INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW W POSTACI DWÓCH CIENKICH, OKRĄGŁYCH DYSKÓW, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE; WYKONANE SĄ GŁÓWNIE ZE STOPÓW BRĄZU I MOSIĄDZU, WYSTĘPUJĄ W FORMACH O RÓŻNEJ ŚREDNICY I GRUBOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNELE to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.)TALERZE to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.)TALERZE ORKIESTROWE to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 18 lit.)ŻELE to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZYNELE

CZYNELE to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.)CZYNELE to:

ŻELE, TALERZE; instrument perkusyjny składający się z dwóch metalowych płyt uderzanych o siebie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW W POSTACI DWÓCH CIENKICH, OKRĄGŁYCH DYSKÓW, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE; WYKONANE SĄ GŁÓWNIE ZE STOPÓW BRĄZU I MOSIĄDZU, WYSTĘPUJĄ W FORMACH O RÓŻNEJ ŚREDNICY I GRUBOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.217

TEBEK, TRANSPARENT, HARPUN, BRETOŃCZYK, REMIKS, PODGRUPA NORMALNA, GRUCZOŁ PRZĘDNY, PISMO IDEOGRAFICZNE, KWAS LIPONOWY, OPOLE, PIES MINIATUROWY, FRYGOWIE, KILOF, ROŚLINY NASIENNE, WITALIZM, SZKARPA, ASTER, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, OSIOŁ AZJATYCKI, TUNBERGIA, LINA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, SREBRZENIE, KRZYŻ, WARGOWE, KWAS MLEKOWY, KWAS GLUKURONOWY, OŚNIK, ASYRYJSKI, KĄT, PATRON, PARKIET, AKREDYTYWA, SZARPANKA, ALFABET MUZYCZNY, FORMACJA MŁYNA, DESIGN, MISECZKA, MIESZALNOŚĆ, DESMIDIE, WĄTROBIANKA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, NARYS POLIGONALNY, TINGEL, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, MOWA NIEZALEŻNA, CELESTA, HYDROPONIKA, ZEGAR WAHADŁOWY, JEDNOŚLAD, ALGEBRA LINIOWA, RADIOINTERFEROMETR, MEROZAUR, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, CHLOROFIL, CHINA, INTERPRETACJA, SITULA, KOLORYSTA, TRITYLODON, WELUR, CEBER, PYŁ METEOROWY, SHAMISEN, NAWAŁNIKI, SONDA, BAR, ETOS, BUDOWNICTWO, TŁUSZCZ, KARBOKSYLAZA, SSE, BŁYSZCZ ANTYMONU, SESZELKOWATE, APEL, FAŁD KORZENIOWY, DUDY, BANDŻO, GRANULAT, CHOROBA MARBURSKA, KEPLER, TELAMON, TOKOFEROL, PINIOR, MIRISZJA, MUSZKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, JĘZYKI KAUKASKIE, LATYN, KÓŁKO I KRZYŻYK, KOŚĆ PROMIENIOWA, ASOCJACJA GWIAZD, RONDO KOMPAKTOWE, BULL TERRIER, PIŁKA, KRAKOWIANKA, WALC, KIN, WOJNA DOMOWA, TĘTNICA NERKOWA, SIEĆ, BERA, SAMIKA, RAKOWATOŚĆ PNIA, TUPAJOWATE, OSTRUŻYNY, SILNIK WIDLASTY, FLANSZA, SINICE, BAS, ANALIZA FUNKCJONALNA, SŁOWINIEC, MIEDŹ, KUTER, OBLAT, STUŁBIOPŁAW, WALEŃ, TABLICA, FISCHER, PROTEZA, KOMÓRKA GLEJOWA, JON WODOROTLENOWY, KAWALERIA POWIETRZNA, TABORYTKA, PROTEROZUCHIDY, AUSTRIACKI, HEŁMIATKA, SIECZNA, DALMIERZ OPTYCZNY, ODSYP, TARCZA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, FASCYNATOR, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SAKSHORN, SARANGI, WIRÓWKA, DARŃ, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, RASZPLOWATE, CYTARA, BEZPŁUCNIKOWATE, NUTA, MATKA, SŁODYCZ, INSTRUMENT MECHANICZNY, UDERZENIE, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, BUKS, ZŁOTY SYROP, ARON HA-KODESZ, LEMAT ZASSENHAUSA, KWAS PIKRYNOWY, ATORWASTATYNA, HARMONIA RĘCZNA, JAGODZISKO, RAJOWATE, SYGNAŁÓWKA, KRZYŻ, PLURALIZM, FESTON, BABIOGÓRZEC, REGAMEY, FISZBINOWCE, PENTOKSYFILINA, BONGOSY, EGRETA, PUKLERZ, ADRES FIZYCZNY, MIKST, KROCZKI, TOM-TOM, ZAPASY, GIPSATURA, ZŁOTOLIKI, TETRAETYLEK OŁOWIU, TAMBOURIN, DRAWIDA, ANIKSOZAUR, ZYS, IZOLACJA, JĘZYK PIDŻYNOWY, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, BRONCHIT, ALTERNATYWA, KRAJ DWUJĘZYCZNY, LEGENDA, MAH JONG, DMUCHANIEC, EKSPANDER, MŁOTOWATE, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, HYDRIA, MENTALNOŚĆ, PAWIAN OLIWKOWY, OGIEŃ KRZYŻOWY, KINAZA, MANIPULATOR, GEOLOGIA NAFTOWA, ŻYŁA KOMINOWA, BILOKACJA, ZOOLATRIA, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, DWUGŁOS, DERYWAT ZŁOŻONY, PISTOZAUR, PUSZTUN, SEKSTANS, DROBNOZIARNISTOŚĆ, UCHO, INKARNACJA, RÓG MYŚLIWSKI, ZMIANA, ZGORZELINA, KIN, SZENG, METALOCERAMIKA, ZBROJENIE, ANTRESOLA, MAŁPECZKI, BIGA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, SERBSKI, PRZYIMEK, WOLE OCZY, LINOLEUM, SUNDAJCZYK, FAKTORIA, METEORYT KAMIENNY, BAWOLE OKO, DERMATOLOGIA, BRYZA, VIOLA BASTARDA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, BRZEZIŃSKI, PŁONNIK WŁAŚCIWY, ZERÓWKA, BICZOGON INDYJSKI, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, REKINKOWATE, STUPA, PROTOROZAUR, CASSAT, JĘZYK MACEDOŃSKI, AKROBATKI, MAŁPIATKL, TRÓJKĄT, FALA AKUSTYCZNA, MANIFEST LITERACKI, MEGAKARIOCYT, CELOSTAT, FILM PSYCHOLOGICZNY, GNOMON, HUSLE, EPKA, ZELATOR, KISZKA PASZTETOWA, KRÓLIK FLORYDZKI, DUPLEKS, REŻIM, FILM FABULARNY, MROZIK, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, BERYL, DIODORUS, NLPZ, ŁUK ZĘBOWY, TYP ANTROPOLOGICZNY, RAJTUZY, REKINY, GRZEBIEŃ, HUMORYSTYKA, KARTA WIZYTOWA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, KNEDEL, NIEPŁYNNOŚĆ, JUKAGIR, NEPALI, SEKS, ORCZYK, PANTALEON, PACHNOTKA, ZEOLIT, WALDORFF, ADHORTACJA APOSTOLSKA, LAUBZEGA, CZARNA OWCA, WALTORNIA, EWENKIJKA, MARYNA, OSTATNI MOHIKANIN, LIGAWKA, GRUPA ILORAZOWA, KERSTSTOL, KONTUR, ?KULTURA WODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW W POSTACI DWÓCH CIENKICH, OKRĄGŁYCH DYSKÓW, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE; WYKONANE SĄ GŁÓWNIE ZE STOPÓW BRĄZU I MOSIĄDZU, WYSTĘPUJĄ W FORMACH O RÓŻNEJ ŚREDNICY I GRUBOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW W POSTACI DWÓCH CIENKICH, OKRĄGŁYCH DYSKÓW, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE; WYKONANE SĄ GŁÓWNIE ZE STOPÓW BRĄZU I MOSIĄDZU, WYSTĘPUJĄ W FORMACH O RÓŻNEJ ŚREDNICY I GRUBOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNELE instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.)
TALERZE instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.)
TALERZE ORKIESTROWE instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 18 lit.)
ŻELE instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNELE
instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.).
TALERZE
instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 7 lit.).
TALERZE ORKIESTROWE
instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 18 lit.).
ŻELE
instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie; wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej średnicy i grubości (na 4 lit.).

Oprócz INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW W POSTACI DWÓCH CIENKICH, OKRĄGŁYCH DYSKÓW, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE; WYKONANE SĄ GŁÓWNIE ZE STOPÓW BRĄZU I MOSIĄDZU, WYSTĘPUJĄ W FORMACH O RÓŻNEJ ŚREDNICY I GRUBOŚCI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW W POSTACI DWÓCH CIENKICH, OKRĄGŁYCH DYSKÓW, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE; WYKONANE SĄ GŁÓWNIE ZE STOPÓW BRĄZU I MOSIĄDZU, WYSTĘPUJĄ W FORMACH O RÓŻNEJ ŚREDNICY I GRUBOŚCI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x