Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ROŚLINA WYMAGAJĄCA DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DUŻEJ ILOŚCI ŚWIATŁA; MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ TYLKO W ŚRODOWISKU O PEŁNYM NASŁONECZNIENIU, W ZACIENIONYCH MIEJSCACH ROZWIJA SIĘ SŁABO LUB GINIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIOFIT to:

roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 8 lit.)ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA to:

roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA to:

roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA WYMAGAJĄCA DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DUŻEJ ILOŚCI ŚWIATŁA; MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ TYLKO W ŚRODOWISKU O PEŁNYM NASŁONECZNIENIU, W ZACIENIONYCH MIEJSCACH ROZWIJA SIĘ SŁABO LUB GINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.715

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, SZCZUR, EPOS HOMERYCKI, FLUIDYZACJA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, OSĘK, ABAJA, SOJA, KĘPKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, RUSZNIKARZ, ZARODNIKOWCE, ROZSZCZEPIENIE WARGI, BRODACZ MONACHIJSKI, DIALIZA OTRZEWNOWA, ZIELONE, BLOK ENERGETYCZNY, URLOP NA ŻĄDANIE, GEN PLEJOTROPOWY, GWIAZDOR, GEOTECHNIK, POLEWA PUSTYNNA, MENZURA, DEMOSCENA, DEKRETACJA, HAMERNIA, DEPORTOWANY, DRELICH, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, KRWIŚCIĄG, RZEP, FEBRA, INFOBOX, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, WYCINEK, APTEKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, EGZORTA, TRÓJSKOK, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, OPERATOR, BAJOS, ELASTYK, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, SZCZYTNICA, STACJA, CZYRAK MNOGI, PERSPEKTYWA, TOPIELEC, TOWARZYSTWO, KALENDARZ, WSPARCIE FINANSOWE, OBSŁUGA, PODWÓJ WIELKI, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, STACJA POMP, KORZENIE, PIEROŻEK, SYROP, NASYCALNIA, MONOGAMIA, DIZAJN, TYTOŃ, BAT MICWA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, MEGAPOLIS, BIAŁY KARZEŁ, GRAF PŁASKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ROZPIĘTOŚĆ, FIZJONOMIKA, GORZKIE ŻALE, PRZEWRÓSŁO, NIEMOŻEBNOŚĆ, MIKROGRAFIA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, MALUCZKOŚĆ, HALBA, TONAŻ, GENETYKA MOLEKULARNA, DŹWIGNIA FINANSOWA, TROMPA, NAZWA INDYWIDUALNA, BAŻANT, KRENAL, SZALKA PETRIEGO, KRÓTKODYSTANSOWIEC, TRACHEOTOMIA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, NORMALIZACJA, DOCHÓD WŁASNY, PANNUS, OKRZOS, ALTANNIK ARCHBOLDA, MODEL, DOZOROWIEC POGRANICZA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, PSYCHODYDAKTYKA, POŚWIST, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KLUCZ, AKSOLOTL, KARTEL, BAZA, KANION PODMORSKI, PRZESŁONA, LABOLATORIUM, ULGA PODATKOWA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ANIMATORKA, PLUJKA, TRZEŹWOŚĆ, WCINKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KARYKATURALNOŚĆ, KRYSZNAIZM, PRZEMYTNIK, OPERA, BOJER, MAMIDŁO, GORZELNIA ROLNICZA, PURYNA, ZBOŻE, HAYDN, OCHRONA, RZECZOWNIK, SZWEDZKI, OSTRYGOJAD, FRYZ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, MARENGO, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, FILOLOGIA POLSKA, KLASA, JAKUBKA, CHÓD, JĘZYK SFORMALIZOWANY, NAKŁADKA, DOPPELGANGER, LINIA KREDYTOWA, OBEJŚCIE, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, ZIELONE PŁUCA, BROSZA, BENEFICJANT, CYTOKININA, MIĘDZYŻEBRZE, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, POSTRZELENIEC, MAZUREK, KLER, SOLICYTACJA, NIUCHACZ, MOHORYCZ, SZYSZAK HUSARSKI, STYMULACJA, FENEK, CHAŁTUROWIEC, DYFTERIA, WOZIDŁO, KLUCZ, MORZE CZARNE, WŁÓCZĘGA, BALECIK, NADOBNOŚĆ, KOCANKA WŁOCHATA, GRAF PLANARNY, ZAĆMIENIE, SARKOFAG, CUDZOZIEMSKOŚĆ, JEDNOSTKA METRYCZNA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, MISIEK, PISMO FONETYCZNE, RYNEK PODSTAWOWY, GOUDA, KLIPA, NUDYSTA, PYSZCZEK, SEMINARZYSTA, TRAWERS, KONEW, PATYK, GZA, MUSZNIK, DEOKSYADENOZYNA, ODCIEK, EXLIBRIS, TEKSASY, CETOLOGIA, STYL GRZBIETOWY, MIKSER, BABA-JĘDZA, WEJŚCIE, SUCHY TYNK, SPADOCHRONIARKA, KONTYNGENT CELNY, DOLOT, PALEOLIT, MODYFIKACJA, BYDLĘ, LUSTRO TEKTONICZNE, ZBOCZENICA, GASTROLOG, OBLITERACJA, CECHOWNIA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KOMUNIKACJA, FIRMA WYDMUSZKA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, WOTUM ZAUFANIA, NOWOGWINEJKA, POZŁOTKO, KASZTEL, SZKOŁA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, WŁAŚCIWOŚĆ, ŁASICA, DOBROĆ, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, KONTYNGENT, DYSKRETKA, MALUNEK, AWERSJA DO RYZYKA, SORBET, KRĄG POLARNY, DWORZANIN, OPENER, APOGEUM, KRATA PODGRUP, BRYZA, OPTYKA, WIERSZ LEONIŃSKI, TERROR, GIEZŁO, BAJECZNOŚĆ, SITO, WSPOMINKI, KARPIEL, KIJANKA, NORMA REAKCJI, LICHWIARSTWO, WROTKARSTWO HOKEJOWE, KONWERSJA , BRYTFANNA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, PIECZYNG, MUFLON EUROPEJSKI, TRAWERS, RADYKALNA PRAWICA, ZASTAWKA AORTALNA, JEDWAB, FACIO, LENIWCOWATE, DROGA ZBIORCZA, DWÓJNIK, BALONET, ROŚLINA NEKTARODAJNA, PROCH, KOŁNIERZ, PRZEKLĘTNIK, KOLORYT, MAŁOPOLSKOŚĆ, WIELKOŚĆ, MONOTOPIZM, STOMATOLOG, BARKAN, MAJÓWKA, GRAF EULEROWSKI, CHEMOTAKSYNA, ABSORPCJA, LEŻA, KASATA, BEAN, LAPIDARNOŚĆ, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, MASTURBACJA, TANK, KABLOBETON, KUŚNIERCZYK, STOPNIOWALNOŚĆ, EPITET, BUDA, CANZONETTA, CZYŻNIE, ASFODEL, ŁOTEWSKI, PIJAK, GAZ SYNTEZOWY, LUSTRO FENICKIE, PŁASZCZ KĄPIELOWY, CASTING, ORZECHÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.715 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA WYMAGAJĄCA DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DUŻEJ ILOŚCI ŚWIATŁA; MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ TYLKO W ŚRODOWISKU O PEŁNYM NASŁONECZNIENIU, W ZACIENIONYCH MIEJSCACH ROZWIJA SIĘ SŁABO LUB GINIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
heliofit, roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 8 lit.)
roślina światłolubna, roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)
roślina światłożądna, roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIOFIT
roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 8 lit.).
ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA
roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.).
ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA
roślina wymagająca do prawidłowego rozwoju dużej ilości światła; może się rozwijać tylko w środowisku o pełnym nasłonecznieniu, w zacienionych miejscach rozwija się słabo lub ginie (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x