RODZAJ PRZEGRODY, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA LUB SYGNALIZUJE ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJAZDU, ZWYKLE STOSOWANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARIERA to:

rodzaj przegrody, która uniemożliwia lub sygnalizuje zakaz przejścia, przejazdu, zwykle stosowana dla zapewnienia bezpieczeństwa (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARIERA

BARIERA to:

przeszkoda, ograniczenie (na 7 lit.)BARIERA to:

jakaś naturalna przeszkoda (na 7 lit.)BARIERA to:

obszar trudny do przekroczenia; granica (na 7 lit.)BARIERA to:

przegroda, przeszkoda (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PRZEGRODY, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA LUB SYGNALIZUJE ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJAZDU, ZWYKLE STOSOWANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.254

OBSŁUGA, SŁOBODA, PATRON, CZERWONA KSIĘGA, CIEŃ, KRWAWNIK, EPIDEMIOLOG, ODTWARZANIE, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, IMPAST, ZDROJEK, INSIMBI, AKCENT, PAPIER TOALETOWY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KOŁNIERZ, PASTISZ, KUC, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, SER PARMEŃSKI, KRONIKARKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, CIEMNOTA, HURMA, OSKARŻENIE, ZGORZEL, ZERÓWKA, CAP, MINIATURA, KOCZOWNIK, SZAGRYN, ZŁOCISZ, GAŁKI, KATATONIA, MIARA PROBABILISTYCZNA, ŚWIECKOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, UKRZYWDZONY, MUR, ARSENAŁ, OBIBOK, MARMURKOWANIE, OSOBA, KABRIOLECIK, GAMA, WICIOKRZEW, TYSIĄC, GAZYFIKACJA, SALEP, WOLANT, DROBNICA, PIESIO, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, EPOKA, NAGOLENNIK, WZORZEC ANALITYCZNY, DIAKRYT, BĘCKI, CHOWACZ, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BODZIEC, MERZYK OBRZEŻONY, HASZTAG, KORKOWIEC, DWURÓG, PTASZEK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, LASECZKA, PIERWOTEK, NASZYWKA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, OFIARA ŚMIERTELNA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, FRANCZYZA, KOPARKA WIELOCELOWA, AZYDOTYMIDYNA, HUBA, MARTWA NATURA, ROTALIT, FLASZKA, ZEW, EGZEKUTYWA, PILOT, SURFINGOWIEC, MNIEJSZE ZŁO, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, HRABINA, INDYKATOR, PERFUMA, POLEWKA, FIGURA, SAKWA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, CHOROBA WOLMANA, GARBNIK, SKROMNOŚĆ, MOCHWIAN, POWINOWATY, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ADHEZJA, SUPERKONTO, TARYFIARA, ZAZDROŚĆ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, DEPESZA, ROBUR, BLEFIARZ, KLINIKA ODWYKOWA, MATINKA, GUMNO, PELAGIAL, BROŃ ŚRUTOWA, AZA, KATAPULTA, ŻMIJOWCOWATE, ZALESZCZOTEK, PODCASTING, SZTUKA DEKORACYJNA, PENELOPOGNAT, ALDEHYD, PARTYCYPACJA, ANTEPEDIUM, FRAZEOLOGIZM, TYGIEL, ERGODYCZNOŚĆ, BADANIE JAKOŚCIOWE, AKREDYTYWA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, STRACH BIERNY, ZARAZA, ŁĄKA, SMILEY, BIAŁKO BŁONOWE, GLOBUS, STREETBALL, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KUCHNIA, KLAMELIZAUR, WYCHÓD, TWIERDZENIE HARTOGSA, KRYTERIUM WALDA, ZRZUT, PRZEKAZIOR, PRYMARIUSZ, SUBWOOFER AKTYWNY, KAPSUŁA POWROTNA, POSTERUNEK, DUBRILLOZAUR, GURU, DRAMAT GANGSTERSKI, KOPIA, NACIEK, SMOK, ILOCZYN BLASCHKEGO, SANDERSONIA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ROZPUSZCZALNIK, REPLIKA, MIGRACJA ZAROBKOWA, MADRYGAŁ, POLE, EROTOMAN, KILKUNASTOLATKA, RENATA, PARAFARMACEUTYK, MUSZTARDA SAREPSKA, GAPOWICZKA, ODPYLACZ CYKLONOWY, GERBEREK, SZPONTON, PRZERYWACZ BLOKADY, WALDORAPTOR, METR, WIESZAK, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, MANTYLA, TENOR BOHATERSKI, MASZOPERIA, NIKOLAIZM, TAJSTRA, CHOMĄTKO, DEKADENT, DOMARSKI, SZAFLIK, TABAKIERA, ADRES, OPAŁ, KULT LUNARNY, BELA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PACHOLĘ, KOPALINA POSPOLITA, FERMAN, PLZ, ETYLINA, ESTER, METRESA, FIDEIKOMISARIUSZ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WIDDRINGTONIA, HEDONIZM ETYCZNY, KOMONICA, WARIANT NORMY, CENOBIORCA, PANECZEK, PRZYWŁASZCZENIE, POLARNA CZAPA LODOWA, PLACUSZEK, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PEIRESKIA, ANTROPOFAG, OWCA, GRACILICERATOPS, TYRANOTYTAN, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, CHICHOT, WYDZIELINA, MARAKUJA, GOUDA, HENTAI, ATAK, SRACZKA, POKÓJ, POMPA INFUZYJNA, BĄBELKI, AUTOKEMPING, ALEUCKI, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, GENERALISSIMUS, METODA PORÓWNAŃ, CHORY NA GŁOWĘ, TWARDY RESET, ÓSEMKA, SERIOLE, ODPŁYW, SKRZACIK, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, LODOWIEC FIELDOWY, MIKROKROPKA, ODMIANA UPRAWNA, STACJA POMP, FUNKCJA ZDANIOWA, WIZAWA, CYGARNICA, ZAGRYWKA, POTENCJAŁ, LAMA, POZŁOTKA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, ZDANIE, MAKSIMUM, GIGANTOFON, FLOTA, KOTAN, AŻUR, JAMA, MIGRACJA, KONTRAPUNKT, REGUŁA INFERENCYJNA, BOSS, BROŃ BIOLOGICZNA, LEGOWISKO, AMBASADORKA, MIESZACZ, POSIADACZ ZALEŻNY, OKTAWKA, FREELANCERKA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SYGNAŁ ZIELONY, SOŚNICOWATE, DEMOTYWATOR, KOCIOŁ FLUIDALNY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, MAZUREK, ZBLIŻENIE, LKM, PYRKONOWIEC, DOMEK DLA LALEK, MATERIAŁ WYBUCHOWY, DINAR, PIKOLO, FONOGRAM, ŚMIERDZIUCH, ŚWIERK, KRAWAT, KORTYNA, TRÓJSTRONNOŚĆ, SILEZAUR, PERIOD, NEKROPOLA, ALEC, GALWANOSTEGIA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, SINGEL, ŁUPINA, ORGANISTRUM, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, ?ŁUPEK SAPROPELOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.254 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PRZEGRODY, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA LUB SYGNALIZUJE ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJAZDU, ZWYKLE STOSOWANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PRZEGRODY, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA LUB SYGNALIZUJE ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJAZDU, ZWYKLE STOSOWANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARIERA rodzaj przegrody, która uniemożliwia lub sygnalizuje zakaz przejścia, przejazdu, zwykle stosowana dla zapewnienia bezpieczeństwa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARIERA
rodzaj przegrody, która uniemożliwia lub sygnalizuje zakaz przejścia, przejazdu, zwykle stosowana dla zapewnienia bezpieczeństwa (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ PRZEGRODY, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA LUB SYGNALIZUJE ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJAZDU, ZWYKLE STOSOWANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ PRZEGRODY, KTÓRA UNIEMOŻLIWIA LUB SYGNALIZUJE ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJAZDU, ZWYKLE STOSOWANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x