Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BRAK GRANIC FIZYCZNYCH LUB DEFINIOWANYCH W MYŚLACH, TO, ŻE FORMA NIE JEST OGRANICZONA JAKIMIŚ RAMAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWARTOŚĆ to:

brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ to:

ogólnodostępność, nieograniczony dostęp (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

łatwość w wyrażaniu uczuć i myśli oraz w nawiązywaniu kontaktów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha działania i myślenia kogoś, kto jest chętny, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, nie zamyka się przed nowym, przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha przestrzeni, która nie jest niczym otoczona, ograniczona, nie ma wyraźnych granic (na 9 lit.)OTWARTOŚĆ to:

cecha człowieka, który ma chęć, by poznawać coś nowego, innego niż to, co znał dotychczas, który nie zamyka się przed nowym, który przyjmuje coś bez oporów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK GRANIC FIZYCZNYCH LUB DEFINIOWANYCH W MYŚLACH, TO, ŻE FORMA NIE JEST OGRANICZONA JAKIMIŚ RAMAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.157

LIBRA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, LOFIKS, DEOKSYRYBONUKLEAZA, MASA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ŚLEPE WROTA, CZWÓRSTYK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, FILTR RODZINNY, SAMOOKALECZENIE, KOLEBKA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, POCISK NIEPENETRUJĄCY, KAWAŁ, CELOWOŚĆ, RAJKA, BALDACH, WIATRAK HOLENDERSKI, DROMOS, PRZYLEPNOŚĆ, INDEKS, KAMIENNIK, POLE BRAMKOWE, SPEKTAKL BALETOWY, DESTRUKCYJNOŚĆ, ÓSEMKA, TOPENANT, TRANSKRYPCJA, FIRMÓWKA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, EMBLEMAT, PŁASZCZKA NAGA, POLARNA CZAPA LODOWA, TIUL, DYSZKANCIK, CMOKIER, NIEDYSPONOWANIE, HASZTAG, OŚMIORNICA, PAZUR, KLINIEC, EKSYKATOR, SZCZOTECZKA, , LICHWIARSTWO, WAHADŁO, WSZECHMOC, FALA HARMONICZNA, ŻUPA, SANDBOX, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, HENNA, BIFORIUM, PRANIE PIENIĘDZY, KOŚĆ, SECESJONISTA, SZCZEPIONKA WŁASNA, LUDZIK, MISJOLOGIA, PŁOMYK, ROGALIK, KONTRALT, GLORIA, CZAS PRZYSZŁY, ŁOŻNICZY, HERMETYCZNOŚĆ, POWRÓT, DRABKA, INHALACJA, INWAZJA, MŁAKA, WYBITNOŚĆ, BEZRUCH, JAŁOWIEC, LISTEK, RATYSZCZE, LICZBA DOSKONAŁA, GŁODÓWKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, DZ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, IRONICZNOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, ZBIORKOM, DYSCYPLINA POKAZOWA, NARODZINY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KOMA, SZEREG ROZBIEŻNY, DANIE KOSZA, CHLORYN, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, AGAR, WŁOSKOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, GIBON SREBRZYSTY, GANGSTERYZM, DARŃ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, RYCZAŁT, BABULINKA, DOK, ZIELE, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, OPENER, LEKKOZBROJNY, AKTYWNOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, ROZTWÓR NASYCONY, NOWOTWÓR, SENSUALIZM, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, LISTEK, NERWOWOŚĆ, ZĄB, PRZETWÓR, ARESZT TYMCZASOWY, ŻÓŁW, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, WYGŁOS ABSOLUTNY, LAMPA ŁUKOWA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KOLOKACJA, HARD CORE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MIANOWANIEC, FIGURA, ŚWIĄTEK, NIEWOLNIK, METR, TENUTA, DURNOWATOŚĆ, CIAPOWATOŚĆ, MADŻONG, MASŁO, KLER, UPOMNIENIE, KIERUNEK, LEKTORIUM, WINA UMYŚLNA, OMNIPOTENCJA, RYGIEL, APOLOGIA, PRZEDROST, MASZT, KAPISZON, STWARDNIENIE GUZOWATE, ABOLICJONISTA, SCENICZNOŚĆ, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, NIEKOSZTOWNOŚĆ, WYROCZNIA, POSEŁ, KAMIZELKA KULOODPORNA, LAUDATOR, ZAKON MNISZY, ROŚLINA PASTEWNA, GŁOWA DOMU, DELFIN HEKTORA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, TUALETA, TŁOCZYSKO, ŁASZT, NACZYNIE OZDOBNE, NAGŁOŚNIENIE, TERAPIA POZNAWCZA, STAN POSIADANIA, PRZYKURCZ, KATAFOREZA, FORMA, PRZODOMÓŻDŻE, BODARZ, BEZCIELESNOŚĆ, PÓŁKOLONIE, JĘZYK GYYZ, PODRZUT, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, CUKRZYCA, WSPOMNIENIE, TENDENCJA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ODSYP, SEROCZEŃ, SPUSZCZANIE, KRWIOPIJCA, MONK, LOWELL, WITACZ, ANTROPOSFERA, TERMOMETR RNA, STRUNA GRZBIETOWA, SZEREG CZASOWY, SKLEPIENIE PALMOWE, KUC FELL, PLANETOIDA, BRZOZA CZARNA, POSIADŁOŚĆ, EMISJA, CIEMNA ENERGIA, POŻYTECZNOŚĆ, KATAFRAKTA, DEPRESJA, BEZBRZEŻE, DOKUMENT PAPIESKI, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ROLADA, ŁASKAWCA, MIESZACZ, POGROM, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KAKAO, BUT NARCIARSKI, MARGINALNOŚĆ, MEDYCYNA LOTNICZA, GABLOTA, FUTURUM, NARTA WODNA, TRENCZ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WYWROTOWIEC, GANC POMADA, DORSZ BAŁTYCKI, POWSTRZYMANIE, AUTOCAMPING, NALOKSON, PERKOZEK TRÓJBARWNY, KUPLET, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, GOTOWIEC, RAJDÓWKA, ZAPCHANIE DZIURY, PODRYDZYK OSTRY, BETON ŻUŻLOWY, REWALIDACJA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PRZEWIJAK, UNIKAMERALIZM, ODBITKA, RIKSZARZ, PONAGLENIE, RODZINA ZASTĘPCZA, DZIEWIĘTNASTY, FACSIMILE, DZIEWCZYNKA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, METAL PÓŁSZLACHETNY, MIEJSCE KULTU, ESENCJA, USYTUOWANIE, PRZYKRYCIE, JEDNOSTKA METRYCZNA, STAROORMIAŃSKI, MANAGER, KRAKERULA, KIPI KASZA, FORMA, PARWENIUSZ, CHUDZIĄTKO, PANSEKSUALIZM, PARA MINIMALNA, WYKRZYKNIENIE, POLARYZACJA JONOWA, NEFELIN, GRUPA LIEGO, CUGOWIEC, GŁÓWKA ARTYKUŁU, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, TRYB OZNAJMUJĄCY, TOALETA, WYRZUTNIA, PRZEPOJKA, WIZYTA DOMOWA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, HEROD-BABA, EGZOSZKIELET, GŁUCHY TELEFON, CHCIWSTWO, SOLANKA, WZÓR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KALEKA ŻYCIOWA, PŁOTEK, MARCHWIANE RĘCE, NAMPULA, NIEZNAJOMY, BRZESZCZOT, KOLONIA, PROSUMENT, RODELA, ROMANSIDŁO, MONUMENT, PRZYNĘTA, ETAPOWOŚĆ, HABANERA, KAPELMISTRZ, FIRMA KRZAK, EFEKT BOGACTWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK GRANIC FIZYCZNYCH LUB DEFINIOWANYCH W MYŚLACH, TO, ŻE FORMA NIE JEST OGRANICZONA JAKIMIŚ RAMAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
otwartość, brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWARTOŚĆ
brak granic fizycznych lub definiowanych w myślach, to, że forma nie jest ograniczona jakimiś ramami (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x