TECHNICZNE DOPASOWANIE, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW LUB ICH CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPATYBILNOŚĆ to:

techniczne dopasowanie, możliwość współpracowania urządzeń lub programów lub ich części (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMPATYBILNOŚĆ

KOMPATYBILNOŚĆ to:

zgodność, spójność, bycie odpowiednim, spełniającym jakieś wymogi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNICZNE DOPASOWANIE, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW LUB ICH CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.470

DYLIŻANS, NIEŻYCIOWOŚĆ, PAZUR, CENZURA, PRASA HYDRAULICZNA, IDAHO, CHWALCA, SWETER, UKŁAD ODNIESIENIA, BRANIE POD WŁOS, SEKRECJA, PRĄTNIKOWCOWE, WYDŁUŻALNIK, SYSTEM OBRONNY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, SŁUPICA, RUBRUM, RAGDOLL, BUTLA, WSTĘŻNIAKI, GŁOWNIA, KIROW, AZOLLA, SZTUCER, SIEROTA ZUPEŁNY, PULPA, METALIK, KARTACZ, BASEN, GRA KOMPUTEROWA, STOLIK, RENÓWKA, ZEWŁOK, BRZOSKWINIA, ZEBROID, RACHUNEK ZDAŃ, PRZENOŚNOŚĆ, WĘGORZ EUROPEJSKI, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, MATOWOŚĆ, KOMPRADOR, NACIĄG, PRZYPADŁOŚĆ, ALBINOS, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, DŹWIGNIA FINANSOWA, GEODYNAMIKA, HRABINA, WADA WZROKU, GULISTAN, SKLEPIENIE NIECKOWE, MIZANTROPIA, MAŁA OJCZYZNA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, RUMIEŃ LOMBARDZKI, SZPYRKA, CYBUSZEK, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, KANWA, LESZCZYNA, DIABEŁEK, KILOMETR NA SEKUNDĘ, BOZA, PRYSZCZARKI, UMOWA KONTRAKCYJNA, DYSKRETKA, BRYTFANKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, STACJA, NÓŻ, SEZONOWIEC, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PRESKRYPTYWIZM, BRYTFANNA, BRYKLA, ENDOCENTRYZM, DRAMAT WOJENNY, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, PODATEK IMPORTOWY, OPAR, ADVOCATUS DIABOLI, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, BULLA, MOŻLIWOŚĆ, ZAŁOŻENIE, TRANSFERAZA, INTERWAŁ, CERAMIKA SANITARNA, EKLER, AMUR, RYTOWNIK, KIJ, HUBA SINIAK, HEJNAŁ, PION ŻYROSKOPOWY, DELFIN PEALE'A, DEDUPLIKACJA, BOOT, SZALKA, JASZCZUR, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KLINKIER, ŁUPACZKA, UDERZENIE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, WZGÓREK NASIENNY, BOSCH, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, CUGANT, TRYTON, KOSZULKA, KORMA, ADYGEJA, ZAŁOŻENIE, KLOSZ, FORMAT, KOREKTOR, FAZA, KWADRATNIKOWATE, ALKOHOL ROLNICZY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, AMBASADORKA, ZEKS, NIALA, SKIP, POBIAŁKA, BLIŹNIACZOŚĆ, MANDAT IMPERATYWNY, ORGANIZM, CEMENT STOMATOLOGICZNY, LUK, MNIEJSZE ZŁO, FLANELA, MALINA, CZWARTY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CYPRYŚNIK, MAPUTO, ANON, TUTORIAL, OSOBA, MELILIT, TAPETA, HASA, SUWNICA BRAMOWA, BŁAZENEK, MŁAK, CYGARETKI, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, DEALER, BÓBR RZECZNY, OPERATOR KABLOWY, KIFOZA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, BAGATELA, MIR, MEDYCYNA LOTNICZA, RAJKA, POMNIK, DZIESIĄTY, POKŁAD STATKU, ZDENERWOWANIE, FUCHA, DEKONWOLUCJA, KAWA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, TENOR, HALOGENOALKAN, LAVABO, PRZETWÓR, DŻYGIER, PRODROM, PRZĘSŁO, ĆWICZENIE, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, CZERNINA, OBROŃCA, PIERWSZY OFICER, NADLOTKA, WANIENECZKA, WYLICZANKA, SŁOWACKI, MIĘSO, LOTNISKO, TURUNGIA, NADWYŻKA, WILCZA PASZCZA, MIASTO UMARŁYCH, KARAFECZKA, SZUM, TIOSÓL, ZESPÓŁ CHOROBOWY, METALOGRAFIA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, MIEJSCE, BRUMBY, UWE, BŁOTNIAK, NIESTAWIENNICTWO, KONWENCJA, TETRAPTYK, PŁUCA, KOMŻA, CIASNOŚĆ, JAPONKI, ŚLIMAK, ELEW, GROŃ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KATAR SIENNY, DYMA, SPADEK, OPCJA TERMINOWA, ABIOGENEZA, SYSTEMATYKA, ŻYWY TRUP, KANAŁ TEMATYCZNY, DYWIZ, NAWAŁNICA, NIEZDARSTWO, KAPSLA, BIS, KRZYŻYK, STYMULATOR, BACKGROUND, EDIRNE, GARNITUR, WATOLINA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, DALOA, BATERIA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, DERMOKOSMETYK, ZAKŁÓCENIE, ADOLF, ZADANIE, ORLICZKOWATE, KOLUMBARIUM, SAKWA, CZARCIK, GODET, WIR, DRABINOWIEC MROCZNY, KOSZÓWKOWATE, POR, PRZEGLĄDACZ, TWIST, BASENIK, MEMBRANA, BIEGUN, BUZA, NIEPRZYJACIEL, ŁUSKOWCE, LITERATURA FAKTU, SANDWICZ, PRAŻMO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KOSKINOMANCJA, WĘGAREK, REPREZENTACJA GRAFU, SCHEDA, PYTANIE, KAGANIEC, PRIMADONNA, FOTOGRAM, SZPERK, CHLEB KLASZTORNY, NEBRASKA, OFIARA ŚMIERTELNA, SZPALTA, BAREŻ, KROKANT, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ROSYJSKI, RUGI, CZŁON PODRZĘDNY, NOMINALIZACJA, HOSTEL, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ARTYKUŁ, ZEW, RĘBARKA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, OSADA, PIEKŁO, FACET, EPIGRAF, AKROBATYKA SPORTOWA, PODSTAWA, RURA ODPŁYWOWA, AŁUN, CZYNNIK EKOLOGICZNY, PRZYSTRÓJ, KASZTEL, NACIEK, SUCHOKLATES, OTWOREK, KUCHNIA GAZOWA, ?ONOMASTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNICZNE DOPASOWANIE, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW LUB ICH CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNICZNE DOPASOWANIE, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW LUB ICH CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPATYBILNOŚĆ techniczne dopasowanie, możliwość współpracowania urządzeń lub programów lub ich części (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPATYBILNOŚĆ
techniczne dopasowanie, możliwość współpracowania urządzeń lub programów lub ich części (na 14 lit.).

Oprócz TECHNICZNE DOPASOWANIE, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW LUB ICH CZĘŚCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TECHNICZNE DOPASOWANIE, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW LUB ICH CZĘŚCI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x