PTERIDIUM - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY DENNSTAEDTIACEAE; GATUNKIEM TYPOWYM JEST PTERIDIUM AQUILINUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORLICA to:

Pteridium - rodzaj paproci należących do rodziny Dennstaedtiaceae; gatunkiem typowym jest Pteridium aquilinum (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORLICA

ORLICA to:

kosmopolityczna paproć o liściach potrójnie pierzastych, w Polsce w lasach sosnowych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTERIDIUM - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY DENNSTAEDTIACEAE; GATUNKIEM TYPOWYM JEST PTERIDIUM AQUILINUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.211

CIASTO PARZONE, ROZDZIALIK, NASIĘŹRZAŁOWCE, PAKA, BRZEŻYCA, GLINA BAZALNA, ŻÓŁW RZECZNY, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, SALADA, TEATR LALEK, JAPOŃSKI JEDWABNIK DĘBOWY, KATEGORIA FLEKSYJNA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, WANNA, MEKHAUZJA, PORNOGRAFIA TWARDA, PĘDRUŚ, PODKŁADKA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, SMACZLIWKA, MIODOJAD MARMURKOWY, HUEMAL, PĘTLA, KONKURENCJA, MYSZOŁÓW, PANIER, INDOZUCH, PROTAGONISTA, FILANDER RUDAWY, PŁYTA DETONACYJNA, PARMA, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, SALAMANDRA WALTLA, FIGLARNOŚĆ, CHOROBA MORGELLONÓW, ŁOŚ, PRZĘDZIOREK, GALOPKA, HAJDUK, BIAŁACZKA SZPIKOWA, WSPÓLNOTA, SKÓRZAK, GRUNTÓWKA, PIĘCIORNIK, WARANODON, SERDAK, HEAD HUNTER, OSET, KWIAT LOTOSU, TWIERDZENIE WILSONA, ANTYDEPRESANT, TRASZKA PIRENEJSKA, AMPELOZAUR, BOCZEŃ NASTROSZONY, KRĄPIEL, KIFOZA, KURSOR, PRZYMIOTNO OSTRE, LINIA, CHŁODEK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, ŻABA LEŚNA, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, WIELOKRĄŻEK, BOBREK TRÓJLISTKOWY, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, KAPUZA, PRZYKRYWA, CZŁOWIEK ROZUMNY, JAŁOWCÓWKA, ANFELTKA ZŁOŻONA, LETYNIEC, BIOMETRYKA, AKT PŁCIOWY, ŻABA SZPONIASTA, OGOŃCZYKI, JASKÓLNIK, PĘDRAK, POWIEŚĆ SENSACYJNA, RUGOWE, DAMAN, BISKUP POMOCNICZY, NARCYZ ŁUSKOWATY, AGREST, UCIECZKA, MAŚLACZEK, VINAIGRETTE, GNIAZDÓWKA, KOŁNIERZ SZALOWY, ANALIZA LITERACKA, GARIBALDI, NIEGOŚCINNOŚĆ, STYRAK JAPOŃSKI, JĘZYK KIPCZACKI, DRABIK DRZEWKOWATY, SYNONIMICZNOŚĆ, NIEŁAZ WIELKI, ZIEMNOKRASKA OBROŻNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SUPERPRZEBÓJ, SCYNK KARŁOWATY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, KMIOTEK, STERBRAMREJA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, WRÓBEL SZARY, KRÓTKOSZEK PAGÓRKOWY, KARMAZYN, SINIAK, GIDIA, OMUŁEK, BIRGINIAK, INFLACJA PŁACOWA, PRZEWÓD SĄDOWY, FABROZAUR, BARCZATKA GŁOGOWICA, ANTAR PATAGOŃSKI, IDEAŁ PIERWSZY, BANKOWÓZ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, SKUA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, IRGA DROBNOLISTNA, SKUNKS, BURKA, LESER, MIODOPOIK CZERWONOBREWY, ALBATROS SIWOGŁOWY, WOLEC, TRUSKAWKA, BYŁY, TURZYCA ŚCIŚNIONA, BIOSFERA, USŁUGOBIORCA, CIT, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, TUKANIK ZŁOTOUCHY, UKULELE, KRETOWATE, KAWA, METALICZNOŚĆ, WILK PSZCZELI, WIELOZADANIOWOŚĆ, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, SPARTANKA, BOROWIK DUPAINA, TORFOWIEC DUSENA, SZADOK, MURENA ZIELONA, BER, KROWA, KLAWIK, TRÓJEDNIK BIAŁY, RĄCZYCA, TURBINA PELTONA, MANIERYSTA, DRAKOREKS, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, TYGRYSKA BIAŁOCZUBA, KANGUR SKALNY, BIBUŁA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, TURZYCA MICHELA, TULIPAN