TKANINA LNIANA, KONOPNA, JUTOWA LUB BAWEŁNIANA O SPLOCIE PŁÓCIENNYM, RÓŻNEJ GRUBOŚCI I PRZEZNACZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁÓTNO to:

tkanina lniana, konopna, jutowa lub bawełniana o splocie płóciennym, różnej grubości i przeznaczeniu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁÓTNO

PŁÓTNO to:

zwyczajowa nazwa tkaniny wykonanej w splocie płóciennym o wielorakim zastosowaniu (na 6 lit.)PŁÓTNO to:

obraz malowany na płótnie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA LNIANA, KONOPNA, JUTOWA LUB BAWEŁNIANA O SPLOCIE PŁÓCIENNYM, RÓŻNEJ GRUBOŚCI I PRZEZNACZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.566

KRAN, WIECZNE PIÓRO, AZJATYCKOŚĆ, WELIN, BIEG DYSTANSOWY, AMFITEATR, WARCHOŁ, OKULIZACJA, SUROWICA, SUMAK, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, LODÓWKA, ŻYŁKA, CEREMONIALNOŚĆ, WYSYP, TONACJA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, IRYS, PROSAK, BURZA PIASKOWA, WANIENECZKA, CAJG, KOSZÓWKI, CEMBROWINA, WYWŁASZCZENIE, PAPRYKARZ, KRAJ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, RZEZALNIA, POJAZD NIENORMATYWNY, STUZŁOTÓWKA, INSEKT, ANTENA KIERUNKOWA, MOSTEK, AUTOMAT, RAWKA BŁAZEN, TEOGONIA, DZIÓB, ZLEWNIA, KOZAK, PLAGIAT, ŚCIERKA, WIERTŁO, ZATROSKANIE, PRACA INTERWENCYJNA, MARATON, BELWEDER, HELLEŃSKOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, AZOTAN(V), ZAWODOWIEC, ESKADRA, KAZAMATA, IGRASZKA SŁOWNA, INDOKTRYNACJA, PIĘTRO, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WAŁ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, BUŁAT, PIĘTA ACHILLESA, ZNIECZULENIE, KOPUŁA PANCERNA, JEMIOŁA, PODSZEWKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, S.Y, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PĘTO, HRABINI, ŻYWY TRUP, LÓD MARTWY, MORDENT, REHABILITACJA, PRZEWAGA, CHOREG, ANTYOKSYDANT, WIROSZYBOWIEC, CZARCIE NASIENIE, PODGATUNEK, KREM, GODZINA PRAWDY, CYTOKININA, MŁAKA, BAŻANT, ROMANTYZM, BARWA OCHRONNA, HOMOSEKSUALIZM, POTENTAT, ANTAŁEK, STATEK KORSARSKI, KOMISARZ WOJSKOWY, MADISON, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, WSPARCIE, ZAKON MNISI, BITLES, PROPORZEC, KORYTKO, REKOMPILACJA, DRESZCZE, CEWKA INDUKCYJNA, BEAN, SMAK, KLEJNOT HERBOWY, SKONIA, DŹWIG, BACIK, ZŁA PRASA, DWUNASTKA, RÓŻA BAZALTOWA, PODMIOT GRAMATYCZNY, CHEMOATRAKTANT, BIOKOMINEK, RAWA, MARKIZA, EKSPOZYCJA, KOŁOWRÓT, KAPISZON, IRENA, INTROIT, ZABYTEK NIERUCHOMY, SZKOCKOŚĆ, LATARNIA, TURBINA GAZOWA, MORA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, CIOS, SZAŁAŚNICTWO, KARETKA, PLATER, NEOPOGAŃSTWO, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, TRANSKRYPCJA, ANDANTINO, OBSZAR WODNY, BUDOWA, ZARYS, NADLOTKA, TRYPTYK, WALKA, CYC, OLIWKOWATE, MAJSTERSTWO, ROZPAD, TABLOIDYZACJA, JĘZYK CHIŃSKI, HALO, ULGA BUDOWLANA, ALAN, KASZYCA, ROZRZUTNIK, EPIGRAF, ZUPA, ZAOPATRZENIE, KULTYWAR, MIKSER, KWASJA, WIZJONER, KOSMETYK, KOMPANIA, ŻABKI, KIR, DUPLIKA, KOREGENT, SUKNO, ŁOŻYSKO TOCZNE, TYNKTURA, WIELKI KSIĄŻĘ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KUCZBAJ, EPIZOOCJA, PŁOZA, PALINGENEZA, ALASKA, KAWLATA, LESZCZYNA, ORTALION, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, CYSTOSTOMIA, BEZCZUCIE, ZBIOREK, ZIELONE, KONWENANSE, SIODZI, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, UŻYTEK ZIELONY, SCHADOW, KARTAUNA, SKAŁA METAMORFICZNA, KOGUT, ZIARNO, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, BUTLA, TOR, STARA MALUTKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, DRZEWCE, JERSEY, CZTERDZIESTKA, MUZYKA PROGRAMOWA, BACKGROUND, KIR, FALKA, ŁUSKA, FATAMORGANA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KROŚNIAK, ŚLĄSKOŚĆ, WYŚCIGÓWKA, KANCELARYZM, KULEBIAK, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, DYMISJA, TULEJA, ODWIERT, BUŁAN, OSTROGA, LINIA DEMARKACYJNA, PORCELANKA, KARAFKA, GABINET, WYPALANKA, UBRANIE OCHRONNE, OBLAT, PORTFEL, PIWO, SYMBOLICZNOŚĆ, NAWA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, ZARZĄD, GUMBAD, KABLOOPERATOR, KOMORA, ROTUŁA, LUD, PYZA, MONETA OBIEGOWA, RABACIK, FILM DROGI, CHOCHOŁ, KONDENSACJA, BŁĘKITNY OLBRZYM, ANTYCYPACJA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, LOKATOR, OLEANDER, KHMERKA, MORA, WYMIANA, ZWŁOKI, KORD, HEROD-BABA, IMIONISKO, MLEKO, KOBIETON, FLOTA, PRODUCENT, KROPKA, SASZETKA, ZAGRANIE, PLEBS, PILOT, ODSUWACZ, DŁUGIE RĘCE, RANA, SEKTA, WŁOSKOWATOŚĆ, KELT, PÓŁKULA, KILOMETR ZEROWY, SPÓD, KRĘGARSTWO, BRUDAS, GRANATNIK, KOREK, OCZKO, SKÓRNIK, EKSYKATOR, WIEŚ, NANKIN, KRAKERULA, PNEUMATOLIZA, FARBA KLEJOWA, ALTERNATYWA, STRĄGA, MASA, FANTAZJA, SONIFIKACJA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, HEDONIZM ETYCZNY, OŚWIADCZENIE, ZGRUPOWANIE, ESENCJA, ?MATERIAŁ BIOLOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA LNIANA, KONOPNA, JUTOWA LUB BAWEŁNIANA O SPLOCIE PŁÓCIENNYM, RÓŻNEJ GRUBOŚCI I PRZEZNACZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA LNIANA, KONOPNA, JUTOWA LUB BAWEŁNIANA O SPLOCIE PŁÓCIENNYM, RÓŻNEJ GRUBOŚCI I PRZEZNACZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁÓTNO tkanina lniana, konopna, jutowa lub bawełniana o splocie płóciennym, różnej grubości i przeznaczeniu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁÓTNO
tkanina lniana, konopna, jutowa lub bawełniana o splocie płóciennym, różnej grubości i przeznaczeniu (na 6 lit.).

Oprócz TKANINA LNIANA, KONOPNA, JUTOWA LUB BAWEŁNIANA O SPLOCIE PŁÓCIENNYM, RÓŻNEJ GRUBOŚCI I PRZEZNACZENIU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TKANINA LNIANA, KONOPNA, JUTOWA LUB BAWEŁNIANA O SPLOCIE PŁÓCIENNYM, RÓŻNEJ GRUBOŚCI I PRZEZNACZENIU. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast