JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ W CHINACH (MOŻE TO BYĆ JEDEN Z WIELU JĘZYKÓW LUB DIALEKTÓW), TAKŻE: GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHIŃSKI to:

język, którego używa się w Chinach (może to być jeden z wielu języków lub dialektów), także: grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk) należących do rodziny chińsko-tybetańskiej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHIŃSKI

CHIŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka chińskiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ W CHINACH (MOŻE TO BYĆ JEDEN Z WIELU JĘZYKÓW LUB DIALEKTÓW), TAKŻE: GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 35.922

NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, DERESZ, PREPROCESOR, PEJORATYW, MIEDNICA, TAGUAN, PASARELLA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, CIASTKO KSIĘŻYCOWE, FESTON, SALAMANDRA CZARNIAWA, POJEDYNKA, CEREMONIAŁ, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, TYGIELEK, SĘPNIK PSTROGŁOWY, FIRN, RASZKA, DWURÓG, OGRZEWNIK, SPACJA, POLSKI, PYTON DYWANOWY, INSTRUMENTOLOGIA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SKALNIK POKREWNY, GUMNO, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, POCHŁANIACZ, POTRZEBA, OCZAR, PERSZERON, TERYNA, GRUPA ILORAZOWA, WSZY, EKSFOLIACJA, POLIMORF, SUMA ZBIORÓW, IMMUNOGEN, SZEROKONOSE, PIĘKNODUCH, SZTUCZNE SERCE, WELON, KOMITET, POTŁUMEK CZERWONAWY, ŻABA PURPUROWA, DOPUST, ŁÓDŹ PODWODNA, DALIA MNIEJSZA, SWIFT, CHIRURGIA DZIECIĘCA, CANZONETTA, GONIEC KRÓLEWSKI, NOWOROSYJSKI, HEL, MOKRADŁOSZKA, KOSTIUM, RYBACZEK, PIĘCIOGROSZÓWKA, LACERTA, AKSJOMAT PASCHA, GRZYB OKAZAŁY, CZYTAL, JEMIOŁUSZKA, PISZCZAŁKA, POGOTOWIE TECHNICZNE, BUSZÓWKA KRESKOWANA, SĘK OTWARTY, NOWENNA, RADIOMAGNETOFON, ODJAZD, BĄBELKI, FILTR, ENERGIA ELEKTRYCZNA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, CZWARTY, INTERPRETATOR, WĘŻOWIDŁO, KOLEPIOCEFAL, OSOBA, JĘZYK AKADYJSKI, DUSZNOŚCI, PUSZCZALSKA, PŁOŻYMERZYK, OSŁABIACZ PODRZUTU, TWARZYCZKA, TREN, STEK, KRĘPACZEK BIAŁOCZELNY, GRZYB ATOMOWY, RUMIAN BARWIERSKI, GŁADNIK, TROGLODYTA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, LINIA PRZEMIANY, CHÓW WSOBNY, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, ANGIELSKI, ROŚLINA TRUJĄCA, KOLORY NARODOWE, WOLEC, FOKI, DECERNAT, WKRĘTKA, STYL WILHELMIŃSKI, TRÓJBOK, SANDWICZ, STAN PSYCHICZNY, GAZ ZIEMNY, ANION, PRACUŚ, CELIDONIA, MINIATURA, SZKŁO JENAJSKIE, SŁONECZNICOWE, DWUSTRONEK JASNY, PULPIT, MAKROPLATA, LITRÓWKA, SIŁA NOŚNA, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, BOSTON, JAGODZIAK CZARNY, TERMOS BUFETOWY, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, BRUDNA ROBOTA, LEKARZ DOMOWY, ZAWÓJKA, ENIGMATYCZNOŚĆ, GRZEBIEŃ BIODROWY, KOZIOŁ SKALNY, METEOR, SERIALIZM, MOCZARNIK, STEROWNIK, APELACJA, MISZNA, INWEKTYWA, EKSPATRIANT, KAPAR, PŁYTA, NARCYZ CYKLAMENOWATY, DZIEKOŃSKI, SYNDROM WILKOŁACZY, FIOLET GENCJANY, RAJA LISTNIK, IMPEDYMENTA, KAZARKA, POKOLENIE, CZOP, KRÓL, NERWIAK, LINORYT, TRASZKA PIRENEJSKA, CEREBROZYD, CHOLESTEROL, SOBÓR, ŁACIŃSKOŚĆ, OGOŃCZA, STARZEC, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, KRZAKÓWKA WIELKODZIOBAR, GRABEN, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, PALCÓWKA, POKUSA, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, LAKTOOWOWEGETARIANIN, PÓŁKA SKALNA, ASEKURANT, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, WSPÓŁDŹWIĘK, ELEMENT ROZDZIELCZY, CZARECZNIK ZAOSTRZONY, SERWAL, SZUPIN, KRYTYCZNOŚĆ, FRYZ, KWAGGA WŁAŚCIWA, EXPAT, PARAWANING, KRYPTOMERIA, LIBERALISTA, RYWALIZACYJNOŚĆ, ANHANGUERA, KANONIERKA, STADNIAK RDZAWY, ZEKS, CEKOTROFIA, LODY, PASZTECIK, DROBNIACZEK WAPIENNY, IZOFONA, NAJA, MIESZALNIK, WYCISKANIE, MALARSTWO ŚCIENNE, BIOLOG MOLEKULARNY, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, SĘP, BANDYTYZM, OCZAROWIEC, AGERATUM, CHOMIKI, BŁĄD LEKARSKI, DESMANY, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, RAMA, MRÓWKOJADEK, KAMIEŃ, ROZŁUPEK GRUBOWŁOSY, CAŁUSEK, LAKONICZNOŚĆ, KNAJPA, HAYDN, OCZKO, KWARTET FLETOWY, PARTNER, OGRANICZONOŚĆ, ŚCIEŻKA, ZĘBORÓG, TRZĘŚLIKOWCE, ZADYCHRA POSPOLITA, PUDEŁKO, LAMNA ŚLEDZIOWA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, OLEFINA, SKURCZ, MYSZ PANCERNA, GUJAWA, KOŹLAREK, NADOBNOŚĆ, CIOS, ANTYLOPA, KOLAŻ, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ROTUŁA, OKADIA PRĘGOWANA, TRZPIEŃ, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, DRZEWO KOSMICZNE, EUTENIKA, SELEKTOR, OTĘPIENIE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DWADZIEŚCIA JEDEN, MUNDSZTUK, KONOPIE WŁÓKNISTE, ROZPAD, SOK, ADORACJA, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŁAPEĆ, BABIRUSSA, KAPITUŁA, PRĄTKI ATYPOWE, TEOLOGIA MORALNA, LIAOYANG, JOL, REAKCJA ZAPALNA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, DEPRECHA, PIONIER, BYLICA, BOA, SKRÓT, SIUSIUMAJTEK, ZNACZNIK, ZŁA PRASA, NUCZA, WICEHRABIA, CYPROHEPTADYNA, HYMN PAŃSTWOWY, DOVE, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, ZGNILIZNA DREWNA, DESZCZOCHRON, ALTANNIK LŚNIĄCY, CYCEK, WACHLAREK BRAZYLIJSKI, JEDNOSTKA, COOL JAZZ, NAZWA INDYWIDUALNA, DRĘTWA, SZKIELET, WENECJA PÓŁNOCY, GŁUPSTWO, TRZMIEL WRZOSOWISKOWY, CHOINKA, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, TERYTORIUM POWIERNICZE, SYROPEK, PŁATONÓG WĘŻOWATY, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, RAJDER, DRABINA, ?GANGSTERYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 35.922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ W CHINACH (MOŻE TO BYĆ JEDEN Z WIELU JĘZYKÓW LUB DIALEKTÓW), TAKŻE: GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ W CHINACH (MOŻE TO BYĆ JEDEN Z WIELU JĘZYKÓW LUB DIALEKTÓW), TAKŻE: GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHIŃSKI język, którego używa się w Chinach (może to być jeden z wielu języków lub dialektów), także: grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk) należących do rodziny chińsko-tybetańskiej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHIŃSKI
język, którego używa się w Chinach (może to być jeden z wielu języków lub dialektów), także: grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk) należących do rodziny chińsko-tybetańskiej (na 7 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ W CHINACH (MOŻE TO BYĆ JEDEN Z WIELU JĘZYKÓW LUB DIALEKTÓW), TAKŻE: GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA SIĘ W CHINACH (MOŻE TO BYĆ JEDEN Z WIELU JĘZYKÓW LUB DIALEKTÓW), TAKŻE: GRUPA SPOKREWNIONYCH JĘZYKÓW (TZW. MAKROJĘZYK) NALEŻĄCYCH DO RODZINY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x