ROZPAD CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NA MNIEJSZE CZĄSTECZKI LUB ATOMY POD WPŁYWEM TEMPERATURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSOCJACJA TERMICZNA to:

rozpad cząsteczek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki lub atomy pod wpływem temperatury (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZPAD CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NA MNIEJSZE CZĄSTECZKI LUB ATOMY POD WPŁYWEM TEMPERATURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.695

WTRYSK, KRATY, WIELKOŚĆ, KOSZARKA, DRAMATURGIA, WYPĘDZENIE, SOŁTYSOSTWO, REFERENCJA, ŁADUNEK, MUR, ILUZJA PIENIĄDZA, WIELOKĄT, KAMARYLA, KULTURA UNIETYCKA, UNIZM, NOTA PROTESTACYJNA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BACIK, NAMIESTNICTWO, STILON, KARŁOWATOŚĆ, ŻAKARD, HEL, KASTRAT, KIBITKA, NIECZUŁOŚĆ, TOWARZYSTWO, KOMISJA REWIZYJNA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, BURT, SOLE, ŚLIWKA, SAJETA, OGRANICZNIK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, SYGNAŁÓWKA, UDERZENIE, NIESTAWIENNICTWO, TOKSYNA SINICOWA, DOSADNOŚĆ, FIRMÓWKA, WYCIERACZKA, BEZANMASZT, UŻĄDLENIE, POWAŻNY WIEK, CZWARTAK, FOTOGRAM, ANTAGONISTA, RZECZKA, MRÓWKA, ODDYCHANIE TLENOWE, KUWETA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ZNIECZULENIE, BOCIAN, UNIA, ŁĄCZE ABONENCKIE, PODYPLOMÓWKA, SINFONIA, NASADA, DEKOMPRESJOMETR, OSTATNIE POŻEGNANIE, MUTACJA, GRUPA METYLOWA, PODŁOWCZY, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, HIPOTEZA ZEROWA, KACAPSKI, IZOMER KONFORMACYJNY, SZCZYT, PIANISTYKA, LURA, BIUSTONOSZ, POMNIK, GALICJA, ANGIELSKA FLEGMA, ZGORZELINA, GŁUPEK, CIĘŻKA ARTYLERIA, ZSZYWARKA, KANGUROWATE, CZUWANIE MODLITEWNE, CELKA, AUTOCASCO, TITR, MANDARYŃSKI, ZWROT, POIMEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, WSTRZĄS POURAZOWY, CHŁOSTA, KIERDEL, WIESZAK, BOLA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KORTYKOSTEROID, IZOMER, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, SEZONOWIEC, ZNAK PRZESTANKOWY, LISTA STARTOWA, BARETKA, KREPA, KOSZÓWKOWATE, TROMPA, CZARCIK, BATUTA, RUCH IZOSTATYCZNY, ACEFALIA, WALENCJA, BILBORD, NABÓJ ĆWICZEBNY, KOTLARNIA, FRAMUGA, RADIOODTWARZACZ, KONCERT, KOMISJA, WYŚCIGÓWKA, CIAŁO, POLARYZACJA ATOMOWA, KONSYSTORZ, GAMBIT, DEZINTEGRACJA SKAŁ, NAWÓZ SZTUCZNY, AWANTURA, KARBIDEK, AMNIOCENTEZA, LEŻA, NACZYNIE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, EKONOMIA, CZAS PÓŁTRWANIA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WRAK, MORALIZACJA, ZWAŁA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, OBSADA, JELEŃ DAVIDA, WŁOSY TETYDY, UZIOM, ULOT, BARWY, CHOINKA, SZKŁO JENAJSKIE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, AZYL, EPIZOOTIA, RODNIK TLENOWY, GATUNEK AGAMICZNY, CIOS, WIELKI PORZĄDEK, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, PIĘTA ACHILLESOWA, NATURA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, KILIM, BULLETIN BOARD SYSTEM, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ZAWIESZKA, ELEKTROLIT, SAMOOBRONA, POMÓR, SZAL, TRAUMATYCZNOŚĆ, TRANSPORTOWIEC, OKRZEMKI, WIDMO ROTACYJNE, MAZER, ARENDA, WZORZEC UMOWNY, BACIK, OWALNICA, STOPA NARZUTU, TUNEL, HOMOGENIZACJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PROJEKT, GLORIA, KWAZIKRYSZTAŁ, JASTRZĘBIE OKO, ALOES, ESTETYKA, RYBA AMFIDROMICZNA, EBOLA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PUKLERZ, PODRYG, SUMERYJCZYK, RZECZ WNIESIONA, PLUJKA, PLAZMA, FAUL, SZALKA PETRIEGO, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, GENE, PIRACTWO, ADRESAT, JARZĘBIAK, PARAMETR, GALON, OPAŁ, KRÓLOWA NAUK, TUMBA, GRAB, ALLEGRETTO, MYSZ PANCERNA, WIELKOŚĆ SKALARNA, FAŁSZYZM, KASTANIETY, EFEKT MNOŻNIKOWY, ALARM BOJOWY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, POMYŁKA, PORA, SAMICA, CUKIER, SZABAŚNIK, OCHRONA, ŻARNIK, DWUZŁOTÓWKA, GRANT, PRODUCENT, ABSORPCJA, JEZIORO SUBGLACJALNE, DIAMENT, HLAK, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MUNICYPIUM, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, BLOK, SZESNASTY, SZCZI, WCIERKA, ANTEPEDIUM, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, CZUB, WÓZKOWY, MINIATURKA, SIARKA POPIOŁOWA, PŁATKI ZBOŻOWE, DYSZA, BRZĘKACZ, AGATA, ŁUPEK WĘGLISTY, URZĄDZENIE RADIOWE, SZUM, ZARAZA, CHŁODNIK, SPARING, TETRAPOD, MURARKA RUDA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, STANOWISKO, LEKTURKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, OBSERWATOR, PRZYWŁASZCZENIE, WĄŻ, KLESZCZOWINA, AKT, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, DOWÓD, AUDIOBUS, MAKAGIGA, ROWER POZIOMY, PODSYPANIE, IMACZ, BINOKLE, STROP, NIEDOTYKALNOŚĆ, PRZEPRÓCH, ROMANS, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, KLASZTOR, CZOŁÓWKA, PODŁOGA, BRAZYLIJSKOŚĆ, OBRÓŻKA, KORSARZ, CZEP, DRAMAT GANGSTERSKI, ROZPAD, USZAK, EMPIRYZM, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, FAWORYT, OPAD, KOBIECISKO, RZĄD, APLIKACJA, ŻEBRO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RZEŹBA, ?PIERŚCIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZPAD CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NA MNIEJSZE CZĄSTECZKI LUB ATOMY POD WPŁYWEM TEMPERATURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZPAD CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NA MNIEJSZE CZĄSTECZKI LUB ATOMY POD WPŁYWEM TEMPERATURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSOCJACJA TERMICZNA rozpad cząsteczek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki lub atomy pod wpływem temperatury (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSOCJACJA TERMICZNA
rozpad cząsteczek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki lub atomy pod wpływem temperatury (na 19 lit.).

Oprócz ROZPAD CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NA MNIEJSZE CZĄSTECZKI LUB ATOMY POD WPŁYWEM TEMPERATURY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ROZPAD CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NA MNIEJSZE CZĄSTECZKI LUB ATOMY POD WPŁYWEM TEMPERATURY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast