FRAGMENT TEKSTU, ZWŁASZCZA PRAWNEGO, TWORZĄCY ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ, CZĘSTO OZNACZONY SPECJALNYM ZNAKIEM LUB NUMEREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARAGRAF to:

fragment tekstu, zwłaszcza prawnego, tworzący zamkniętą całość, często oznaczony specjalnym znakiem lub numerem (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARAGRAF

PARAGRAF to:

przepis prawa, część ustawy, kodeksu itp (na 8 lit.)PARAGRAF to:

znak pisarski używany do oznaczania kolejnych fragmentów tekstu o tej samej nazwie (na 8 lit.)PARAGRAF to:

potocznie; przepis prawny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT TEKSTU, ZWŁASZCZA PRAWNEGO, TWORZĄCY ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ, CZĘSTO OZNACZONY SPECJALNYM ZNAKIEM LUB NUMEREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.157

LEJEK, KORD, KONWERSJA, PRZYSTRÓJ, KURACJA UDERZENIOWA, PEIRESKIA, WANIENECZKA, WSKAZÓWKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, MANIFESTACJA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, OBLĘŻENIEC, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, HLAK, PIECZARKOWA, POST, ŻÓŁW JADALNY, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, WINYLEUM, ZNACZENIE, KINDERBAL, RĄBANKA, ZANIECZYSZCZENIA, NOTOWANIE, SZACHULEC, DOBRO PRAWNE, DYFERENCJA, SZTUCIEC, MASKA, KRÓLIK, KORUPCJA, ŚCISŁOŚĆ, POSTAWA, KITEL, STRINDBERG, INICJATYWA USTAWODAWCZA, BUTERSZNYT, FILTR, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GAUGUIN, APANAŻ, MACZUGA, HARMONIJKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KOD DWÓJKOWY, ŁOM, UKŁAD CAŁKUJĄCY, BEZCZYNNOŚĆ, MOC, GRUSZKA BOKSERSKA, PTASZYSKO, OPERATOR, BRUKSELA, KONFISKACJA, ZGRZEBŁO, KASKADER, OTWÓR, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, CYKL MIESIĘCZNY, SONDA, PODCASTING, TWÓR, ELKI, PERUKARNIA, PODZIEMIE, IZBA, STYMULATOR, MASKOTKA, OBSADA, KORDYLINA KRZEWIASTA, JASZCZURECZKA, EGZEKUTYWA, DERYWAT, SZAROWIPTERYKS, ROZTWÓR WZORCOWY, BOLERO, NIESPIESZNOŚĆ, KOMŻA, INTERPRETATOR, KLAKSON RĘCZNY, LEPSZA POŁOWA, PITOS, HOMOGENIZACJA, IMPLIKACJA LOGICZNA, BOLSZEWIZACJA, PERSYFLAŻ, SZKARADA, REALISTYCZNOŚĆ, ADRES WZGLĘDNY, KAJZER, PODRODZAJ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, USTĘP, WOLUTA, WYKŁAD, KAJAK, RYPS, KOLORYT, PRACE, PERYKARP, GENE, SŁUŻKA, JARZĄB, POPRAWKA, PUNKT WYJŚCIA, GALERIA SŁAWY, METODA KARTOGRAMU, SKŁADAK, WIDEOMANIAK, WAŁEK, KRĘGOWIEC, KORYTARZYK, REGIMENT, ETERIA, GRUNT, PION, WYWIAD, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NAPÓJ, PRZEPAD, ZNAK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, USTĘP, GETTO ŁAWKOWE, PARAGRAF, ODKURZACZ CENTRALNY, TEST PSYCHOLOGICZNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SKRZYNECZKA, PRĄTNIKOWE, UKŁAD URBANISTYCZNY, CZUBEK, ŁUPACZKA, LASKOWANIE, HELIOGRAF, PISEMKO, PĘTO, AKOMPANIAMENT, NIEREGULARNOŚĆ, MAŹNICA, STOKŁOSA, HUTA, PAROWCZYK, WYROK PRAWOMOCNY, TRANSPOZYCJA, TARAN, SIEDMIOMILOWE BUTY, LINA, ŁADOWANIE, MARCIN, SZARPANKA, ŚLIWKA, WYROBNIK, SRAKA, PAPROĆ WODNA, OPINIA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, MIECH, CHLOASMA, WYCISKANIE, PALMETA, CAR, WIERZĄCY, BLOCZEK, KALIBRACJA, LUKARNA, BOKS GARAŻOWY, SNICKERS, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, DZIAŁ, SPÓD, CEL, LATEKS, MARMURKOWANIE, ESKORTOWIEC, GOLONKA, MUTACJA ZMIANY SENSU, ZRĘCZNOŚĆ, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SALWA, MOGIKAPPACYZM, SĄCZEK, BORDER, UCIOS, AŻUR, ORKAN, CIĄŻA JAJOWODOWA, PARYTET, RAKIETA, PRZEPITA, BAZA PŁYWAJĄCA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, OWADZIARKI, ALUZJA, GROOMING, AKRYL, ŁAPA, SKLEROZA, HARACZ, SZAJBUS, SREBRNY MEDAL, ELEGIA, SET, RADIOMAGNETOFON, PAMIĄTKA, ELASTOMER, ZNAK, MIĘKKIE LĄDOWANIE, FORYŚ, RUBASZNICA, BINDA, GALARETKA, OGONEK, LAS OCHRONNY, CZYN, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FACJATA, STROIK, DOZYMETR, GRZYB PASOŻYTNICZY, OSĘKA, NOOB, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, KLASTER DYSKOWY, REMONTANTY, FUSYT, PASTEL, JĘZYK FRYZYJSKI, LITERATKA, WALKA, SYLWETKA, HUBA, EPOS, SZYFR PŁOTOWY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, LAMINAT, MASZYNOWNIA, WSZYSTKOŻERCA, FAJECZKA, PAWĘŻ, KIEROWCA, FORMACJA, SUPERKOMBINACJA, PLATFORMA, WELIN, POMNIK, BIRIANI, TELEFON, BARWA, ZRZUT, JOGURT, ASEKURANTKA, MENTALNOŚĆ, AWANTURNICA, ODSUWACZ, KUPNO, UŁOM, IPSYLON, KUREK NA KOŚCIELE, FIGURA GEOMETRYCZNA, NAGOLENNIK, AFERKA, DYSONANS, PRZYGOTOWANIE, REGUŁA ALLENA, POLONEZ, DOMINATOR, WYPADEK DROGOWY, BYCZEK, FILTR RODZINNY, BARANEK, POJEDYNEK, PUNKT, ZABURZENIE, OKRĘT TRANSPORTOWY, MANIOK, ALPAGA, RESTRYKCJA, BIOREMEDIACJA, GNOMON, POŁOŻNICA, LEK, STRONA, OWOC ZBIOROWY, PĘTLICA, RYSOWNIK, EWOLUCJA, EGZEKUCJA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, DYWESTYCJA, PERYPATETYK, ZAPORA OGNIOWA, TEORIA INFORMACJI, JASKINIA LODOWA, DOJŚCIE, LAWATERZ, PISZCZEK, ?CHIŃSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT TEKSTU, ZWŁASZCZA PRAWNEGO, TWORZĄCY ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ, CZĘSTO OZNACZONY SPECJALNYM ZNAKIEM LUB NUMEREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT TEKSTU, ZWŁASZCZA PRAWNEGO, TWORZĄCY ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ, CZĘSTO OZNACZONY SPECJALNYM ZNAKIEM LUB NUMEREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARAGRAF fragment tekstu, zwłaszcza prawnego, tworzący zamkniętą całość, często oznaczony specjalnym znakiem lub numerem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARAGRAF
fragment tekstu, zwłaszcza prawnego, tworzący zamkniętą całość, często oznaczony specjalnym znakiem lub numerem (na 8 lit.).

Oprócz FRAGMENT TEKSTU, ZWŁASZCZA PRAWNEGO, TWORZĄCY ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ, CZĘSTO OZNACZONY SPECJALNYM ZNAKIEM LUB NUMEREM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FRAGMENT TEKSTU, ZWŁASZCZA PRAWNEGO, TWORZĄCY ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ, CZĘSTO OZNACZONY SPECJALNYM ZNAKIEM LUB NUMEREM. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast