BRZYDKA KOBIETA, DZIEWCZYNA, CZĘSTO MAJĄCA JAKIŚ MANKAMENT URODY (KTÓRY KOMUŚ INNEMU Z KOLEI MOŻE SIĘ PODOBAĆ) LUB NP. ZANIEDBANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZYDULA to:

brzydka kobieta, dziewczyna, często mająca jakiś mankament urody (który komuś innemu z kolei może się podobać) lub np. zaniedbana (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRZYDKA KOBIETA, DZIEWCZYNA, CZĘSTO MAJĄCA JAKIŚ MANKAMENT URODY (KTÓRY KOMUŚ INNEMU Z KOLEI MOŻE SIĘ PODOBAĆ) LUB NP. ZANIEDBANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.272

FIX, NAPOMNIENIE, LEADER, MER, BIOSFERA, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, ZEW, WNIEBOWZIĘCIE, PRYSZCZATY, POGOTOWIE TECHNICZNE, REAKCJA SPRAWCZA, EFEKCIARSTWO, WOLUMEN OBROTU, FLOTA, ZMIERZCH, NASIENIE, TARCZKA, KŁOSEK, TŁUMACZ, BIEDOTA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, BIURO PERSONALNE, SYNOD, JEŻOWIEC JADALNY, SODÓWKA, KAZUISTA, ZOŁZA, REAL, KONCERT ŻYCZEŃ, WOLE OKO, RUDERA, UZBECKI, PATRIARCHALIZM, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, RELACJA DWUCZŁONOWA, KASETA, APOLOGETA, KATANA, DZIEWIARKA, WSPOMNIENIE, BEZSENS, NIESTAWIENNICTWO, TALMUDYZM, EKSPEDYCJA, TERAPIA GESTALT, KOMPENSACJA, DRUK, FACSIMILE, SEJMIK RELACYJNY, KONSYSTORZ, MOTYLEK, PAŁĄK, SUPERKUTER, TRANSLACJA, HEAD-HUNTER, CHEERLEADERKA, OŁTARZ, KARTA MOBILIZACYJNA, SYNTEZA, MISJONARZ, SZNAPS, KALKA KREŚLARSKA, ZAKŁAD, WEKSEL NIEZUPEŁNY, OCENA, TWARDA DUPA, POJEDYNKA, PRZEKIEROWANIE, KANONISTYKA, OSA, JĄDRO, MARSYLIANKA, KŁĄB, BEŁT, ŻABKA, GARNITUR, KRYSZTAŁEK, CZAPKA NIEWIDKA, ANALOGIA, WIATR SŁONECZNY, KOMUNA MIEJSKA, RÓW PRZECIWPANCERNY, DANE, ZBIOROWISKO, TELEKONFERENCJA, HULAJDUSZA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, AKTORKA, GNIAZDKO, SZUM, TOTEM, PĘCHERZYCA, PUŁK, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, ŻUŻLOBETON, NEKTARNIK, DENATKA, AFISZ, ŻÓŁTODZIÓB, ŁUSKA, PRZEGRANA, GEN DOMINUJĄCY, BRALETKA, CIENKA SKÓRA, CZARNA SOTNIA, KRZYŻYK, STROIK, ZASILANIE, BEZPOSTACIOWOŚĆ, GALISYJCZYK, PIANKA, GENOMIKA STRUKTURALNA, DZIEŻA, TANCERZ, DEZABIL, FIZJOLOGIA, AGRANULOCYT, KĄT OSTRY, NABOJKA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, NERWIAK ZARODKOWY, DEKLARACJA, TRENCZ, INTERNACJONAŁ, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, PŁYWACTWO, NADRUK, WRAK, WIRUS MAKR, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, POKRZYWDZONY, GUANABANA, OKWIAT POJEDYNCZY, DERESZ, NADAJNIK ISKROWY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, BAZYLISZEK, KOŃ HOLSZTYŃSKI, PROWINCJAŁKA, ODSUWACZ, DOCHÓD NOMINALNY, KLUCHA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, SIEDEMNASTKA, RIGAUDON, STOPA DYSKONTOWA, LASERUNEK, ORGANOLOGIA, PACHISI, SUTERENA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, BOMBARDA, CHOROBA PFEIFFERA, MADZIARKA, SPEDYTOR, SZPITALNIK, OPERA, ERGOTERAPIA, MAJZA, HARCERKA, CHOROBA MORGELLONÓW, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, HIPOPOTAMOWATE, PORÓD NIEWCZESNY, KAMIZELKA KULOODPORNA, TALENT, BEZLIST, SEKSTURYSTYKA, JEDWAB OCTANOWY, FATALISTA, ADRES, SZAFIARKA, WIDZOWNIA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, PROMIEŃ, PEPERONI, MUZEALNICTWO, KAŁMUK, POLIMORFIZM, OSIEMDZIESIĄTKA, PEDOFIL, GRZECHOTKA, SĄD REWIZYJNY, UCHWYT ZACISKOWY, SZLIFIERKA KĄTOWA, ŚPIEWAK, ŁAMAGA, SUFLET, KOMEDIANT, MIESZCZKA, PĘCHERZ, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, SZYBKI PANCERNIK, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ZAKWAS, CHLEB PSZCZELI, BATAGURY, KAJZER, OLDBOJ, DOKTORKA, ZABURZENIE NASTROJU, CHMURNOŚĆ, MANEŻ, RZEZANIEC, MINERALOGIA, BAR, HARMONIJKA, TRÓJKĄT, ZASIEWKI, EGZEKUTOR, SZAL, MAZUT, WKRĘTKA, DYSOCJANT, PAPROTNIKI, WOJOWNICZOŚĆ, DEZADAPTACJA, CHŁODNIK, NAPUSZONOŚĆ, DZIEŃ, KAMORA, WYPRYSK KONTAKTOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, JAWAJKA, EKSHIBICJONISTA, GENIUSZEK, FETA, ROZWÓJ ZARODKOWY, TYFLOPEDAGOGIKA, KRAJANKA, RUROWNIA, MONOGAMIA, MAGNEŚNICA, SPRAY, CUKIER PROSTY, SERIA, ŁOPATA, KOSZARKA, POWOŹNIK, ZAMEK, MIOTEŁKA, ARABKA, WITACZ, SAUNAMISTRZ, MATECZNIK, TRACKLISTA, KABLOOPERATOR, SKUP, KREDKA OŁÓWKOWA, FONETYKA, KWASZENIAK, KORELACJA ELEKTRONOWA, KONWIKT, KITAJ, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, PŁUG, UZALEŻNIENIE, KASTA, ZATRUCIE, KOTLINA, LAMPAS, POCHODNIK, AZOLLA AFRYKAŃSKA, BALON PILOTOWY, ŚLEPE WROTA, ZRZĄDZENIE LOSU, PLURALIZM, BRUTALNOŚĆ, NIZIOŁEK, PRZESIEDZENIE, MINISTERSTWO, GATUNEK INWAZYJNY, MIERNIK, FUTRO, PRAŻONKA, TARTALETKA, OPARCIE, FRANCZYZA, PRZEŁAWICENIE, DRZEWO SOLITEROWE, GŁÓWKA, PROTEKTOR, MISTRZYNI, SZCZOTECZKA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ZMIENNA, HEBAN, POMALOWANE, MORENA BOCZNA, MRÓWKA PNIOWA, ETNOLINGWISTYKA, CIAŁO ACETONOWE, DNA MOCZANOWA, ADRES, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, SEKCJA, OBŁOK OORTA, DETAL, WŁÓKA, ?DYFTERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRZYDKA KOBIETA, DZIEWCZYNA, CZĘSTO MAJĄCA JAKIŚ MANKAMENT URODY (KTÓRY KOMUŚ INNEMU Z KOLEI MOŻE SIĘ PODOBAĆ) LUB NP. ZANIEDBANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRZYDKA KOBIETA, DZIEWCZYNA, CZĘSTO MAJĄCA JAKIŚ MANKAMENT URODY (KTÓRY KOMUŚ INNEMU Z KOLEI MOŻE SIĘ PODOBAĆ) LUB NP. ZANIEDBANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZYDULA brzydka kobieta, dziewczyna, często mająca jakiś mankament urody (który komuś innemu z kolei może się podobać) lub np. zaniedbana (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZYDULA
brzydka kobieta, dziewczyna, często mająca jakiś mankament urody (który komuś innemu z kolei może się podobać) lub np. zaniedbana (na 8 lit.).

Oprócz BRZYDKA KOBIETA, DZIEWCZYNA, CZĘSTO MAJĄCA JAKIŚ MANKAMENT URODY (KTÓRY KOMUŚ INNEMU Z KOLEI MOŻE SIĘ PODOBAĆ) LUB NP. ZANIEDBANA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - BRZYDKA KOBIETA, DZIEWCZYNA, CZĘSTO MAJĄCA JAKIŚ MANKAMENT URODY (KTÓRY KOMUŚ INNEMU Z KOLEI MOŻE SIĘ PODOBAĆ) LUB NP. ZANIEDBANA. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x