MINERAŁ Z GRUPY SIARCZKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁYSZCZ MIEDZI to:

minerał z grupy siarczków (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINERAŁ Z GRUPY SIARCZKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.630

JĘZYKI DARDYJSKIE, SERBO-CHORWACKI, BAGDET, PIRYMIDYNA, PLAGIOKLAZ, GAJDY, FAN, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, ŁEMKOWSKI, KUC NEW FOREST, RYBA KOSTNA, MADZIAR, OKSYTAŃSKI, SERPENTYN SZLACHETNY, EPOKA MIEDZI, MIEDZIOWIEC, MELIT, KWEZYTOZAUR, PROSTAGLANDYNA, KERMESYT, ROM, GLYPTODONTOPELTA, SULFOMETAZYNA, BIRMAŃSKI, MIKA, KOWARSKI, RURECZNIK, NIIHAMA, CELESTA, PIŁA, SZNAUCER, KWAS HIALURONOWY, JĘZYK AKADYJSKI, MANGANIN, JĘZYK ARAMEJSKI, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, NORANDA, KING, MINERAŁ RELIKTOWY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ZBOŻE, METRONIDAZOL, PIERWIASTEK RODZIMY, KROKODYLOWATE, MAŁPIATKI, WILAMOWIANIN, SAMORODEK, NOC KAIRU, WYKLUCZENIE, AURORACERATOPS, EPIDOT ŻELAZOWY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SENIOR, MONOETANOLOAMINA, ZBIÓRKA, PARASYGMATYZM, ARABSKI, SEKLER, MINERAŁ, ORNITOZUCH, TURBIT, BENZOCHINON, KWAS LIPONOWY, BŁYSZCZ, MINERAŁ SYNTETYCZNY, FISHARMONIA, NITROESTER, CERATORYT, SYNGALESKI, ZBIORÓWKA, CYNOBER, NIKIELINA, DOJŚCIE, ROUYN, SAGAN, JĘZYK KENTUMOWY, ŻĄDŁÓWKA, KAZACHSKI, POLICHLOREK WINYLU, GAELICKI, ANALIZA CZYNNIKOWA, KOMISJA SELEKCYJNA, SAMOAŃSKI, DANDAKOZAUR, HEBRAJSZCZYZNA, MIKA, PLATYCERATOPS, KAZASKI, BRETOŃSKI, PRUSACKI, CZŁONEK, SAMORZĄD, TAHITI, KRYSZTAŁ, SZAŁAMAJA, TALERZE, MIEDZIOWNIK, RAD, URAN, JĘZYK GALICYJSKI, KORNIJSKI, PORI, FLUWASTATYNA, AUREOMYCYNA, KOLEMANIT, IZABELIN, KUC MERENS, HEBRA, BYTOWNIT, DIODORUS, NASOSZNIKOWATE, CZERKIESKA, ŻMUDZKI, GRUPA SIOSTRZANA, LAKTYD, DINODONTOZAUR, INDYKAN, PRAWO GŁOSOWE, DUŃSKI, UTATSUZAUR, KUC CONNEMARA, ROZWARSTWIENIE, SAMPLER, ANACONDA, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, CHINA, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, HUSKY, DIAMENT, CZUWANIE MODLITEWNE, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CUKIER OWOCOWY, WICELIDER, MAŃSKI, KUSZYTA, MIKROKLIMAT, ONAGER, FRAKCJA, BISFENOL A, GLOBIGERYNA, BACYTRACYNA, WILAMOWSKI, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, CHOLESTERYNA, PASZTUNKA, KWAS RYBONUKLEINOWY, SAMORZĄDOWOŚĆ, JĘZYK SATEMOWY, KWAS MIGDAŁOWY, GRUPA ADDYTYWNA, LIDER, LEFLUNOMID, KWAS MALONOWY, SOLE MINERALNE, KRYSZTAŁ GÓRSKI, ALKOHOL BUTYLOWY, MIŁOSZ, ELBAIT, ROSYJSKI, PRZEKŁADNIA, ACHONDRYT, HISTRIAZAUR, WINIDUR, SERM, ANTYLOPA, ZYCH, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, PERSKI, BISKUPIANIN, WALIJSKI, BAS, NAZWA SŁUŻEBNA, RAY, FILOGENIA, JĘZYK ARABSKI, KABESTAN, JĘZYK CELTYCKI, SKALEŃ POTASOWY, JĘZYK AMHARSKI, KWILMEZAUR, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, SŁONKA, WAPNO PALONE, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, KOTO, WYRAŻENIE, FOLKLOR, JĘZYK ZULU, PSEUDOMORFIZM, PIASEK PUSTYNI, PROTEZA, SURDYNKA, KLESZCZE MIĘKKIE, DEPORTACJA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, APPEL, KWAS SIALOWY, LIZYNOPRYL, PORCJA, BRETOŃCZYK, KWAS PALMITYNOWY, NADREPREZENTACJA, JĘZYK FLAMANDZKI, DYKTATURA, LUANSHYA, KERALCZYK, CYGANKA, OKSYTETRACYKLINA, WODOPÓJKI, JUNKIERSTWO, GASPARINIZAURA, PUSZKARSTWO, PROTOROZAUR, POGROM, UKRAIŃSKI, POPOZAUR, BETAKSOLOL, WATAŻKA, BŁYSZCZ SREBRA, BLENDA ANTYMONU, JĘZYK LUKSEMBURSKI, CERAMID, ARABSKI GREYHOUND, GALICKI, GUZ, SILEZAURYDY, SLADEK, DOM WARIATÓW, KOCIA WIARA, KACAPSKI, BARWICA, AKORDEON, CEFALASPIDY, LIGAWKA, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, ZAPALAZAUR, ANDEZYN, MINERAŁ, SUNDAJCZYK, KINAZA, PROTEROZUCHIDY, PEWTER, WALDORAPTOR, GALASÓWKI, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, STAROŚCINA, SÓWKA, CYJANOHYDRYNA, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, ADHORTACJA APOSTOLSKA, ADWENTYSTA, TEROPODY, NORWESKI, SPEKTONOMYCYNA, ELITY, GRUPA DIEDRALNA, LEZGIN, PULI, RETOROMAŃSKI, LABRADOR, GĄSIENICZKI, KASTANIETY, RELIKT, METFORMINA, APATYT, TEBEK, AKKADYJSKI, SEMITYSTA, GRUPOWOŚĆ, KONSTANTAN, AMFOLIT, OLIFANT, MONEL, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, BŁYSZCZ ANTYMONU, SULFADIMIDYNA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KOMONDOR, CYNOGNATUS, MELILIT, KWAS MLEKOWY, KUC SORRAIA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, MALTAŃSKI, BRACHYPODOZAUR, NABIEG KORZENIOWY, KSYLULOZA, NARKOLEPSJA, PREZYDENTKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, OLIWIN, REKINY, SUKA BIŁGORAJSKA, BERYL, GĄSIENICA, VIOLA DA SPALLA, PROCES SPOŁECZNY, CEFALEKSYNA, ?TANTALIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINERAŁ Z GRUPY SIARCZKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINERAŁ Z GRUPY SIARCZKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁYSZCZ MIEDZI minerał z grupy siarczków (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁYSZCZ MIEDZI
minerał z grupy siarczków (na 13 lit.).

Oprócz MINERAŁ Z GRUPY SIARCZKÓW sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MINERAŁ Z GRUPY SIARCZKÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x