JĘZYK WYWODZĄCY SIĘ Z JEDNEGO Z TRZCH SŁOWIAŃSKICH ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI to:

język wywodzący się z jednego z trzch słowiańskich zespołów językowych (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK WYWODZĄCY SIĘ Z JEDNEGO Z TRZCH SŁOWIAŃSKICH ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.216

MASAJSKI, KINOMAN, PLEBEJKA, DOKUMENTACJA BUDOWY, SZUM, KAZACHSKI, OBRÓT PUBLICZNY, RÓŻDŻKARZ, FUNDUSZ PŁAC, BAZA ZAOPATRZENIOWA, TURBINA CIEPLNA, OSTRĘŻYNA, WARIANT NORMY, NISZA NIWALNA, SCENERIA, GALARETA, GRA RPG, JAZGOT, FREGATA, MONOCYT, KRAINA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, LORD, BIOZA, OKRES, KOGNITYWIZM, POGO, LORI, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, JĘZYK FORMALNY, ODCZYN ZAPALNY, KOŁO, PORA GODOWA, REGIONALISTA, SIECI, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, SEGMENTACJA, WOKALIZA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, MYJNIA, PROTEZA, BÓJKA, JELEŃ SCHOMBURGKA, ZAŁAM, OKRASA, PALEC BOŻY, KOŃ TORYJSKI, APELACJA, OGNIWO NALEWNE, DOBROĆ, BALIA, KOBIETA SPOD LATARNI, MATERIA, POJAZD KOLEJOWY, WIELOPESTKOWIEC, PIJAK, MULTILATERALIZM, AMFIBIJNOŚĆ, ABCHASKI, GREKA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ŚWIT CYWILNY, SKRAJNA PRAWICA, WZGÓREK NASIENNY, ODSTRZAŁ, SYNONIMIKA, MOTYL, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ASD, NORMA REAKCJI GENOTYPU, OZOREK, WYTRAWERSOWANIE, PIĘĆDZIESIĄTKA, MINA, KOPIA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, DOJŚCIE, STRZAŁECZKA, ANALIZA FUNKCJONALNA, ROZKŁAD, PAN, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, BOLIMUSZKA, GÓRKA, BANK INWESTYCYJNY, POSTĘP TECHNICZNY, RÓJKA, TEATR, ETANERCEPT, ŚREDNIA KWADRATOWA, POCZUCIE HUMORU, RADŹPUT, JĘZYK FUL, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, NIHILIZM, RYNEK DETALICZNY, DWUŚCIAN, ELASTYCZNOŚĆ, NIESZLACHECTWO, TELETRANSMISJA, TYTANIAN, FOREMKA, OFICER NAWIGACYJNY, ZACHOWANIE, TENOR DRAMATYCZNY, OKLEPIEC, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WĘGIERSKI, CHOMIK DŻUNGARSKI, PARCIANKA, MATRYCA LOGICZNA, TREN, SKRADANKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, HOMOGENIZATOR, TELEFONIA STACJONARNA, BICIE POKŁONÓW, BEZPARDONOWOŚĆ, LUMP, OKRĄGŁY STÓŁ, TŁUK PANCERNY, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, HIGHLAND, MAFIA PALIWOWA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, WŁADCZOŚĆ, OPONA, ZMYWACZ, ZMIERZCH CYWILNY, SYROP, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KROK, WŚCIEK DUPY, IMPRESYWNOŚĆ, CHOROBA KAHLERA, PISTOLET, PRZYKWIATEK, ZIMNA KATODA, TORNADO SATELICKIE, ROK PODATKOWY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PURYNA, KRYPTOGRAFIA, KASZUBSKOŚĆ, POSTRZELENIEC, PLASTYKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SZKARŁUPIEŃ, MORZE AZOWSKIE, BEŁKACZEK POSPOLITY, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, PLAC, BEZJĘZYKOWE, NACIEK JASKINIOWY, CHŁOPCZYCA, JĘZYK AJNOSKI, AREOGRAFIA, IGŁAWA, KOMEDIA DELL'ARTE, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, DEMENCJA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, TKANKA TWÓRCZA, TEST, PIASKOWY DZIADEK, DZIECIĘCOŚĆ, GARNITUR, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KOBIAŁKA, KASZUBSKI, AFRYKANERSKI, TROLL, ROŚLINA, JĘZYK TAMILSKI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, SMUTNI PANOWIE, KONIK DULMEŃSKI, LANGUR WSPANIAŁY, BURRITO, SKARGA, KIERZANKA, KOLEJ ŻELAZNA, ŚWIAT DYSKU, ELEKTROLIT, EMULSJA, ŻMUDZKI, CHAM, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, MAŁA OJCZYZNA, NARĄBANIE SIĘ, WIELKORUSKI, ŚWIATEŁKO W TUNELU, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ANTARKTYKA, IMPERIUM KHMERSKIE, IMIENNICTWO, SPRĘŻYSTOŚĆ, MLECZARZ, KARTRIDŻ, ZWARCIE, CHRONICZNOŚĆ, PRAWO MOORE'A, BOREWICZE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, GARDEROBA, OSAD, CHEMIA FIZYCZNA, KATA, TOPIEL, RODNIK, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, STADION, KAFLARZ, CHRUPKOŚĆ, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ZAUROPSYDY, ARCHAISTA, PODSKAKIWACZ, PALATOGRAM, FOTEL OBROTOWY, DWUKADŁUBOWIEC, INSTALATOR, HIPERFOKALNA, JAKUBKA, KAMIEŃ KOTŁOWY, MARKIZA, NOC, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, LITAURY, MAZAJA, ODBIJANIE SIĘ, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ŚLIZGAWKA, FIKCJA LITERACKA, MONOPTERES, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, DZIELNICA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, WIBRACJA, FLORYSTA, DEBL, URLOP TACIERZYŃSKI, ZEBRA, APTEKA, JON WODOROWY, BINDOWNICA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, RADIOGALAKTYKA, ŻYŁKA, CAMORRA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, CZKAWKA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, RUMUŃSKI, ZRAZÓWKA, SYNANTROPIZACJA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KLASA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, MACIERZ SCHODKOWA, FALKA, AMEBA, BOSSA NOVA, DIALEKT, MEDYCYNA PERSONALNA, CHOROBA HALLOPEAU, ŻAKARD, CZELADNIK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, CEMENTOWE BUTY, JĘZYK AFRYKANERSKI, ENERGETYKA WIATROWA, JUDAISTA, ANTENA DIPOLOWA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, AGRAFA, MORESKA, POLONISTYKA, SOSNA MASZTOWA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, BOJOWOŚĆ, TRÓJKOMBINACJA, ZASADA, SINICA OBWODOWA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, FRIK, STARA MALUTKA, KUMOTER, ?PRZEWÓD JEZDNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK WYWODZĄCY SIĘ Z JEDNEGO Z TRZCH SŁOWIAŃSKICH ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK WYWODZĄCY SIĘ Z JEDNEGO Z TRZCH SŁOWIAŃSKICH ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI język wywodzący się z jednego z trzch słowiańskich zespołów językowych (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI
język wywodzący się z jednego z trzch słowiańskich zespołów językowych (na 24 lit.).

Oprócz JĘZYK WYWODZĄCY SIĘ Z JEDNEGO Z TRZCH SŁOWIAŃSKICH ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - JĘZYK WYWODZĄCY SIĘ Z JEDNEGO Z TRZCH SŁOWIAŃSKICH ZESPOŁÓW JĘZYKOWYCH. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast