Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ROŚLINA WYMAGAJĄCA DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DUŻEJ ILOŚCI ŚWIATŁA; MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ TYLKO W ŚRODOWISKU O PEŁNYM NASŁONECZNIENIU, W ZACIENIONYCH MIEJSCACH ROZWIJA SIĘ SŁABO LUB GINIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIOFIT to:

roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 8 lit.)ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA to:

roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA to:

roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA WYMAGAJĄCA DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DUŻEJ ILOŚCI ŚWIATŁA; MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ TYLKO W ŚRODOWISKU O PEŁNYM NASŁONECZNIENIU, W ZACIENIONYCH MIEJSCACH ROZWIJA SIĘ SŁABO LUB GINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.715

POŁUDNIK STRUVEGO, SYSTEM KAPITAŁOWY, UPROWADZENIE, KRĄŻENIE OBWODOWE, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PERFUZJA, REKREACJA, DOBA, ENDOCENTRYZM, SZTURWAŁ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, NIEPOBOŻNOŚĆ, ZNACZENIE, CZOŁÓWKA, BAZYLIA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, DICYNODONTY, OPIEKUN, GRZYBIEŃ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WIETNICA, ŻEBERKA, NAŁOGOWOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, SADOWISKO, PRĄD INDUKCYJNY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, KOMPENSACJA, PŁOZA, NATURALIZACJA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, JARSTWO, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, PARTIA, NAMASZCZENIE CHORYCH, ESPRINGOLA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, LAWONICHA, PANTOGRAF, SKORUPIAKI, ROŚLINA EGZOTYCZNA, CARSKIE WROTA, WIEŻA CIŚNIEŃ, PROSUMENT, ISLANDZKI, PSYCHOLOGIA, GAD, KWARTALNIK, ABDERA, GRYMAŚNIK, PACAN, TREND ROZWOJOWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, BENTAL, RAKARNIA, HISZPAŃSKIE BUTY, ZŁOCISZ, MYŚLICIEL, ZRZĄDZENIE, BLANKOWANIE, KONWOJER, BOLERO, SZCZERKLINA PIASKOWA, NAGRODA RZECZOWA, PROTEZA, FIZYKA MOLEKULARNA, M, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, BANDYTYZM, CYKL, MARKETING PARTNERSKI, ZNACZENIE, MODERATOR, TERMOMETR RNA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, GLIKOGENOZA, KREOL, BABA-CHŁOP, SEPTET, UNDEAD, HOLOWNIK, FIZEAU, CEP, STAROŻYTNICTWO, WYKLUCZENIE, OBSUWA, STRATA, SUBLIMATOR, ROTANG, HIPNAGOGIA, SPOTKANIE MODLITEWNE, WOJOWNICZOŚĆ, POSMAK, ROŻEN, PRAWO MURPHY'EGO, KOMAR, CZERWONA BURŻUAZJA, PRZYGOTOWANIE, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, OBSZUKANIE, BUFONADA, STOPA DYSKONTOWA, MROZIWO, FROTKA, PIESIO, TERAPIA ODRUCHOWA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, WIELOCUKIER, OCZKO, SLALOM RÓWNOLEGŁY, NEGACJONISTA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, DOBRO, ZABYTEK NIERUCHOMY, LOJALIZM, TWÓR, ROZWÓJ POŚREDNI, PRAWO RUSKIE, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, NIEŚMIAŁOŚĆ, GORĄCA KREW, DZIECINA, SĄD REJESTROWY, ANOMALIA POLANDA, ASNYKOWIEC, WAGON POCZTOWY, PRAWORĘKI, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, BAWOLE OKO, LEVEL, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, PALPACJA, ŚWIEŻAK, OGIEŃ KRZYŻOWY, STREFA PODMIEJSKA, ZAPUSTY, WIĆ ROŚLINNA, KOPIAŁ, PRZYTOMNOŚĆ, MOSTEK KAPITAŃSKI, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, JEMIOŁA POSPOLITA JODŁOWA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, SKANER BĘBNOWY, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, SZERYF, WYSPA KONTYNENTALNA, PĄK, APOSTAZJA, DRESIARZ, GĘŚ, CZARCIE NASIENIE, UKŁAD WIELOKROTNY, NIESTOSOWNOŚĆ, BŁONA LOTNA, COTELE, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, WSPÓŁZAWODNICTWO, FILOLOGIA WŁOSKA, KĄPIEL, PRODUKCJA, DYFTYK, KISZKA PODGARDLANA, SKUPISKO, BIAŁY ŚPIEW, PTASZYNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, ZBOŻE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, OTWÓR WYLOTOWY, PIASEK MOCZOWY, ADEPTKA, MARUDER, APIKOMPLEKS, ODŻYWKA, RONDEL, BAKŁAŻAN, PĘTO, PARA 0, NADLOTKA, PRZESTĘPCA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ADAGIO, KRAKWA, CZUWANIE, CHRUST, ALBUM, SREBRNA PAPROĆ, JINFENGOPTERYKS, TROLL, SZUBIENICA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SYSTEM NICEJSKI, NASIENNIK, OPŁATA CZYNSZOWA, KORYTO, GAUSS, ELIPSA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, INSTRUMENT FINANSOWY, MAK, PEŁZAK, ZANIECZYSZCZENIE, NAPOMNIENIE, KARTOTEKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZBIOROWISKO, OKREŚLENIE, ŚWIADEK, SONDA, ZESZYT W LINIE, KOLEJ LINOWA, CHAOS, MASTOLOGIA, PIEC TYGLOWY, WAGON TAROWY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PORĘCZ, MOIETY, SHAFTOWANIE SIĘ, BALDACH, REP, PERSONA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ŁUK, TURZYCA, MORAWSKI, SZPIEGÓWKA, ORATORIUM, JĘZYK WIETNAMSKI, ROZPRUWACZ, KOKARDKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ESKORTA, KONFORMER, AKSAMIT, NIETZSCHEANISTA, JAGIELLON, FREE JAZZ, PODWOZIE, LICZEBNIK, PREMIA GÓRSKA, GRUPA KETONOWA, SKRĘCENIE STAWU, DESKA RATUNKU, MUR, PROSAK, RUMPEL, MURZYŃSKOŚĆ, SZCZAW, GIDRAN, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, RZECZY OSTATECZNE, DEZETKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, HEMOROID, FASETA, FUSY, JEDWAB OCTANOWY, AGENT, ŻABA, GERMANIZACJA, KOSTIUM, ARMIA, KINETYKA CIECZY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DOKTOR KOŚCIOŁA, GRZBIET FALI, ANTYLOPA KROWIA, PROFESJA, ŚWIR, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, STARA GWARDIA, WĄŻ, TRÓJKROK, ZŁOŻENIE POKŁONU, OWODNIOWCE, DERESZ, CHLEB CHRUPKI, DŁUGIE RĘCE, ROZBÓJNIK MORSKI, EKRAN, SIEROTA, JĘZYK MASZYNOWY, BURMISTRZYNA, MUSICAL, PODOLOGIA, NASTAWNOŚĆ OKA, KUBEŁ, PRZEMYT, JAMA OTRZEWNA, PSZENICA DURUM, BURSZTYNNIK, GESTALTYZM, KRATER METEORYTOWY, PŁYTA, HEMOSTAZA, FAKOMATOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.715 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA WYMAGAJĄCA DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DUŻEJ ILOŚCI ŚWIATŁA; MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ TYLKO W ŚRODOWISKU O PEŁNYM NASŁONECZNIENIU, W ZACIENIONYCH MIEJSCACH ROZWIJA SIĘ SŁABO LUB GINIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
heliofit, roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 8 lit.)
roślina światłolubna, roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)
roślina światłożądna, roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIOFIT
roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 8 lit.).
ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA
roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.).
ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA
roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x