NATURALNY LUB SZTUCZNY MAŁY ZBIORNIK WODNY, ODGRYWAJĄCY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W AGROCENOZACH WAŻNĄ ROLĘ EKOTONU, W OGRODACH PEŁNIĄCY GŁÓWNIE FUNKCJĘ OZDOBNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCZKO to:

naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OCZKO

OCZKO to:

małe oko, oko małego dziecka (na 5 lit.)OCZKO to:

metalowe kółeczko, łączące różne elementy, przez które można coś przewlec (na 5 lit.)OCZKO to:

kamień szlachetny wprawiony w biżuterię, zwłaszcza z pierścionek lub kolczyk (na 5 lit.)OCZKO to:

ktoś, kto jest przez kogoś innego szczególnie lubiany, kochany, ceniony (na 5 lit.)OCZKO to:

prosta gra karciana, polegająca na dobieraniu kolejnych kart dotąd, aby osiągnąć wartość liczbową posiadanych kart jak najbliższą (ale nie większą niż) 21 (na 5 lit.)OCZKO to:

kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu (na 5 lit.)OCZKO to:

układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów (na 5 lit.)OCZKO to:

kropka na kostce liczona jako punkt (na 5 lit.)OCZKO to:

przy szczepieniu roślin: pączek rośliny szlachetnej zaszczepiony na podkładzie (na 5 lit.)OCZKO to:

pętelka z włóczki itp., najmniejszy element w splocie dzianiny (na 5 lit.)OCZKO to:

kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki (na 5 lit.)OCZKO to:

pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów, przyoczko (na 5 lit.)OCZKO to:

miejsce na powierzchni bulwy ziemniaka, z którego wyrasta kiełek (na 5 lit.)OCZKO to:

coś, co jest dla kogoś wyjątkowo istotne, o co się dba, pielęgnuje się to (na 5 lit.)OCZKO to:

niedosłowna wypowiedź lub podobny komunikat (na 5 lit.)OCZKO to:

jeden z twórców medycyny polskiej (1537-1599); lekarz S. Batorego, Zygmunta III Wazy (na 5 lit.)OCZKO to:

otwór sita lub siatki (na 5 lit.)OCZKO to:

wodne - w ogrodzie (na 5 lit.)OCZKO to:

'leci' w pończochach (na 5 lit.)OCZKO to:

pawie, perskie lub w pierścionku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY LUB SZTUCZNY MAŁY ZBIORNIK WODNY, ODGRYWAJĄCY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W AGROCENOZACH WAŻNĄ ROLĘ EKOTONU, W OGRODACH PEŁNIĄCY GŁÓWNIE FUNKCJĘ OZDOBNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.298

STAN POSIADANIA, ROSZCZENIE ZWROTNE, GROŹBA KARALNA, KANALIK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MIKSER, NATURALNY SATELITA, KASZKIET, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PODŁOGA, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, ILUSTRACYJNOŚĆ, HAMULEC, PARWOWIROZA, AUDIOBOOK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SCHAB, AKADEMIK, PŁYWACZ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PALISANDER, ŁAZĘGA, SUMATOR, BARTNIK, KILOMETR NA SEKUNDĘ, DESNOYER, PEWNOŚĆ, CZARNY PUNKT, FOTOSENSYBILIZATOR, PRODUCENT, KORMA, GUMA, PATENT, OCHRONNIK, HYDROLAT, GOŚCIU, GWIAZDA, RYGIEL, ABERRACJA, FASOLA ZŁOTA, SEANS, EMBRION, ŁAŃCUCH, ZARZĄD, REEDUKACJA, SUMATOR, BULLA, ŚRUBOWIEC, DERESZOWATA, NACISK, TRAWERS, CHAŁTURA, KRYSZTAŁEK, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PIES GOŃCZY, KLUCZ, DROGA, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, KARTACZ, ŻYTO, PIEGUSEK, CHUDOŚĆ, KIEŁ, KULTYSTA, LEPTOPLEURON, PELAGIAL, NIEDORÓBKA, PLATFUS, GRA NA ZWŁOKĘ, KRAJALNICA, AMBA, ADHEZJA, BIOLIT, LORDOSTWO, KOSZT POŚREDNI, CHRUST, SMERFETKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, SZAMANKO, STRATYFIKACJA, YORKSHIRE PUDDING, GRANDA, NATASZA, SZARACZEK, GRÓD, MONITORING, KOŁKOWNICA, WITALIZM, PION, WODODZIAŁ, REKWIZYCJA, WIZJONER, RACJA, KARTAUNA, LABIRYNT, GAGAUZKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, OWAD, PRYSZCZARKI, WIERZBINA, GŁOŻYNA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, OPOZYCJA, PSAMMOFITY, TYNKTURA, DOROTA, MADAPOLAM, BAT MICWA, BABA-CHŁOP, PAKA, PODRYDZYK OSTRY, KASA, NADZÓR INWESTORSKI, FOTEL OBROTOWY, JIM, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KIJ, OSIEDLINY, STOŻEK WULKANICZNY, PINGLE, SUPERKOMBINACJA, PĘCHERZYCA, PODZIAŁ, MAŁPA, NÓŻ DO CHLEBA, ŁAPÓWKARSTWO, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, INTERPRETACJA, APLA, PODKAST, SZTUCZNY KSIĘŻYC, ZAJAD, OMYŁKA, KONCERN, GENERAŁ, MIĘTÓWKA, WZÓR, POSŁANNICA, AKSAMIT, CHŁODNIK, PULWERYZATOR, DATOWNIK, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BURGRAF, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, CIAŁKO, MACZUGOWIEC, TEOKRACJA, JĘZYK IZOLUJĄCY, KAMICA, NOSOROŻEC BIAŁY, KURATOR SĄDOWY, SKAŁA ALITOWA, ZAWIESIE, BOMBARDA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, BALDACHIM, USTAWKA, SKAŁA MAGMOWA, PRĘT, WYKLUCZENIE, BRZMIENIE, OFICER ŻEGLUGI, DRUGIE DNO, PULARES, GOŚĆ, MITENKI, OPONA, PROCH, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ZATYŁ, KONEWKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, RACA, POJAZD KOLEJOWY, KONTENER, SEJSMIKA, STOMIA, KONSULAT, OPIEKUN, PŁAWINA, AGROGAZ, OPONA, ZGĘSTEK, ENDOCENTRYZM, SZNAPS, METODA ODCHYLEŃ, TURBINA SPALINOWA, ANTENA RAMOWA, TONAŻ, POMORSKI, WATRUSZKA, ŚRODOWISKO, KORDON SANITARNY, RUGI, FORMACJA, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, OCZY, GLONY ZŁOCISTE, AUGUR, CHWAST, FILIGRAN, KORALICOWIEC MAŁY, WYŚCIGÓWKA, BASEN, BALONET, MATNIA, ELKI, REKREACJA, LOŻA, LEŻA, CEREBROZYD, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, ŚWINKA, GALWANOSTEGIA, JOSE, OGNIE, ŁEBEK, MAŁY SZLEM, ESPERANTYDA, KIEŁZNO, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, POLARNA CZAPA LODOWA, KILOMETRAŻ, ANTABA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, SAMOTNA MATKA, ENTEROTOKSYNA, RYNNA, OPŁATA STOSUNKOWA, MACIERZ DOŁĄCZONA, LITOBENTOS, DŹWIGACZ DACHOWY, LÓD MARTWY, SUKIENKO, SEKRECJA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, MAZER, ANTYPAST, PĘK, FAŁ, RAUT, CUKIER WANILIOWY, CZUPRYNEK SZATANIEC, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ORDYNANS, DZIABA, TINA, ŚLĄSKOŚĆ, PIEŚŃ, ŻERYDON, APOLOGETA, MIKWA, ŚMIETANKA, LINIA PRZEMIANY, ROD, NEOGOTYK, WDZIĘK, OSTROWIANKA, ALKALOID, BAKAS, OKOLE, KORONA, WARSZTAT, EUCHARYSTIA, TWIERDZENIE MENELAOSA, SMREKUN, KAWA ZBOŻOWA, MAIŻ, RODZAJ, POMROK, TURNIURA, KONDOMINIUM, OŚNIK, JABŁKO, FEERIA, KONOTATKA, BARANECZEK, MIESZALNIK, ALKOHOL, TABORYTKA, BRYGANTYNA, OWADOŻERNOŚĆ, DIAMENT, WARSZTAT STRATEGICZNY, WRZECIENNIK, RAFAŁ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, UNIWERSYTET LUDOWY, CEMENT, TROLL, POKRACZKA, PACZKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, NARTA WODNA, ANGARIA, CZUBEK, IN MEDIAS RES, POKAL, ?DYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.298 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY LUB SZTUCZNY MAŁY ZBIORNIK WODNY, ODGRYWAJĄCY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W AGROCENOZACH WAŻNĄ ROLĘ EKOTONU, W OGRODACH PEŁNIĄCY GŁÓWNIE FUNKCJĘ OZDOBNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNY LUB SZTUCZNY MAŁY ZBIORNIK WODNY, ODGRYWAJĄCY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W AGROCENOZACH WAŻNĄ ROLĘ EKOTONU, W OGRODACH PEŁNIĄCY GŁÓWNIE FUNKCJĘ OZDOBNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCZKO naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCZKO
naturalny lub sztuczny mały zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu, w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną (na 5 lit.).

Oprócz NATURALNY LUB SZTUCZNY MAŁY ZBIORNIK WODNY, ODGRYWAJĄCY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W AGROCENOZACH WAŻNĄ ROLĘ EKOTONU, W OGRODACH PEŁNIĄCY GŁÓWNIE FUNKCJĘ OZDOBNĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NATURALNY LUB SZTUCZNY MAŁY ZBIORNIK WODNY, ODGRYWAJĄCY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W AGROCENOZACH WAŻNĄ ROLĘ EKOTONU, W OGRODACH PEŁNIĄCY GŁÓWNIE FUNKCJĘ OZDOBNĄ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast