DŁUGIE I STOSUNKOWO CIASNE MIEJSCE, OBIEKT, MOŻE TO BYĆ OCIENIONE, ZADASZONE PRZEJŚCIE (ALBO PRZEJAZD), WYKOPANY POD ZIEMIĄ TUNEL - ZWYKLE WTEDY JEST TO ŁĄCZNIK POMIĘDZY DWOMA POMIESZCZENIAMI, DWIEMA PRZESTRZENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNEL to:

długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema przestrzeniami (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TUNEL

TUNEL to:

wyrobisko górnicze (na 5 lit.)TUNEL to:

rodzaj kolczyka, który wymaga dość szerokiej dziurki w ciele (zwykle w uchu) - wkłada się go do takiej dziurki, dzięki czemu skóra nie jest wiotka i uzyskuje się efekt interesująco wyglądającej, odpowiednio zaprezentowanej dziury na przestrzał w człowieku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGIE I STOSUNKOWO CIASNE MIEJSCE, OBIEKT, MOŻE TO BYĆ OCIENIONE, ZADASZONE PRZEJŚCIE (ALBO PRZEJAZD), WYKOPANY POD ZIEMIĄ TUNEL - ZWYKLE WTEDY JEST TO ŁĄCZNIK POMIĘDZY DWOMA POMIESZCZENIAMI, DWIEMA PRZESTRZENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.689

HOSTEL, EFEKTYWNOŚĆ, RZEKOTKA KARŁOWATA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, KWINTA, PLANSZA, TARYFA ULGOWA, ZAKŁADKA, ASTER ALPEJSKI, KOLEŚ, PODKOŁDERNIK JADOWITY, ROKPOL, NIEGUSTOWNOŚĆ, PRĄTEK, EGZOSZKIELET, FAKTORYZACJA, FORTECA, MNISZEK, ZASIEKI, ARCHIWIZACJA, PRZEZNACZENIE, MIMBAR, MISIAK, ESKORTA, DWA OGNIE, CIĘŻAR, PASKUDZTWO, WARTOŚĆ DODANA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, AŁUN POTASOWY, DOSADNOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, APLA, DYSCYPLINA SPORTOWA, KANCER, BYTOMKOWIEC, LEMUR KARŁOWATY, SEROHEMATOLOGIA, GLINIASTOŚĆ, PIJAWKA, HACKAMORE, STAWIANIE, SEKULARYZACJA, BIEDOTA, BIAŁY ZNAK, PLUS DODATNI, KNEDLIK, ETER, NIEROZUMNOŚĆ, ADIANTUM KLINOWATE, KONSTRUKTYWNOŚĆ, FORTECA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, BARIERA KREW-MÓZG, HORDA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, SZCZUPŁOŚĆ, GETTO TRANZYTOWE, WYRAZISTOŚĆ, MAŁOWODZIE, OSPAŁOŚĆ, SILNIK PAROWY, TYKA, PATON, GLOSA, ROZBIERANKA, SERENADA, WARUGA, TOREBKA, SZYLD, DELFINY OCEANICZNE, PSIARKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, UNDECYMA, KABANOS, KWAS ŻOŁĄDKOWY, SAMARA, TABLICA CAYLEYA, MAKARON, NIEDOSTĘPNOŚĆ, CHINON, PRZYBUDÓWKA, OGRÓD BOTANICZNY, WICIOWCE, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, LEPSZOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CHRAPY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, KLONOWATE, ŁANIA, KONTRAKT MENADŻERSKI, PRZEDSIONEK, FRYZJERNIA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, ŁOŻYSKOWIEC, BATAGURY, SOSRĘB, CIENISTKA, TOR WODNY, DOJRZAŁOŚĆ, UŻĄDLENIE, PRZECIWWAGA, FILTRACJA, SATELITA, ZEBRA, JASTRZĘBIE OKO, WINIETA, LEJ POLARNY, POWTARZALNOŚĆ, LASONOGI, POSIELENIE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, CIEŃ, PIEZOMAGNETYK, ROK GWIAZDOWY, AMFIBIA, PSZCZOŁA MIODNA, WIMPERGA, BOEUF STROGANOW, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, BECZKA Z PROCHEM, HAMULEC CIĘGNOWY, HAUBICA, STRZAŁECZKA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, POGORZELISKO, ŁOŻYSKO SZTYWNE, HARTOWNOŚĆ, KĄT PEŁNY, WIEŻA TRIANGULACYJNA, PUSTA STRUNA, KOPIAŁ, KREOL, SZCZĘK ORĘŻA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, MÓWNICA, USTRÓJ DUALISTYCZNY, DYSPLAZJA NEREK, WOSK, PARTYKUŁA, GOLIZNA, MŁOTEK, ŁOTROSTWO, SCHRON, MIEJSCE, SKAFANDER, PLAC APELOWY, BILET POWROTNY, CISZA WYBORCZA, MEKSYLETYNA, SANDBOX, LUSTRZEŃ, BOMBA WULKANICZNA, EPIFIT, SKARPETKA, BABRAŁA, NIEUMARŁY, KARBOKSYLAZA, ŚMIECIOWISKO, TRZECI, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, ANTROPONIM, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, BITWA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, GRUPA, SIOŁO, LINIE BEAU, OPALIT, EROZJA ŚNIEŻNA, ROZPRAWKA, LEŻA, PATROLOWIEC, GAPOWICZ, PIEŃ TRZEWNY, KOLOKACJA, KAWIARENKA INTERNETOWA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ALKIERZ, KWADRAT LOGICZNY, DYPTYCH, KAPOTA, MELFALAN, ALDEHYD, ROZSTĘP ĆWIARTKOWY, WOLNA AMERYKANKA, SIŁA ROBOCZA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, NANOHENR, ANDROGINIA, GRODŹ, DOR, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, TROGLOKSEN, PIECZENIARZ, WSPINALNIA, NARAMIENNIK, SKROMNISIA, NIEPRZYSTOSOWANIE, ZGLISZCZA, ZGODNOŚĆ, PODRYDZYK OSTRY, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, SMOLUCH, PRZEJAZD, ZAGRANICZNOŚĆ, EGZORCYZM, TRUFLA, KOTLINA KŁODZKA, CIRROCUMULUS, ANTECEDENCJA, GMINA GÓRNICZA, PROSTOWNIK SELENOWY, NANKINY, OŚMIORNICA, IMPAKTOWOŚĆ, QUEBECKI, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PUNKT, ODRZYNEK, KOMISUROTOMIA, PIEPRZYCZNIK, CHLOREK HEMATYNY, NACZYNIÓWKA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, STACJA, OKO, ZNAK WODNY, BEJT, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, SOBÓR, KONSTYTUTYWNOŚĆ, ODWACH, ZAKOLE, PENITENCJA, KOLANO, NARKOTYK TWARDY, STRZAŁECZKA, PASKUDNIK, FUNKCJA RZECZYWISTA, ZLEWNIA, TAŚMA, TORTILLA, SYNDROM WILKOŁACZY, SEKSTANS, SPRZECZNOŚĆ, KOŁCHOZ, SAMORZUTNOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PUNKT WYPADOWY, RYCINA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, BAŁWOCHWALSTWO, TUNEL AERODYNAMICZNY, TUŁACTWO, LENIWIEC, PRZENIK, SERŻA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KOŚĆ ŁZOWA, POEMAT HEROICZNY, PROCH, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, PIERÓG, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, METEOROLOGIA ROLNICZA, ŁĄCZNIK GWINTOWY, WANIENKA, LIBONEKTES, FORMA, ZNACZENIE, KREMOGEN, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, DOJRZAŁOŚĆ, PENTAPLOID, SMRÓD, SKALA RANKINE'A, ANTYLIBERALIZM, ŁĄCZNIK SCHODOWY, ROZŁUPNOGŁOWCE, GRZEBIEŃ, TORPEDA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, LOURDES, GŁUPKOWATOŚĆ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MIEJSCE, POKRZYWKA, FURIERYZM, KRUPADA, WIATROWNICA, ?CENTRUM HANDLOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGIE I STOSUNKOWO CIASNE MIEJSCE, OBIEKT, MOŻE TO BYĆ OCIENIONE, ZADASZONE PRZEJŚCIE (ALBO PRZEJAZD), WYKOPANY POD ZIEMIĄ TUNEL - ZWYKLE WTEDY JEST TO ŁĄCZNIK POMIĘDZY DWOMA POMIESZCZENIAMI, DWIEMA PRZESTRZENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGIE I STOSUNKOWO CIASNE MIEJSCE, OBIEKT, MOŻE TO BYĆ OCIENIONE, ZADASZONE PRZEJŚCIE (ALBO PRZEJAZD), WYKOPANY POD ZIEMIĄ TUNEL - ZWYKLE WTEDY JEST TO ŁĄCZNIK POMIĘDZY DWOMA POMIESZCZENIAMI, DWIEMA PRZESTRZENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUNEL długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema przestrzeniami (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNEL
długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema przestrzeniami (na 5 lit.).

Oprócz DŁUGIE I STOSUNKOWO CIASNE MIEJSCE, OBIEKT, MOŻE TO BYĆ OCIENIONE, ZADASZONE PRZEJŚCIE (ALBO PRZEJAZD), WYKOPANY POD ZIEMIĄ TUNEL - ZWYKLE WTEDY JEST TO ŁĄCZNIK POMIĘDZY DWOMA POMIESZCZENIAMI, DWIEMA PRZESTRZENIAMI sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - DŁUGIE I STOSUNKOWO CIASNE MIEJSCE, OBIEKT, MOŻE TO BYĆ OCIENIONE, ZADASZONE PRZEJŚCIE (ALBO PRZEJAZD), WYKOPANY POD ZIEMIĄ TUNEL - ZWYKLE WTEDY JEST TO ŁĄCZNIK POMIĘDZY DWOMA POMIESZCZENIAMI, DWIEMA PRZESTRZENIAMI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x