PEWNA ILOŚĆ SUBSTANCJI BĄDŹ PRZEDMIOTÓW, TWORZĄCA ZWYKLE W MIARĘ PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ NA ZEWNĄTRZ BĄDŹ WEWNĄTRZ JAKIEGOŚ OBIEKTU LUB MIĘDZY INNYMI POWIERZCHNIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARSTWA to:

pewna ilość substancji bądź przedmiotów, tworząca zwykle w miarę płaską powierzchnię na zewnątrz bądź wewnątrz jakiegoś obiektu lub między innymi powierzchniami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WARSTWA

WARSTWA to:

zespół zjawisk, występujących razem w jakiejś całości, podobnych do siebie pod pewnymi względami (na 7 lit.)WARSTWA to:

niejedna w torcie, przekładańcu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWNA ILOŚĆ SUBSTANCJI BĄDŹ PRZEDMIOTÓW, TWORZĄCA ZWYKLE W MIARĘ PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ NA ZEWNĄTRZ BĄDŹ WEWNĄTRZ JAKIEGOŚ OBIEKTU LUB MIĘDZY INNYMI POWIERZCHNIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.149

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, GRA WYŚCIGOWA, WŁOSY WENUS, SOK, OBROŻA, KASA, STAW, AMUR, PÓŁROZKROK, LIPODYSTROFIA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, LITOSFERA, REZERWA, KUBRAK, TUŁUP, SŁUŻBA DYŻURNA, UZDATNIACZ, BROŃ OBUCHOWA, DRELICH, WARTA, PROSUMENT, PARKIET, UNIFORM, SZTUKA DEKORACYJNA, MARTWIAK, D, PEDAŁÓWKA, NIEWIERNOŚĆ, OSOWIAŁOŚĆ, JOSE, UBYTEK, SKLEPIENIE PALMOWE, ŚRODEK KARNY, GRZBIET, LIRNIK, MELUZYNA, AURA, WŁADZUCHNA, TABLICA, PRZEKOZAK, BRYLE, RUCH WSTECZNY, DYSKALKULIA, ROŚLINA TRUJĄCA, ŻYDOSTWO, HARMONIJKA, KEYBORD, OKUCIE, KAPITUŁA GENERALNA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ESKORTA, BURZA, DZIECINA, ROPNICA, NAWALANKA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, OTWOREK, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, PIÓRO, GUJOT, DZIELNICA HISTORYCZNA, BERET, RAJKA, PASZTECIK, ESKADRA, PION, SAKLA, GEOFIT CEBULOWY, NIESKWAPLIWOŚĆ, CIUPAGA, WIELOŚĆ, FUGA, WYPALANKA, SSAK, ZAZNAJOMIENIE, CZASOWNIK WIELOKROTNY, TOŃ WODNA, EKONOMIA, VASARELY, KOSMOGONIA, INWEKTYWA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ROKIET, AURA, KLASA, MYSZ PANCERNA, POCHMIEL, WÓZEK SZPITALNY, GENERAŁ, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ZBIÓR, INFIKS, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, STROLLER, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, TUTOR, POZIOM, SŁODKA BUŁKA, LAMA, LODOWIEC PODGÓRSKI, CZEKAN, SZYBKA RANDKA, OFFSET, KRYSZTAŁ, ZAPOZNANIE, SIEĆ ENERGETYCZNA, ANTONI, SZCZYTNICA, KOMPOTIERKA, SMOŁA DRZEWNA, BEZMIERNOŚĆ, HELIOFIT, OSTROWIANIN, PARKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KAWALERIA, REGION NODALNY, WELIN, NAWÓJ, OGNIOMUR, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, BADANIA, CURRY, ODBOJNICA, CZYNNIK BIOTYCZNY, RENA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ŚMIETANA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRZEDROSTEK, OBRONA, ALTER EGO, GĄBKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PIERWSZOŚĆ, LIŚĆ ODZIOMKOWY, PRZYJEZDNA, GRUBOŚĆ, ŻÓŁWIE, UXMAL, PANORAMA, DOPPELGANGER, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, DZIELNOŚĆ MORSKA, POLIPTYK, NASKÓREK, OSTRY DYŻUR, CHAŁTURA, WOLNY, KANAŁ, KAŁMUK, DESEREK, WSPÓŁŻYCIE, DYKTATURA, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, KOMBATANT, KARIN, MARKIZETA, KAWA BEZKOFEINOWA, ALDO, PROLETARIAT, TOM, PROSTAK, TĘSKNOTA, NABŁONEK, KOPIA FOTOGRAFICZNA, POPRZECZKA, CZARTER, ZAPORA OGNIOWA, POPRZEDNIK, GUMBAD, BŁONA ZEWNĘTRZNA, WANIENKA, WEZWANIE, WARUNEK LOKALOWY, BROŃ PNEUMATYCZNA, CHOROBA PLUMMERA, APSYDA, UCIĄG, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KAPISZONÓWKA, MLEKO, SZEFEL, INTERPRETATOR, CZERWIENIDŁO, OBROŻA, TĘSKLIWOŚĆ, INTERPRETACJA, ZAPACH, MIKROTOPONIM, STAW, FELDMARSZAŁEK, ORGAN KONTROLI, AUTOMAT, EMERYTURA POMOSTOWA, FASETA, RUSZT, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SIAL, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, EPOKA LITERACKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, RUBELLIT, NEKROPOLA, FILIŻANKA, ROZKAZ PERSONALNY, FIOLET GENCJANY, KOTBELKA, KONTRAKT TERYTORIALNY, SAMOGRAJ, FATAMORGANA, KASZKIET, KRAŃCOWOŚĆ, DYSZKANCIK, DZIEŁO SZTUKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PODSADKA, PODATEK TONAŻOWY, OCHRONNIK, MASA SPADKOWA, PLAN, GEN WIELOKROTNY, KANDAŁASZKA, ALBARELLO, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, DECYMA, BIAKS, ARTUR, STARUNEK, PIEPRZ MNISI, SEMINARIUM, NACZYNIE WIEŃCOWE, PIERWSZA POMOC, JER SŁABY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ODDZIAŁYWANIE, SAŁATA LOLLO, NAJEM, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, FORSZLAK, CIOS, MUZYKA, REJON, PRZESŁANIE, PRZYLEPNOŚĆ, FIRMANCTWO, SANKI, PRZESTRZEŃ HILBERTA, SCENKA, INDIANIN, HEBAN, LASERUNEK, CHINE, HIEROGLIFY, BACIK, KOSA, GENERACJA, MADŻONG, JAN, EXLIBRIS, KOTŁOWNIA, IMPEDIMENTA, KRYNOLINA, WĘZEŁ KOLEJOWY, INTUICJONIZM, TĘPOZĘBNE, UDERZENIE, OREGANO, CEMBROWINA, ABRAZJA, PLATFORMA WIDOKOWA, TYGIELEK, PRZEROST, SALAMANDRA KAUKASKA, CHOWANIEC, BAJER, WICIOKRZEW, RZADKIE, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, STAN, DYMA, BAŃKA, LEADER, GEMISTA, STADION, REZULTAT, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, NADLEW, ŚLEPY TOR, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KAPOT, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PUNKT KATECHETYCZNY, KIERZYNKA, SATELITA, UŁOM, ?PIĘCIOGROSZÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWNA ILOŚĆ SUBSTANCJI BĄDŹ PRZEDMIOTÓW, TWORZĄCA ZWYKLE W MIARĘ PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ NA ZEWNĄTRZ BĄDŹ WEWNĄTRZ JAKIEGOŚ OBIEKTU LUB MIĘDZY INNYMI POWIERZCHNIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWNA ILOŚĆ SUBSTANCJI BĄDŹ PRZEDMIOTÓW, TWORZĄCA ZWYKLE W MIARĘ PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ NA ZEWNĄTRZ BĄDŹ WEWNĄTRZ JAKIEGOŚ OBIEKTU LUB MIĘDZY INNYMI POWIERZCHNIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARSTWA pewna ilość substancji bądź przedmiotów, tworząca zwykle w miarę płaską powierzchnię na zewnątrz bądź wewnątrz jakiegoś obiektu lub między innymi powierzchniami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARSTWA
pewna ilość substancji bądź przedmiotów, tworząca zwykle w miarę płaską powierzchnię na zewnątrz bądź wewnątrz jakiegoś obiektu lub między innymi powierzchniami (na 7 lit.).

Oprócz PEWNA ILOŚĆ SUBSTANCJI BĄDŹ PRZEDMIOTÓW, TWORZĄCA ZWYKLE W MIARĘ PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ NA ZEWNĄTRZ BĄDŹ WEWNĄTRZ JAKIEGOŚ OBIEKTU LUB MIĘDZY INNYMI POWIERZCHNIAMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PEWNA ILOŚĆ SUBSTANCJI BĄDŹ PRZEDMIOTÓW, TWORZĄCA ZWYKLE W MIARĘ PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ NA ZEWNĄTRZ BĄDŹ WEWNĄTRZ JAKIEGOŚ OBIEKTU LUB MIĘDZY INNYMI POWIERZCHNIAMI. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x