JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH Z WIELKIEJ RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ OK. 370 TYS. SAMOAŃCZYKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM NA PACYFICZNYCH WYSPACH SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOAŃSKI to:

język z grupy języków polinezyjskich z wielkiej rodziny austronezyjskiej, używany przez ok. 370 tys. Samoańczyków, przede wszystkim na pacyficznych wyspach Samoa i Samoa Amerykańskiego, gdzie ma status języka urzędowego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH Z WIELKIEJ RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ OK. 370 TYS. SAMOAŃCZYKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM NA PACYFICZNYCH WYSPACH SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.502

PUCH KIELICHOWY, KLOMIFEN, OPISTOCELIKAUDIA, PAPTOREK GÓRSKI, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, MAPA MENTALNA, OPERACJA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, ZAMROŻONE ZOO, PÓŁKREW, TRYB WSADOWY, WAFEL, OPOSUM, MAGNETYT, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, OGORZAŁKA ZWYCZAJNA, GAZELA TYBETAŃSKA, LAPAROSKOPIA, ROZCINACZ, TARANTULA POŁUDNIOWOROSYJSKA, NER, WIRUSY SSRNA(-), NUTRIA, SEJM, SIKORA, MIODOWNIK DUŻY, KAPAR, TELEFON ZAUFANIA, SERPENTYN SZLACHETNY, KUZU, TANIEC BRZUCHA, DZWONECZNIK BULLEYA, ELEGIA, MISKANT CUKROWY, SOSNA GERARDA, PIRÓG, PĘPAWA JACQUINA, ŁOŻE ŚMIERCI, PARTIA ANGIELSKA, FRISBEE, DEOKSYRYBONUKLEAZA, BURZYK POPIELATY, CHOMIK KAUKASKI, PRAWO KARNE PROCESOWE, TRZPIENNIK ŚWIERKOWIEC, SKÓRZAK, OPĘTANY, JUTA, BYLICA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, CRO-MAGNON, DELFIN CZARNY, POŁOZ ZIELONY, DEFOLIANT, BORZEŚLAD NITECZKA, MORZE, GWIAZDONOS, GRZEBIENIOPALCZYK LAMPARCI, ŚLEDŹ, OBERLANDER, CENDALIA, POMURNIK, JĘZYK GUR, CUKROWIEC, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, THOMSON, RĄCZNIK POSPOLITY, CHOW-CHOW, NADCHLORAN POTASU, TOPORNICA MARMURKOWA, QUEGAŃSKI, ZŁOTOPIÓR WIELKI, ERLIKOZAUR, AEROGRAFIA, ŚWISZCZ, GENERAŁ, STORCZYK BAŁTYCKI, HUBA STREFOWANA, GAZ SZLACHETNY, PADEMELON RUDONOGI, DWUROŻEK PRZEŚWIECAJĄCY, ŁACZA, GRZYB TWARDZIOSZEK, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, IGŁA MAGNETYCZNA, MELISA, PENELOPA ANDYJSKA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KASZKIET, MARZANA, OBUCH, GAZELA EDMI, HINDUSTANI, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PARZYDŁO, MUSZKATELA, WĘGIERSKI, GIGANTOFON, BEZ, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, TYTANOZAUR, SKAŃSKI, PALUDAMENTUM, GRUCZOŁOWIEC NIEBIESKOPRĘGI, KARŁÓWKA BRĄZOWOLICA, METAL ALKALICZNY, ZIĘBA, ROZTWÓR WZORCOWY, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, TURZYCA ZAWSZE ZIELONA, WYCISKANIE, MODRASZEK AGESTIS, HOMINID, JĘZYK GURAGE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ODWOŁANIE, USTNIK RAFOWY, PŁONNIK CIENKI, ZBÓJNIK, POTWORA BUCZYNÓWKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, DRAWIDYJSKI, KARTOFEL, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, MODRASZEK IKAR, CZECZOTKA ZWYCZAJNA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, BORODZIEJ, MAKAK ARUNACHALSKI, SZCZUDŁO, KĄDZIOŁEK, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, BONCZ-BRUJEWICZ, ALWAR, MOTYLEK WISETOŃSKI, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, KACZKA PACYFICZNA, MUSZKIETON, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, ROKIETNIK, BURZYK BLADODZIOBY, CZAPLA BIAŁOLICA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PAN STOP, SKRZECZEK OLBRZYMI, FLASZOWIEC PURPUROWY, POROBNICA, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, GYMNARCHUS NILOWY, ZŁOTOLIKI, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, GŁÓG SZKARŁATNY, STOSUNEK SPOŁECZNY, AMIA, ŻARGON, GRZYB BOROWIK, SAKSOŃSKI, CZASOWNIKI, BLACHOWNIA, KOENDU, KACZKA SROKATA, ELEUSIS, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, OLEJ RYCYNOWY, PĘDZLIK JEDNOBOCZNY, LANOS, BAHAMY, SIODLARNIA, SPRZĘŻNICE, KARBOL, KRET EUROPEJSKI, ELAND, KĄPIEL, NORNIK, KWIZ, IZOPRENOID, HEL, CZERWONAK, STERNICZKA, PUCHACZYK OBROŻNY, SAMOLOT KOSMICZNY, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, BILBIL ANDAMAŃSKI, FALAKA, MIODOJAD ZŁOTOLICY, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, ŻABA RYŻOWA, SAJMIRI, SOSNA GÓRSKA, ARABICA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, QUICKSTEP, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, JĘZYK CZESKI, KOZACY, SKOCZEK PUSTYNNY, SARDELA PERUWIAŃSKA, WOLA BOŻA, GAZELA CUVIERA, TRZMIEL RUDONOGI, UMIAK, WĘŻÓWKA INDYJSKA, POZIOMKA JAPOŃSKA, ŻARÓWKA, PANCERNIK KARŁOWATY, KOSIARKA ROTACYJNA, CZERNICA, STENOPTERYG, KUKLIK ZWISŁY, SENIOR, DZIERZYK ZŁOTOPIERŚNY, KRZYWOSZCZEĆ KRUCHA, KROKODYL WŁAŚCIWY, SZKOPSKI, ROJNIK, LIBERIA, KOKOS, GORYL NIZINNY WSCHODNI, AFROWENATOR, EMISJA PIENIĄDZA, KLESZCZAK AZJATYCKI, IMPALA, ŻÓŁWIAK PAWI, CHOROBA GILCHRISTA, WOŁEK KUKURYDZOWY, BRODACZNIK BIAŁOUCHY, APIA, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, PREZYDENTKA, FIZYKA ATOMOWA, RADA, STERNICZKA AFRYKAŃSKA, MIETLICA ZBOŻOWA, PRÓBA ŻELAZA, KLESZCZ ŁĄKOWY, SZKLIWO, MONOGENEZA, LASKOWANIE, GŁUPTAK CZERWONONOGI, PIĘCIORNIK, SAMOA, DAMA CZERWONOBRZUCHA, PŁYWAK, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, RENIFER, MSZAR NASTROSZONY, ANGLOARAB SHAGYA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PORTUGALSKI, JĘZYK MUNDAJSKI, KARTEZJANIZM, OWSIAK, SLADEK, ŻABA WÓŁ, KRASNOLIST RDZAWY, DESMIN, BRYGANT, HUBA, KURZA ŚLEPOTA, GĘŚ ŁABĘDZIONOSA, MIS, KARDIOKRINUM, RUDAWKA NILOWA, MOGOLSKI, ZŁOTNIK, BRACHYPODOZAUR, SAMSON, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ŻAGLOWIEC SKALAR, PAŁANECZKA MAŁA, GRZYB OPRÓSZONY, RAJA GŁĘBINOWA, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, WNĘTRZNOŚCI, PAPROTNICA, TRASZKA GÓRSKA, WIELOPŁETWIEC, KUBIZM ORFICZNY, LIKUALA, DARNIÓWKA, WYDZIELINA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ŁABUŃ DŁUGONOGI, DŁUGOSZYJ JĘZYKOWATY, OŚ OPTYCZNA, NALEŚNIK GUNDEL, BIEL, BORZEŚLAD BIAŁAWY, AGATIS DAMARA, PIES MORSKI, DAGLEZJA MEKSYKAŃSKA, SKAFOGNATY, KACZKA LABRADORSKA, ZAJĘCZE GRUSZKI, NACIEK, ?RENTA ODROBKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH Z WIELKIEJ RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ OK. 370 TYS. SAMOAŃCZYKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM NA PACYFICZNYCH WYSPACH SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH Z WIELKIEJ RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ OK. 370 TYS. SAMOAŃCZYKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM NA PACYFICZNYCH WYSPACH SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMOAŃSKI język z grupy języków polinezyjskich z wielkiej rodziny austronezyjskiej, używany przez ok. 370 tys. Samoańczyków, przede wszystkim na pacyficznych wyspach Samoa i Samoa Amerykańskiego, gdzie ma status języka urzędowego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOAŃSKI
język z grupy języków polinezyjskich z wielkiej rodziny austronezyjskiej, używany przez ok. 370 tys. Samoańczyków, przede wszystkim na pacyficznych wyspach Samoa i Samoa Amerykańskiego, gdzie ma status języka urzędowego (na 9 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH Z WIELKIEJ RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ OK. 370 TYS. SAMOAŃCZYKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM NA PACYFICZNYCH WYSPACH SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH Z WIELKIEJ RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ OK. 370 TYS. SAMOAŃCZYKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM NA PACYFICZNYCH WYSPACH SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x