GÓRSKI, WAZONKOWCOWATE, CZOSNEK NADOBNY, ŚWIECA, BEZ POSPOLITY, IRANKA, KORZEŃ, MYSZORYJKI, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, DŁAWIGAD MALAJSKI, MŁODY, JĘZYK PASZTO, HOKEJ, POKOJOWOŚĆ, WARTOWNIK, INTENSJA, ROSPLENICA, BEZBOLESNOŚĆ, USZYSKO, ANKIETA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ALBATROS SZARODZIOBY, KOMANDOR, ZŁOTOROST, TEORBAN, ZBRODNIA, RELACJA PUSTA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, SOSNA KARŁOWA, WENENOZAUR, DROBNIACZEK BEZZĄB, ŻWAWIK CZERWIENIAK, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, ZGNIŁOŚĆ, PRĄTNIK NADOBNY, BEDŁKA MUCHOMOR, DZIERZBOKOS, POWIEŚĆ MILICYJNA, SEKWOJADENDRON, PROEPIDEMIK, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, FIRCYK, FRAKCJONISTA, PRZYTULIA, ZWINNIK ULREYA, MLECZAJ LEPKI, INFOMAT, LICZEBNIK, KRÓLIK FLORYDZKI, WYDERKA, RODZINA NIEPEŁNA, NEKTARNIK STALOWY, GIBON HULOK, CHIMERA, KARBINADEL, STRATEGICZNOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, COMBI, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, MANDARYNKA, KWARTET, SKOK, PETREL SAMOTNY, ZASKRONIEC, OBRYWAK, STRAJK OKUPACYJNY, PIENIĄŻEK, ŁUSZCZAK, TWARDZIOSZEK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PODATEK CEDULARNY, PUKAWKA, BANKIWA, PUCHACZYK MASKOWY, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, ZALEŻNOŚĆ, RELING, ROMANS, MUSZKAT, GWAJAKOWIEC, NUR LODOWIEC, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, MIESIERKA, MORGANUKODONTY, RZEŹBA GLACJALNA, BAZYLISZEK, ŚNIEŻYCZKA KEMULARII-NATHADZE, BUK, TELEDETEKCJA, KALMUS, PROTOGNATOZAUR, MURSZ, PETREL POLINEZYJSKI, PRZESIĄKRA, RYBITWY, SINUSONAZ, GOŁĄBEK, KARONGAZAUR, PIOŁUN, ROPUCHA WODNA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, FRYBURG, GRUPA FOKUSOWA, TRÓJLIST WĄSKOPŁATKOWY, KOSTOGŁÓWKA JAJOŻERNA, MASZT ANTENOWY, STORZYSZEK, TRÓJCA ŚWIĘTA, BOCJA WSPANIAŁA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, CIASNOŚĆ, ŚWISTAK CZERWONY, SKOCZEK PUSTYNNY, JEZIORO POLODOWCOWE, KOPULACJA, SOSNA ALEPSKA, FREESTYLE, BLESKOTKA, PRZECZULICA SKÓRNA, RYJKOWCE, LUBASZKA, SZURPEK OTWARTY, BILBIL ŁUSKOWANY, CZAGRA PRZYLĄDKOWA, DRENAŻ KIESZENI, NORNIK ZWYCZAJNY, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, PEBA, TRÓJLIST WCZESNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, FAGOCYTOZA, NAPĘD, SZKARADNOŚĆ, ?TURNIURZYK JASNONOGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.211 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTERIDIUM - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY DENNSTAEDTIACEAE; GATUNKIEM TYPOWYM JEST PTERIDIUM AQUILINUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTERIDIUM - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY DENNSTAEDTIACEAE; GATUNKIEM TYPOWYM JEST PTERIDIUM AQUILINUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORLICA Pteridium - rodzaj paproci należących do rodziny Dennstaedtiaceae; gatunkiem typowym jest Pteridium aquilinum (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORLICA
Pteridium - rodzaj paproci należących do rodziny Dennstaedtiaceae; gatunkiem typowym jest Pteridium aquilinum (na 6 lit.).

Oprócz PTERIDIUM - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY DENNSTAEDTIACEAE; GATUNKIEM TYPOWYM JEST PTERIDIUM AQUILINUM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PTERIDIUM - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY DENNSTAEDTIACEAE; GATUNKIEM TYPOWYM JEST PTERIDIUM AQUILINUM. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast