PIECZONY PLACEK Z NADZIENIEM PRZYGOTOWANY NA SŁONO LUB NA SŁODKO (RZADZIEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERÓG to:

pieczony placek z nadzieniem przygotowany na słono lub na słodko (rzadziej) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERÓG

PIERÓG to:

jeden mały lub średniej wielkości wyrób gastronomiczny, sakiewka z ciasta z jakimś nadzieniem, podawana zwykle w ilości kilku sztuk na porcję (na 6 lit.)PIERÓG to:

ruski lub z mięsem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIECZONY PLACEK Z NADZIENIEM PRZYGOTOWANY NA SŁONO LUB NA SŁODKO (RZADZIEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.372

KILOGRAM, DRESZCZ, OLAF, TRIADA, DRAPIEŻNIK, ROLADA, OFLAG, WŁÓKNIAK MIĘKKI, FRAMUGA, PANDAN, ŁOPATA, ŚWIADEK KORONNY, CELOZJA, RAKIJA, ZBOCZENIEC, WADA, MATERIAŁ, BABCIA CIOTECZNA, INTRATA, CUDOTWÓR, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, CELIBAT, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KLASTER REGIONALNY, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, KRZEŚLISKO, DYSTRYKT, LEPSZA POŁOWA, PEAN, RADA, ALGEBRA LINIOWA, ORNAMENT, WAPNIAK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, SADOWISKO, CZECZOTA, TOP, OBLIGACJA ZAMIENNA, SKRAJNIK, MONITOR, WAŁ, ANASTOMOZA, ADHD, ŹRÓDŁO POLA, ZRAZÓWKA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, MASZKARON, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, PROSEKTORIUM, GRZESIEK, TAG, ŚWIĘTOKRADZTWO, EFEKT STYKU, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, STAN PSYCHICZNY, BIAŁY MARSZ, ETOLA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PUNKT ASEKURACYJNY, SZPULA, METRYKA, KAPITALNY REMONT, PIEROGI, RANWERSY, DYSOCJANT, URLOP WYCHOWAWCZY, WIĄZ, ESTAKADA, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZACHŁYST, NIEWIERZĄCY, TENISISTA STOŁOWY, SZYCH, ZAJĄKNIĘCIE, TRESA, ŁUSKA, JĘZYK, ZWINNOŚĆ, ŁOTEWSKI, FLOTA, OPAD, ODPŁYW, LAUDATOR, TAMPON, MAGNOLIA, ZESTAWIK, KURATORSTWO, PODMIOT GRAMATYCZNY, OSPA, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZDROJEK POSPOLITY, ZRZESZENIE, SŁUPEK, WIZJA LOKALNA, WŚCIBSKOŚĆ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, AZJATA, HAYDN, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, USKOK, KOŁPAK, RERECORDING, PACZKA, STARA DUPA, FIOLET GORYCZKI, SWETER, BAMBUS, SERCÓWKOWATE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ADWEKCJA, MURARKA, PADDLE, BANDAŻ, ROGI, PERIOD, AKADEMIK, NIEWYPAŁ, JEŻYNA, BAND, MEDALION, UKRZYWDZONY, RYPS, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, MECHANIKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, GOSTEK, MAJDANIARZ, PĘCHERZ, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, OTRZEWNA, REGENERACJA, MERENGA, OBSERWATOR, MONOPOL, REFLEKS, ROZSZCZEPIENIE, POJAZD NIENORMATYWNY, OPASANIE, POŚWIST, EKSPANDER, FILTR WĘGLOWY, CIĘGNO KOTWICZNE, PODSTAWA, SERWIS, ROZDŹWIĘK, PRZYSTAŃ, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, STRZELBA, DMUCHAWA, ŻAGIEW, GEODETA, FEERIA, ZAŻALENIE, KAJMAKAM, WŁADZUCHNA, DOPALACZ, LAMPA KSENONOWA, DYSZKANCIK, POBIAŁKA, SPRAWA, KARIN, LEJEK, PARAGRAF, KOLUMBARIUM, WAHADŁO, RÓWNONOGI, BLISKOŚĆ, PROCES INWESTYCYJNY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, HABANERA, STRĄGA, BĄK AMERYKAŃSKI, SZCZEP, MAKATKA, STATEK, REWALIDACJA, ABSYDA, CZEP, POMNIK, CIASTO PIASKOWE, STRATYFIKACJA, MARTWIAK, ROZPRUWACZ, CIŚNIENIE, SPADOCHRONIARKA, BAKTERIOLIZYNA, INWAZJA, SĄD POLOWY, UMOWA WIĄZANA, TĘPOLISTKA, BYSTROŚĆ, SYPIALKA, DRIBLING, BABULINKA, CHÓR, MIKSER, WĘZEŁ KOLEJOWY, ZAPROSZENIE, PUNKTUALNOŚĆ, PANICHIDIA, SPRAWNOŚĆ, KUMOTERSTWO, ŁAJNO, GAŁKI, EMILY, KREDYT KUPIECKI, MIEJSCE, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, CENZUS MAJĄTKOWY, MINIATURA, OWOC, ODZYSK, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PRZEWAGA, OTTO, RURA, WARZONKA, KOMENTARZYK, DESKARZ, SRAKA, REWERSAŁ, MIEJSCE, KORONA, LOT, KRĘGARSTWO, DNO KWIATOWE, ŁACINA, PIANOLA, GAMBIT, TARCZA, ZGĘSTEK, ADIUSTACJA, MANEŻ, KARTA, ŚCISKACZ, ZDRADLIWOŚĆ, ELEMENT, SELEKCJA, MASZYNA TŁOKOWA, SPRAWA, SAŁATA, RÓG, ODCZYN, KIFOZA PIERSIOWA, PRZEPLOTKA, TOREBKA BOWMANA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SKOPEK, KÓŁKORODEK, MAKAK, PŁYTKA POSADZKOWA, GAMA, GNIAZDO, FOTEL KLUBOWY, UDAR, KOSKINOMANCJA, SPÓD, MORENA KOŃCOWA, ADALINA, ZATRACENIE, SZKRAB, PEAN, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, FLASZOWIEC, SPRYCIARKA, STANOWISKO PRACY, ŁAŃCUCH, MONOPOL NATURALNY, EPIDEMIOLOG, METODA ODCHYLEŃ, POŚWIĘCENIE, PLACEK PO WĘGIERSKU, CANTUS FIRMUS, LUSTRO, WARTOWNIA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ANTYCYPACJA, TREL, KNEDLE, KASZA, HANDEL NARĘCZNY, KSIĘGA METRYKALNA, DWUDZIESTKA, WIDMO OPTYCZNE, OPONENT, MACA, POCHMIEL, REDUKCJA, CHINE, SZCZELINA BRZEŻNA, OKRĘT, APTAMER, CHRUST, SYGNAŁEK, LICZMAN, ?TURBINA GAZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIECZONY PLACEK Z NADZIENIEM PRZYGOTOWANY NA SŁONO LUB NA SŁODKO (RZADZIEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIECZONY PLACEK Z NADZIENIEM PRZYGOTOWANY NA SŁONO LUB NA SŁODKO (RZADZIEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERÓG pieczony placek z nadzieniem przygotowany na słono lub na słodko (rzadziej) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERÓG
pieczony placek z nadzieniem przygotowany na słono lub na słodko (rzadziej) (na 6 lit.).

Oprócz PIECZONY PLACEK Z NADZIENIEM PRZYGOTOWANY NA SŁONO LUB NA SŁODKO (RZADZIEJ) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PIECZONY PLACEK Z NADZIENIEM PRZYGOTOWANY NA SŁONO LUB NA SŁODKO (RZADZIEJ). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast