ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH OBEJMUJĄCY WADY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, BRAK TĘCZÓWKI, GUZA WILMSA I OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASOCJACJA WAGR to:

zespół wad wrodzonych obejmujący wady układu moczowo-płciowego, brak tęczówki, guza Wilmsa i opóźnienie umysłowe (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH OBEJMUJĄCY WADY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, BRAK TĘCZÓWKI, GUZA WILMSA I OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.111

PRAWO DEWIZOWE, OMNOPON, OSKRZELE, STREFA CISZY, PRZYRODOLECZNICTWO, BAŁAGAN, INSTALACJA, NEOTENIA, ZESPÓŁ TUMARKINA, NARZĄD LIMFATYCZNY, RADZIECKOŚĆ, WAWELE, ENALAPRYL, KONIEC ŚWIATA, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, WĘGORZ, ZWIERZCHNOŚĆ, SYNTETYKA, ODDZIAŁ, CYKL POETYCKI, WĘZEŁ, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, GRYZONIE, OSOBOWOŚĆ, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, OSOWIAŁOŚĆ, PLUTON, OSTROGA PIĘTOWA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, ROZGRZEWACZ, RELAKSACJA, ANALIZATOR WZROKOWY, ENEJ, GOSPODARKA WODNA, UKŁAD NARZĄDÓW, TĘTNICA SKRONIOWA, KRYTYCZNOŚĆ, LINIA, SAJGON, DYSPROPORCJA, STWARDNIENIE ROZSIANE, KAZBA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, RYNCHOZAURY, SZKARŁUPIEŃ, SR, CB RADIO, SUROWOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, PROCES NIEODWRACALNY, ŁĘG JESIONOWY, POSPOLITOŚĆ, ŻEGLOWNOŚĆ, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, WYKAŃCZALNICTWO, MOMENT TEORETYCZNY, BISKUPIZNA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, INSTALACJA ALARMOWA, MASKOWIK PSTROGŁOWY, ADRIAN, WESTERN, TEORIA DECYZJI, AMATORSZCZYZNA, CHORWACKOŚĆ, CYNKOWIEC, WIĄD RDZENIA, NABIEG KORZENIOWY, NIEZROZUMIALSTWO, OBRĘCZ, MODEL, PIONEER, NEWCOMB, KONSTYTUCJA, ZAŚLEPIENIE, BEZŁADNOŚĆ, NIEPOHAMOWANIE, KONWENCJA LITERACKA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, GEOLOGIA HISTORYCZNA, KOREKCJA, HOME, ACENA BUCHANANA, ANTYWESTERN, TROCZEK RZEPKI, ZWIERZCHNICTWO, WOS, JODŁA, REGULATOR, ŁAPCE, SŁOŃCE, PROFILAKTYKA, UBÓSTWO, WANADOWIEC, KROWIA GĘBA, TRIO, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, REINSTALACJA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, BATERIA, PRAWO KARNE, NIEUPRZEJMOŚĆ, NIENEUTRALNOŚĆ, PRACA STUDIALNA, AGREGATOR, LATEN, ELOPSOPODOBNE, SYTUACJA BYTOWA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, STACJA, ROZSZCZEP TĘCZÓWKI, ANSAMBL, OBRZEŻKOWATE, ODRĘTWIENIE, ROZMAMŁANIE, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, MANIPULACJE, DOBROĆ UKŁADU, ŚRODEK MASY, PEDAGOGIKA, RAK NEUROENDOKRYNNY, SROGOŚĆ, NIESYSTEMATYCZNOŚĆ, DRAMAT LITURGICZNY, PERSONEL, OBWAROWANIE, TRZEŹWOŚĆ, WĘZEŁ CHŁONNY, ZAMEK KLINOWY, PŁYNNOŚĆ, TELLURIUM, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, SEKSTET, MERKURY, TEAM, CYKL MIESIĘCZNY, KANON, REAKCJA UCZULENIOWA, KONDOMINIUM, WEGETACJA, MAŁPY, KIEROWNICTWO DUCHOWE, ZWINGER, SATYRA, AETOZAURY, CHROMOWIEC, HODOWLA ZWIERZĄT, RATOWNICTWO MEDYCZNE, IBERYSTYKA, PRZEWARSTWIENIE, NEWCOMB, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ZESPÓŁ LEŚNY, POMPA POŻARNICZA, KASBA, SYNDROM, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, JEANS, DRUŻYNA SPORTOWA, NIEWYMYŚLNOŚĆ, ŁAWRA, PŁAZY BEZOGONOWE, KOSTKA, OPERA, CERIWASTATYNA, WARSTWA, AUTOMATYKA POGODOWA, ABSURDALNOŚĆ, KLUCZ, MULTIKULTURALIZM, WODZIK, ZERO BEZWZGLĘDNE, CHOROBA TRZEWNA, SZCZELINA TĘCZÓWKI, POWTARZALNOŚĆ, OKTET, PRAWO CYWILNE, SZKLISTOŚĆ, PROCES GEOLOGICZNY, GINEKOLOGIA, ZESPÓŁ WOKALNY, BATERIA, ALBINOS, KONURBACJA, LINA NOŚNA, HIPERTONIA, KUSACZE, HIV, MIODOJADEK BRĄZOWY, MURZYŃSKOŚĆ, CNOTA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PSYCHOHIGIENA, JAMRAJE, SUBSTANCJA P, TERMINAL, KAPTURCE, OBSERWATOR LUENBERGERA, OŚ ODCIĘTYCH, BATERIA KIESZONKOWA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, UKŁAD, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, LISTEK ZARODKOWY, DUJKER ŻÓŁTOPRĘGI, BAWEŁNICA, FENOTYP GRONOSTAJA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KARNE, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, KRAJE KOMUNISTYCZNE, BEATLESI, METAL ALKALICZNY, ELEKTROWNIA CIEPLNA, BATERIA DYFUZYJNA, BRONCHIT, CIAŁO MIGDAŁOWATE, PUNKT WĘZŁOWY, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, BRYTYJSKOŚĆ, WIERTNICA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, MARAZM, PRYMITYWIZM, PAKA, COMBO, ŚLĄSKOŚĆ, KLUCZ, PREWENCJA, NEPTUN, ĆMA, WERAPAMIL, TERROR, LECZENIE MANIPULACYJNE, RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY, ZERO, CEBULA, CYKL OWULACYJNY, MAŁOŚĆ, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, RYT, INSTALACJA GRZEWCZA, BEZKRYTYCZNOŚĆ, CZŁON SYNTAKTYCZNY, LITOWIEC, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, KAMIENNE SERCE, SYNDROM, BENTAL, BENTOS MORSKI, DOM WCZASOWY, BASEDOW, GORĄCZKA, CECHA DYSMORFICZNA, ZAWIESZENIE, NIEWYPARZONA MORDA, GAMELAN, WROTA, EMBRIOPATIA TALIDOMIDOWA, IMMUNOTERAPIA, DOPEŁNIACZ, MEDIA, SERIA, WYKOŃCZALNICTWO, NIESŁUSZNOŚĆ, KAPITUŁA, MIKROCJA, TROJE, NIEPOROZUMIENIE, ZARZĄD, REWOLWER WIĄZKOWY, ZESPÓŁ OBRZĘDOWY, POWĄTPIEWANIE, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, MODEL AKTANCJELOWY, KARDIOLOGIA, CANNON, SYMILOGRAFIA, PARKINSONIZM, MENEDŻMENT, CZWARTY, CZAS MARTWY, POTWORKOWATOŚĆ, ORKIESTRA KAMERALNA, OKOLICZNOŚĆ, GASTROENTEROLOGIA, TŁUMIK, PRZEŚLADOWANIE, DYSRAFIA, PRAWO BANKOWE, GAZETA, METODY LAPUNOWA, CEWA NERWOWA, BŁONKÓWKI, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ZAGRODA, TEATR, ?FIZJOTERAPIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH OBEJMUJĄCY WADY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, BRAK TĘCZÓWKI, GUZA WILMSA I OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH OBEJMUJĄCY WADY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, BRAK TĘCZÓWKI, GUZA WILMSA I OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASOCJACJA WAGR zespół wad wrodzonych obejmujący wady układu moczowo-płciowego, brak tęczówki, guza Wilmsa i opóźnienie umysłowe (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASOCJACJA WAGR
zespół wad wrodzonych obejmujący wady układu moczowo-płciowego, brak tęczówki, guza Wilmsa i opóźnienie umysłowe (na 13 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH OBEJMUJĄCY WADY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, BRAK TĘCZÓWKI, GUZA WILMSA I OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH OBEJMUJĄCY WADY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, BRAK TĘCZÓWKI, GUZA WILMSA I OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x