WYKONANY Z BIOMATERIAŁÓW ELEMENT, WSZCZEPIANY OPERACYJNIE DO ORGANIZMU (IMPLANT), ZASTĘPUJĄCY LUB WSPOMAGAJĄCY UTRACONĄ FUNKCJĘ NARZĄDU LUB NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENDOPROTEZA to:

wykonany z biomateriałów element, wszczepiany operacyjnie do organizmu (implant), zastępujący lub wspomagający utraconą funkcję narządu lub narządów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANY Z BIOMATERIAŁÓW ELEMENT, WSZCZEPIANY OPERACYJNIE DO ORGANIZMU (IMPLANT), ZASTĘPUJĄCY LUB WSPOMAGAJĄCY UTRACONĄ FUNKCJĘ NARZĄDU LUB NARZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.640

DWUDZIESTY ÓSMY, BENCHMARK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, CYKL ROZWOJOWY, LEADER, TAMBUR, ISTOTA ŻYWA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KSYLOFON, CYRK LODOWCOWY, HAMERNIA, MAŁA GASTRONOMIA, ARGUMENT, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, RAKIETKA, PASZTETOWA, SMORODINÓWKA, BRYKLA, MODUŁ MIESZKALNY, RUGI, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, FUTURE SIMPLE, PANI, MARIONETKA, INWALIDA WOJSKOWY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, TELEKONWERTER, CUGANT, KRÓCIEC, KRATER, TARAN, ZAWISAK, PŁAWINA, UPRZĄŻ, PRANIE MÓZGU, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, EGZERCYCJA, WYRĘB, ROZGRZEWACZ, WYRAZ SAMODZIELNY, ARSENAŁ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, PODKOSZULEK, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KAMERA, DRUGA POŁOWA, PONCZ, REKOMPILACJA, TEMAT, DONIESIENIE, ŁADOWANIE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, POLIMER FLUOROWY, KAUKAZ, DYSPOZYCJA, CABAN, MEDALION, MORFEM LEKSYKALNY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, NACISK, CZARNY RYNEK, BRAMOWNICA, PASZTECIK, TYTUŁ, DYSZA, SYR, STRUKTURA DRAMATYCZNA, DRABINA, SANIE, FILTR, CZARODZIEJKA, NIEWYDAJNOŚĆ, KĄPIEL OŁOWIANA, DACH ŁAMANY, DŁAWIK, KREWNIAK, IZOLATKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, TYTUŁ NAUKOWY, UKŁAD FIZYCZNY, KROPKOWANIE, CHOROBA EULENBURGA, PROKATEDRA, BEZIDEOWOŚĆ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, IGOR, JIM, ROZGAŁĘZIACZ, MAGAZYN, KRUSZYNA, PASKUDNIK, KAPLICA CHRZCIELNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PROPOZYCJA UKŁADOWA, PAMIĄTKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, INTERLUDIUM, CIEMNOŚĆ, TRZPIEŃ, METODA ODCHYLEŃ, SIEĆ ENERGETYCZNA, KOGA, LIRNIK, ODSIEW, MOMENT, FORSZLAK, KONIEC ŚWIATA, ALFABET MORSE'A, KOMBATANT, SERCE, SUCHORYT, BLOKADA, LEJ, OWAD, KONDENSATOR, KOMBINEZON, ŁAMACZ BLOKADY, PARZENICA, WIĄZKA, MARKA, BUŁAN, WARSTWA ABLACYJNA, ZEBROID, PUNKT MOTORYCZNY, ANONS, ANALIZA FUNKCJONALNA, PĘCHERZ, BRUK, KOLOR, KARIN, KORDON, GRANAT, ZWINNOŚĆ, MASA KAJMAKOWA, SAMIEC, OBRĘCZ, ZAMEK, CYFRA ARABSKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ABOLICJA, KĄT, ZAKONNICZKA, HACJENDER, KOŁKOWNICA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, BARWNOŚĆ, BŁONA, KORSARZ, KORPUS, NIESTRAWNOŚĆ, WYPALENISKO, CYGANECZKA, PRZĘSŁO, ODMA OPŁUCNOWA, OSOBNIK, KONTRAMARKA, DIALOGIZM, ETYKIETKA, UDAR, LUFA, TURZYCA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ŻABA