DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PYZY to:

duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PYZY

PYZY to:

kluski z tartych na surowo ziemniaków z domieszką mąki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.512

WĘGLÓWKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KORDYLINA, ANALIZA FUNKCJONALNA, RYLEC, ROTA, SZEWRON, RAPORT, LOKATOR, KONTAKCIK, TRÓJSTRONNOŚĆ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, REGIONALISTYKA, LUMBALIZACJA, ZŁOTY PODZIAŁ, OSADA, GLIF, ALKIERZ, DERYWAT, POTĘPICIEL, PRELUDIUM, OLEANDER, WOJEWÓDZTWO, SZLIF BRYLANTOWY, MIRABELKA, NASTAWA, ŻAGIEW, CZAPKA SPORTOWA, PRZYLEPNOŚĆ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, TRUSKAWKA, BLANK, NEKTAR, WSPOMINKI, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PRASA, KOBRA, NIESTRAWNOŚĆ, PRESTIŻ, BIEG, GORS, MATERIAŁ, TRYCYKL, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, JURGIELT, MOTORÓWKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, SŁOWACKI, WOLT, TRANSFUZJA KRWI, OSTRUŻYNY, SZKODNIK, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, SCENICZNOŚĆ, PODGŁÓWEK, SAMOCHODZIARZ, ŁAN POLSKI, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, ZAPŁADNIACZ, SYLWETA, POSIADŁOŚĆ, SZTYFT, ZAWIESZKA, WĘGIER, KUŁAK, FUNKCJA UNIMODALNA, GABINET, STEP, ROZBIERANKA, SYLWETKA, PUNKT, PORNO, OBRAZ OPTYCZNY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PEAN, CZERPAK, SKOTOPASKA, HISTORYZM, MAKARONIARZ, WZORZEC, CHANSON, PYTANIE RETORYCZNE, ZACHOWANIE, ASTROTURFING, SWETER, SPŁUKIWANIE, PRZENOSICIEL, AMFITEATR, SALSA, KRAJKA, LICENCJA POETYCKA, CYTOWALNOŚĆ, LANE CIASTO, ZORZA, BIOKOMINEK, STANEW, AGENT, SUBSTRAT, PEDOFILSTWO, MENTALNOŚĆ, KONFESJA, MANGO, SZEJK, LIŚCIONOGI, CHMIEL, BINDA, PAMIĘĆ, MAH JONG, PISMO IDEOGRAFICZNE, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, OREGANO, KLIWIA, FUTRYNA, LB, BAGAŻÓWKA, ŚLĄSK, ILUMINACJA, DWUZŁOTÓWKA, DREN, WIZA WYJAZDOWA, POWŁOKA, PODGATUNEK, ŚWIADECTWO, EPISKOPAT, LICZBA BARIONOWA, NAJ, KABOB, WIŚNIÓWKA, KRZYŻYK, STYL, TEORIA PERTURBACJI, PASTORAŁKA, BRYTYJSKOŚĆ, BOCZNICA, KAND, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, AURA, CIARKI, TOSKAŃSKI, KAPSLA, STACJE ZLEWNE, SZWALNIA, ANIA, HORMON LOKOMOCYJNY, LISTEK, OBCOWANIE PŁCIOWE, TRANSFERAZA, KASETA, KOLONISTA, TROFEUM ŁOWIECKIE, OPONA, EGRETA, PILOTEK, ŻYWA PAGINA, BIEGUN, NACIEK, WAWRZYN, STOPIEŃ WARSTWICOWY, ELEKTROLIT, ALGORYTM MRÓWKOWY, TYMPANON, LIMNIGRAF, POLEWA, SEQUEL, WRZECIONO, WEZWANIE, DANE TELEADRESOWE, EFEKT SNOBA, BRĄZ, DEKURIA, JEDNOSTKA NAUKOWA, ARTEFAKT, KOALICYJKA, KONTRETYKIETA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WARIATKOWO, NASZYWKA, GAD, WPRAWKA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ŁUK, MATECZNIK, LINA, KOLEJKA LINOWA, PUSTAK STROPOWY, SMYCZ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, KACZKA, PANNA, GŁUPTAKI, DYSONANS, ZOONOZA, KOZA, OPASŁOŚĆ, POPRĘG, INSTYTUCJA PROCESOWA, CIENNIK, EMENTALER, KAWLATA, WEŁNIAK, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, MŁODZI, AMBASADOR, PARAGRAF, WAMS, WINDSURFING, ŁATA, LITOTRYPSJA, EKSPOZYCJA, BOMBA WODOROWA, HULK, ŁAWNIK, MONTAŻ HORYZONTALNY, MÓŻDŻEK, BENEFICJUM, KROKIET, DRAFT, KAPLICA LORETAŃSKA, KAULIKARPIA, DZIECINNOŚĆ, CIĄGI, PRĄD MORSKI, PARKIET, SREBRZENIE, ELKI, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, KONTO, KAJMAKAM, HEGEMONICZNOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SZAL, WITEKS CZCZONY, CIĄG, WIEŻA ARTYLERYJSKA, CHOROBA VAQUEZA, RACJONALIZM, ZUPA, HASZTAG, KURA, ABSORPCJA, RÓŻNICA, WZÓR JAWNY, GDAŃSKA, KASZTEL, DIETA KORYTKOWA, LAPICIDA, ALLELOPATIA, TYRANEK, INFORMATYK, ZACHŁYST, GARDENIA, ŁASZT, KATAFALK, TANIEC, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, LITURGIA, GÓRA, ŁOTEWSKOŚĆ, DYPTYCH, KULTURA ŚWIDERSKA, EKLER, CZERPAK, LAGUNA, ŁUCZYNA, SIŁA NOŚNA, KWARTET, KOMPOTIERKA, HIPERTONIA, SPÓJNIK WYNIKOWY, BROŻEK, ZAPITA, PUSTELNIA, NANCY, BUCHTA, CIĘŻKI SPRZĘT, ANAGLIF, KOLEUS, TERMOSTAT, TRANSLACJA, TEREN ZIELENI, JANKA, GETRY, PALIWO KOPALNE, KOREK, CZUBEK, OBUWIE, BATON, DAKAR, LOTNISKO WOJSKOWE, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BŁYSZCZYK, INWENTARZ ŻYWY, WĘZEŁ, STOPKA, ?ZAKWAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PYZY duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PYZY
duże kluski, o kształtach zbliżonych do kulistych lub owalnych, sporządzane w sposób charakterystyczny dla rejonu Polski (na 4 lit.).

Oprócz DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DUŻE KLUSKI, O KSZTAŁTACH ZBLIŻONYCH DO KULISTYCH LUB OWALNYCH, SPORZĄDZANE W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REJONU POLSKI. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

x