ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCEGO NA FILM (LUB NA SENSOR ELEKTRONICZNY W PRZYPADKU APARATU CYFROWEGO) KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ZROBIENIA ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPOZYCJA to:

ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSPOZYCJA

EKSPOZYCJA to:

miejsce eksponowania, wystawiania towarów, przedmiotów, obiektów (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pokaz, wystawa (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

we wspinaczce górskiej usytuowanie miejsca nad stromym spadkiem, także: takie miejsce (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pierwsza prezentacja tematów w sonacie lub fudze (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

zbiór przedmiotów przeznaczonych do wystawiania (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

położenie czegoś, to jak coś jest zorientowane wobec stron świata (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

wystawienie organizmu na działanie jakichś czynników (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

określona miara zdolności jonizacji promieniowania przenikliwego w powietrzu (na 10 lit.)EKSPOZYCJA to:

pierwsze przeprowadzenie tematu przez poszczególne głosy w fudze prezentacja tematów, łączników w sonacie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCEGO NA FILM (LUB NA SENSOR ELEKTRONICZNY W PRZYPADKU APARATU CYFROWEGO) KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ZROBIENIA ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.993

REMONT KAPITALNY, NAZWA KODOWA, WIERZĄCY, TULEJA, CIERŃ, CZUBATOŚĆ, ZWOLNIENIE, TEATRZYK, GRUPA INTERESU, GRUPA WAROWNA, OBROK, SZPILECZKA, MANIERA, ROZSZCZEP, TYTUŁ PRASOWY, CUKIER WANILIOWY, CHOINKA, REPETYCYJNOŚĆ, KRZYŻAKOWATE, DRAMAT WOJENNY, DŹWIGNIA FINANSOWA, DACH, CARAT, TERYNA, JASZCZURECZKA, WOLANT, KONCERT ŻYCZEŃ, PRZEDSZKOLE, MAŁPKA, OWOC, APROKSYMACJA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, REJESTR, RUCHY EPEJROGENICZNE, TERMA, WYŁAWIACZ, WEKTOR, PRZEWÓD SŁUCHOWY, DRGANIE, INTELEKTUALIZM, ROŚLINA DWUPIENNA, MOTYLEK, METYZACJA, POCHODNA, OFENSYWA, STUDNIA ABISYŃSKA, GROŹBA KARALNA, WZÓR, PUNKT ASEKURACYJNY, KRUCHAWECZKA, ŚWINIARKA, PRZENOŚNOŚĆ, LOKACJA, PAROWANIEC, USZKO, PRANKO, PRZEWŁOKA, KUMOTERSTWO, BRADLEY, WŁODZIMIERZ, SOKOLE OKO, GOŁĄBEK, ALAN, BAZYLIKA KATEDRALNA, TURBINA SPALINOWA, PODOSTATEK, OCZKO, EPONIM, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OSŁONOWOŚĆ, DOBYTEK, KATAR, STRZELNICA SPORTOWA, ZAOPATRZENIE, NASZELNIK, GROWL, PŁATKI ZBOŻOWE, PODRYG, PRODUKCJA PIERWOTNA, LAMPAS, PĄK, BRYCZKA, RZADKOŚĆ, PŁUCZKA, KAFAR, SÓWKI, GWIAZDKA, PODRODZAJ, IRRADIACJA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, YORKSHIRE PUDDING, MISKA KLOZETOWA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CLERK, DRUK ROZSTRZELONY, OWOC POZORNY, FORMANT, FOLKSDOJCZ, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PROLIFERACJA, DEKADENCKOŚĆ, WALKA, AZOR, ŚWIATŁO CZERWONE, KĄT WEWNĘTRZNY, CIOTCZYSKO, RATING, FIGA Z MAKIEM, RUSTYKA, UKŁAD DYSKRETNY, DUKLA, KAŁAMARZ, OZOREK, ULOTKA, ODTRUTKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, SPRZĄCZKA, TŁUSZCZAK, STORYTELLING, ODROŚLE, ŁAŃCUCH, REZYDENCJA, POMOST, ZESTAW, WRZÓD TRAWIENNY, GAŁGAN, ŻYWOPŁOT, PRZYSŁONA, SERENADA, SZPARAG, IWO, DZIAŁA , WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KWAŚNICA, CONSILIUM, STAN NADZWYCZAJNY, SEKRECJA, KAPRALSTWO, AEROCASCO, AUTOMAT, SZODON, BALANGOWICZ, MORENA KOŃCOWA, KAFEL, PODATEK KOŚCIELNY, MIGDAŁOWIEC, ŚWIETLIK, ACETYLENEK MIEDZI, KABEL, HUBA, PODGATUNEK, MUSZLOWCE, POSTOŁ, CZAS ZAPRZESZŁY, ELOPS, GAZYFIKACJA, SFIGMOMANOMETR, FALAFEL, DEPORTOWANY, HEADHUNTER, WÓZEK SPACEROWY, GNAT, SÓL, WYSYPKA, DRAPACZ, ŻÓŁTKO, GROTESKA, PAS, WYKLUCZENIE, KOMUNIKATOR, KONKURENCJA, CYGANKA, DYKTAT, WAGONIK, ŁADUNEK BOJOWY, STYPENDIUM, POLIMER FLUOROWY, WYPEŁNIENIE, DOMINIUM, KWARTET, BLENDA, KASTYLIJSKI, KOD GENETYCZNY, LIMUZYNA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, ŁUNNIK, SŁUŻEBNIK, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TWARDZIAK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, MOPEK, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OSIEMNASTKA, ZASOBY NATURALNE, PUNKT GASTRONOMICZNY, SZÓSTKA, LODOWNIA, PODPORA, KONTRASYGNATURA, LAPIS-LAZULI, KOŻUSZYSKO, OGRANICZENIE, KORZEC, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, HALA PERONOWA, KAPUŚCIANY ŁEB, BOBEK, ŻONA LOTA, SPOIWO BUDOWLANE, ALGEBRA LINIOWA, CIĘGNO KOTWICZNE, ZATOKA, LIDER, ZEGAR WIEŻOWY, PATENA, LUTNIARZ, OSĘKA, KOMÓRKA, SMILEY, UCHO, PERLICA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, MANDAT, SKRZYNIA BIEGÓW, WYWŁASZCZENIE, KOPALINA SKALNA, PASKUDNIK, JARZMO, CEBULARZ, KOPALINA POSPOLITA, DZIEŁO, NAWAŁNICA, PAWĘŻ, POLIGLOTA, KSIĘGA PARAFIALNA, POMELO, SIŁA WYŻSZA, INNA PARA KALOSZY, ALKID, OKOP, KWARTA, MŁODOPOLSZCZYZNA, KREDYT INWESTYCYJNY, FETA, BORIS, NAPAŚĆ, RURKA INTUBACYJNA, GRAF SPÓJNY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZEPLOTNIA, DAEWOO, KAPOTKA, ROTOR, TYPOLOGIZACJA, OPASANIE, MADAPOLAM, WIEŻA ARTYLERYJSKA, GUARANA, AGENT, ZNACZENIE, GODNOŚĆ, WINA KWALIFIKOWANA, BLOK LINOWY, PADOK, WIELKOŚĆ, PAPIER WELINOWY, PŁUCZKA, KOZAK, FILM S-F, SAMOLUBNY DNA, ODWODNIENIE, ANTYCYPACJA, KASZTEL, DONOR, BORZEŚLAD ZWISŁY, KRYJÓWKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, MEDALION, PASTA, KALETKA, PERMISYWNOŚĆ, DROBNICA, MAKARON, MRÓWKA, BAWOLE OKO, TYMOTKA, FATALIZM, DYSONANS, HELIPORT, ILDEFRANSY, RANWERSY, NAGOŚĆ, SŁUP, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, NAKAZ, RÓG, ŻÓŁTY ALARM, ?OBIEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCEGO NA FILM (LUB NA SENSOR ELEKTRONICZNY W PRZYPADKU APARATU CYFROWEGO) KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ZROBIENIA ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCEGO NA FILM (LUB NA SENSOR ELEKTRONICZNY W PRZYPADKU APARATU CYFROWEGO) KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ZROBIENIA ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPOZYCJA ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPOZYCJA
ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego (na 10 lit.).

Oprócz ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCEGO NA FILM (LUB NA SENSOR ELEKTRONICZNY W PRZYPADKU APARATU CYFROWEGO) KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ZROBIENIA ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ILOŚĆ ŚWIATŁA PADAJĄCEGO NA FILM (LUB NA SENSOR ELEKTRONICZNY W PRZYPADKU APARATU CYFROWEGO) KONIECZNA DLA PRAWIDŁOWEGO ZROBIENIA ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNEGO. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x