TIOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIARKOSÓL to:

tiosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TIOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.178

IMPAST, OMYŁKA, TRINIA, METODA KARTOGRAMU, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, STOPIWO, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KRATER METEORYTOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ROOIBOS, CEDZIDŁO, MONOGAMIA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ŁUPACZKA, MANIFEST, WROTKARSTWO HOKEJOWE, CZTEROSUW, SPEKTAKL, KLAUZULA GENERALNA, CZERPAK, KICAJ, PODOFICER KASYNOWY, ENAMINA, LINIA, SOKOLE OKO, REAKCJA SPRAWCZA, BASEN, ZJAWISKO THOMSONA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ADAPTOR, MIECZ PÓŁTORARĘCZNY, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, SZWAGROSTWO, AREN, OKUCIE, CHRUST, SIATKA GEOGRAFICZNA, PRĘT, CIOS, NIMFA, PERFUZJA, ANTYBIOTYK, KĘPKA, CLERESTORIUM, PSALM ALFABETYCZNY, SIEROTA NATURALNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DOBA, SPIRYTUS SALICYLOWY, ANTYCYPACJA, CZŁONEK RODZINY, WIECZNE PIÓRO, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PLATFUS, ZASTAWKA, OPŁATA ADIACENCKA, SERIAL DOKUMENTALNY, WALC, ANTRYKOT, ŻABA KATOLICKA, INTERVIEW, STOŻEK PRZYBYSZOWY, SZNAPS, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BARWA, CIEŃ, PODATEK DOCHODOWY, FAZA, SŁONOLUB, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, WZÓR JAWNY, KOSZYKÓWKA ULICZNA, DOKŁADNOŚĆ, BIEG ALPEJSKI, ORGANOLOGIA, ZAPORA OGNIOWA, ANTRYKOT, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ZBIOROWISKO, ZWIĄZEK ORGANICZNY, CZART, ROZSADNIK, AZOTAN(III), WOLNOŚCIOWIEC, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DROBNICA, GATUNEK ZAWLECZONY, WATERPROOF, PRUSACZKA, TABULA RASA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ESKADRA, BURZA, SŁOWACKI, KATOLICKOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, INSTYTUT, SIEROTA ZUPEŁNY, MROZIWO, ANTYNATURALIZM, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KRÓLEWICZĄTKO, COASTER, PIĘDŹ, ŚLIZG, CZAJKA, PUNKT, STACJA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PODSTAWA, DRZEWORYT, OBUSTRONNOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, ANTYCYPACJA, DOBYTEK, POŚWIST, ALKAN, EKSPRES, ARTEFAKT, INDEKS, POPRZEDNIK, SKRZYPY, WIESZAK, NIERÓB, CIOS, PEPINIERA, DROGA WOJEWÓDZKA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, HAK, SEJSMOGRAF, AGNOSTYCYZM, WYROSTEK FILTRACYJNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, SPARRING, PRÓBA GENERALNA, KAMIEŃ, NIEBOSKŁON, SKRZYDŁA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NARZĄD SZCZĄTKOWY, STYLISTKA, WEDETA, ZEBROID, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, TYGRYSIE OKO, PŁACA ZASADNICZA, BALDACHIM, BALDACHIM, JANSENIZM, BIEG, MASTYKS, SCHABOWY, BAGAŻÓWKA, TYNKTURA, PODBIERACZ, ISKIERNIK OCHRONNY, IMPEDYMENTA, HEGEMON, ODTWÓRCA, PÓŁKLUZA, WYROŚL, CANZONA, DRUK ROZSTRZELONY, KANTAR, MAPA POZNAWCZA, GERONTOKRACJA, WIEŻA CIŚNIEŃ, VAT, FETYSZYZM, CHLOREK SREBRA, RZĄD, ALKID, RYCERZYK, PODPORA, TARANOWANIE, KASOWNIK, KURHAN, DRUGI, PANICHIDIA, TRANSKRYPCJA, LABOLATORIUM, ŻYCIE, KARIOLKA, CEGŁA DZIURAWKA, TEORIA INFORMACJI, PRZEPADEK, CZAPKA SPORTOWA, TEST KOMPLEMENTACJI, BASEN PORTOWY, ZAPACH, APANAŻ, TRASA, MĘTNIAK, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PIGULARZ, DZIANINA, ĆWICZENIE, WYPADEK JĄDROWY, DZBANEK, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MANDARYŃSKI, CIAŁKO MRÓWCZE, POMIDOR DRZEWIASTY, BOKS GARAŻOWY, CHAŁTURA, INDOS, KUMOTERSTWO, DYWERGENCJA, LAPILLI, ALKOHOL, SURMA, PREDESTYNACJA, ŚCIĘCIE, PULPA, KUSTOSZ, OKRZEMKI, FIGOWIEC POSPOLITY, WAGNER, ZACHŁYST, OSTROWIANIN, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZYSTRÓJ, SIARCZEK, GORĄCY PIENIĄDZ, CHRUST, OGRZEWANIE KAFLOWE, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, HISZPAN, APLIKACJA, TRÓJKĄT OSTROKĄTNY, ZJAWISKO, KOCHAŚ, TEATYN, PÓŁKA SKALNA, GAMBIT, GLORIETA, PRZECHYŁKA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, WRAK, NADZORCA SĄDOWY, OKARYNA, ZAPONA, TOM-TOM, PLAFON, C, ROZBRATEL, OBSTRUKCJA, MASWERK, CŁO WYRÓWNAWCZE, SZORY, SKAŁA WAPIENNA, SUKRALFAT, ALTOCUMULUS, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BAREŻ, WYWROTKA, WZÓR, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KAJUTA, GADZINA, PAROKSYTON, RURKA INTUBACYJNA, ŁABĘDZI ŚPIEW, BIOMARKER, ROBOCIK, PIKIETA, EMALIA, TYMBALIK, GAD, AVIZO, OGNIWO SREBROWE, PRZESTWORZE, URETAN, CUG, NIEŻYWOŚĆ, AUTOMAT, JON WODOROTLENOWY, WYNAGRODZENIE, ERPEG, LODOWIEC ALPEJSKI, SZKŁA, ZMOWA CENOWA, TERMOLUMINESCENCJA, TRAGICZNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, CZOPEK, OSŁONOWOŚĆ, MELON, RUCH OPORU, BUŁGARSKI, DEPTAK, DITLENEK, OTRZEWNA, MANKIETY, TYRANIA, FORNALKA, WYCHODŹSTWO, ?ZIARNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TIOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TIOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIARKOSÓL tiosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIARKOSÓL
tiosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki (na 9 lit.).

Oprócz TIOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TIOSÓL - SÓL SIARKOWEGO ODPOWIEDNIKA KWASU KARBOKSYLOWEGO, W KTÓREGO CZĄSTECZKACH 1 LUB 2 ATOMY TLENU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE ATOMAMI SIARKI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x