMPENSOWANIE, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, JUJUBA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KORKI, WIELOCUKIER, MISZCZU, COŚ NA ZĄB, ROSZPONKA, ZGĘSTEK, ZAKOPCENIE, KIERAT, HEJNAŁ, WYPALANKA, ZESPÓŁ SHWACHMANA-DIAMONDA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, DWUDZIESTY DRUGI, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, SZYK, GULIFPORT, KARTA, TKANINA, PUNKT ODNIESIENIA, PRZEPLOTKA, SOS TATARSKI, KAKEMONO, OWAD, PONCZÓWKA, KOSMETYK KOLOROWY, HUFIEC, BÓBR WSCHODNI, WOLANT, PUNO, SIŁA PŁYWOWA, BEJCA, OMUTA, POMPA OBIEGOWA, PIEC, PRZEJEMCA, LINDI, RZECZY OSTATECZNE, DRIBLING, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PIERWSZY, SZCZUR TUNELOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MURORAN, MARIO, KOMPENSACJA, PASZPORTYZACJA, CIEK, ARAFAT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, HARACZ, RUBLÓWKA, MECHANIKA KWANTOWA, BUDYNEK GOSPODARCZY, OKŁAD, WYRAZ BLISKOZNACZNY, GLIZA, SZKOŁA, ŚREDNIOPŁAT, REFREN, STRES, ŁOBODA, ŁÓŻECZKO, TRANZYSTOR, CZEREŚNIA, DMUCHAWKA, PRZEPIĘCIE, ADRIA, ASSAPAN, CENA ADMINISTRACYJNA, TYGRZYK PASKOWANY, SYR, BROŃ OBUCHOWA, LICZEBNIK, ALDEHYD, DACH ŁAMANY, RADIOODTWARZACZ, ETYKIETA, KACZAN, TOPENANTA, RANA POSTRZAŁOWA, SOWIECKOŚĆ, PARLAMENT, SALETRA, PIĘTRO, STRZELECTWO SPORTOWE, KWAS, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ZASTRZALIN, WIDZOWNIA, PRZERYWACZ, WIGILIA, OBIEKTYWNOŚĆ, ADAGIO, ODDANIE, KAULIKARPIA, WĘGLÓWKA, MORAWSKI, BRZYDULA, NADAWCA PUBLICZNY, LIRNIK, KOLEC, SKAŁA MAGMOWA, KOŹLAREK, GRAT, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, STAROWINA, PROFANATORKA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ŻONISKO, FIGA, PARAPET, KOŁO POLARNE, JEDNOŚĆ, WSPARCIE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, NIESPIESZNOŚĆ, SZKOCKOŚĆ, WĘZEŁ GORDYJSKI, PANORAMA, ZAŁOGA, ANALIZA MATEMATYCZNA, STROLLER, LATOROŚL, OGIEŃ, SCENARIUSZ, PEJORATYW, STOCZNIA, DRZEWO IGLASTE, OKUCIE, RZUT, SPŁUKIWACZ, TYTUŁ, OBRÓBKA, BIS, OBJAWIENIE, OSTROKRZEW, ZŁĄCZE, MAHOŃ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, GILOTYNA, ASD, SCHAB, MAKARONIARZ, PAS WŁĄCZENIOWY, ZAKĄSKA, TRIFORIUM, KAMYCZEK USZNY, WARSTWA, CYKL MIESIĘCZNY, PASZTET, MEMORIAŁ, KORPUS, JANE, UNDEAD, BRZĄKNIĘCIE, PARK MIEJSKI, KANONIERKA, TRASA KONCERTOWA, KOTLET POŻARSKI, UDAR, ZESPÓŁ, STAUROPIGIA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ZAPORA OGNIOWA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, OSA, OPARCIE, SZCZĘKOWIEC, MIASTECZKO ROWEROWE, DWORAK, BRYLE, AZJATA, KAKAO, STAŁOŚĆ, WYROCZNICA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, CAP, KURANT, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PICA, PUCHAR, PARATHA, GŁOWNIA, FILTR, WARCHLAKARNIA, WAŁ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, SPALINY, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ANORAK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, APARAT, ANTYMILITARYSTA, NUROGĘŚ, POKOLENIE LITERACKIE, PŁAWINA, DROBIAZG, MONETA OBIEGOWA, FATALIZM, NIEPRZYJACIEL, FIRMÓWKA, SZRAF, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, DWUKROTNOŚĆ, AZOLLA DROBNA, CHÓR, KWADRAT, LAMPA, AMONIACZEK, CZYNNIK PRODUKCJI, TRAGICZNOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, KABINDA, OSĘKA, PORT, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, BIUSTONOSZ, PRZĘSŁO, LAMA, PŁETWA STEROWA, ŻAGIEL REJOWY, PRZYLŻEŃCE, ISTNOŚĆ, POMADKA, SZTUKA DEKORACYJNA, RELIKT, SREBERKO, MOKIET, KANAŁ LATERALNY, MARATON, DYSPROPORCJA, CYBORIUM, DZIELNOŚĆ MORSKA, UDERZENIE, TUNBERGIA, WCISTEK, ALGA, NACJA, GERMANISTYKA, BŁĄD, TERCET, NEOPOGANIZM, SIEDMIOMILOWE BUTY, MORZYK KAMCZACKI, KWASICA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KONOSAMENT, IZBA CZELADNA, PROCES INWESTYCYJNY, PREPARAT, CENA HURTOWA, PŁYTA, FORMACJA, BERŻERKA, CENA DETALICZNA, KWARTET, KOKPIT, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SIŁA WYŻSZA, ZRĄB, KOBE, KRYZA, ZMAGANIA, OPINIOTWÓRCA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, MASZYNA ROTACYJNA, WIEŻA STRAŻNICZA, AZJATA, ŁUPEK WĘGLISTY, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, OAZA, BREZYLKA, PŁASKOSZ, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PIANKA, MIGRACJA, TRUCHŁO, BLOCZEK, JESIOTROWATE, METRYKA, ŁAZIENKI, PIERSIÓWKA, LAWATARZ, PROFOS, ZAMSZ, KOŁO MŁYŃSKIE, GLORYFIKATOR, ?GŁOSOWANIE STRATEGICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMINAL budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.)
TERMINAL PASAŻERSKI budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMINAL
budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 8 lit.).
TERMINAL PASAŻERSKI
budynek lub zespół budynków, będących wydzieloną częścią portu lotniczego lub morskiego przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i świadczącą usługi na rzecz przybywających i opuszczających port pasażerów (na 18 lit.).

Oprócz BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - BUDYNEK LUB ZESPÓŁ BUDYNKÓW, BĘDĄCYCH WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ PORTU LOTNICZEGO LUB MORSKIEGO PRZEZNACZONĄ DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO I ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI NA RZECZ PRZYBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PORT PASAŻERÓW. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x