W JĘZYKOZNAWSTWIE - FUNKCJA JĘZYKA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE POPRZEZ WYPOWIEDŹ, EMOCJI I STANÓW WEWNĘTRZNYCH OSOBY MÓWIĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNKCJA EKSPRESYWNA to:

w językoznawstwie - funkcja języka, której zadaniem jest wyrażanie poprzez wypowiedź, emocji i stanów wewnętrznych osoby mówiącej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE - FUNKCJA JĘZYKA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE POPRZEZ WYPOWIEDŹ, EMOCJI I STANÓW WEWNĘTRZNYCH OSOBY MÓWIĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.832

DOBRO, ODKOS, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KULT PUBLICZNY, MAJAK, WNĘKA WĄTROBY, WALASEK, NIEWYRAŹNOŚĆ, PÓŁROZKROK, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, TRUSIĄTKO, ŚWIATŁO KOTWICZNE, SIODLARNIA, OBSZAR, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, CHWOŚCIK BURAKA, KANCONA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, POPRAWA, PACHISI, EP, BATALION WARTOWNICZY, CUKIER INWERTOWANY, DWUBARWNOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, WIELKOŚĆ SKALARNA, TAJEMNICA ADWOKACKA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CALVADOS, SATELITA SZPIEGOWSKI, GOGLE, MATKA BIOLOGICZNA, WYGASZACZ, DYSCYPLINA PARTYJNA, PRZETWORNIK, LEWAREK, ŁAPA, DYN, OKREŚLONOŚĆ, LIMFOSCYNTYGRAFIA, FIDEIKOMISARZ, LUDY TURAŃSKIE, FOSFOREK, DROGA GMINNA, OSPALSTWO, KANAŁ ŻEGLOWNY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BURZA, ROZWIĄZŁOŚĆ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KRÓLIK BAGIENNY, MARCHWIANE RĘCE, KOLAGENOZA, HAJDUK, KABAŁA, WZNIOS, PRZETARG NIEOGRANICZONY, RDZEŃ, STRATEGIA, GITARA KLASYCZNA, GRA W KARTY, PRAKTYCZNOŚĆ, STRASZAKOWATE, ŻYWOT, AGENT, NOTACJA MENZURALNA, KATASTROFALNOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BĘBEN MAGNETYCZNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, INIEKCJA, NUKLEOTYD, ZASIEDZIAŁOŚĆ, POLITYKA GOSPODARCZA, BIAŁY DZIEŃ, WANIENECZKA, NAUKA HUMANISTYCZNA, GLACE, OSTRY DYŻUR, RÓWNOŚĆ, KLAWIK, ROZPIERACZ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, WAŁEK, BEMOL PODWÓJNY, NOŚNIK, PRAGMATYCZNOŚĆ, DZIENNIK, NIESTATECZNOŚĆ, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, PREPARAT CHEMICZNY, SAMOODNOWA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, NEUTRINO ELEKTRONOWE, OZNAJMIENIE, NAWŁOĆ, BIEDA, SECESJONISTA, KUMA, CIEMNA ENERGIA, SREBRNY EKRAN, KRĄGŁOŚĆ, ABSURD NAZWOWY, HISZPANKA, STRZĘP LUDZKI, GŁOWNIA, DRUK ROZSTRZELONY, NIEUŻYWALNOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, GLINIANE RĘCE, CYWIL, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, JĘZYK FLAMANDZKI, POGO, ŚRODEK MASY, SPACJA, ONTOLOGIZM, FASOLKA MUNG, OZDOBA, NASKÓREK, NORZYCA, MOŻNOŚĆ, KOPARKA CHWYTAKOWA, NARKOTYK TWARDY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, WAŁECZEK, FUNDUM, KODOWANIE PREFIKSOWE, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DOBITNOŚĆ, LUDZIK, INWOLUCJA, CHOROBA TARUI'EGO, WANIENECZKA, PRIORYTET, MAZURSKI, ANIMALIZM, METKA, RÓŻA SKOCZKOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, WYŻYNY, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, OSOBODZIEŃ, WSZETECZEŃSTWO, REZYDENT WYWIADU, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, NATURYSTA, RĘKAW, PIGWA POSPOLITA, KOŃ WIELKOPOLSKI, STENWANTA, SALONOWIEC, GROCH CUKROWY, NEKROMANCJA, LINIA PODSTAWOWA, ODKRYTY SZACH, HARMONIJNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, BECZKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, NUTRIETY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, OKRĘT ESKORTOWY, OSŁONOWOŚĆ, COACHING, WARMIŃSKI, MATERIALISTA, WELUR, SYGNIFIKATOR, INDONEZYJSKI, PARODIA, ANAEROBIOZA, OSTRY KURS, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, WOLNA AMERYKANKA, DROGA KOLEJOWA, KONTYNGENT TARYFOWY, PĘCHERZYK, CZEREŚNIAK, LAMPA DÖBEREINERA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, SŁONOROŚLE, METAMORFIZM WSTECZNY, KESON, PC, NEBULIZACJA, FIZJONOMIA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, WYSPIARSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ODPOWIEDNIOŚĆ, AMPUTACJA, OCZOJEBKA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ZAPALENIEC, PRZESADNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, LOTNICTWO, ZAPRASKA, HARD CORE, ZAPAŁKA, GEREZA ANGOLAŃSKA, ARKA, PAMIĄTKOWOŚĆ, KAUZALIZM, PIEPRZ, PIKA, KALKA TECHNICZNA, PARAWANING, OPACZNOŚĆ, MAGNEZJA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PODEJRZLIWIEC, STYPENDIUM, PODCIŚNIENIE, SYFEK, IRLANDZKOŚĆ, NUTRIOWATE, LOTNIK, ZACNOŚĆ, KASZUBSKI, PSALMISTA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, CLINTON, CUMULUS, GROŹBA BEZPRAWNA, CENA SKUPU, SAMOCHODÓWKA, REGRESJA NIELINIOWA, CZASOWNIK FRAZALNY, PRZYCZYNA MATERIALNA, POŻAREK, TERRINA, KMIOT, DOKUMENT, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, FUNKCJA MIERZALNA, KLUSKI ŚLĄSKIE, KORYTO, DWUMECZ, DŻUNGLA, MISTRZYNI, KREOLSKI HAITAŃSKI, PALATOGRAFIA, SAMOISTNOŚĆ, OSTRIA, ARCHIWALNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, MIR, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, STORCZYKARNIA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PLEBEJUSZ, REKIN PIASKOWY, ANTYPERSPIRANT, JĘZYK MANX, GWIAZDA, SZYPUŁKA, SZTURWAŁ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, H, LENIUCH, KOLUGO, POPĘDLIWOŚĆ, SILNIK REPULSYJNY, GŁOŚNOŚĆ, KLUCZ SZWEDZKI, ŁOWCA GŁÓW, BULANŻERIA, GRUCZOŁ MLEKOWY, KUM, BARYCENTRUM, KASTYLIJSKI, BOROWIK GRABOWY, PRZESTRZEŃ STANU, DOŻYWOCIE, NASADA, HETMAN POLNY, CZESKI, ODŻYWCZOŚĆ, FIZJOGNOMIA, STABILIZATOR, LOGOGRAM, ROŚLINA WODNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, CHOROBA PICKA, ?KONFLIKT SEROLOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.832 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE - FUNKCJA JĘZYKA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE POPRZEZ WYPOWIEDŹ, EMOCJI I STANÓW WEWNĘTRZNYCH OSOBY MÓWIĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - FUNKCJA JĘZYKA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE POPRZEZ WYPOWIEDŹ, EMOCJI I STANÓW WEWNĘTRZNYCH OSOBY MÓWIĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNKCJA EKSPRESYWNA w językoznawstwie - funkcja języka, której zadaniem jest wyrażanie poprzez wypowiedź, emocji i stanów wewnętrznych osoby mówiącej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNKCJA EKSPRESYWNA
w językoznawstwie - funkcja języka, której zadaniem jest wyrażanie poprzez wypowiedź, emocji i stanów wewnętrznych osoby mówiącej (na 18 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE - FUNKCJA JĘZYKA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE POPRZEZ WYPOWIEDŹ, EMOCJI I STANÓW WEWNĘTRZNYCH OSOBY MÓWIĄCEJ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE - FUNKCJA JĘZYKA, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYRAŻANIE POPRZEZ WYPOWIEDŹ, EMOCJI I STANÓW WEWNĘTRZNYCH OSOBY MÓWIĄCEJ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast