SKAŁA OSADOWA POCHODZENIA CHEMICZNEGO, UTWORZONA Z ŁATWO ROZPUSZCZALNYCH MINERAŁÓW, KTÓRE WYTRĄCAJĄ SIĘ Z ROZTWORU WODNEGO W CZASIE JEGO ODPAROWYWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EWAPORAT to:

skała osadowa pochodzenia chemicznego, utworzona z łatwo rozpuszczalnych minerałów, które wytrącają się z roztworu wodnego w czasie jego odparowywania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA POCHODZENIA CHEMICZNEGO, UTWORZONA Z ŁATWO ROZPUSZCZALNYCH MINERAŁÓW, KTÓRE WYTRĄCAJĄ SIĘ Z ROZTWORU WODNEGO W CZASIE JEGO ODPAROWYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.765

BOŻEK, MIRAŻ, WYCINEK, TEMPERATURA CURIE, POLEWA, KACZKA KRZYŻÓWKA, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, FREDRO, PROSTE SKOŚNE, SUBEMITENT, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, TRANSGRESJA LODOWCA, GRUCZOŁ MLECZNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, DELACJA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, PRZERABIACZ, TAJKA, CIASTO, LIGAWA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, FURAŻER, SURINAMCZYK, WRZĘCHY, MASZT, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MRAŹNICA, SKIBA, TECHNIKA CYFROWA, ORIENTACJA, WESZ MORSKA, BILDUNGSROMAN, DISC JOCKEY, REFREN, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ZAJĄKNIĘCIE, ŁAŻENIE, TEŚCIK, PODZIAŁKA, KADŹ ZALEWNA, KROK DOSTAWNY, BLOK, MIELINA, PEWNOŚĆ, WIELKI WYBUCH, AGREGATOR TREŚCI, KOKOSZKA, KANADYJCZYK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, STULEJARZ, JĘZYK SOGDYJSKI, OGNISKO, BUŁAT, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, GUZ ŁAGODNY, KURDUPLOWATOŚĆ, SIŁACZ, SZACHOWNICA PUNNETTA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STARANIE, TYFUS PLAMISTY, BARCZATKA PUCHOWICA, BASEN MODELOWY, PRĘGA, RUSAŁKA, FORTUNA, SYMBOL, KSIĘGOWOŚĆ, KIR, FALKONKA, KOT, PĘCINA, KIR, CHMURA WARSTWOWA, JESIOTR OSTRONOSY, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, POMPA GŁĘBINOWA, PŁYNNOŚĆ, KALKULATOR NAWIGACYJNY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, OŁTARZYK, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ANTYPODY, MENISK, GEOFIT CEBULOWY, DROGI ODDECHOWE, PREZENTER, POLSKI, PANCERNIK SZCZECINIASTY, CHELAT, KOMISUROTOMIA, ZJEŁCZAŁOŚĆ, POKŁAD GŁÓWNY, ETYKA, PODCIĘCIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OGNIWO NALEWNE, NADPŁYNNOŚĆ, BATON, DŻIHAD, JAMS, RZEZAK, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ORTOPEDA, SEPTYMOLA, PIĘKNY WIEK, WATA SZKLANA, PĘCHERZYK, BALIA, PERON, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, KARNIAK, HRABIĄTKO, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, PRAWO PIĘŚCI, VIP, WYŻYNY, BEZWŁAD, ZAŚCIANEK, PIERWORODZTWO, ROK, WĘZEŁ KOLEJOWY, LAJKONIK, WAPNIARKA, CYBORIUM, GASTRONOMIK, SIŁACZKA, RURALISTYKA, KONKURS ŚWIADECTW, RESPONDENT, ZAZDROŚĆ, SHOUNENAI, HIPOLOGIA, MAŁY SABOTAŻ, OŚ OPTYCZNA, DOTHRACKI, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, ZMAGANIA, OKULAR, SKAŁA WULKANICZNA, LITOSFERA OCEANICZNA, TRZEPACZ, STANOWISKO, WIKTYMIZACJA, PRUSY, MAKROWIRUS, URZĄD, ODCZYN, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, MEZOZAUR, NACZELNIKOSTWO, WIHAJSTER, SKUTECZNOŚĆ, DIABELSKI MŁYN, HIPNOTYK, KTOŚ, MALAWIJKA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, NAJDUCH, ZMIANA WSTECZNA, BIBUŁA, SALON MEBLOWY, WŁAZ, URANINIT, NIESZLACHECTWO, LUKA DEFLACYJNA, TOPOR, ASTRONOM, USZYSKO, SZMALCÓWKA, CIELĘCINKA, CUKRZYCA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, SPRINTER, EMOTKA, OBRONA FRANCUSKA, PUNKT KOPULACYJNY, NADZÓR INWESTORSKI, TYP TURAŃSKI, MUZYKA CERKIEWNA, ZDANIE OGÓLNE, GRECZYNKA, ORTOPTYK, EKSPLOZJA, CYWILKI, OPOŃCZYKOWCE, RYBA, IDIOMAT, KOŃCÓWKA, SAPKA, DOJEŻDŻACZ, BATIK, ROZBRATEL, ŁOŻYSKO WAHLIWE, UCHWYT, BŁĄD FORMALNY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, SOK, ZATOKA WIEŃCOWA, TRAPER, ANATOMIA, HALOTRON, KOKTAJL MOŁOTOWA, ŚMICHY CHICHY, EPIC TRANCE, ANION HYDROKSYLOWY, PRUSACZKA, ŚRÓDOKRĘCIE, PODKŁAD, DOMOFON, PANCERZOWCE, PASO PERUWIAŃSKI, PODLIZYWACZ, KONTRETYKIETA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ROCZNIKARZ, INSTAGRAMER, FYKOLOGIA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, SKALISKO, RADIOBIOLOGIA, PASKUDNIK, KRÓTKONOS BRĄZOWY, STARY WRÓBEL, LOTOS, TERGAL, GÓRY ZAŁOMOWE, ETYKA, AKOMODACJA, ZŁOTY STRZAŁ, MSZYCZNIK, JEZIORO LODOWCOWE, BARBARYZACJA, ISLAM, DIZAJN, SIAD TURECKI, UKRAINISTYKA, KOKSIARZ, JEZIORO EUTROFICZNE, CUMULUS, MIKROSKOP OPTYCZNY, PERKOZ, BEDŁKA FIOLETOWA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, FENOLOGIA, WIDZOWNIA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, RAWKA BŁAZEN, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, OSIEMNASTKA, HISPANO, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, STACJA POMP, DOJŚCIE, KOLORYT LOKALNY, SESJA, PROTEST, KORBACZ, ŚCISŁY POST, WRZASKLIWOŚĆ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, TOKARKA REWOLWEROWA, APTAMER, DRUGI OFICER, RPG, ŁOPATECZKA, MIGLANC, WYKRZYKNIENIE, BROŃ TERMOJĄDROWA, ALGRAFIA, FLISAK, BIURO, EFEKCIARSTWO, STĘPKA PRZECHYŁOWA, FILOZOFIA JĘZYKA, ŁAZIK, KOŃ TRAKEŃSKI, BOREWICZE, CHOROBA LEVA, KONFIGURACJA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, BASK, RATUSZ, FELDMARSZAŁEK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, JELEŃ SCHOMBURGKA, OBIJACZKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, BAŁWOCHWALSTWO, ROZCHWIEJ, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ZAKRYSTIA, OLEJ MIGDAŁOWY, KONKURS, SEPIOLIT, ?UKŁAD INERCJALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA POCHODZENIA CHEMICZNEGO, UTWORZONA Z ŁATWO ROZPUSZCZALNYCH MINERAŁÓW, KTÓRE WYTRĄCAJĄ SIĘ Z ROZTWORU WODNEGO W CZASIE JEGO ODPAROWYWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA POCHODZENIA CHEMICZNEGO, UTWORZONA Z ŁATWO ROZPUSZCZALNYCH MINERAŁÓW, KTÓRE WYTRĄCAJĄ SIĘ Z ROZTWORU WODNEGO W CZASIE JEGO ODPAROWYWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EWAPORAT skała osadowa pochodzenia chemicznego, utworzona z łatwo rozpuszczalnych minerałów, które wytrącają się z roztworu wodnego w czasie jego odparowywania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EWAPORAT
skała osadowa pochodzenia chemicznego, utworzona z łatwo rozpuszczalnych minerałów, które wytrącają się z roztworu wodnego w czasie jego odparowywania (na 8 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA POCHODZENIA CHEMICZNEGO, UTWORZONA Z ŁATWO ROZPUSZCZALNYCH MINERAŁÓW, KTÓRE WYTRĄCAJĄ SIĘ Z ROZTWORU WODNEGO W CZASIE JEGO ODPAROWYWANIA sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - SKAŁA OSADOWA POCHODZENIA CHEMICZNEGO, UTWORZONA Z ŁATWO ROZPUSZCZALNYCH MINERAŁÓW, KTÓRE WYTRĄCAJĄ SIĘ Z ROZTWORU WODNEGO W CZASIE JEGO ODPAROWYWANIA. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast