ODBITKA UZYSKANA TECHNIKĄ LINORYTU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE MATRYCĘ DO ODBITKI ŻŁOBI SIĘ W LINOLEUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINORYT to:

odbitka uzyskana techniką linorytu, która polega na tym, że matrycę do odbitki żłobi się w linoleum (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LINORYT

LINORYT to:

technika graficzna należąca do technik druku wypukłego, polegająca na żłobieniu matrycy w linoleum (na 7 lit.)LINORYT to:

malarz rosyjski (1861-1900) członek pieriedwizników: pejzaże (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODBITKA UZYSKANA TECHNIKĄ LINORYTU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE MATRYCĘ DO ODBITKI ŻŁOBI SIĘ W LINOLEUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.247

BADACZ, SZYCH, WOK, PRZYPŁYW, OBSYPISKO, KOŁOMYJEC, SZKATUŁA, FIBROMIALGIA, JĘZYK KARYJSKI, LONGER, MARSZ, UŚMIECH, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, KOŁEK, ŁYŻKA, SINGIEL, KOŃ TRAKEŃSKI, NAROST, ZWARCIE SZYKÓW, MĘTY SPOŁECZNE, CERTACJA, ODKŁAD, SZABLA, MISIEK, ABNEGATKA, OSIEDLE, DWUWARSTWOWOŚĆ, NEANDERTALCZYK, SZMALEC, KROK SKRZYŻNY, BURSZTYNNIK, DEVELOPER, KOPROFIL, BEŁT, PARA MINIMALNA, DROBINA, SŁUCHAWECZKA, MARYJNOŚĆ, TRIADA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, BARCZATKA GŁOGÓWKA, INFLACJA UKRYTA, KACZUSZKA, LABORATORIUM GALENOWE, CENTRUM KONFERENCYJNE, HADAL, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ANTYPETRARKIZM, PODPAŁ, KAMERTON, LIŚCIONOGI, KRYTYCZKA, PLANETA WEWNĘTRZNA, WETERYNARKA, GENETYKA KLINICZNA, PODWIECZÓR, SEJM, BATALION, SAPROFAG, PODSADKA, PTASZĘ, TRZEPACZ, RYNKOWOŚĆ, MASTYGONEMA, BOCZNOTRZONOWIEC, OPOZYCJA, ANAKREONTYK, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, CYBORGIZACJA, ZAGĘSTNIK, CZESALNIA, KWADRATURA, FTYZJOLOGIA, OBJAWIENIE, LEPKOŚĆ CEN, METAMORFIZM, GARNITUR, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, DIALIZA OTRZEWNOWA, MARKETING PARTNERSKI, NASTĘP, FILM WOJENNY, CHEERLEADERKA, FTYZJATRA, OBRAŹNIK, KLATKOWIEC, PSYCHIATRIA, MIECZ UCHYLNY, GARDEROBIANKA, KĘDZIERZAWKA, DEMONSTRACJA, CZŁOWIEK CZYNU, SZTUKA KRETEŃSKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, PATRIARCHALIZM, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, OPINIA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, MOSKIT, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KWARTALNIK, MUSICAL, MOMENT, BEZGRANICZNOŚĆ, CHOROBA BUSCHKEGO, ROZLUŹNIENIE, KALEKA UMYSŁOWY, MONTER, NATURALIZACJA, SEMITOLOG, PRZETARG NIEOGRANICZONY, OBUDOWA, DERP, JĘZYK, SYNDROM WILKOŁACZY, TYTUŁ NAUKOWY, POMROK, DOMINATOR, SALOWA, JELITO CZCZE, KRET, UKŁAD WIELOKROTNY, PION, PŁYWAK, PASTA, UKROP, PRZYPŁYW, NACIEK JASKINIOWY, MIODOJAD, OTĘPIENIE, PREFORMACJA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, KOMENSALIZM, WSZOŁY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, MASIELNICZKA, DING, SZCZERBAKI, KOLOR, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, FANDANGO, TEOZOF, RUDERA, TRACZKA, KOCHANEK MUZ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, MECHOWCE, UNIK, SUBEMITENT, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ODPYLNIA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, BALANSJER, KALCEOLARIA, LEMNID, EKSPARTNERKA, GRONKOWIEC, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, GRZEBIENIARZ, CIELĘCE LATA, NIECHLUJNOŚĆ, NARODOWOŚĆ, NARĄBANIE SIĘ, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, KOŁOMYJKA, GAMEPLAY, KACZKA RDZAWOGŁOWA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, FLIRCIARA, DOMENA INTERNETOWA, GARKOTŁUK, INDEKS, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, PROMOTOR, JURNOŚĆ, ANTAŁ, MOSTOWNICZY, WIELOETATOWOŚĆ, SHAFTOWANIE SIĘ, WYSPA MAN, AGORA, ATONALNOŚĆ, PISTOLET, WYMÓG, CIĘTOŚĆ, SYNERGETYKA, PLASTYKA, OZIMINA, ROSYJSKI, ZABURZENIE AFEKTYWNE, STATYSTYKA OPISOWA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, SERYJNY MORDERCA, RYNEK WTÓRNY, WIDZENIE OBWODOWE, KORZONEK, FORMUŁA ATOMOWA, SPŁYW, FILTR CYFROWY, AGENEZJA NEREK, FLISAK, GERMANIZACJA, PRYSZNIC, HEMOROID, CHŁODNICOWIEC, ELEKTROSTATYKA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, CHORIAMB, JAPOK, KOLATOR, PRĄTNIK SREBRZYSTY, VIANI, OBLICZNOŚĆ, GORĄCZKA DUM-DUM, PUSZKA, NIEBOGA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, ZMIANA, KLISZA, PARNAS, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, WDOWI GROSZ, ZWORKA, KROK MILOWY, BANIECZKA, ANALITYK, OCHLAPUS, ŻYWOTOPIS, NAGRODA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, DYŻURNA, MARTWOTA, CZEPLIWOŚĆ, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, TRUP, SŁÓWKO, ULOTKARZ, SZMATA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PERILLA ZWYCZAJNA, WYPADEK, TRUST, KAJMAN KROKODYLOWY, PRECYPITAT, CZARNE, MAZAJA, MENNICA, JAJKO W KOSZULCE, ABSOLUCJA, PUSTY DŹWIĘK, KOLORYMETRIA, ROŚLINA FIKCYJNA, RELACJA PRZECHODNIA, WĄŻ, NASTOLATKA, PŁYN, MRAŹNICA, CZĄSTKA ALFA, ZATRUDNIONA, PRAWO WYZNANIOWE, GAŁĄŹ SKÓRNA, FOLIARZ, MOST, ŁUK JARZMOWY, RYBA, STEEL PAN, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, NATURA, STAN, WIĘZADŁO KARKOWE, ZAJĄC, AMFIBIJNOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, PARTIA WŁOSKA, NARKOLEPSJA, PRZEDMIOT, REJTERADA, KASKADA, METEOR, BABIE LATO, CINEREA, KADZIELNICZKA, LIRA, NORMA REAKCJI, POGOTOWIE, BRACTWO KURKOWE, BĘCNIĘCIE, WYKONANIE, MIKROMIKRON, CYKL KONIUNKTURALNY, AKWAFORTA, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, EROZJA GENETYCZNA, ORDYNACJA, KOLOKACJA, BARIERA, ?OKRĘT FLAGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODBITKA UZYSKANA TECHNIKĄ LINORYTU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE MATRYCĘ DO ODBITKI ŻŁOBI SIĘ W LINOLEUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODBITKA UZYSKANA TECHNIKĄ LINORYTU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE MATRYCĘ DO ODBITKI ŻŁOBI SIĘ W LINOLEUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINORYT odbitka uzyskana techniką linorytu, która polega na tym, że matrycę do odbitki żłobi się w linoleum (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINORYT
odbitka uzyskana techniką linorytu, która polega na tym, że matrycę do odbitki żłobi się w linoleum (na 7 lit.).

Oprócz ODBITKA UZYSKANA TECHNIKĄ LINORYTU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE MATRYCĘ DO ODBITKI ŻŁOBI SIĘ W LINOLEUM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ODBITKA UZYSKANA TECHNIKĄ LINORYTU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE MATRYCĘ DO ODBITKI ŻŁOBI SIĘ W LINOLEUM. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast