TYCHO, UR. W 1546R. ASTRONOM DUŃSKI; PODAŁ TEORIĘ BUDOWY UKŁADU SŁONECZNEGO WG KTÓREJ ZIEMIA BYŁA OKRĄŻANA PRZEZ KSIĘŻYC I SŁOŃCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRAHE to:

Tycho, ur. w 1546r. astronom duński; podał teorię budowy Układu Słonecznego wg której Ziemia była okrążana przez Księżyc i Słońce (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRAHE

BRAHE to:

astronom duński (1546-1601), supernowa gwiazda w gwiazdozbiorze Kasjopei (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYCHO, UR. W 1546R. ASTRONOM DUŃSKI; PODAŁ TEORIĘ BUDOWY UKŁADU SŁONECZNEGO WG KTÓREJ ZIEMIA BYŁA OKRĄŻANA PRZEZ KSIĘŻYC I SŁOŃCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.350

NUNEZ, EMITOFAGIA, ARYTMOMETR, ENERGIA CIEPLNA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, OSET KĘDZIERZAWY, PENSUM DYDAKTYCZNE, JĘCZMIEŃ, KRUSZYNKOWATE, PTAK ŁOWNY, KRYTERIUM KALMANA, ZAKRĘT, MINUTA, OCHRONA REZERWATOWA, WYŚCIGÓWKA, JĘZYK, DWÓJKA PODWÓJNA, DELEGATURA, STRAJK OKUPACYJNY, RODZINA ADOPCYJNA, KLASA INTEGRACYJNA, NACZYNIE CHŁONNE, LĄD, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, EFEKT BŁAŻKI, GALARETA, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, KOMŻA, PRZYSTAWANIE, KOMPRESJA IMPULSÓW, LINIA PIERWIASTKOWA, WIĄZANIE POJEDYNCZE, CEDUŁA, OSTATNIA WIECZERZA, USZYSKO, OLEJARZ, REFORMACJA, WALCOWNIA ZIMNA, AFERA KOPERKOWA, BIEL, JACOBSEN, FORKIET, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KARTOFLANKA, WENATIKOZUCH, BURDON, LITR, DYSPEPSJA, KONTRAMARKARNIA, SATURN, WYRZUT, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, CECHA PODZIELNOŚCI, SAMOAŃSKI, EMISJA PIENIĄDZA, EKTENDOMIKORYZA, PIONEK, KOLEJKA LINOWA, TANCERZ, ZAWOJKA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, BUŁAT, CEKOTROFIA, BACHMAT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ELARA, LEJ POLARNY, ALBUM, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, FUNKCJA OGRANICZONA, DZIELNIK, ŁOMOT, KERATOPLASTYKA, ANTYLITERATURA, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, KRĘTKOWICA, KAPTEYN, DAM, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, MOWA OBROŃCZA, JAZGOT, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ŁAT, DEKIEL, WŁÓCZNIA, CEMENTOWE BUTY, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, FUNDA, OKUPOWANIE, SERWER WIDEO, BRAMKA HONOROWA, SETKA, TONSURA, ZALICZENIE POCZTOWE, BEFKA, ŻYŁA JĄDROWA, JAPOŃSKI, ZAMIEĆ, GARBNIK, MINERAŁ ZABARWIONY, GAZ KOPALNIANY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SZKAPLERZ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, SUBKULTURA, PĘCHERZ MOCZOWY, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, SZOGUN, ODCIEK, KONTO DEPOZYTOWE, KÓŁKO I KRZYŻYK, METODA STRZAŁÓW, BALSA, KORNET, MACIERZ KWADRATOWA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NUNEZ, ANGSTROM, ŚMIERDZĄCE JAJO, KOPEĆ, MISJE, KECALKOATL, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, SZUM NADMIAROWY, CENTRUM URAZOWE, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, CHOROBA MIKROFALOWA, HUBBLE, ARYTMOMETR, TRANZYT, KATION AMONOWY, CAMRY, WYLOT, OPRAWA, MAZEROWANIE, WYKRYWACZ MIN, RZEMIEŚLNICTWO, LIBERALIZM SOCJALNY, HERETYCZKA, DROGI RODNE, PRZEKŁADNIA PASOWA, ŻYŁA MACICZNA, TYFUS OSUTKOWY, KOSZT ALTERNATYWNY, MUZA, ASNYK, SPIKER, NAZWA OPISOWA, LEGA APOSTOLSKI, RODZINA KONTRAKTOWA, WAHADŁOWIEC, KOREKTA DRUKARSKA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, MIEDZIOWIEC, SILNIK ELEKTRYCZNY, PERGAMIN, GONDOLA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, BUTELKA MIAROWA, UŻYTEK LEŚNY, GARKUCHNIA, ZMOWA MILCZENIA, AMH, KOŁO WERTYKALNE, GAL, ZIEMIA, MAŁY SZLEM, CENA MAKSYMALNA, POLITYKA ENERGETYCZNA, JĘZYK BEMBA, AEDICULA, MASZYNA CIEPLNA, ODLEWA, BRONCHIT, LITERAT, BARBET, WODOROSIARCZEK, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PALCÓWKA, JACHT ŻAGLOWY, SYMULTANA, NIERUCHOMOŚĆ, PŁYTA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, WELWET, WIELKI SZLEM, GENDER, SZPERACZ, WYKROCZENIE SKARBOWE, HETMAN NAKAŹNY, DOLINA V-KSZTAŁTNA, POLO, DRAMAT MUZYCZNY, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, OBRAZ OPTYCZNY, MILREJS, WILCZE STADO, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, PYTEL, GOLE, OSAD FLUWIOGLACJALNY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, STRUNOWIEC, BESKIDNIK, PĘTLA, KSIĄŻĘ ALBERT, TELEFON TOWARZYSKI, PIERWSZA KOMUNIA, BOASZKOWATE, LOWELL, ZONN, BERGAMOTKA, JĘZYK POLSKI, TRZECIACZKA, TEMPERATURA CURIE, SYMULTANKA, KSIĘŻYC, MELDUNEK CZASOWY, CZEKOLADA MLECZNA, ENCKE, WIATROPYLNOŚĆ, MULINA, TWIERDZENIE CEVY, ZNAJDUCH, PODNÓŻEK, SAN, DIMERKAPROL, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, SATURN, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, OPŁAKANA NOC, JANSENIZM, CZERWONA NOC, WIKARIUSZ KAPITULNY, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, GARDZIEL, CEPELIADA, KOŁPAK, GRODZA, PAWĘŻ, GRYPA AZJATYCKA, BANG, TRAKCJA KONNA, IRREDENTA, PĄCZEK, SPEKTAKL, NAKŁADKA, USŁUGA INTERNETOWA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ZWIERCIADŁO, INSTAGRAMER, JER MIĘKKI, LATA, REDAKTORSTWO, TYRANIA, DELEGOWANY, FRANK, GODZINA REKTORSKA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, WODOROSÓL, COLLINS, BIOSFERA, MENNONITYZM, BALSA, SZKŁA, MIÓD SZTUCZNY, PRAWO MOJŻESZOWE, PERYSKOP ODWRACALNY, DIPLODOKI, CHICHA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PUNKT FILTRACYJNY, SPLOT, CHŁONIAK, MAMUCIA SKOCZNIA, HYBRYD, DŻAMAHIRIJJA, WYŁADOWANIE KORONOWE, BERGAMOTA, UKŁAD DYNAMICZNY, SPORT WODNY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, TARGI, SATELITA, FUGU, LANDAU, GILOTYNA HUME'A, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, LICZBA PARZYSTA, POSTRACH, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, CZARNY JEŹDZIEC, KONGO-BRAZZAVILLE, DOMEK JEDNORODZINNY, ?BERYLOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYCHO, UR. W 1546R. ASTRONOM DUŃSKI; PODAŁ TEORIĘ BUDOWY UKŁADU SŁONECZNEGO WG KTÓREJ ZIEMIA BYŁA OKRĄŻANA PRZEZ KSIĘŻYC I SŁOŃCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYCHO, UR. W 1546R. ASTRONOM DUŃSKI; PODAŁ TEORIĘ BUDOWY UKŁADU SŁONECZNEGO WG KTÓREJ ZIEMIA BYŁA OKRĄŻANA PRZEZ KSIĘŻYC I SŁOŃCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRAHE Tycho, ur. w 1546r. astronom duński; podał teorię budowy Układu Słonecznego wg której Ziemia była okrążana przez Księżyc i Słońce (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRAHE
Tycho, ur. w 1546r. astronom duński; podał teorię budowy Układu Słonecznego wg której Ziemia była okrążana przez Księżyc i Słońce (na 5 lit.).

Oprócz TYCHO, UR. W 1546R. ASTRONOM DUŃSKI; PODAŁ TEORIĘ BUDOWY UKŁADU SŁONECZNEGO WG KTÓREJ ZIEMIA BYŁA OKRĄŻANA PRZEZ KSIĘŻYC I SŁOŃCE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TYCHO, UR. W 1546R. ASTRONOM DUŃSKI; PODAŁ TEORIĘ BUDOWY UKŁADU SŁONECZNEGO WG KTÓREJ ZIEMIA BYŁA OKRĄŻANA PRZEZ KSIĘŻYC I SŁOŃCE. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast