ZESPÓŁ OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NAGLE I ULEGAJĄ SZYBKIEJ PROGRESJI STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CHOREGO; WYMAGAJĄ SZYBKIEJ INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTRY BRZUCH to:

zespół objawów związanych z chorobami narządów jamy brzusznej, które pojawiają się nagle i ulegają szybkiej progresji stanowiąc zagrożenie dla życia chorego; wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NAGLE I ULEGAJĄ SZYBKIEJ PROGRESJI STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CHOREGO; WYMAGAJĄ SZYBKIEJ INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.326

WYWÓZ, KATOLICKOŚĆ, STRATEG, PARAROTACYZM, GLOTTODYDAKTYKA, MORZE CZARNE, NUTACJA, USUWISKO, GRAFICIARZ, AMEBA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ELEGIA, ZGRAJA, GASKONADA, SOLFUGI, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, GRUPA AMINOWA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, EKSHIBICJONISTA, DOMOKRĄŻCA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, SYROP, KITEL, HONOROWY GOL, OKRES AMAZOŃSKI, LOŻA HONOROWA, ŚWIDER, DZIEWCZYNA ULICZNA, LUTNIA, ZAĆMIENIE, ZIEMIA ODNIESIENIA, WYKRZYKNIENIE, PARADOKS, DYSKURSYWNOŚĆ, PIERDOLNIK, UZDRAWIACZ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BAMBUS, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TRĘBACZE, PRZEKRASKA, DRABINA, ILUZYJNOŚĆ, GEHENNA, KOMUNIA, ANGLISTYKA, STANIĘCIE, GRACZ, FEEL, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, DEPRECJACJA, PRZESZŁOŚĆ, ANGIELSKA FLEGMA, KONIKI MORSKIE, ELITARYSTA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, KOLOR, GRZYBEK HERBACIANY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ZATOR, LABORANT, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, BAR MLECZNY, GRA RPG, CZOŁÓWKA, SZATANISTA, ARCTG, OSTRYGOJAD, DZIAŁ OSOBOWY, KUC FELL, EN GRISAILLE, JANSENIZM, STENOGRAF, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, PRZYCISK DZWONKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, ZACIESZ, MECHANIZM ZWROTNICZY, GALERIA, KUKLIK SZKARŁATNY, SYLWETKA, KURACJA UDERZENIOWA, EKRANOPLAN, GOSPODARKA MIESZANA, REGENERACJA, PIZZER, ROZBIERALNIA, ZATAR, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, GETTO, CHEMIA ORGANICZNA, IRYGATOR, KRZYŻ MALTAŃSKI, GRUPA BIOLOGICZNA, WYŻSZE NACZELNE, GNETOWE, TRYWIALIZM, INFORMACJA, KUC MERENS, IZOLATKA, POŻYCZKOMAT, RÓG, KURIA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, JAMRAJ, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, SYLABA OTWARTA, NACZYNIA TĘTNICZE, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, DYNAMIKA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, EPOLET, PROFESOR, SAMOCHWALCA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, ZAWÓD, MOMENT ZWROTNY, FRANCUSKI, CZTERY DESKI, ANTENA YAGI-UDA, OCEANOGRAFIA, DOWÓD WPROST, MIĘSIARZ, KUBIAK, SZKOŁA SPECJALNA, HILDEBRAND, MIANOWANIEC, STRZĘPIEL, PILOTKA, BŁYSK, POPULACJA MENDLOWSKA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, FONIATRIA, JASTRZĘBIE OKO, OKRES, GERMAŃSKOŚĆ, WALOŃSKI, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, GLOBIGERYNA, SCENICZNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, DZIADZIENIE, WURST, WYGIBAS, JEDNOLATEK, MŁODZIEŻÓWKA, ZRAZOWA, BIEDOTA, PODSTAWKA, PĘTAK, MAKAK JAPOŃSKI, SKOMPROMITOWANY, MINISTERSTWO, BŁONA SUROWICZA, LITERATURA OBOZOWA, BAGNET, SZCZENIACKOŚĆ, PRAŻNIA, PUNKT ROSY, MOLOSY, SIATKA, MIASTECZKO ROWEROWE, UMIEJĘTNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, DIEREZA, ORANT, OSTRYGOJAD, SZTAMBUCH, KOTAN, RECEPTA PUNKTOWA, SYFON, ELASTYCZNOŚĆ, ZARANIE, PIĘKNODUCH, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, GRUPA FUNKCYJNA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KANCONETTA, MENUET, ZGRZEBŁO, PŁOZA, BIDUL, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, DOBA, KOPULACJA, DERMATOLOGIA, NISKOŚĆ, PRZYSPIESZENIE, GÓRALSKOŚĆ, STEROWANIE ODPORNE, OPONA, TEK, EKSPERT SĄDOWY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KOSMOLOGIA, DEALPACK, GALAKTYKA, ŁÓŻECZKO, WIBROAKUSTYK, KONCEPT, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, WALC WIEDEŃSKI, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, DESIGNER, HYDROTECHNIKA, GRUNGE, SAMOGRAJ, OPŁATA KONCESYJNA, GORYCZKA CHMIELOWA, HANGAR, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, POSTERUNEK, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SOBACZE ŻYCIE, ŻAGIEW, ZDARZENIE, EPIFIT, MACZANKA, OSOWIAŁOŚĆ, UDERZENIE, GRUPA WAROWNA, RYBY ŁAWICOWE, GALARETA, GMINNOŚĆ, AKWAWITA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, SAMOISTNOŚĆ, KRYMINAŁ, KROK PÓŁROZKROCZNY, STRZAŁKA MAŁA, TONACJA, TENDENCJA, GIMNASTYKA, WIRTUOZOSTWO, UNIWEREK, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, STĘP, NACIEK, JAKOŚĆ, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ZAKRES REAKCJI, TROSKA, RODZINA PATCHWORKOWA, MUZYK, PIES GOŃCZY, ALKAZAR, OBWODNICA POZAMIEJSKA, ROZPAD SKAŁ, PISMO LINEARNE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, WIEK DOJRZAŁY, GORCZYCA, POLAROGRAFIA, PISMO GRECKIE, FAŁD GŁOSOWY, ZASTRZYK, AMPUŁKA, ZAWIĄZEK, WOLT, RÓJ, TIEPOLO, OSŁONKA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ELEKTRONOWOLT, GOMBROWICZ, POWIEŚĆ Z TEZĄ, SKALA PODATKOWA, APORT, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, LISTOPAD '89, FURA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, BIOODPADY, PŁYWAK, KREDYT ZAUFANIA, KLĄTWA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, BATYMETRIA, ŚWIAT DYSKU, PARKINSONIZM, KROK, KRZYŻMO, POŻYTECZNOŚĆ, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, MONOTOPIZM, KOMPLEKS, DOMINANTA, PAROBEK, OGLĄD, OCZKO, TŁOCZARNIA, FIVE O'CLOCK, FARMAKOTERAPIA, ABISAL, POJAZD LĄDOWY, POŻAR, ?ŻWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NAGLE I ULEGAJĄ SZYBKIEJ PROGRESJI STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CHOREGO; WYMAGAJĄ SZYBKIEJ INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NAGLE I ULEGAJĄ SZYBKIEJ PROGRESJI STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CHOREGO; WYMAGAJĄ SZYBKIEJ INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTRY BRZUCH zespół objawów związanych z chorobami narządów jamy brzusznej, które pojawiają się nagle i ulegają szybkiej progresji stanowiąc zagrożenie dla życia chorego; wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTRY BRZUCH
zespół objawów związanych z chorobami narządów jamy brzusznej, które pojawiają się nagle i ulegają szybkiej progresji stanowiąc zagrożenie dla życia chorego; wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NAGLE I ULEGAJĄ SZYBKIEJ PROGRESJI STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CHOREGO; WYMAGAJĄ SZYBKIEJ INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZESPÓŁ OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NAGLE I ULEGAJĄ SZYBKIEJ PROGRESJI STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA CHOREGO; WYMAGAJĄ SZYBKIEJ INTERWENCJI CHIRURGICZNEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x