WYMIANA GŁOSEK W TEMACIE SŁOWOTWÓRCZYM PRZEZ ZMIANY ILOŚCIOWE: DODANIE NOWYCH GŁOSEK LUB ICH UJĘCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA to:

wymiana głosek w temacie słowotwórczym przez zmiany ilościowe: dodanie nowych głosek lub ich ujęcie (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMIANA GŁOSEK W TEMACIE SŁOWOTWÓRCZYM PRZEZ ZMIANY ILOŚCIOWE: DODANIE NOWYCH GŁOSEK LUB ICH UJĘCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.272

NIDERLANDZKI, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, MATECZNIK, ADMIRACJA, WCIERKA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, DYWERGENCJA, ANTEPEDIUM, CHODY, KAJZER, YPRES, ENTEROTOKSYNA, TRYCYKL, ELEGIA, BALSAM, AZJATYCKOŚĆ, WAŻNIK, KWATERA OKIENNA, WYMIENNIKOWNIA, SKALA RICHTERA, ESENCJA, DECHA, SPRZĄCZKA, MIKSER, PORTRET, CIŚNIENIE, KONCEPCJA, KĘPA, SYSTEM BANKOWY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SZYK, PION, CELIBAT, WYBIEG, KOK, ZAPORA, KAMIEŃ WĘGIELNY, MATERIAŁ ZECERSKI, GOŃBA, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, NOWOUJGURSKI, MONETA BULIONOWA, PAMIĘĆ, WYROCZNICA, FAWORYT, POSTAWA, BERNARD, CZAS PRZESZŁY, BABUŚKA, TERMOMETR RNA, ZWIAD, ZARYS, STAN WOLNY, POPYCHLE, NAWIS, CEWNIK, PICUŚ, KRÓL, JĄKANIE, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, KOPROFAGIA, ZGŁĘBNIK, SŁUPOZĘBNE, PREZYDENTKA, NACIEK JASKINIOWY, NIEMIECKI, HACZYK, ROPUCHA BLOMBERGA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, ETERIA, SZCZODRZENIEC, EKSCYTOTOKSYNA, BON LOKACYJNY, DODATEK RODZINNY, PEIRESKIA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, FILTR, AUTOTEMATYZM, APOLOGETYK, KUKUŁCZE JAJO, PEPSI, LIMNIGRAF, DZIAŁ WÓD, REGULATOR WATTA, SĄD KAPERSKI, BIAŁA NOC, RETENCJA, ŁAŃCUSZEK, LINA, ANDROGINIZM, BIEGUN NIEBIESKI, HOBBIT, RÓW, LAGUNA, SZESNASTKA, MALATURA, KĄPIEL, CHOROBA DUCHA, SIEPLENIENIE, NIEDODMA PŁUC, BROŃ, UKRAIŃSKI, ŻAGIEW, ROZPLOT, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PION ŻYROSKOPOWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BŁONNIK, MARTWE POLE, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, TYTULATURA, TRANSKRYPCJA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, AKLIMATYZACJA, SYNTETYK, RURKA INTUBACYJNA, EKSPRESJA GENU, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SĄD WOJSKOWY, ZATRZYMANIE, PAJA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ŁOTOK, WRĘBNIK, TEORIA CIAŁ, KIMBANGIZM, DEKANTER, SUBLIMATOR, KODEKS KARNY, MALUCH, LABOLATORIUM, ANGIELSKA FLEGMA, SOMATOTOPAGNOZJA, BABCIA CIOTECZNA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, FILIGRAN, LASKA, KUTYKULA, KARA GŁÓWNA, WSPARCIE, POCHŁANIACZ, EUFORBIA, PIASTA, HALA, WDOWI GROSZ, JEZIORO RELIKTOWE, RZEPIK, DOBRE RZĄDZENIE, HEROSTRATYZM, ZNAK, TACHOGRAF, OKAP, WIĘZIENIE, BASEN, DOM WCZASOWY, TKANKA MIĘKKA, OPCJA BARIEROWA, KURS, NADZIEMNOŚĆ, DWUDZIESTY, WSPÓŁCZYNNIK, AGRESJA, AKT, CAŁKA PIERWSZA, WAPORYZACJA, FRANCISZKANIZM, PRAWO, STRACCIATELLA, JEZIORO PODLODOWCOWE, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SOWIECKOŚĆ, DRABINA, MIKSER, SYMBOLICZNOŚĆ, RAMA, UJĘCIE WODNE, OWOC RZEKOMY, DRELICH, AKROLIT, OŁADKA, WARUNEK LOKALOWY, JEDWAB OCTANOWY, EPOLET, NAWAŁNICA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, NABAB, CHOROBA ROŚLINNA, POTOP, KINO SAMOCHODOWE, CYZELATORSTWO, HODOWLA PIERWOTNA, DYMISJA, PATRONTASZ, USKOK, NOTKA, ZGNIŁKI, ZAPITA, SIEDMIOMILOWE BUTY, HIPOWENTYLACJA, POGROMCA, PIES LAWINOWY, REWOKACJA, SSAK, CZUB, APRETUROWANIE, AKWIZYTORZY, MOŁODYCA, ROŚLINA OKRYWOWA, JOSE, WCIELENIE, MACIEJ, SIECZKA, AKROCYJANOZA, KB, KOŻUSZYSKO, KRYPTODEPRESJA, ROTA, BUM, CIĘGNO NAPĘDOWE, KNOTNIK ZWISŁY, KĄT WYPUKŁY, MENNONITYZM, RUBATO, LIBELLA, DOSTYCZNA, OŚCIEŻE, SIŁA PŁYWOWA, SOCZEWICA, TOREBKA, LOG, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, PODEJŚCIE, MORENA CZOŁOWA, QUENDI, TRIFORIUM, PRZYRZĄD, SPRZĘŻAJ, PIOTR, WODA, BEFSZTYK, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, SUWNICA BRAMOWA, ANTYDOGMATYZM, FIRMANCTWO, APARAT ABSORPCYJNY, TAJSTRA, OCTAVIA, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, KNEL, PUCHAR, POZIOMICA, NIEKLAROWNOŚĆ, KLER, ETOLA, DZIEDZICZNOŚĆ, PROBLEMATYZACJA, MADISON, PROCHOWNICA, ODKUWKA, BRAMKA KONTAKTOWA, SPECJAŁ, RANWERSY, PINZGAUER, WIEŻA SZYBOWA, NIERÓB, BOLA, DALMATYKA, MATEMATYKA STOSOWANA, MUR, DRAMATYZM, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MATERIAŁ, KURAWONGA ZMIENNA, POPITA, PIEG, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, KICAJ, PNEUMATOLIZA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KARMIDŁO, WYDAWNICTWO SERYJNE, DYSPROPORCJA, PULARES, SZTUCIEC, RDZEŃ GRAFU, ANTENA TUBOWA, ZBOCZENIEC, PIEC INDUKCYJNY, ROK ANOMALISTYCZNY, DRACHMA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, TYP, ARYTMIA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KARTANA, TREPANG, NAGIEL, ODPOWIEDŹ, ZAŁOM, ?NASIENNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMIANA GŁOSEK W TEMACIE SŁOWOTWÓRCZYM PRZEZ ZMIANY ILOŚCIOWE: DODANIE NOWYCH GŁOSEK LUB ICH UJĘCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMIANA GŁOSEK W TEMACIE SŁOWOTWÓRCZYM PRZEZ ZMIANY ILOŚCIOWE: DODANIE NOWYCH GŁOSEK LUB ICH UJĘCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA wymiana głosek w temacie słowotwórczym przez zmiany ilościowe: dodanie nowych głosek lub ich ujęcie (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA
wymiana głosek w temacie słowotwórczym przez zmiany ilościowe: dodanie nowych głosek lub ich ujęcie (na 30 lit.).

Oprócz WYMIANA GŁOSEK W TEMACIE SŁOWOTWÓRCZYM PRZEZ ZMIANY ILOŚCIOWE: DODANIE NOWYCH GŁOSEK LUB ICH UJĘCIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WYMIANA GŁOSEK W TEMACIE SŁOWOTWÓRCZYM PRZEZ ZMIANY ILOŚCIOWE: DODANIE NOWYCH GŁOSEK LUB ICH UJĘCIE. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x