PRZEDSIĘBIORSTWO (ZWŁASZCZA HANDLOWE LUB PRODUKCYJNE, RZADZIEJ USŁUGOWE), KTÓRE DZIAŁA W TEJ SAMEJ BRANŻY, CO INNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONKURENCJA to:

przedsiębiorstwo (zwłaszcza handlowe lub produkcyjne, rzadziej usługowe), które działa w tej samej branży, co inne (na 11 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONKURENCJA

KONKURENCJA to:

rywal lub grupa rywali (na 11 lit.)



KONKURENCJA to:

w sporcie: część dyscypliny sportowej, opisana zasadami aktywność sportowa, która może być płaszczyzną współzawodnictwa (na 11 lit.)



KONKURENCJA to:

rywalizacja - rodzaj walki, ubieganie się o pierwszeństwo, o zdobycie czegoś lub kogoś (na 11 lit.)



KONKURENCJA to:

w biologii: jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną; ważny czynnik doboru naturalnego (na 11 lit.)



KONKURENCJA to:

w ekonomii: proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów (na 11 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSIĘBIORSTWO (ZWŁASZCZA HANDLOWE LUB PRODUKCYJNE, RZADZIEJ USŁUGOWE), KTÓRE DZIAŁA W TEJ SAMEJ BRANŻY, CO INNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.641

STOMIA, SYLFON, AKACJA, STOŻEK WULKANICZNY, REWERENCJA, AUREOLA, PRZEKLEŃSTWO, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, ALKID, DUŃSKI, SER ŻÓŁTY, OGONEK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, OSZCZĘDNOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CHOROBA ZARAŹLIWA, MOSKALIK, KONIOWODNY, CHAŁUPNICA, WIELKI KSIĄŻĘ, LINIA ŚRUBOWA, OKO, MAJĄTEK, KAPELMAJSTER, SŁUP, MNISZEK, PIKADA, ZĄB, ŁAŹNIA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, PAWIAN, ARABESKA, KĄT PEŁNY, POŻYCZKA, EKSPRES, FERMA, WYDATEK RZECZOWY, ZAKŁAD WZAJEMNY, KREWNIAK, SITEK, PUNK ROCK, CZWÓRKA, TAPETA, ARENA, SOBÓR, TURBINA GAZOWA, ZIEMIA, ANTENA, KRZYŻYK, BREZYLKA, PRZEDSIĘBIORSTWO, WALEC HIPERBOLICZNY, REWITALIZACJA, MONSTRUM, EDYKUŁ, PRZECHOWANIE, PRZEPLOTKA, ŚWIATŁO CZERWONE, MADAPOLAM, PRADZIAD, MIKROMACIERZ DNA, ROZDZIAŁ, ASFALT, ŁAŃCUCH, ROBUSTA, WIDMO ATOMOWE, SIEROTA ZUPEŁNY, PIANOLA, SURFINGOWIEC, LOCH, WERMUT, OKULIZACJA, PRAŻUCHA, KOSZYK, BOMBONIERA, WZGLĄD, METODA PORÓWNAŃ, HURTNICA PODOBNA, PACHOLĘ, DANE BIOMETRYCZNE, LIŚCIEC, DRUK ULOTNY, HUBA SIARKOWA, WILCZY BILET, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KONFISKATA, RÓŻNICA ZBIORÓW, NUMER TAKTYCZNY, SPIS POWSZECHNY, STADION, STACJA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OBOZOWISKO, SMOK, TAJNIAK, BLANK, GRZBIET, IZOMER, SEGMENT, NOWA KLASYCZNA, TAGER, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, KURATOR, DIABEŁEK, TERYTORIUM POWIERNICZE, BALKON, LIGAND, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, KAGANIEC, KLAPECZKA, SPRAY, WŁODZIMIERZ, SZKŁA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, AKALKULIA, MADŻONG, OLSZYNA, HALO, FITONCYD, PAJĄCZEK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SECIK, KSIĘŻNICZKA, GAŁGAN, MUFA, PŁYN ETYLOWY, POCIĄGŁOŚĆ, EPIZOOCJA, BIRIANI, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, PRZYCHYLNOŚĆ, CZÓŁNO, OLEJ JADALNY, KURT, RYBA PO GRECKU, EMBRIOGENIA, WIERZBINA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, MURARKA RUDA, PADYSZACH, ZAPRAWA, ZATOR, OKRĘT ARTYLERYJSKI, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ZAPRZĄG, TRANSPORTEREK, MIŚ, ANTYUTLENIACZ, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, SEGMENTACJA, FURUNKULOZA, KARBROMAL, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, BĄBEL, SQUAW, OSZOŁOM, TUŁACZ, OZOREK, MAŁPA, TRYTON, ZAWIESIE, LITERA, MINERAŁ, RELIKWIA, WILK, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ROŚLINA ZIELNA, TWIERDZENIE RAMSEYA, JEZIORO ZASTOISKOWE, MIECZ OBROTOWY, HIPNOTERAPIA, PLAC APELOWY, ANALIZA REGRESJI, BUŁGARSKI, DOLNOPŁAT, SECESJONISTA, VOTUM, STAŁA MICHAELISA, TIUL, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, OPAŁ, PROGRAM, SZTUKA DEKORACYJNA, SUKCESJA, ILOCZAS, SKUTECZNOŚĆ, TELEWANGELIZM, KASOWNIK, SZMATA, ZASOBY, SZTUCZNY LÓD, MURZYSKO, AUTOCHTONICZNOŚĆ, MOLESKIN, WYRAZ, ESCALIVADA, TECZKA, WSPÓŁREGENT, TURMA, ESKORTA, KOŃ TROJAŃSKI, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, WYSTRÓJ, CYSTOSTOMIA, SIATKA POJĘCIOWA, ZMOWA CENOWA, ŻAL, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KURATOR, RAMA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, AWAL, KRYZYS KATATYMICZNY, KĄT, AKT, METR, BARSZCZ BIAŁY, WATERPROOF, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PUSZKA, WĘGORZOWATE, OKŁADKA, DZIAŁO HARPUNNICZE, WAMPIREK, CZYŚCIOSZKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, NIELEGAL, ASD, ANTEPEDIUM, WYNAGRODZENIE, REŻYSER, DEPTAK, TRÓJKĄT BERMUDZKI, PIESIO, KARP BEZŁUSKI, SZYK, ŚLIZG, MISO, BETON ŻUŻLOWY, KOSZMAR, KALIBER, ARANŻER, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, WAHADŁO, REEDUKACJA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, MINERAŁ, MONTAŻ, SECESJONISTA, FILAR, KROKIET WIOSENNY, ALFABET MORSE'A, JELCZ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, LYGODIUM JAPOŃSKIE, BARWY NARODOWE, BROŃ OBUCHOWA, RANA POSTRZAŁOWA, KURS, MŁYNEK, WERSJA LEKTORSKA, CHARAKTER, ARKADA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, MISKA KLOZETOWA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, HALO, WYKROCZENIE SKARBOWE, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, GOŹDZIENIEC, ODŁAMKOWY, TITR, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KOPS, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SKRZYNIA, SKŁAD, SZPRYCA, DYNAMIKA, DWUDZIESTKA, TRAMWAJ WODNY, GARMAŻERNIA, OBRÓBKA, JAM ROCK, ZAPLECZE SANITARNE, CZYNNOŚCI DOWODOWE, TEMNODONTOZAUR, LIST GOŃCZY, TRZYDZIESTY PIERWSZY, RACJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, CZELESTA, TRANZYSTOR, GĄSIOREK, POMÓR, ?TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.641 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSIĘBIORSTWO (ZWŁASZCZA HANDLOWE LUB PRODUKCYJNE, RZADZIEJ USŁUGOWE), KTÓRE DZIAŁA W TEJ SAMEJ BRANŻY, CO INNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSIĘBIORSTWO (ZWŁASZCZA HANDLOWE LUB PRODUKCYJNE, RZADZIEJ USŁUGOWE), KTÓRE DZIAŁA W TEJ SAMEJ BRANŻY, CO INNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONKURENCJA przedsiębiorstwo (zwłaszcza handlowe lub produkcyjne, rzadziej usługowe), które działa w tej samej branży, co inne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONKURENCJA
przedsiębiorstwo (zwłaszcza handlowe lub produkcyjne, rzadziej usługowe), które działa w tej samej branży, co inne (na 11 lit.).

Oprócz PRZEDSIĘBIORSTWO (ZWŁASZCZA HANDLOWE LUB PRODUKCYJNE, RZADZIEJ USŁUGOWE), KTÓRE DZIAŁA W TEJ SAMEJ BRANŻY, CO INNE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PRZEDSIĘBIORSTWO (ZWŁASZCZA HANDLOWE LUB PRODUKCYJNE, RZADZIEJ USŁUGOWE), KTÓRE DZIAŁA W TEJ SAMEJ BRANŻY, CO INNE. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x