TO, ŻE COŚ JEST NIEŻYWE LUB KTOŚ JEST NIEŻYWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEŻYWOŚĆ to:

to, że coś jest nieżywe lub ktoś jest nieżywy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEŻYWE LUB KTOŚ JEST NIEŻYWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.076

WZNOSZENIE, INFOMAT, SIEDMIOMILOWE BUTY, REDAKTOR NACZELNY, SKŁAD PODATKOWY, ODTRUTKA, PEONIA, DITLENEK, AMBROZJA, PALIWO GAZOWE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, CIĘŻKA WODA, OSOWIAŁOŚĆ, ILUMINACJA, GREJ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, SKŁAD, PODSUFITKA, ZAJĄKNIĘCIE, DERYWAT SYNCHRONICZNY, MONOETANOLOAMINA, TONACJA, NAZWA POZORNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, OKOLE, GAZ, KANCIASTOŚĆ, SAMOUPROWADZENIE, NIEMODNOŚĆ, SŁONIOWATE, SALAMI, RYGIEL, ELEKTROLUMINESCENCJA, REPRESOR, SATYNA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, CZWORONÓG, SARKOFAG, HISZPAŃSKOŚĆ, AZYDOTYMIDYNA, POPRAWIACZ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KLASKACZ, BIFURKACJA, PERKALIK, OPERACJA, GALAKTYKA, UNISTOR, PARSZYWOŚĆ, INTEGRACJA PIONOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DZIELNICA HISTORYCZNA, OSMYK, POLETKO DOŚWIADCZALNE, WYSTAWNOŚĆ, STEMPEL, RULIK, AS W RĘKAWIE, BRUTAL, DONACJA, DIABEŁEK, PLASTYKA, SAMOTNA MATKA, SYLWETA, BUTLA, OPONENT, EROZYJNOŚĆ, KOPROSTANOL, ZAKOŃCZENIE, ROZGRZEWACZ, ILOŚĆ REFERENCYJNA, WÓZKOWY, KLAUSTROFOBIA, RODZINA ZASTĘPCZA, GERMANIZACJA, SOLISTA, ESENCJA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PERMISYWNOŚĆ, KIELICH, KOMBAJN GÓRNICZY, PŁYN ETYLOWY, DEKLARANT, KLAKSON RĘCZNY, POMNIK, STAROWINA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SUBSTRAT, RPG, SPADEK, GROŃ, RZEKOTKA DRZEWNA, PRZEWŁOKA, PRZEŁAWICENIE, TRANSKRYPCJA, DYSONANS, LANDO, REEDUKACJA, SYTA, DOGMAT, BATALIA, POMÓR, NIEDOŻYWIANIE, ŻEGLARZ, ZAOKRĄGLENIE, KONDENSACJA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, TRUDNOŚĆ, RARYTASIK, UPOWAŻNIENIE, ŁOTEWSKI, CENZURA, FORMA ODLEWNICZA, PŁUCA, SZKOŁA, KOSZT POŚREDNI, ANTENA YAGI-UDA, KROKIET, POWŁOCZKA, WITACZ, DZIARSKOŚĆ, TRANSPARENT, DRUGI PLAN, PASEK, CHĘTNY, PRZYLEPNOŚĆ, DZIERŻYMORDA, KOLONADA, MORDOKLEJKA, SZARPANINA, SOS SOJOWY, TEKSTYLNY, MŁOTKOWY, IMPRESJA, FERETRON, WRÓBEL POLNY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, RONNE, ANTYUTLENIACZ, TENDENCJA ROZWOJOWA, PRAWORZĄDNOŚĆ, REWALIDACJA, EKSTRUZJA, ŁOŻYSKO, GIBANIE, GIRLANDA, ATRYBUCJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, EDIAKARAN, KRATKA WENTYLACYJNA, GEORGE, PELENG, RAFA, POWAŻNOŚĆ, ABNEGAT, KARIN, ELIPSA, KLONOWANIE, CASTING, KAPOTAŻ, ZŁOTE RUNO, OBŁOŚĆ, COMBER, HEMATOFAGIA, TRENCZ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, LEJEK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, PRZYDAWKA, WYNAJMUJĄCY, HARCERKA, WYNAJEMCA, KREM, REN, KLINGA, LODY, GERMAŃSKOŚĆ, HERBATA, NASADKA, NIESTRAWNOŚĆ, BABOCHŁOP, NAKIEROWANIE SIĘ, PUSTAK, OPCJA TERMINOWA, ALABAMA, DEIZM, INWEKTYWA, DROGA, SELEKCJONER, TYP, PRZEKIEROWANIE, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZASIŁEK PORODOWY, TLENEK, KIEŁBA, LISTA, EMISJA, GRADUAŁ, ALASKAN HUSKY, ZAGRANIE, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, NUMER, KODOWANIE PREFIKSOWE, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, CACKO, KAPISZON, PLUGAWOŚĆ, BAZA TRANSPORTOWA, KLAKSON, ARKADA, NASIONNICE, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, FECHTMISTRZ, NIEOKRZESANIEC, PÓŁCZŁOWIEK, PRAŻUCHA, BYLICA POSPOLITA, RÓŻNICA, MŁAKA, POLIKRYSZTAŁ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ASPIRYNA, SURFER, KLAWIATURA EKRANOWA, ZASADA DUALNOŚCI, AFISZ, AWIONETKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, POMAZANIEC, NA JEŹDŹCA, SŁÓWKO, REFLEKSYWNOŚĆ, MORENA KOŃCOWA, RYTOWNIK, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, FURGON, SILOS ZBOŻOWY, KOSKINOMANCJA, KRYZA, ĆWICZENIE, CYWILKI, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, BIAŁA ŚMIERĆ, TEMAT, CZERWONA KSIĘGA, UMIEJSCOWIENIE, PAPU, SCHABOWY, IMPAST, GEN PODZIELONY, POZIOM, KOŁNIERZ, RUTENIZACJA, WAŁ, SAJETA, ROZBIEŻNOŚĆ, KASZYCA, KABESTAN, DIAGONAL, CZYSTKA, UŁAMEK ZWYKŁY, ROSZCZENIE, POLISOLOKATA, ARKEBUZER, WIWAT, MEDIUM, CZAPKA FRYGIJSKA, WAGA, OBRZYDLIWOŚĆ, KLAKA, PROTEKTORAT, SZCZOTECZKA, ANTYSZTUKA, UZBROJENIE, CHORDOFON, PROMENADA, NIEOSTROŚĆ, DZIANINA, TRANSMISJA, SKUMBRIA, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, MASTYKS, PRODUKT UBOCZNY, REWOKACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, IZBICA, FUNKCJONALIZM, DOBRO LUKSUSOWE, OWOC, ANALOG, HORMON STERYDOWY, FUTERKO, POLARNA CZAPA LODOWA, RYT, GRAMOWID, PRĄD INDUKCYJNY, ?MAGNETON JĄDROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST NIEŻYWE LUB KTOŚ JEST NIEŻYWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEŻYWE LUB KTOŚ JEST NIEŻYWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEŻYWOŚĆ to, że coś jest nieżywe lub ktoś jest nieżywy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEŻYWOŚĆ
to, że coś jest nieżywe lub ktoś jest nieżywy (na 9 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST NIEŻYWE LUB KTOŚ JEST NIEŻYWY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST NIEŻYWE LUB KTOŚ JEST NIEŻYWY. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast