ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ALKOHOLI ZAWIERAJĄCY CZTERY ATOMY WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKOHOL BUTYLOWY to:

organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi zawierający cztery atomy węgla (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ALKOHOLI ZAWIERAJĄCY CZTERY ATOMY WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.733

TESTAMENT, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, MANIFEST LITERACKI, ALTÓWKA, CHEMIA, METYCYLINA, ALDEHYD, ZWIĄZEK CHELATOWY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, DWUTLENEK, WNV, AFILIACJA, KANAŁ TEMATYCZNY, MORSKOŚĆ, SZUPINKA, PIERIEDWIŻNIK, PIERŚCIEŃ, ALKOHOL ABSOLUTNY, OSA, HALOGENOWODÓR, LIGAWKA, HORMON, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KWAS MALONOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, C, KSENOBIOTYK, FAN, GARUDIMIM, TYBELARKI, KARBONYLEK, APPEL, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PROTOROZAUR, AMOBARBITAL, LN, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, POINTER, POLESZUK, 2-FENYLOETYLOAMINA, KĄPIEL GAZOWA, SAMORZĄDOWOŚĆ, ADAMÓW, RUDOWĘGLOWIEC, GRUPA ILORAZOWA, EKSTRAKT POZORNY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, FEDROLOZAUR, MAKROSKŁADNIK, ZEITZ, KABANOS, FUJARKA, LEK ANTYDEPRESYJNY, OLIGOMER, SCIANDRI, AKT NORMATYWNY, FLAWONOL, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, BISKUPIANIN, ANALIZA DYSKRYMINACJI, JĘZYK INDOIRAŃSKI, WAREG, DESYKANT, PIES MINIATUROWY, CETIOZAURY, KWAS PANTOTENOWY, TAON, BROMOWODÓR, JĘZYK TAMILSKI, AMORAITA, WYDECH, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, CHEMIA NIEORGANICZNA, GANOIDY KOSTNE, GRUPOWICZKA, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, BONITAZAURA, AMFIKTIONIA, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, LABRADOR, AZERBEJDŻAŃSKI, CYJANOŻELAZIAN, PCV, ŻÓŁTA FEBRA, KAFETERIA OTWARTA, LIT, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, REGNOZAUR, KWAS PIROGRONOWY, MARYJCZYK, WYRAŻENIE, TLENOCHLOREK, WIĄZANIE, LEMONIADA, DRUK SENACKI, POŁABSKI, MOSIĄDZ, SEPARACJONIZM, KWASEK CYTRYNOWY, CYKLOFOSFAMID, OWOC SZUPINKOWY, JĘZYK IRAŃSKI, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, ZWIĄZEK ZGODY, FOKSTERIER, GRZEBACZ, SPANIEL, KHMER, HOMOPOLIMER, PALEOPTERYKS, JĘZYK AMHARSKI, HERBATNIK, PIROKSEN, KWAS PRÓCHNICOWY, FALANDYZACJA, MONOSACHARYD, KUC CONNEMARA, RETROWIRUS, KARBOKATION, INDIANIN KECZUA, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, FLUOROWIEC, GLIKOZYD FENOLOWY, DITERPEN, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, WYBIELACZ, RYTUAŁ, KOREAŃSKI, DOWÓD REJESTRACYJNY, WITRYT, WĘGLAN WAPNIA, ANGARSK, GAZ KOKSOWNICZY, DUR BRZUSZNY, JĘZYK AKADYJSKI, NEWIRAPINA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, KWAS NUKLEINOWY, PROPORZEC, SULFOTLENEK, KOZACY, WÓDECZKA, NASIĘŹRZAŁOWCE, TAMILSKI, SAARA, MAKROPIERWIASTEK, CENZUS MAJĄTKOWY, JACKSON, PREPARAT CHEMICZNY, WĘGLOWODAN, POWIĄZANIE, LUJ, ALGA, KONFEDERACJA, PRZEBIERANIEC, KALIMBA, WIR PYŁOWY, LONGVIEW, CARMAUX, ENZYM RESTRYKCYJNY, WALIJSKI, KETON, ANTAGONISTA, KOD HANDLOWY, ZMIANA, HORMON LOKOMOCYJNY, PĄK, PROCH BEZPŁOMIENNY, SZKOPSKI, KARAIM, BIOMARKER, SIARKA POPIOŁOWA, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, PIRYMIDYNA, BARWNIK SPOŻYWCZY, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, LANGEAC, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KUMOTER, SKŁADNIK MINERALNY, SWOJAK, GABAPENTYNA, WODOROTLENEK BARU, ALDEHYD GLICERYNOWY, DWOJARKI, GOBITYTAN, SIKACZ, JAM, WILAMOWIANIN, POLIWĘGLAN, ABISYŃSKI KLASYCZNY, WZÓR CHEMICZNY, GRAF NIESKIEROWANY, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, KOMISJA SELEKCYJNA, ZUTPHEN, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, TRITYLODON, KASZUB, OSŁONOWOŚĆ, LIGNIT, DAMARA BATAWSKA, KIKINDA, MIMOZA, KWAS PIKRYNOWY, ZYS, ALKEN, AZBEST CHRYZOTYLOWY, RURECZNIK, GLUKOZYNOLAN, CUKIER PROSTY, KWAS MRÓWKOWY, WITAMINKA, CYTRONELOL, KAPTUR, DIKREOZAURY, PRACA INTERWENCYJNA, SALICYLAT, EWIPAN, WNĘTRZNOŚCI, TRANSMITER, CHRYZOTYL, SYSTEMATYKA, KOSZÓWKI, SZCZAWIAN, PRAWO GŁOSOWE, FENKAMFAMINA, AGAMA ŻAGLOWA, ROUBAIX, KWAS FOSFONOWY, CUKIER OWOCOWY, SONDA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, KUC NEW FOREST, DUBELT, GRUPA ADDYTYWNA, FLEKAINID, AMFOLIT, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, CZUJNIK CHEMICZNY, TRANZYCJA, ALTOONA, TATARKA, SZEKLER, TYTULATURA, INICJATOR, IZBA, OTRZĘSINY, TLEN, BAREK, GWIAZDA, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, ZADZIORKI, MOCNA GŁOWA, MAGNEZJA PALONA, CYGANKA, SINORNITOMIM, KROKODYLOWATE, EOZYNOCYT, BISFENOL A, POSIEDZENIE, KOKSOCHEMIA, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, ZERÓWKA, SOLIDARNOŚĆ, ELITY, MAŚCIUCH, BARWNIK AZOWY, BIOREGULATOR ROŚLINNY, KAZASKI, AGREGACJA, ZWIĄZEK SPORTOWY, ANALIZA KANONICZNA, PYŁ, KSYLULOZA, RAMIPRYL, ANTROPOLOGIA MISYJNA, URYNA, GRUPA DIEDRALNA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, BULLTERIER, JONOFOR, ŁAŃCUCH, WILAMOWIANKA, TALERZE ORKIESTROWE, KATALOŃSKI, HEKSODA, CYTRONELAL, SANTONINA, WATAŻKA, AZERSKI, DYJAMENT, CHALDEJSKI, ?ZWIĄZEK KOMUNALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ALKOHOLI ZAWIERAJĄCY CZTERY ATOMY WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ALKOHOLI ZAWIERAJĄCY CZTERY ATOMY WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKOHOL BUTYLOWY organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi zawierający cztery atomy węgla (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKOHOL BUTYLOWY
organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi zawierający cztery atomy węgla (na 15 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ALKOHOLI ZAWIERAJĄCY CZTERY ATOMY WĘGLA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ALKOHOLI ZAWIERAJĄCY CZTERY ATOMY WĘGLA. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x