SZTYLETOWATA, PANCERKA, HARDTOP, MĄKA, FORMACJA, HURMA, GRAFIKA RASTROWA, PATOGENICZNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ANALIZA, AGAT MSZYSTY, SADŹ, CEGŁA DZIURAWKA, SURMA, ŁEBEK, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, BAJKA, SET, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, TOPENANTA, HARISSA, ŁUK SKRZELOWY, ANTAGONISTA, ALKID, CZARODZIEJSTWO, WRÓBEL POLNY, KOSMYK, ROZBIERANKA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ZAKONY, FRANCA, WSPÓLNOTA, TREPY, SZEWRON, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ZBOCZENICA, TEST PASKOWY, AWAL, ŚREDNIOPŁAT, DEGRADACJA, BOLERO, DODATEK STOPOWY, POLER, WIZYTÓWKA, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, LAK, PION, KOSZULKA, SZTUBAK, LODOWICA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PUL, KOŁO, MADZIARSKI, PLECHA, TRALKA, KINO DROGI, KOALICYJKA, MAŹNICA, OSKRZELIK, PODKŁAD, HYDROFON, OCENA, SIMON, SEN ZIMOWY, ŁASKAWCA, DERYWAT MUTACYJNY, CENA ADMINISTRACYJNA, FILET, GWASZ, EMALIA, MÓL BOROWICZAK, BIEDASZYB, ZATWARDZENIE, SZTUCZNE PŁUCO, GODŁO HERBOWE, ZMIANA CHOROBOWA, WINIETA, KOMIN PŁACOWY, KWAS LINOLENOWY, BASTEJA, JĘZYK OBCY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BAWOLE OKO, HIGIENISTKA, PROFITENT, IZOLATORIUM, GALISYJKA, PROFIL KAUZALNY, MANIFESTACJA, MIESZARKA, NASKÓREK, CEZURA, MANIFEST, DROGA ZBIORCZA, RĘKAWICA, MIĘDLARKA, MELASA, KIERUNEK, TOALETA, UCHWYT, TRZYDZIESTKA, WISKOZA, KONWERTOR, ROŚLINA ZIELNA, SYMBOLICZNOŚĆ, ŚMIECH, WYSEPKA, MANIFESTACJA, LAJKRA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, TUMULUS, DESKA SEDESOWA, MANEŻ, DIABEŁEK, ZASADA, REZYDENCJA, KOLEJ LINOWA, KRAŃCOWOŚĆ, WIEŻA HEJNAŁOWA, ZĄB, PRZYBYTEK, INTRATA, BOMBER, TOREBKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, KONWERSJA , SKRYTKA DEPOZYTOWA, RAJKA, PCHACZ, DEASEMBLER, PIKA, EKSTRUZJA, RURA ODPŁYWOWA, CYTADELA, ?DOWÓD RZECZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.640 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANY Z BIOMATERIAŁÓW ELEMENT, WSZCZEPIANY OPERACYJNIE DO ORGANIZMU (IMPLANT), ZASTĘPUJĄCY LUB WSPOMAGAJĄCY UTRACONĄ FUNKCJĘ NARZĄDU LUB NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKONANY Z BIOMATERIAŁÓW ELEMENT, WSZCZEPIANY OPERACYJNIE DO ORGANIZMU (IMPLANT), ZASTĘPUJĄCY LUB WSPOMAGAJĄCY UTRACONĄ FUNKCJĘ NARZĄDU LUB NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENDOPROTEZA wykonany z biomateriałów element, wszczepiany operacyjnie do organizmu (implant), zastępujący lub wspomagający utraconą funkcję narządu lub narządów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENDOPROTEZA
wykonany z biomateriałów element, wszczepiany operacyjnie do organizmu (implant), zastępujący lub wspomagający utraconą funkcję narządu lub narządów (na 11 lit.).

Oprócz WYKONANY Z BIOMATERIAŁÓW ELEMENT, WSZCZEPIANY OPERACYJNIE DO ORGANIZMU (IMPLANT), ZASTĘPUJĄCY LUB WSPOMAGAJĄCY UTRACONĄ FUNKCJĘ NARZĄDU LUB NARZĄDÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WYKONANY Z BIOMATERIAŁÓW ELEMENT, WSZCZEPIANY OPERACYJNIE DO ORGANIZMU (IMPLANT), ZASTĘPUJĄCY LUB WSPOMAGAJĄCY UTRACONĄ FUNKCJĘ NARZĄDU LUB NARZĄDÓW. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x