GRUBA, CIĘŻKA TKANINA JEDWABNA LUB PÓŁJEDWABNA O WYPUKŁYCH WZORACH, CZĘSTO PRZETYKANA ZŁOTĄ LUB SREBRNĄ NITKĄ, UŻYWANA NA STROJNE SUKNIE ZASŁONY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROKAT to:

gruba, ciężka tkanina jedwabna lub półjedwabna o wypukłych wzorach, często przetykana złotą lub srebrną nitką, używana na strojne suknie zasłony itp (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BROKAT

BROKAT to:

gruba ekskluzywna tkanina z wypukłym, wzorzystym wzorem, przetykana złotą lub srebrną nicią, jedwabna lub z dużą zawartością jedwabiu (na 6 lit.)BROKAT to:

błyszczące, metaliczne, srebrne, złote lub kolorowe drobinki, służące do ozdoby (także o jednej takiej drobince) (na 6 lit.)BROKAT to:

jedwab przetykany złotem (na 6 lit.)BROKAT to:

tkanina na obicia (na 6 lit.)BROKAT to:

gruba, ciężka tkanina jedwabna (na 6 lit.)BROKAT to:

błyszczące płatki w lakierze do włosów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUBA, CIĘŻKA TKANINA JEDWABNA LUB PÓŁJEDWABNA O WYPUKŁYCH WZORACH, CZĘSTO PRZETYKANA ZŁOTĄ LUB SREBRNĄ NITKĄ, UŻYWANA NA STROJNE SUKNIE ZASŁONY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.551

OBYWATEL, STEROWANIE ADAPTACYJNE, PARYTET, MISTRZ, KOLORY PAŃSTWOWE, MARS, DETERGENT, TERAPIA WSTRZĄSOWA, ANILANA, KARMNIK, HEBAN, KRÓLIK, AKALKULIA, NASTURCJA, LUBASZKA, MAŁPI GAJ, MAGNOLIA, ESKORTA, LASKOWANIE, WARTA, ABOLICJONISTKA, GŁUCHY TELEFON, HIPERWENTYLACJA, MIESZEK, FIGÓWKA, SPÓJNIK, KOLOROWOŚĆ, PANICHIDIA, ZBRODNIA, TURZYCA, PALINGENEZA, DROGA WOJEWÓDZKA, LITEWSKOŚĆ, PODZIEMIE, KŁOPOTANIE SIĘ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, REFORMATOR, KIR, RAJOKSZTAŁTNE, PATYCZAK, ZAKONY, KARL, CIELISTOŚĆ, UWERTURA, TWARZYCZKA, KOLUMNA, FERRYT, RACA, PAKIET POMOCOWY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, SER, SZCZEPONOGI, DACH ŁAMANY, ALDEHYD, MIT, AGNOSTYCYZM, NIESTRAWNOŚĆ, NASZYWKA, KABRIOLECIK, FANTAZJA, TRAGIZM, DEMONSTRACJA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, NEUROPATIA, ZLEW, INSTALACJA, NANDO, GŁOŻYNA, UCHWYT, KUKIEŁKA LESSOWA, BYK, AGENT, KOSZULKA, DERESZOWATY, REFERENDUM GMINNE, KREWNY, METAMERIA, NOŚNOŚĆ, ZJAWISKO BARKHAUSENA, REPUTACJA, KOŁACZYK, POGROM, BATERIA R20, HEGEMON, SZURPEK MISECZKOWATY, PRAWO, BUŁAN, FALC, HISZPAŃSKOŚĆ, ELANA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, DUCH, WINDA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ANNA, KISZKA PODGARDLANA, SÓL, BALDACHIM, HALBA, ADAPTER, POGOŃ ZA RENTĄ, TALMUDYZM, ELASTYL, SŁUPISKO, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, TENUTA, BĄK, ŁUPACZKA, KUWETA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ARTUR, TRYSKAWKA, BURT, DZIURKA, TON, SATELITA, WIATR KATABATYCZNY, REMONT BIEŻĄCY, KOKOSZNIK, GRONO, GŁÓWKA, BOZIA, SILNIK UNIWERSALNY, NASZELNIK, LOTERIA PROMOCYJNA, ZNAK LEGITYMACYJNY, SPRAWUNEK, POWŁOKA, BYDLAK, TONAŻ, OPCJA TERMINOWA, ŁUT, PIONIER, STECZKA, PRUNELA, LAWENDA, POLONISTYKA, EPITET, CIĄŻA, DOM, TARAN, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ZŁOTÓWKA, FLAKI, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, FONDUE, OKRES, AGROGAZ, JĘZYK AMERYKAŃSKI, AKSAMIT, CZAPRAK, TEOLOGIA NEGATYWNA, PROJEKT, GŁUPSTWO, IMMUNOLOGIA, PROTEST SONG, CZAS, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, NAPIĘCIE, HUBA, ZAPOZNANIE, PART, SIAD, ALPAGA, TYŁÓWKA, RAMIĘ, WYŚCIGI KONNE, ŁAGODNOŚĆ, MULETA, SŁUŻEBNIK, BADANIE JAKOŚCIOWE, CZYTNIK, ANTAŁEK, TROLLING, BRAMSEL, STYPENDIUM SOCJALNE, HEJT, KOLEC, IDEACJA, TINA, DYFUZJA CHEMICZNA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KAJUTA, STAL, NEWSMAN, ŚWIEŻAK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SITO, KORT, FORMACJA, PRZEKAZ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KAJMAKAM, ŻMUDA, BOGUMIŁ, KARIN, EUROPEJSKOŚĆ, ROŻEK, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KORYTARZYK, PROROK, PRAŻMO, SYSTEM INFORMATYCZNY, SUPERNOWA, PLASTYKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, SZEŚĆSETKA, MAŁOPOLSKOŚĆ, METODA ODCHYLEŃ, ELITARNOŚĆ, SEJSMOGRAF, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KURS, RUMIEŃ LOMBARDZKI, JAD PSZCZELI, SERPENTYNA, PARAFRAZA, PLANETA SKALISTA, SIŁA WYŻSZA, DOBRO POZYCJONALNE, NOWALIA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, APLA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MNIEJSZE ZŁO, ATRAPA, NOWICJAT, NIEZDARSTWO, KRUSZYNA, SZPULKA, LICENCJA OTWARTA, DIABEŁ, ROZTOCZE, WRZUTA, POJAZD SZYNOWY, AEROZOL, ELEKTROIZOLACJA, OPAŁ, BLIŹNIACZOŚĆ, MELTON, ORBITA, LOFIX, KARDIGAN, NIEBO, ZADANIE, KREDYT PAŃSTWOWY, KNEL, ABANDON, IBERYSTA, CAMPUS, SEZONOWIEC, MOZAIKA, AKCJA, SWÓJ, KORD, GŁOWOCIS, PRZYGOTOWANIE, LECZENIE CHIRURGICZNE, WYKŁAD, KLASA, ALKIERZ, OKRĘT DOZOROWY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PARKIET, KĄDZIEL, URBARIUM, CIASTO, TRAMWAJ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, JEDNOPŁAT, ODRĘTWIENIE, LINIA WIDMOWA, GODZINA PRAWDY, CHWALCA, PAS, ORGANIZM, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, TEATROMAN, LITERATKA, DEGRADACJA, MAKART, DZIEWUSZKA, KANTAR, BEZCZUCIE, ŚCIANKA, ZIELE, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, PACZKA, CIĄG, RODNIK, SIECZKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, PRODUKT TRADYCYJNY, MOLESKIN, PLECHA, CYSTOSTOMIA, SPOWIEDŹ, FILOLOGIA ORIENTALNA, ?GAŁĘZATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUBA, CIĘŻKA TKANINA JEDWABNA LUB PÓŁJEDWABNA O WYPUKŁYCH WZORACH, CZĘSTO PRZETYKANA ZŁOTĄ LUB SREBRNĄ NITKĄ, UŻYWANA NA STROJNE SUKNIE ZASŁONY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUBA, CIĘŻKA TKANINA JEDWABNA LUB PÓŁJEDWABNA O WYPUKŁYCH WZORACH, CZĘSTO PRZETYKANA ZŁOTĄ LUB SREBRNĄ NITKĄ, UŻYWANA NA STROJNE SUKNIE ZASŁONY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROKAT gruba, ciężka tkanina jedwabna lub półjedwabna o wypukłych wzorach, często przetykana złotą lub srebrną nitką, używana na strojne suknie zasłony itp (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROKAT
gruba, ciężka tkanina jedwabna lub półjedwabna o wypukłych wzorach, często przetykana złotą lub srebrną nitką, używana na strojne suknie zasłony itp (na 6 lit.).

Oprócz GRUBA, CIĘŻKA TKANINA JEDWABNA LUB PÓŁJEDWABNA O WYPUKŁYCH WZORACH, CZĘSTO PRZETYKANA ZŁOTĄ LUB SREBRNĄ NITKĄ, UŻYWANA NA STROJNE SUKNIE ZASŁONY ITP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - GRUBA, CIĘŻKA TKANINA JEDWABNA LUB PÓŁJEDWABNA O WYPUKŁYCH WZORACH, CZĘSTO PRZETYKANA ZŁOTĄ LUB SREBRNĄ NITKĄ, UŻYWANA NA STROJNE SUKNIE ZASŁONY ITP. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast