ZESTAW ROZKAZÓW REALIZUJĄCY ALGORYTM KOMPUTEROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRZEZ OKREŚLONĄ APLIKACJĘ (EDYTOR, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM GRAFICZNY) ZWYKLE W CELU AUTOMATYZACJI PEWNYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONANIA ZMIAN W DOKUMENTACH BEZ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKRO to:

zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem (na 5 lit.)MAKROPOLECENIE to:

zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW ROZKAZÓW REALIZUJĄCY ALGORYTM KOMPUTEROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRZEZ OKREŚLONĄ APLIKACJĘ (EDYTOR, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM GRAFICZNY) ZWYKLE W CELU AUTOMATYZACJI PEWNYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONANIA ZMIAN W DOKUMENTACH BEZ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.599

STARUNEK, KĄDZIOŁEK, TRIFORIUM, ROZKAZ PERSONALNY, CYNIA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PATYCZAK, POMAGIER, PLAC APELOWY, LEBERKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, DRAMATOPISARSTWO, ŁOŻNICZY, BRIK, NIECKA WYPADOWA, KRUCJATA, RICOTTA, SKARB, MIGRACJA, KRATA PODGRUP, BLISKIE SPOTKANIE, WIBRACJA, LANDLORD, APLIKACJA, PUŁAPKA, RENTA INWALIDZKA, STANDARD, POGOTOWIE GAZOWE, PONCZÓWKA, BIEDACZKA, WIĘZIENIE, PEDOFILIA, ROZWAŻNOŚĆ, LEŃ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, KLUCZ OBCY, SKRZYNIEC, BIOTRANSFORMACJA, GERMAŃSKI, PRZYJEZDNY, PIGWA, RYBONUKLEAZA, KLINCZ, MOTYLEK, JAŚMIN, LENIWOŚĆ, SKUPISKO, POCHODNA, STRYCH, NIEMOŻNOŚĆ, EXPLORER, ŁUK ELEKTRYCZNY, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, OBŁO, RELACJA, JEŻ WSCHODNI, OCZKO, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KOTWICA KINESTETYCZNA, LEPIARKOWATE, GIMBOPATRIOTYZM, DZIEWIĘCIU, ZDZIADZIENIE, FESTMETR, VALYRIA, WALKA, MATERIAŁ SKALNY, SZPONA, WIWAT, DYSPENSER, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, SZKARADZIEJSTWO, ANOMALIA POLANDA, FILOZOFIA RELIGII, CHAŁTURA, WŁÓCZĘGA, POMIDOR DRZEWIASTY, MENNONITYZM, PIERWOMSZAKOWCE, METAFRAZA, EMBLEMAT, LICZARKA, MARSZPIKIEL, BRATEK, OSTROŚĆ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, GRYS, ESDEK, MIMETYZM, BASKIJKA, RAPTULARZ, HARFA EOLSKA, LITEWSKI, POWÓD, GRAJCAR, ROZPLOT, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, AŻUR, WSPÓŁZAWODNICTWO, NAZWA OPISOWA, DZIÓB, ECHOLOKACJA, KORKI, EKRAN, WYBRANIEC, KAPCAN, ŁAWA, PUKNIĘCIE, ALCOCK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, POBIAŁKA, AFLATOKSYNA, STAROISLANDZKI, KAZAMATA, FATALIZM, CIAMCIARAMCIA, SYFON, GIMNASTYKA, DIALIZOTERAPIA, AUDIOTEKST, MANGABA ZWYCZAJNA, DWUZŁOTÓWKA, ŻÓŁW, CZARNA MOWA, POŁYSK, ASEKURACJA, KINETOGRAF, MĄKA, OWOC, KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ, BABULA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BAK, PUGET, CACKO, BADANIE PRZESIEWOWE, DIAFON, MIEJSCE ŚWIĘTE, NASIENNIK, STOŁÓWKA, FOTOALBUM, SEKULARYZACJA, MADZIARKA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WODNICA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, LITERALNOŚĆ, TRANSPARENT, REJESTR, FUTRO, KASZA MANNA, ZMARTWYCHWSTAŃCY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KLASTER, LATIMERIA, POLIKRYSZTAŁ, TON, PIK, OLEJEK ABSOLUTNY, SKAŁA ALITOWA, ZIELONA RECEPTA, DYSTYCH, AZOLLA PAPROTKOWA, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, SZYNION, TONSURA, PIEC PŁOMIENNY, BALSA, LEPSZA POŁOWA, NAWA GŁÓWNA, TKANKA MIĘKKA, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, SYMULACJONIZM, ZWAŁ, BITWA, BOMBIARZ, ETYL, ROZTWÓR STAŁY, ASFODEL, KONSYGNATARIUSZ, CZEK PODRÓŻNICZY, NOŻYK, ZAWORA, DZIECINKA, PRANIE PIENIĘDZY, PISUM, SZLAUCH, RYNEK, STEPÓWKA, SABOT, WINDA, SZRAF, UTARG PRZECIĘTNY, SPIRILLOZA, ŁAZIK, GUZIK, ODMIANKA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, WIOŚNIANKA, ELIZJA, WZÓR, LEJTNANT, TANK, INFORMACJA, PREZENTACJA, SATRAPIA, NASZYWKA, BALOT, KAPAR, PIGMALIONIZM, RĄB, DROGI, ŚRUBOWIEC, WIEŻA STRAŻNICZA, PILOT, ATREZJA ODBYTU, DOMENA PUBLICZNA, TEATR CIENI, ALBA, MELIKA, ZAGRANICZNOŚĆ, DŁUTO, GLONY ZŁOCISTE, ŁUNNIK, SAMBENITO, CARZĄTKO, JEDYNKA, NAJDUCH, KASZT, ROZŁÓG, RUMIAN PSI, MINORKA, TYGIEL, FALA, NAGOŚĆ, AKCENT, MARTWOTA, TURBINA GAZOWA, DOBÓR GENETYCZNY, PROCES BUDOWLANY, BATERIA, ENUMERACJA, ZBIOREK, MODULACJA SKROŚNA, ODSYŁACZ, SIODEŁKOWCE, BACYTRACYNA, STOPIEŃ NAUKOWY, ZWROT, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, DYNAMIZM, RÓJKA, LAMPKA MAŚLANA, BRZOZA OJCOWSKA, ANTAGONISTA, NAROST, NAWA, IDEAŁ GŁÓWNY, AUTOTOMIA, WSPÓŁKRÓL, LIBRA, PLIK DŹWIĘKOWY, CELA, PINGLE, TŁUM, OLIMPIADA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, EDAMMER, ZAPARZACZKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, OSTANIEC KRASOWY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, CIĘŻKIE DZIAŁA, DERESZ, PIRÓG, CZUBEK, EBOLA, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, WIHAJSTER, LABIRYNT, ZAPAŚNICTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, DELIBERACJA, GOŁOBORZE, OBJAW, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, ŁUPEK ILASTY, GÓRKA, AEROCASCO, OLEJ PALMOWY, ZAPONA, PLAY-OFF, NEOFITA, ?WYRAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW ROZKAZÓW REALIZUJĄCY ALGORYTM KOMPUTEROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRZEZ OKREŚLONĄ APLIKACJĘ (EDYTOR, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM GRAFICZNY) ZWYKLE W CELU AUTOMATYZACJI PEWNYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONANIA ZMIAN W DOKUMENTACH BEZ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESTAW ROZKAZÓW REALIZUJĄCY ALGORYTM KOMPUTEROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRZEZ OKREŚLONĄ APLIKACJĘ (EDYTOR, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM GRAFICZNY) ZWYKLE W CELU AUTOMATYZACJI PEWNYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONANIA ZMIAN W DOKUMENTACH BEZ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKRO zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem (na 5 lit.)
MAKROPOLECENIE zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKRO
zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem (na 5 lit.).
MAKROPOLECENIE
zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem (na 14 lit.).

Oprócz ZESTAW ROZKAZÓW REALIZUJĄCY ALGORYTM KOMPUTEROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRZEZ OKREŚLONĄ APLIKACJĘ (EDYTOR, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM GRAFICZNY) ZWYKLE W CELU AUTOMATYZACJI PEWNYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONANIA ZMIAN W DOKUMENTACH BEZ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZESTAW ROZKAZÓW REALIZUJĄCY ALGORYTM KOMPUTEROWY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRZEZ OKREŚLONĄ APLIKACJĘ (EDYTOR, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM GRAFICZNY) ZWYKLE W CELU AUTOMATYZACJI PEWNYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONANIA ZMIAN W DOKUMENTACH BEZ INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast