TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ JEST JEDYNYM WŁADCĄ, JEDYNYM PODMIOTEM MAJĄCYM WŁADZĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDYNOWŁADCZOŚĆ to:

to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ JEST JEDYNYM WŁADCĄ, JEDYNYM PODMIOTEM MAJĄCYM WŁADZĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.184

SABATARIANIN, GICZ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KORZENIONÓŻKI, SPRZĄGLE, WYZWANIE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, GRIEKOW, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, CHOROBA ZARAŹLIWA, FILTR CYFROWY, PERILLA ZWYCZAJNA, REPREZENTACJA, CZARNY FILM, TUNBERGIA, DITLENEK, WŁAŚCIWOŚĆ, KOŁO, ŁUSKWIAK ZMIENNY, JASKINIA LODOWA, REWIOWOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, BOSS, KANONIERKA, BALONET, PIERWOTNOŚĆ, STRĄGA, HERBATA BIAŁA, DOSTAWA, PRAWO MATERIALNE, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, POLKA, KATAPULTA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, DACHÓWKA, SPÓJNOŚĆ, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, ZASADA TOŻSAMOŚCI, PSYCHOLOGIA, KORDON, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, WILK, BARONIĄTKO, KWAS ŻOŁĄDKOWY, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PLANETA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, KONWOLUCJA, RAKARNIA, REJKA, WYJĄTEK, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, WSPARCIE, KOSZYK, RYKSZA, ZDANIE, KONDOTIER, ZWŁOKI, NAPASTLIWOŚĆ, KTOŚ TRZECI, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ABORCJA, BABA-CHŁOP, SPOILER, NIEDORÓBKA, WINDA, MITENKI, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, GRAF PODSTAWOWY, CZAPKA FRYGIJSKA, POMOC, WICEDZIEKAN, FILOZOFIA KRYTYCZNA, IGLAK, OSTRY DYŻUR, ARCYDZIEŁO, DWÓJECZKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, DYSZKANCIK, KURSISTA, FUJARKA, OWOC, UMIEJSCOWIENIE, PYLICA ALUMINIOWA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, UDERZENIE, EPITET, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, UCZESTNIK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, UTAGAWA, KAMIZELKA, BRODZIK, WIENIEC, ZAKONNICZKA, DRENAŻ KIESZENI, FALKA, ŁUPEK ROPNY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, SABATARIANIZM, NIEŚCISŁOŚĆ, KOMBINATOR, ODCINEK, ROJALISTA, ŻYŁA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, FUTRÓWKA, PROGRAM, MŁOT, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MORALNOŚĆ, SKALAR, ZNACZENIE, PIĘĆSETKA, KLAUSTROFOBIA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, POŚCIELÓWKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ROŚLINA KOPALNA, SZARAK, CZABAN, PLIK DŹWIĘKOWY, CLERK, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, AEDICULA, POMOST, ZIEMIA ODNIESIENIA, OSTROSŁUP FOREMNY, MECENASKA, WYBITNOŚĆ, GRA W BUTELKĘ, HEMOSTAZA, FRYWOLNOŚĆ, SZTYLPY, NIEDOROZWÓJ, UŁAMEK PROSTY, HODOWLA PIERWOTNA, SYNDROM WILKOŁACZY, NAPASTNIK, ZAGRANICZNOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, WEŁNIAKOWE, ŻART, PROSIAK, PREKLUZJA, SARNA, NAŚWIETLENIE, NALTREKSON, SYMPATYCZNOŚĆ, BUTERSZNYT, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, PRACA INTERWENCYJNA, UCIECZKA, ZAWIKŁANIE, TOKI, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, STUKNIĘCIE, REEDUKATOR, ROPNICA, GBUROWATOŚĆ, HOLOGRAM, STAROŚCIŃSKI, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, RECEPTYWNOŚĆ, INFOMAT, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KRYSZNAIZM, KINO AKCJI, SAKLA, CHEMOTAKSYNA, PRĘDKOŚĆ, ENIGMAT, TAMBURMAJOR, STAROINDYJSKI, OPIESZALSTWO, CIAPKAPUSTA, PARADOKS, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, CZART, OSTATECZNOŚĆ, POPRZECZKA, WYNALAZCA, STRETCH, OBLEŚNOŚĆ, OBROTNICA, FLUID, DYNAMIKA, BRONA, ZAPRZEDANIEC, ROŚLINA PASTEWNA, TĘPAK, BIEGUN, NATRĘTNOŚĆ, AGERATUM, MONITOR, GEEZ, HUBA, SUBTELNOŚĆ, KOPARKA PODPOZIOMOWA, REKLAMANT, BUDOWA, POJAZD SILNIKOWY, CYTOLOGIA, SAMOOKALECZENIE, SĄD I INSTANCJI, STROIK, JĘZYK MASZYNOWY, ADAPTACJA, WIECZNE PIÓRO, ŁAWA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ALAIN, DOLNOPŁAT, KOLORYSTYKA, CHMIELOGRAB, UNIFORM, CELOWOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, RAB, FIGA Z MAKIEM, RESPONDENTKA, GYMKHANA, GORYL NIZINNY, INTERPRETACJA, GÓRKA, KARŁOWATOŚĆ, NIJAKOŚĆ, DOMINANTA, MANUFAKTURA, KET, WŁADCZOŚĆ, LAK, SŁODKA IDIOTKA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, TYGIEL, POPIELNIK, BŁONICA NOSA, MINUTA, ODPÓR, FRANCUSKI, BONUSIK, FASOLKA SZPARAGOWA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, NIEGOTOWOŚĆ, KOK, KOMISJA REWIZYJNA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, KASA, METYZACJA, SEPTYMA, PODWIĘŹ, KLISZKA, KAGUAN, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, INSTYTUT, CZAPKA WĘGIERSKA, DZIAŁ, TRANSFERAZA, GUMA, KRET EUROPEJSKI, ABSORBANCJA, NASKÓREK, ZAPACH, MISTRZYNI, NATURALIZM, STOPIEŃ, TURGOR, WĄTŁOŚĆ, BELWEDER, RUBELLIT, MANIAK, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PALINGENEZA, ŚMIEĆ, WINYLEUM, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, CHWYTAK, ELEKTRON WALENCYJNY, DESTRUKCYJNOŚĆ, PAŁKA, TRESA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, BRYTFANNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PARATHA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, STALÓWKA, KREACJONIZM, BLENDA SMOLISTA, ROBOTA, NEKTARNIK, TARCZA, JAŁOWIEC POSPOLITY, FISZBINOWCE, KATAPULTA, NASTAWA, ?DZIELNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ JEST JEDYNYM WŁADCĄ, JEDYNYM PODMIOTEM MAJĄCYM WŁADZĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ JEST JEDYNYM WŁADCĄ, JEDYNYM PODMIOTEM MAJĄCYM WŁADZĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDYNOWŁADCZOŚĆ to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDYNOWŁADCZOŚĆ
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę (na 15 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ JEST JEDYNYM WŁADCĄ, JEDYNYM PODMIOTEM MAJĄCYM WŁADZĘ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ JEST JEDYNYM WŁADCĄ, JEDYNYM PODMIOTEM MAJĄCYM WŁADZĘ. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x