W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM: KLASZTOR ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD PATRIARCHY LUB SYNODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAUROPIGIA to:

w Kościele prawosławnym: klasztor zależny bezpośrednio od patriarchy lub synodu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STAUROPIGIA

STAUROPIGIA to:

klasztor lub inna instytucja podlegająca władzy patriarchy lub synodu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM: KLASZTOR ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD PATRIARCHY LUB SYNODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.481

TRANZYSTOR, WAMPIR, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, GEMISTA, RPG, SYGNAŁÓWKA, KRZYŻ PAPIESKI, ŁATA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, ANTOLOGIA, UMOWA KOMPENSACYJNA, PLAMA, ALKOWA, CZEP, BAK, KOMBAJN ROLNICZY, SIEDZIBA, WZGLĄD, PARCIAKI, DYSPEPSJA, MRÓWKA FARAONA, WELON, BAJECZNOŚĆ, MEMBRANA, WANIENECZKA, MONTAŻ, TŁUK PIĘŚCIOWY, WRÓBEL MAZUREK, HARCERKA, PONCZOWNICA, REWERENCJA, SYLWETKA, KRA, HORMON, NAGRODZENIE, SZTABSOFICER, REGENERATOR, BISEKSUALISTA, ZARZUT, ZATYŁ, ZAWISAK, STRONA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ATONIA, GOŚĆ, TOPIELISKO, OSOBA, RADIO, BŁOTNIAK, PRZEKRÓJ, OWODNIA, MAŹNICA, ODPRZĘG, NOKAUT TECHNICZNY, CIMELIUM, CIAPKAPUSTA, DRACHMA, MOZZARELLA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, PRZYRODNI BRAT, ANTYSZTUKA, PŁOMYCZEK, ATRAKTANT, DOWCIPNIŚ, MINERALIZACJA, SEJSMOGRAM, WYBITNOŚĆ, POJAZD SPECJALNY, TRANSFER BUDŻETOWY, ADWOKAT, SEGMENT, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PARAMENTY, ZAPLECZE SANITARNE, ANALOG, LAND, DEMOBILIZACJA, WISKOZA, SEPTET, KILOBAJT, , TWIST, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ALPAKA, MONITOR, RUCH, TOR, DROBIAZG, WIELORAK, KUTER, KIJ, SZEJK, DZIEWCZYNA, FAJKA, KREW, MEDYCYNA SPORTOWA, CYBORIUM, ZŁOŻE GNIAZDOWE, DAMA, BRYZOL, DEGRADACJA, BAJCA, BRZĘKACZ, ROZKŁAD, ŚWIECA, ZAKUTA PAŁA, LAKIER, AUTOCASCO, ŁAMACZ BLOKADY, INIEKCJA, ZAWODOWIEC, KRUCHTA, KONCERN, KB, REWALIDACJA, KAWALERIA, ZAKRZTUSZENIE, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, MOLEKUŁA, PISIOR, BETON JAMISTY, OFICER, PĘCHERZYK, ZGORZEL, TRYMOWANIE, JEŻOWIEC, ADAPTOR, INSTYTUCJA PROCESOWA, INDIANKA, MEDALION, GAMA, PYTANIE, HANDEL NARĘCZNY, KOŁOWROTEK, SĄD WOJSKOWY, SPIS POWSZECHNY, ŻUŻEL, ABSYDA, DRUT, DWUWIERSZ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, LINIA, STYL, SECESJONISTA, MECHANIKA, EKSPONENT, WIZJA LOKALNA, BORDER, KOŁOWRÓT, GAD, NASZYWKA, PREKURSOR, PRAŻMO, SPUSZCZANIE, BUT, NAGŁOŚNIENIE, DWUDZIESTY TRZECI, DŻEM, DWUDZIESTY, BULWA, ROGI, SEKSTURYSTYKA, RYNEK, NIETZSCHEANISTA, GRADUAŁ, MŁOT, ŻYWA PAGINA, TRACKBALL, FALA WODNA, ODSTĘP, PÓŁKOLONIA, KOSZ, ODDZIAŁ WYDZIELONY, FIGURACJA MELODYCZNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RUNO, STAN NADZWYCZAJNY, PRZEDROSTEK, WYWÓZKA, POKŁAD STATKU, MODYFIKACJA, TAROT, ANTOWIE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, CANCA, ECHOLOKACJA, SZASZŁYK, SPOIWO BUDOWLANE, METR, DIPLOPIA, TAMPON, STOPOFUNT, DEKLARACJA, ŚWIETLISTOŚĆ, MARKA, GRA W BUTELKĘ, DZIRYT, FAKT, BEZANMASZT, KOMPANIA, PIWONIA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KRET, BLOK, TRANSWESTYTA, EFEKT STYKU, OBUWIE, MOSKALIK, MOTORÓWKA, KATEDRA, KARTACZ, PRACE KONSERWACYJNE, ODMIANKA, HAUST, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, KARL, GDERACTWO, RÓŻA BAZALTOWA, EDYKUŁA, CZYNNIK CHŁODNICZY, BRZYDACTWO, EDUKATOR, MIESZANINA, ŚWIADECTWO, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, MEMBRANA, MATURKA, ALLOSTERIA, GOMÓŁKA, SALAMI, BEZAN MASZT, NADSCENIE, ZJAWISKO BARKHAUSENA, NAJEŹDŹCA, GALERIA, SZYSZKA, KAULIFLORIA, NOSOROŻEC, PUŁAP, ULGA PODATKOWA, BOK, WADA WZROKU, GNÓJ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, TABOR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, BIEGUN MAGNETYCZNY, RUSEK, STILON, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, WZROK, CZAS PRZESZŁY, BRAMKA, ANTYPAST, OPERATOR BITOWY, MARGINALNOŚĆ, PROFIL KAUZALNY, JUDASZOWE SREBRNIKI, HIERARCHIA, SZTYFT, OBRZĘK GAZOWY, GLAZURA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ROZTWÓR STAŁY, MIĘSOŻERCA, ENTEROTOKSYNA, LEGENDA, KOREKTOR, PŁOMYCZEK, PALMA, PRZEBITKA, OKRĘŻNOŚĆ, CERKIEW, MIKSTURA, OKALECZENIE, METROPOLIZACJA, KIEŁBAŚNICA, BECZKA Z PROCHEM, BELKA, SYLFON, KISZONKA, KORDIAŁ, ANTABA, CZARNA LISTA, POJAZD LATAJĄCY, IMPAST, KARRUKA, CHRYZOFITY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, PAS POOPERACYJNY, PRACA, RAMA, ZAPOZNANIE, BRZOZOWATE, HANGAR, ?ROZSZCZEP PODNIEBIENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM: KLASZTOR ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD PATRIARCHY LUB SYNODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM: KLASZTOR ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD PATRIARCHY LUB SYNODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAUROPIGIA w Kościele prawosławnym: klasztor zależny bezpośrednio od patriarchy lub synodu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAUROPIGIA
w Kościele prawosławnym: klasztor zależny bezpośrednio od patriarchy lub synodu (na 11 lit.).

Oprócz W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM: KLASZTOR ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD PATRIARCHY LUB SYNODU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM: KLASZTOR ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD PATRIARCHY LUB SYNODU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x