Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PYZY to:

duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PYZY

PYZY to:

kluski z tartych na surowo ziemniaków z domieszką mąki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.634

WYMIANA, KASETA, WOKALIZA, CZAS, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, GROŹBA, PRYMARIUSZ, KASZTANEK, DŻET, KONEWKA, MIKSER, ANGOL, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, MAZER, WIERTNICA, WSPÓŁUCZEŃ, ZATRZYMANIE, MARRAN, KWARTET, PLON REFERENCYJNY, IRRADIACJA, PIANKA, SOS SOJOWY, KARMAZYN, COKÓŁ, ŻEBERKA, RAKIETA, USZKO, WYWÓZKA, BERLACZ, CERAMIKA SANITARNA, FUS, KANCONA, ŻAREŁKO, TABULACJA, ŁUSKA, PRZEDAWCZYK, SZYK, MELINA, DZIEŁO ROGOWE, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, KANAŁ ŻEGLOWNY, WRÓŻBA, PINYIN, SZCZMIEL, SADYZM, PARKAN, JUJUBA, SIOSTRZYCZKA, SMAROWNICA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PRZYŚPIEW, SANDAŁY, POLICJA, PLUJKA, NÓŻKA, OSIEDLINY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PRZEDŁUŻACZ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MARSZ, TRANSGRESJA, DUKLA, STUPOR, MANDOLA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, PLOMBA, MACICA, ZAPONA, PLENNOŚĆ, POIDEŁKO, JEDWAB NATURALNY, KOMPLIKACJA, PILOT, DYWERGENCJA, RAJFURSTWO, FUNKCJA CELOWA, MIKROKASETA, OBLĘŻENIE, CEL, LENIWKA, ARABESKA, SMUTNI PANOWIE, NUROGĘŚ, SIEROTA SPOŁECZNA, PARAOLIMPIADA, REJKA, FRONTON, BIBLIA JAKUBA WUJKA, ANALITYKA MEDYCZNA, HRABIANKA, CZERWONOSKÓRY, MUSZLA, JANUSZ, LALKARSTWO, NAPPA, KOKORYCZKA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, PŁYWAK, SULFOTLENEK, FOTOGRAM, ŁYSIENIE, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, MASECZKA, MŁOTECZEK, LAPIS-LAZULI, PRZEPAŚĆ, KONFISKACJA, BEZCZELNIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, PRAGMATYKA, STW, SASZETKA, POTENCJAŁ, KOŁOWROTEK, KOSARZ, SZADŹ, ADAPTACYJNOŚĆ, PRODUKCJA, RAKIETA, PISEMKO, OUARKA, ESPADRYLA, WCZASY POD GRUSZĄ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, GAJA, TYTOŃ, WYNIK, CHARAKTERYSTYKA, BURGRAF, SZYMANOWSKI, PĘCHERZYCA, STĄGIEW, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, DRAM, ABLACJA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PROTEZA, OKUCIE, KWATERA ZASTĘPCZA, KASSIL, WYPALANKA, KOMISJA REWIZYJNA, WOLE OKO, FAZA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KISZONKA, KULT, EPITET, POROZUMIENIE, LIST POLECONY, STEREOGRAM, WEKTOR JEDNOSTKOWY, WEKTOR, ANGIELSKA FLEGMA, LINIA WIDMOWA, ŚLĄSK, POCIĄGŁOŚĆ, AKAPIT, BAND, SZWALNIA, OSTROKÓŁ, KRZYŻ PAPIESKI, KRATKA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, SŁUCHOWISKO, SUHAK, ŻYDOWSKI PROCENT, METAL KOLOROWY, MŁODZI, PŁOMYK, POLEPA, GEMISTA, NUMER BURTOWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RACHUNEK CAŁKOWY, HARMONIKA, MIZOPEDIA, ROSZCZENIE REGRESOWE, DIABEŁEK, SANDAŁOWIEC, ANON, SER, PTASZEK, WŁOSY WENUS, LODÓWKA, STAN ALARMOWY, OPASKA BRZEGOWA, TUTOR, UPRZĄŻ, OWADZIARKI, BARANEK, PODTYP, LASONÓG WIELKI, AKCJA, TYGIEL, WEJŚCIE, PLĄS, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, DEKOMPRESJOMETR, IZBA, APSYDA, EMOTIKON, KLEDONISMANCJA, PELAGIAL, NAGANNOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, KANTATA, PANEL STEROWNICZY, TRZYDZIESTKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KONTUR MELODYCZNY, FOTEL DENTYSTYCZNY, STAWIDŁO, NUMER, PÓŁTORAK, REZERWACJA, ŁAPÓWKARSTWO, SPADOCHRONIARKA, AUREOLA, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, TAPETA, HEREZJA, GRZYB, POLE DRUMLINOWE, POKOLENIE, PEŁZAK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, KOK, CIĄGNIK SIODŁOWY, HOSTEL, BER, SUPERMODELKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PASEK, PYZY, HASŁO, PETREL WULKANICZNY, WĘDRÓWKA, GRUPA, KOLCZATKA, PROFIT, KOLOKACJA, KAULIKARPIA, GRIEKOW, GRAFA, ŚMIECIARZ, WARUNEK, MARZANNA, KORZYSTNOŚĆ, KOŁYSANIE, PŁYTA STOLARSKA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, KIERUNKOWSKAZ, PERKOZ SĘDZIWY, MAJORAT, KLATA, SERM, ESTRAGON, KOŃCÓWKA, BIOLIT, PODEST, KONTENER, GROŹBA BEZPRAWNA, ŻÓŁTA KARTKA, WYPRAWKA, TIPI, MALATURA, CHAŁTURSZCZYK, ARTEFAKT, SZYPUŁA, POLER, IZBA SKARBOWA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, SKRYTKA, WŁODARZ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, HOLTER, POWINOWACTWO CHEMICZNE, SZCZENIACKOŚĆ, UKRYCIE, STUDNIA ABISYŃSKA, SZCZOTECZKA, AGNOZJA TWARZY, PRZĘSŁO, WEDUTA, FUNGICYD, WIR PIASKOWY, KARMEL, KONFIGURACJA, SĄD I INSTANCJI, CHOROBA ZAKAŹNA, PROSEKTORIUM, DOM OTWARTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pyzy, duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PYZY
duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x